poniedziałek, 29 czerwca 2015

CZY W 2015 ROKU ŁATWO JEST W LASACH PAŃSTWOWYCH ...WYLECIEĆ W POWIETRZE??!

29 czerwca 2015 roku

  
Dziś rezerwat przyrody WRZOSOWISKA w Okonku...Za sprawą leśników LP powstał tam na poligonie REZERWAT PRZYRODY...
  

...PONOĆ TE WIDOCZNE WRZOSY...ROZSIAŁY CZOŁGI WOJSKOWE!


Widok z lotu ptaka...
  Sławno,dnia 29 czerwca 2015 rokuPan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny LP
02-124 Warszawa
ul.Grójecka nr 127WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art, 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku/ Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami/ - niniejszym uprzejmie proszę Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych o udzielenie mi odpowiedzi na pytania w poniższym zakresie:

1/ co jest przyczyną wypadku jaki miał miejsce w poprzednim tygodniu podczas prac rozpoznania i oczyszczania saperskiego na terenie RDLP Piła, gdzie z tego co wiem cudem uniknął śmierci kilkunastoletni człowiek  zatrudniony przez firmę P.P.H. ,,TELKAZ” Spółka z o.o.

2/ czy prawdą jest,że młodzieniec ten jest aktualnie hospitalizowany...utracił jedno oko w wyniku wybuchu i jest ciężko ranny?!

3/ w jakim szpitalu ( proszę o podanie adresu) znajduje się ów ranny człowiek i czy był LEGALNIE zatrudniony  w czasie tych tak niebezpiecznych prac saperskich?!

4/ czy tenże ranny, WYJĄTKOWO MŁODY CZŁOWIEK  posiadał stosowne uprawnienia i szkolenie ściśle związane z pracami saperskimi, czy miał wymagane ubezpieczenia i czy już jako inwalida do końca życia W TAK MŁODYM WIEKU będzie miał zapewnioną stosowną opiekę i finansowe wsparcie, a jeśli tak to bardzo proszę o szczegóły tych informacji?!

5/ czy Lasy Państwowe zostały poinformowane o tym wypadku na terenie PGL LP i jakie czynności wykonano w tej kwestii po stwierdzeniu wypadku?!

6/ PROSZĘ O PODANIE JAKIE KONKRETNE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA POSIADAŁ TEN MŁODY CZŁOWIEK, KIEDY I GDZIE JE ZDOBYŁ – I CZY JEST TO ZGODNE Z UMOWĄ ZAWARTĄ MIĘDZY LASAMI PAŃSTWOWYMI A TĄ FIRMĄ ,,TELKAZ” Z WARSZAWY?!

7/ Czy stwierdzono naruszenie ustalonych przepisów b.h.p. w czasie tego wypadku – i kto jest teraz odpowiedzialny za ustalenie jego przyczyn?!

8/ DLACZEGO UPRZEDNIO NIE WSTRZYMANO PRAC  I CZY BYŁY O TYM WCZEŚNIEJ ZAWIADOMIONE LASY PAŃSTWOWE – SKORO JAK WIDAĆ PO TEJ TRAGEDII TEGO MŁODEGO CZŁOWIEKA, ISTNIAŁO REALNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA PRZY PODEJMOWANIU TYCH NIEBEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH?!

9/ czy warszawska firma ,,TELKAZ” naruszyła jakiekolwiek ustalenia zawarte w umowie na oczyszczenie saperskie tego terenu – a jeśli tak to jakie, oraz jakie są tego konsekwencje ze strony LP?!

10/ proszę o podanie wszystkich czynności jakie LP wykonały po tym wypadku w ramach zapewnienia nadzoru nad realizacją tej usługi oczyszczania saperskiego;


W latach 1950/60 w pobliżu Okonka w Marianowie była strzelnica czołgowa Ludowego Wojska Polskiego.
Potem w latach 60-tych rozbudowano teren tego poligonu wojskowego budując dodatkowo strzelnicę czołgową w Brokęcinie, pas taktyczny na zachód od Okonka i strzelnicę dla wojsk piechoty.

Komenda tego polskiego poligonu znajdowała się w Okonku ( droga za przystankiem PKS), który graniczył z poligonem wojsk ZSRR na terenie Polski mniej więcej na linii jezior PNIEWO i PRZEŁĘG, a którą można było przekroczyć tylko za zgodą wojsk sovieckich!

Poligon w Okonku zawsze był polski, a w czasie jego budowy wykarczowano tam bardzo wiele hektarów lasów...

Dzisiaj jest już wiadomym,że Sowieci zgromadzili na terenie okupowanej przez nich komunistycznej PRL – aż 168 ładunków nuklearnych, z tego 90% było większej mocy od tych, które zostały zrzucone przez Amerykanów na Hiroszimę i Nagasaki! To właśnie leśne magazyny jądrowe w Polsce i sovieckie poligony miały ZSRR utorować przyszłą drogę w kierunku zajęcia Europy Zachodniej...

Nadzorcą planów ZSRR w okolicach Okonka i Bornego Sulinowa był płk. Pankratov...

GDY UPADŁ ,,SYSTEM RADZIECKIEJ SZCZĘŚLIWOŚCI” W PRL – zapadła decyzja o wyprowadzeniu wojsk ZSRR z terenu Polski, a w tym między innymi baz rakietowo technicznych z leśnych poligonów wojskowych w Polsce.

Na szczeblu Zarządu I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wraz z szefostwem WSW i Sowieckim Sztabem Generalnym – dokonano terenowych oględzin owych baz i poligonów- jak chociażby w dniach między 6 a 10 sierpnia 1990 roku, ustalając między innymi sposób dalszego ich przeznaczenia!
Protokół przekazania sporządzony w 2 egz. w języku rosyjskim i polskim podpisał wówczas minister obrony narodowej RP admirał Piotr Kołodziejczyk i marszałek ZSRR Jazow.


Ze względu na powyższe fakty historyczne – mam również w ramach tego samego wniosku kilka pytań do DGLP w Warszawie :

11/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE WOJSKO POLSKIE PRZED PRZEKAZANIEM POLIGONÓW WOJSKOWYCH W OKONKU I BORNEM SULINOWIE - MIAŁO NAJPIERW OBOWIĄZEK OCZYSZCZENIA SAPERSKIEGO TYCH TERENÓW Z MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH?!

12/ CZY DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH POSIADA JAKIEŚ UZGODNIENIA, USTALENIA Z WOJSKIEM POLSKIM TAMTEGO OKRESU – A JEŚLI TAK TO JAKIE I CZEGO DOTYCZYŁY?!

13/ UPRZEJMIE BARDZO PROSZĘ O KOPIĘ TYCH USTALEŃ – CELEM MOJEJ WŁASNEJ ANALITYKI ÓWCZESNEJ SYTUACJI W PGL LP;

14/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE PO PRZEKAZANIU POLIGONU W OKONKU / RDLP PIŁA/ W 2006 ROKU – TEREN TEN BYŁ NA NOWO SPRAWDZANY PRZEZ SAPERÓW, BOWIEM PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA GLEBY POD ZALESIENIA PRZEZ LEŚNIKÓW ...WYORYWANO POCISKI?!

15/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE POMIMO ,,OCZYSZCZENIA TERENU” PRZEZ WOJSKO POLSKIE  ZNALEZIONO TAM KOLEJNYCH DZIESIĄTKI TYSIĘCY POCISKÓW?! 

16/ CZY SPOSÓB PRZEJĘCIA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE TEGO TERENU BYŁ I JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, SKORO JAK SIĘ OKAZUJE PRZEJĘTO TEREN TYLKO JAKOBY OCZYSZCZONY SAPERSKO ...czego dowodem jest ten ostatni wypadek i trwałe kalectwo do końca życia tego młodzieńca?!

18/ KTO PERSONALNIE I KIEDY PODPISAŁ PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE TYCH JAKOBY ,,OCZYSZCZONYCH” PRZEZ WOJSKO POLSKIE TERENÓW PO POLIGONOWYCH?!
Uprzejmie proszę o kopie tych dokumentów:

19/CZY LASY PAŃSTWOWE W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI I PRZEJĘCIU WÓWCZAS TEGO TERENU W 2006 ROKU BĘDĄ TERAZ PARTYCYPOWAŁY W KOSZTACH LECZENIA, HOSPITALIZACJI I REHABILITACJI TEGO RANNEGO MŁODEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY STRACIŁ OKO I JEST RANNY WYŁĄCZNIE ZA SPRAWĄ ,,CZEGOŚ" (NIEWYBUCH) CZEGO NIE POWINNO TAM OFICJALNIE BYĆ  – A CO .....EKSPLODOWAŁO MU PRZY NODZE POD SZPADLEM?!!!!

20/CZY PRAWDĄ JEST,ŻE W RAMACH TAK ZWANEGO ,,PROGRAMU ZINTEGROWANEGO” NA LATA 2014-2020 W RAMACH REKULTYWACJI TERENÓW POWOJSKOWYCH,PO POLIGONOWYCH A ZARZĄDZANYCH dziś PRZEZ LASY PAŃSTWOWE – TYLKO W DWÓCH NADLEŚNICTWACH CZARNOBÓR I BORNE SULINOWO (RDLP SZCZECINEK) ZOSTAŁO ZAPLANOWANE JUŻ DO WYDANIA ...56 milionów 506 tysięcy 420 złotych?! dla tych PRYWATNYCH FIRM??!

21/ W ILU JESZCZE NADLEŚNICTWACH W POLSCE TRWAJĄ TEGO TYPU ,,WYDATKI”?!

22/ PROSZĘ O PODANIE DOKŁADNYCH KWOT ZAPLANOWANYCH DO WYDANIA W RAMACH REALIZACJI TEGO PROGRAMU REKULTYWACJI TERENÓW POWOJSKOWYCH I PO POLIGONOWYCH NA LATA 2014-2020 , W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE NADLEŚNICTWA;


Darz Bór!

Krzysztof KowalczykPS.

Mnóstwo tajemnic kryją te okolice poligonu w Okonku...


Poniżej dla przykładu ręczny granat zapalający - SZKLANY  Blendkorper 2 H....Czy pomyślelibyście idąc dziś na spacer do lasu,że ...MOŻNA WDEPNĄĆ NA COŚ TAKIEGO?!A na zakończenie CIEKAWOSTKA!

Nie tylko dęby sadził EX Prezydent RP Bronisław Komorowski...


Oto poniżej na zdjęciu Pan Michalak z odnalezionym głazem upamiętniającym dojście Hitlera do władzy w 1933 roku...A WIĘC DĘBY....DĘBY...DĘBY !!!