środa, 24 czerwca 2015

LASY PAŃSTWOWE.... MILIONOWE INTERESY ,,NA BOKU" ??!

Sławno,dnia 25 czerwca 2015 roku
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
02-124 Warszawa
ul.Grójecka nr 127


Dotyczy: GI.051.44.2015.BZ4


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku /Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - w związku z odpowiedzią jaką uzyskałem dnia 19 czerwca 2015 roku  z DGLP a podpisaną przez Pana Edwarda Haładaj – Głównego Inspektora LP – proszę tym razem o odpowiedź na poniższe pytania:


1/ czy w dniu 30 lipca 2013 roku (wtorek) nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino / RDLP Szczecinek/ , funkcjonariusz publiczny Pan Krzysztof Załuska syn Zdzisława i Barbary ,PESEL 540612....., legitymujący się dowodem osobistym seria i numer ART 767.... ( ważnym do dnia 10 kwietnia 2019 roku), zam. Ret.... nr 1/m 2 ; 76-020 Bobolice , powiat koszaliński - przebywał w pracy w Lasach Państwowych, był na zwolnieniu lekarskim, czy też urlopie wypoczynkowym?!

2/ czy znane są Panu Dyrektorowi Generalnemu LP okoliczności podpisania tego dnia, daleko poza terenem Nadleśnictwa Trzebielino przez Pana Krzysztofa Załuska aktu notarialnego ze spółką ,,SORTPOL” z siedzibą w Gostyninie - dotyczącą pewnego interesu związanego ze żwirownią o wartości wielu milionów złotych  , na powierzchni dwóch działek -łącznie 51,66 ha ,,, z przeznaczeniem na prowadzenie eksploatacji kruszywa” w rejonie Bobolic?!
   

3/ czy jako Dyrektor Generalny LP nie widzi Pan w tym żadnych przeciwwskazań, aby funkcjonariusz publiczny NADLEŚNICZY LASÓW PAŃSTWOWYCH osobiście uczestniczył , a nawet podpisywał tego typu dokumenty w formie umów i aktu notarialnego dotyczącego przyszłych,wieloletnich interesów tej spółki na kilkadziesiąt milionów złotych, którymi powinno się już dawno zainteresować ABW i CBA?!

4/ czy spółka ta ma jakiekolwiek inne interesy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,Lasy Państwowe” na terenie RDLP Szczecinek lub innych dyrekcji regionalnych?!

5/ czy ma Pan Dyrektor Generalny LP jakikolwiek zamiar zbadania tej sprawy dotyczącej FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO, NADLEŚNICZEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH przez podległą Panu inspekcję (GIL)....czy też ponownie będzie tą sprawę ,,wyjaśniać” (sic!!!!) POLITYCZNA dyrekcja RDLP Szczecinek?!

6/ czy znane są Panu Dyrektorowi Generalnemu LP jakiekolwiek interesy i powiązania pomiędzy nadleśniczym Nadleśnictwa Trzebielino Panem Krzysztofem Załuska a obywatelem Francji Panem Christophe Madjad (Ferme des Olivettes – 77450 TRILBARDOU) i jego firmami, jak chociażby z... finansowaniem pewnych milionowych inwestycji w Polsce??! 

   

7/ czy tego typu DODATKOWE interesy nadleśniczych, funkcjonariuszy publicznych - to już standard  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w Polsce PLATFORMY OBYWATELSKIEJ , za które to Pan PERSONALNIE ODPOWIADA?!

Pytam o ten sprawy nie przypadkowo – pomny pewnych ,,kombinacji” Pana nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielino Krzysztofa Załuska , wspólnie i w porozumieniu z niejakim Ireneuszem Krupka  (...tak zwany ,,rzeczoznawca”) w sprawach szacowania szkód łowieckich i podstępnego OSZUKIWANIA ROLNIKÓW NA TERENIE OHZ TAMTEJSZEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH - PO KTÓRYCH PAN MINISTER ŚRODOWISKA POLECIŁ PISEMNIE DYREKCJI RDLP SZCZECINEK PODJĘCIE NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH  I DODATKOWEGO SZKOLENIA LEŚNIKÓW, ZE WZGLĘDU NA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA ZE STRONY NIE TYLKO OWEGO ,,RZECZOZNAWCY” IRENEUSZA KRUPKI  KTÓRY Z BRAKU ARGUMENTÓW  UCIEKŁ Z POLA NIE POZOSTAWIAJĄC ROLNIKOWI ŻADNEGO PROTOKOŁU Z SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH !!!


Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk
PS.

Proszę kolejnym razem nie pisać mi BZDUR  typu (cytat) ,,...nie jest on prezesem Koła Łowieckiego ,,Wilk", skoro są mi doskonale znane okoliczności wielu czynności prawnych tej osoby jako Prezesa koła łowieckiego , oraz ostatnio tak zwanej ,dobrowolnej rezygnacji” (sic!!!!) Pana Załuski z tego stanowiska – po nadzwyczajnym Walnym Zebraniu myśliwych tego koła łowieckiego!!!

Pan Haładaj - Główny Inspektor LP ....PISZE MI KŁAMSTWA , LUB JEST TOTALNIE NIE ZORIENTOWANY W TYM CO SIE DZIEJE NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!! 

                                     
Do wiadomości:

1/Minister Środowiska

2/ Centralne Biuro Antykorupcyjne  
3/ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego