środa, 10 czerwca 2015

LASY PAŃSTWOWE: KTO I W JAKIM CELU FAŁSZUJE DOKUMENTY DOTYCZĄCE GWARANCJI INWESTYCJI W LASACH PAŃSTWOWYCH NA KWOTĘ ....MINIMUM 20 MILIONÓW ZŁOTYCH??!....DUŻO BARDZO DOBRYCH RZECZY SIĘ SIĘ DZIŚ STAŁO!!!!  

NA POHYBEL ....GAWŁOWSKI!!!!!!!


TO NIE WASZA KOLEŻANKA PARTYJNA A DZIŚ PREMIER WAS ROZLICZY DRANIE...ZA TO CO ZROBILIŚCIE RZECZPOSPOLITEJ JUŻ ZA CHWILĘ ROZLICZY WAS WSZYSTKICH NARÓD!!!!GDZIEKOLWIEK BĘDZIECIE NA ŚWIECIE...

Premier Kopacz zapomniała chyba,że ...NIE BUDUJE SIĘ NOWEGO NA ŁAJNIE !!!!

10 czerwca 2015 roku


TYTUŁ .....BARDZO CIEKAWY TEMAT ....czyż nieprawda??!I o tej arcyciekawej sprawie - własnie dziś poniżej! ZAPRASZAM na www.pigipedia.blogspot.com


Sławno,dnia 10 czerwca 2015 roku
PROKURATURA REJONOWA
WARSZAWA OCHOTA
UL. WIŚLICKA NR 6
02-114 WARSZAWAWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku / Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi w następującym zakresie:


W dniu dzisiejszym otrzymałem drogą elektroniczną odpowiedź z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podpisaną przez zastępcę dyrektora Pana Janusza Zaleskiego na moje pytania jakie zadałem Dyrektorowi Generalnemu LP Panu Adamowi Wasiak w dniu 04 czerwca b.r..

Zapytałem DGLP w Warszawie, powołując się na konkretne pismo, jakie NIE PRZYPADKOWO znalazło się w moim posiadaniu tj; pisemna korespondencja z dnia 20 września 2012 roku bezpośrednio na ręce Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak z której jednoznacznie wynika iż KTOŚ W LASACH PAŃSTWOWYCH PROWADZIŁ ROZMOWY I ZAPEWNIŁ FIRMIĘ (.........................) - ZROBIENIE PEWNEGO INTERESU NA KWOTĘ MINIMUM 20 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Mało tego – pismo to jest sporządzone wręcz w formie ….szantażu i straszenia konsekwencjami PERSONALNIE Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak!!!

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź z Warszawy, iż przedstawiciele DGLP nie prowadzili JAKICHKOLWIEK rozmów z tą firmą na ten temat!

NIESTETY Z TEGO CO SIĘ ORIENTUJĘ – PAN JANUSZ ZALESKI, OBECNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LP KTÓRY PODPISAŁ MI TO PISMO ,,PRZYPADKIEM" NIE UDZIELIŁ MI W OGÓLE ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE ...CZY RESORT MINISTRA ŚRODOWISKA INGEROWAŁ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZAŁATWIENIU TEGO WIELOMILIONOWEGO INTERESU!

Odpowiedź jest dla mnie znana: PAN JANUSZ ZALESKI BYŁ WTEDY W-CE MINISTREM ŚRODOWISKA ,A Z TEGO CO WIEM BARDZO ZAANGAŻOWANYM  W SPRAWY ,,CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH” tak i bardzo ściśle związanym z owym interesem na kwotę minimum 20 milionów złotych!

Zapytałem Pana dyr.Wasiaka również CZY PRAWDĄ JEST TAKŻE TO CO ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI TEGO PISMA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 ROKU – TO JEST,ŻE SPRAWA TEGO INTERESU BYŁA AŻ TAK DALECE UZGODNIONA , ŻE (cytat) ,,WZÓR UMOWY BYŁ Z NAMI KONSULTOWANY I PRAWDĘ MÓWIĄC PRZEZ MNIE PRZYGOTOWANY"

Otrzymałem dziś zaskakującą informację OGÓLNIKOWĄ podpisaną przez Pana Janusza Zaleskiego, że....PISMO ZOSTAŁO PODROBIONE , o czym jakoby osoba która się pod nim podpisała zawiadomiła Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście!

BYŁEM BARDZO CIEKAWY ODPOWIEDZI jaką na ten wręcz szantaż – udzieliła DGLP w Warszawie, lecz dziś odpisano mi że takowej udzielono, ale przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych , po czym jakoby ...zawiadomiono prokuraturę! 

Pismo to jest kierowane do wiadomości:

Ministerstwa Środowiska /...w którym pracował wówczas Pan Janusz Zaleski!!!/

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / ...gdzie rządził do dziś 10 czerwca 2015 roku GDYŻ PODDAŁ SIĘ DO DYMISJI - Stanisław Gawłowski !!!/

W dolnym prawym rogu widnieje pieczęć na tym piśmie, iż WPŁYNĘŁO ono dnia 13.10.2012 roku do Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ...a wiec Stanisław Gawłowski )  – gdzie zarejestrowano je pod nr .............

