poniedziałek, 8 czerwca 2015

CZY OSOBY NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH....WSPIERAJĄ PRZESTĘPCÓW I AKCEPTUJĄ BEZPRAWIE, NIE DOCHODZĄC SWYCH STRAT?!

09 czerwca 2015 roku

TO BARDZO CIEKAWY I JEDNOCZEŚNIE WYSTĘPUJĄCY W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH PROBLEM, KTÓREMU PONIŻEJ PRZYJRZYJMY SIĘ DZIŚ NA PODSTAWIE KONKRETNYCH ZDARZEŃ JAKIE MIAŁY MIEJSCE W OSTATNIM OKRESIE NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH!

Postaram się niniejszym uzyskać odpowiedź na kilka bardzo nurtujących mnie pytań  dokładnie związanych z TYTUŁEM tego tekstu...

CAŁOŚĆ niebawem poniżej ...ZAPRASZAM!

A CAŁY TEKST JAKI UPUBLICZNIĘ - PRZESYŁAM DO WIADOMOŚCI I WYKORZYSTANIA ...PROKURATUROM KTÓRE AKTUALNIE PROWADZĄ ŚLEDZTWA W KILKU SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NADUŻYĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH!

Sławno,dnia 09 czerwca 2015 roku
Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
u. Grójecka nr 127
Warszawa


Szanowny Panie Dyrektorze.


Postanowieniem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 roku zastosowano nagle środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych Dyrektora RDLP w Krośnie Pana Edwarda Balwierczak.

SPRAWA DOTYCZYŁA KORUPCJI  – zaś służbowy gabinet w/w dyrektora LP został przeszukany przez organy ścigania (CBA).

DLA CO NIEKTÓRYCH OSÓB NA TYM ZDJĘCIU ...KORUPCJA I UKŁADY POLITYCZNE BYŁA DOSKONAŁYM PRYWATNYM BIZNESEM I ŚWIĘTOŚCIĄ - ZAŚ LASY PAŃSTWOWE KAPITALNYM ,,PARAWANEM" ! 
    
KORUPCJA W LASACH PAŃSTWOWYCH PO-LITYCZNEGO DYREKTORA PIGANA (...na zdjęciu z drzewkiem w ręku!)....ZAKORZENIŁA SIĘ DOSKONALE !
A OBOK CZYNI OTWÓR W ZIEMI....OBIEKT ZAINTERESOWANIA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO - POWOŁANY NA TO STANOWISKO 27 listopada 2008 roku  ZA SPRAWA OCZYWIŚCIE PIGANA!

A OTO PIERWSZE SŁOWA POWOŁANEGO WÓWCZAS A SKORUMPOWANEGO JAK SIĘ OKAZAŁO  ÓWCZESNEGO DYREKTORA RDLP KROSNO: 

(cytat) :ZA NAJWAŻNIEJSZE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ RYNKOWĄ - UWAŻAM OBECNIE KWESTIE EKONOMICZNE" - twierdził wówczas Balwierczak!!!  Sic!!!


Z informacji jakie posiadam wiem,że to Pan nie zastosował dyscyplinarnego zwolnienia tej osoby, lecz jedynie art.70 paragraf 1 i 2 Kodeksu Pracy, odwołując tego skorumpowanego urzędnika LP za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, w czasie którego Skarb Państwa Lasy Państwowe wypłacił tej osobie w tym okresie KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH ,,normalnej” pensji co miesiąc, bez świadczenia pracy!

W związku z powyższym -zwracam się do Pana z uprzejma prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ czy znany jest DGLP w Warszawie wyrok w tej sprawie Pana Balwierczak?!

2/ jaka jest kara orzeczona w wyroku?!

3/ czy prawdą jest, iż Pan Balwierczak DOBROWOLNIE PODDAŁ SIĘ KARZE?!

4/ CZY WIADOMYM JEST COKOLWIEK PANU DYREKTOROWI O PRÓBACH ZATRUDNIENIA PANA BALWIERCZAKA PO TEJ AFERZE KORUPCYJNEJ – PONOWNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH BĄDŹ SPÓŁKACH Z NIMI ZWIĄZANYCH ?!

Będę Panu Dyrektorowi bardzo wdzięczny za pełne, wyczerpujące i terminowe odpowiedzi na te powyższe pytania .

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż ostatnio byłem wezwany jako świadek w sprawie KOLEJNEJ KORUPCJI POLITYCZNEJ  - tym razem na północy Polski, a dotyczącej Nadleśnictwa Połczyn (RDLP Szczecinek) , a w tym między innymi USTAWIANIA STANOWISK NADLEŚNICZYCH NA TYM TERENIE W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ przez posła i wice ministra środowiska Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej.
                          
Zadano mi szereg pytań przez organy ścigania, na których nie znałem odpowiedzi – więc niniejszym pragnę je uzyskać od Pana!

Dlatego też bardzo proszę o odpowiedź na kolejne pytania, dotyczące tej sprawy tj:

5/ czy DGLP w Warszawie na podstawie ustawowego OBOWIĄZKU wynikającego z treści art.304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego - zawiadomiła organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstw popełnionych w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Połczyn , o których osobiście wraz ze świadkami poinformowałem Państwa w Warszawie w dniu 20 lutego 2015 roku, a jeśli nie to dlaczego?!

PRZYPOMNĘ, ŻE SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – JEST STRONĄ POKRZYWDZONĄ TEJ SPRAWY, ZAŚ MI NIE PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA TEJŻE STRONY!

6/ czy w ogóle , a jeśli tak to kiedy i przez kogo zostały zabezpieczone przez organy ścigania materiały dowodowe z Dyrekcji Generalnej LP w sprawie dotyczącej Nadleśnictwa Połczyn (RDLP Szczecinek) – PO ZWOLNIENIU JUŻ ZE STANOWISK NADLEŚNICZEGO I DWÓCH KSIĘGOWYCH POBIERAJĄCYCH BEZPRAWNIE,NIELEGALNIE CO MIESIĄC PENSJĘ ZE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ...W WYSOKOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH MAKSYMALNE LIMITY NIE TYLKO LUDZKIEJ PRZYZWOITOŚCI?!

7/ CZY DO DNIA DZISIEJSZEGO ( 09 czerwca 2015 roku) ZOSTAŁY W 100% WYKONANE WYTYCZNE PANA DYREKTORA GENERALNEGO W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN W STOSUNKU DO OSÓB WINNYCH BEZPRAWIA W TEJ JEDNOSTCE LASÓW PAŃSTWOWYCH – A JEŚLI NIE WSZYSTKIE TO DLACZEGO I CO JEST TEGO BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĄ?!

8/ czy w wyniku ustaleń pokontrolnych na podstawie moich uprzednich precyzyjnych informacji dotyczących Nadleśnictwa Połczyn jakie otrzymałem od Leśników z prośbą o reakcję - podejmował Pan Dyrektor Generalny jakiekolwiek sankcje karne, dyscyplinujące wobec kogokolwiek z RDLP w Szczecinku, poczynając od jej dyrektora Cichonia – A JEŚLI NIE TO DLACZEGO?!

Pytam o to nie bez przyczyny, gdyż jak zauważam w czasie ostatniej narady dyrektorów RDLP z całej Polski w Pana obecności na terenie RDLP Poznań - tenże dyrektor RDLP Szczecinek Sławomir Cichoń naciskał i nalegał aby w Lasach Państwowych ZACZĄĆ WRESZCIE PILNIE REALIZOWAĆ WYTYCZNE ,,STRATEGII LP „ A DOTYCZĄCE KONKRETNIE PROMOWANIA I WYTYCZANIA WYBRANYM LEŚNIKOM ….ŚCIEŻEK KARIERY ZAWODOWEJ !!! 


9/ czy DGLP w Warszawie przekazała organom ścigania, a jeśli tak to jakim i kiedy - treść notatek i nagrania ze spotkania w dniu 20 lutego 2015 roku , w którym były opisywane detale nadużyć , A W TYM KORUPCJI POLITYCZNEJ POLEGAJĄCEJ NA WRĘCZANIU DO RĘKI LEŚNIKOWI KWOTY KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH NA KAMPANIĘ POLITYCZNĄ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ między innymi w Nadleśnictwie Połczyn ( RDLP Szczecinek), A SZCZEGÓLNIE KORUPCJI POLITYCZNEJ W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE PRZEZ STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO?!
Na zakończenie pozwolę sobie jeszcze zapytać Pana Dyrektora Generalnego o sprawy SPÓŁEK w jakich Skarb Państwa Lasy Państwowe ulokował swoje środki finansowe.

10/ jakie przychody i w jakich spółkach uzyskały LP w latach 2013-2014?!

11/ CZY AKTUALNIE NADAL W LIKWIDACJI SĄ NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI, W KTÓRYCH LASY PAŃSTWOWE ULOKOWAŁY SWÓJ KAPITAŁ ;

a) ,,DREWNEX” SA - Kraków;
b) ,,INWEST STAR” SA - Starachowice
  1. ,,DREWNOLAS” spółka z o.o. - Terespol
d),,POLWOOD JOINT VENTURE” spółka z o.o. - Kawcze
e) ,,PINUS” spółka z o.o. - Radom
f) ,,KAMBIUM” spółka z o.o. - Warszawa
g) ,,RONO-GRAF” spółka z o.o. - Warszawa
h) ,,WITAR” Składy Drzewne spółka z o.o. - Poznań
  1. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ,,KARO” SA – Siedlce

12/ CZY W UPADŁOŚCI SĄ NADAL NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI, W KTÓRYCH LASY PAŃSTWOWE ULOKOWAŁY SWÓJ KAPITAŁ?!

a) ,,OPOLAS” spółka z o.o. - Opole
b) ,,DRETAR” spółka z o.o. - Warszawa

13/ CZY W LATACH 2012-2015 ZNALAZŁY SIĘ W LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI JAKIEKOLWIEK INNE – A JEŚLI TAK TO JAKIE SPÓŁKI, W KTÓRYCH SKARB PAŃSTWA LP ULOKOWAŁ SWOJE ŚRODKI FINANSOWE?!

14/ CZY Z CHWILĄ OBJĘCIA PRZEZ PANA STANOWISKA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH – I NADAL , UZYSKUJE PAN DODATKOWE PRZYCHODY PRYWATNIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI W SPÓŁCE ,, B.O.Ś. SA” , A jeśli TAK CZY JEST TO DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA DLA OBU STRON , TO JEST BANKU I LASÓW PAŃSTWOWYCH??!

15/ CZY DZIŚ 09 CZERWCA 2015 ROKU ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH STRATY FINANSOWE SKARBU PAŃSTWA PGL LP , BĘDĄCE WYNIKIEM LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI SPÓŁEK W JAKIE TAK A NIE INACZEJ ,,ZAINWESTOWANO” FINANSE LASÓW PAŃSTWOWYCH?!

16/ W JAKIE NOWE SPÓŁKI W LATACH 2012-2015 LASY PAŃSTWOWE ZAINWESTOWAŁY SWOJE FINANSE i czy ktoś nad tym czuwa?!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

Do wiadomości:

1/ Prokuratura Apelacyjna w Warszawie

2/ Prokuratura Okręgowa w Koszalinie


Piszę jak jest ... BEZPRAWNIE I Z  PRZYMRUŻENIEM  OKA NA KRĘTACZY I PRZESTĘPCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA SZKODĘ NIE TYLKO WIZERUNKU W LASACH PAŃSTWOWYCH 


Krzysztof Kowalczyk

PS.

A oto bardzo praktyczne metody SPOSOBU KOREKTY OKA DOMINUJĄCEGO :(BARDZO POLECAM !!!)BEZ PRZYMRUŻENIA OKA RÓWNIEŻ  ...CEL JEST TEN SAM I W TYM SAMYM MIEJSCU ! Nawet gdy aura nie sprzyja ...deszcz, wiatr, słońce, śnieg,mgła, mróz...


A w tej ,,dziedzinie" jestem ...INDYWIDUALNYM Mistrzem i V-ce MISTRZEM POLSKI!

I PODOBNIE JAK MOICH POGLĄDÓW NA TO CO NAS OTACZA  I PRZEKONAŃ, WIARY W LEPSZE JUTRO  ....NIKT MI  JUŻ TEGO NIGDY NIE ODBIERZE !!!