W górnym lewym rogu – KTOŚ PERSONALNIE pisemnie prosi zapewne sekretarkę ,, dla mnie – kopia”.

CO JEST BARDZO CIEKAWE – PISMO TO NAGLE POJAWIŁO SIĘ NA TERENIE ...RDLP SZCZECINEK, W NADLEŚNICTWIE BORNE SULINOWO – CZYNIĄC PRAWDZIWY POPŁOCH!!!

Nomen omen  – to również tam JEST AKTUALNIE ….. REALIZOWANY TENŻE INTERES NA TE KILKADZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH!

Zamieszanie staje się tak znaczne- że z informacji jakie posiadam, OBECNY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BORNE SULINOWO zjawił się z tym pismem u dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń – zaś współpracownikom polecił pisać wyjaśnienia ...KTO MIAŁ DOSTĘP DO TEGO PISMA I CZY BYŁO ONO PRZEKAZYWANE KOMUŚ NA ZEWNĄTRZ !!!

W związku z powyższym- uprzejmie proszę o odpowiedź w w/w trybie na poniższe pytania:

1/ czy organy ścigania otrzymały zawiadomienie z tej firmy mówiące o tym,że owe pismo jest ...SFAŁSZOWANE?!
Ponoć jest to prokuratura Warszawa Śródmieście...

2/ czy zostało wszczęte śledztwo, a jeśli tak pod jaką sygnaturą i czy już się zakończyło?!

3/ jaki jest efekt dochodzenia prokuratury w tej sprawie interesów na ponad 20 mln zł w Lasach Państwowych?! CZY PRACOWAŁ NAD TYM BIEGŁY GRAFOLOG?!

4/ czy organy ścigania prowadziły w tej sprawie czynności na terenie RDLP Szczecinek ( min: Nadleśnictwo Borne Sulinowo) – a jeśli tak to co ustalono?!

5/ czy znany jest prokuraturze FAKT pojawienia się tego pisma w sekretariacie Nadleśnictwa Borne Sulinowo ?!

6/ czy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie zawiadamiał prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa FAŁSZERSTWA a jeśli tak to kiedy dokładnie miało to miejsce PRZED CZY TEŻ PO UDZIELONEJ INFORMACJI PRZEZ C.K.P.Ś. ?!
Pan J.Zaleski nie raczył mnie poinformować ...KTÓRĄ  PROKURATURĘ!

7/  CZY MIAŁO TO MIEJSCE PRZED CZY TEŻ DOPIERO PO ...ODWOŁANIU WICE MINISTRA ŚRODOWISKA PANA JANUSZA ZALESKIEGO I ZATRUDNIENIU GO W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE PŁACĄ DZIŚ ZA REALIZACJĘ TEGO WIELOMILIONOWEGO INTERESU?!

8/ czy organy ścigania analizowały ewentualne naciski na Lasy Państwowe ze strony osób jakie już wymieniłem powyżej z Ministerstwa Środowiska czy też Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...w sprawie tych kilkudziesięciu milionów złotych?!

9/  CZY PROKURATURA ANALIZOWAŁA PRZYCZYNY ZMIAN KADROWYCH NA STANOWISKU WICE MINISTRA ŚRODOWISKA A POTEM ZATRUDNIENIA W DGLP W WARSZAWIE – A ŚCIŚLE POD KĄTEM TEGO WŁAŚNIE INTERESU NA KILKADZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH, KTÓREGO NIE PRZYPADKOWO TEREN LEŚNY ZNAJDUJE SIĘ W RDLP SZCZECINEK (...gdzie rządził DO dziś Stanisław Gawłowski, który na stanowisku dyrektora RDLP ULOKOWAŁ CZŁONKA SWEJ RODZINY, NATOMIAST NACZELNIKA KADR SWEGO POLITYCZNEGO ASYSTENTA!!!)


Nie przypadkowo kieruję owe zapytanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota – do której Prokuratura Generalna lub też Apelacyjna kierowała WSZYSTKIE ,,LEŚNE SPRAWY" Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych !

BYŁO ICH WIELE...A ŻADNA NIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ UJĘCIEM SPRAWCÓW, LUB TEŻ ICH OSKARŻENIEM!

Jesteście w latach 2008-2015 według mej oceny tak jakby ….zamiatającymi NA ZLECENIA leśne sprawy pod dywan!

Dla przykładu :

  1. 5 Ds 1408/11/IV – zakończone odmową wszczęcia
  2. 1 Ds 836/13/I – zakończone odmową wszczęcia
  3. 2 Ds 1255/10/II – zakończone odmową wszczęcia
  4. 1 Ds 885/14/IV – zakończone umorzeniem postępowania
...A WSZYSTKO BEZ PODANIA PRZYCZYN !!!

Czy w tej sprawie owych GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ dotyczących tego interesu na kwotę ponad 20 milionów złotych w Lasach Państwowych ….prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota jest TAK SAMO SKUTECZNA ??!

Krzysztof Kowalczyk 
Piszę jak jest....W PAŃSTWIE BEZPRAWIA o nazwie POLSKA made in Platforma Obywatelska!


Krzysztof  Kowalczyk

PS: