środa, 25 lutego 2015

SKORUMPOWANE POLITYCZNIE LASY PAŃSTWOWE RDLP SZCZECINEK...DLACZEGO UWAŻAM OBIEKTYWNIE,ŻE ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH KRZYSZTOF JANECZKO POWINIEN ODPOWIADAĆ KARNIE ZA = UKRYWANIE PRZESTĘPSTW W PGL LP !!!

25 lutego 2015 roku 


OFICJALNE MOJE WYSTĄPIENIE ZWIĄZANE Z TYTUŁEM  .. poniżej na www.pigipedia.blogspot.com  .


ZAPRASZAM!


Ta MEGA INTERESUJĄCA SPRAWA  - dotyczy mojego felietonu na tym blogu z dnia 21 stycznia 2015 roku  pt: ,,SKORUMPOWANE LASY PAŃSTWOWE PO-LITYCZNEGO  DYREKTORA R.D.L.P. SZCZECINEK Z NEPOTYZMEM W TLE... ,,POJEDZIEMY NA ŁÓW  W PO-LITYCZNYM NADLEŚNICTWIE POŁCZYN ZDRÓJ!!! " 

Przypomnijcie sobie jego treść...

SZANUJĄCY SIĘ LEŚNIK LASÓW PAŃSTWOWYCH - BEZWZGLĘDNIE  WSZELKIE ŚMIECI WYRZUCA BEZ ZASTANOWIENIA DO KOSZA...
Znalezione obrazy dla zapytania obrazy logo platformy obywatelskiej
                                                                                                     Znalezione obrazy dla zapytania obrazy logo platformy obywatelskiejSławno,dnia 25 lutego 2015 roku


PROKURATOR GENERALNY RP
UL. RAKOWIECKA Nr 26/30
02-528 WARSZAWA


Na podstawie treści art. 304 par. 1 kodeksu postępowania karnego składam niniejszym pismem

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW I WNIOSEK O ŚCIGANIE KARNE ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH PANA KRZYSZTOFA JANECZKO.


UZASADNIENIE


W dniu 21 stycznia 2015 roku skierowałem drogą elektroniczną do Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych następującą korespondencję:Sławno,dnia 21 stycznia 2015 roku

PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. GRÓJECKA Nr
WARSZAWA
Szanowny Panie Dyrektorze!


Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2010 roku NEPOTYZM, kolesiostwo i klientelizm są bardzo powszechnym zjawiskiem spotykanym w polskim sektorze publicznym w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego!

JEST TO BARDZO SZKODLIWY DLA PAŃSTWA POLSKIEGO UKŁAD POLITYCZNYCH STOSUNKÓW, W KTÓRYM PEWNĄ GRUPĘ OSÓB OBDARZA SIĘ SZCZEGÓLNYMI WZGLĘDAMI POPRZEZ TAK ZWANE ,,KONEKSJE” POLITYCZNE, A KTÓRE SĄ JAK WIDAĆ W PRAKTYCE WAŻNIEJSZE NAWET OD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH TYCH OSÓB!!!

WSZYSTKO OCZYWIŚCIE ODBYWA SIĘ W TYM PROCESIE NA KOSZT I Z OGROMNA SZKODĄ DLA SKARBU NASZEGO PAŃSTWA...

NEPOTYZM WYSTĘPUJE OD LAT I BARDZO DOBRZE SIĘ MA TAKŻE W LASACH PAŃSTWOWYCH,ZA KTÓRE PAN DYREKTOR ODPOWIADA – I POZWOLĘ SOBIE TU PRZYPOMNIEĆ PANU DYREKTOROWI,ŻE JEST ON ZJAWISKIEM JUŻ BARDZO,BARDZO POWSZECHNYM W PGL LP, A NA DODATEK CZASAMI O CHARAKTERZE ...KORUPCYJNYM!!!!

OZNACZA ON RÓWNIEŻ NADUŻYWANIE ZAJMOWANEGO STANOWISKA PRZEZ DANE OSOBY I FAWORYZOWANIE, PROTEGOWANIE – opierające się na WZAJEMNYM wspieraniu tego typu osób np. w oparciu o POKREWIEŃSTWO POGLĄDÓW POLITYCZNYCH, a przy tym wspieranie bez względu na wszystko ….Platformy Obywatelskiej!

PROCESY WYSTĘPUJĄCE W LASACH PAŃSTWOWYCH BARDZO PRZYPOMINAJĄ TE SAME A ZACHODZĄCE W STRUKTURACH …..MAFIJNYCH – GDZIE FAWORYZOWANIE ,,RODZINY” NASTĘPUJE POPRZEZ ODPOWIEDNIE OBSADZANIE STANOWISK I PRZYDZIELANIU GODNOŚCI...!!!!!!!!!!!!!!


Szanowny Panie Dyrektorze!

CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE TAK SAMO JEST W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE ,,LASY PAŃSTWOWE” za które to Pan personalnie odpowiada?!

Cieszy mnie fakt,że dziś w chwili gdy kieruję do Pana tą korespondencję przebywa Pan Dyrektor Generalny z wizytą roboczą na trenie RDLP Piła - a w tej chwili jest Pan zapewne ,,BARDZO PRZYPADKOWO” w terenie nadleśnictwa ZŁOTÓW, GDZIE AKTUALNEMU NADLEŚNICZEMU Panu Jaszczyk policja odebrała ostatnio uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi PO KOLEJNEJ ,,WPADCE” JAKĄ ZALICZYŁ NA DRODZE PUBLICZNEJ...i przestępczym zagrożeniu dla życia i zdrowia naszego społeczeństwa!


MAM NADZIEJĘ,ŻE NIE ZAPOMNIAŁ PAN O TYM IŻ OSOBIŚCIE PANA O SPRAWACH ,,WÓDY „ NIE TYLKO TEGO PANA INFORMOWAŁEM i uniknie Pan aktualnie sytuacji w nadleśnictwie Złotów – jakiej niestety ,,nie udało się” uniknąć Pana z-cy ds. gospodarki leśnej (Jan Szramka), a który to nie dość, że ,,imprezował” na galowo w mundurze leśnika pijąc alkohol w klubie myśliwskim ...to jeszcze PISEMNIE wyraził swój zachwyt i podziw po spożyciu alkoholu!!!


PRZYPOMNĘ TAKŻE, KORZYSTAJĄC Z TEJ ,,ALKOHOLOWEJ” OKAZJI ZWIĄZANEJ Z NADLEŚNICTWEM ZŁOTÓW, ŻE NADAL OCZEKUJĘ NA ODPOWIEDŹ I STANOWISKO PANA DYREKTORA GENERALNEGO PO MOICH PYTANIACH NA TEMAT LEGALNOŚCI POSTĘPOWANIA PANA SZRAMKI PIJĄCEGO ALKOHOL W MUNDURZE LEŚNIKA, W CZASIE WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH – A SZCZEGÓLNIE JAK OWA ,,WPADKA” MA SIĘ EWENTUALNIE DO PODOBNYCH SYTUACJI JAKIE MOGĄ SIĘ ZDARZYĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH ...ale na niższych szczeblach Służby Leśnej!


Szanowny Panie Dyrektorze!


W dniu 19 stycznia 2015 roku POLITYCZNY dyrektor RDLP Szczecinek Pan Sławomir Cichoń ( reprezentant interesów POLITYCZNYCH Platformy Obywatelskiej w LP!) odmówił mi swą decyzją udzielenia informacji publicznej, o którą osobiście wnioskowałem w dniu 16 grudnia 2014 roku NA TEMAT GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ W OŚRODKACH HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK!


Jest to dla mnie oczywisty dowód POLITYCZNEJ złośliwości, naruszenia moich konstytucyjnych praw KTÓRE NIESTETY ALE TOLERUJE URZĄD DYREKTORA GENERALNEGO LP !!!

W zaistniałej sytuacji Pan Dyrektor RDLP Szczecinek otrzyma niebawem ode mnie za jego pośrednictwem oczywiście – mój wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , który jestem pewien,że ZMUSI LASY PAŃSTWOWE POPRZEZ TAKIEGO REPREZENTANTA , ABY JEDNAK DANE NA TEMAT GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ O KTÓRE PROSZĘ ZOSTAŁY MI UDOSTĘPNIONE !

I właśnie owe sprawy łowieckie jednego z Ośrodków Hodowli Zwierzyny RDLP Szczecinek są wyłączna podstawą skierowania do Pana Dyrektora niniejszej korespondencji !

Mając nadzieję iż pełni Pan Dyrektor Generalny LP właściwy nadzór nad RDLP Szczecinek – uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania tak BARDZO ZWIĄZANE Z KORUPCJĄ I NEPOTYZMEM WYSTĘPUJĄCYM W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU – którą nadzoruje POLITYCZNY dyrektor z Platformy Obywatelskiej Pan Sławomir Cichoń :

1/ CZY PRAWDĄ JEST, ŻE ZAPADŁ JUŻ PRAWOMOCNY WYROK SKAZUJĄCY ZA KORUPCJĘ W SPRAWIE ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ??!

2/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TENŻE SKAZANY ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO BYŁ ZWIĄZANY Z PLATFORMA OBYWATELSKĄ I ...NIE ZOSTAŁ ZWOLNIONY Z PRACY ZA KORUPCJĘ W TRYBIE DYSCYPLINARNYM PRZEZ SWOJEGO SZEFA / NADLEŚNICZEGO – Sebastian,Stanisław Witek/,.....RÓWNIEŻ CZŁONKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ??!

3/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TENŻE JAK WIDAĆ POLITYCZNY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN – POWOŁAŁ NA TAK OGROMNIE ODPOWIEDZIALNE STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W NADLEŚNICTWIE BARDZO MŁODĄ SEKRETARKĘ Panią Angelikę,Annę Szyrwiel... RÓWNIEŻ POLITYCZNĄ DZIAŁACZKĘ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ??!

4/ CZY PRAWDĄ JEST PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH, ŻE ZARÓWNO PANI ANGELIKA SZYRWIEL / GŁÓWNA KSIĘGOWA/ JAK I NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN PAN SEBASTIAN WITEK SĄ POLITYCZNIE ZWIĄZANI Z PLATFORMA OBYWATELSKĄ I TO ONI WSPÓLNIE FIGURUJĄ W WYKAZIE KOMITETU WYBORCZEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ OKRĘGU WYBORCZEGO nr 3 W TAMTYM REJONIE ??!

5/ CZY PRAWDA JEST,ŻE OWA GŁÓWNA KSIĘGOWA ZOSTAŁA JUŻ ODWOŁANA, ALBO NASTĄPI TO NIEBAWEM ZA SPRAWĄ....NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI FINANSOWYCH A BARDZO ŚCIŚLE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ŁOWIECKĄ OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY LP NADLEŚNICTWA POŁCZYN ??!


6/ CZY W OGÓLE WIE PAN DYREKTOR GENERALNY LP ...O CO CHODZI W TYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH, CZY MA PAN NAD TYM BACZNY NADZÓR ??!

7/ CZY MIAŁY TAM MIEJSCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ORGANIZOWANIU PRZETARGÓW PUBLICZNYCH , A JEŚLI TAK TO JAKIE I CZEGO DOTYCZYŁY??!

8/ CZY ZOSTAŁY O TYM POWIADOMIONE ORGANY ŚCIGANIA ??!

9/ CZY PRAWDĄ JEST ,ŻE STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ JEST AKTUALNIE PRZYGOTOWYWANE ZNOWU UKŁADOWO DLA...MAŁŻONKI OBECNEGO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE/RDLP SZCZECINEK/ PANA STANISZEWSKIEGO ???!

9/CZY OWE CZYNNOŚCI NAZYWAJĄ SIĘ ,,KONKURSEM” , CZY TEŻ ODBYWA SIĘ TO JAK ZWYKLE W RDLP SZCZECINEK OD 2008 ROKU Z PO-LITYCZNEGO, UKŁADOWEGO WYBORU??!

10/ CZY ZDANIEM PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP – PRZEDSTAWIONE PRZEZE MNIE ZALEDWIE ,,HASŁOWE” INFORMACJE W POWYŻSZYCH DZIEWIĘCIU PYTANIACH SPEŁNIAJĄ WYMOGI POJĘCIA ,,NEPOTYZMU” W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK – to jest; faworyzowania niczym mafijnej ,,Rodziny”a przy tym na korzystanie szerokim strumieniem z bogactw środków publicznych Skarbu Państwa LP...protegowanie swoich tak ściśle związane z ,,pokrewieństwem” poglądów POLITYCZNYCH...chory układ stosunków darzących szczególnymi względami wybrane osoby,bez względu na ich kompetencje zawodowe...kolesiostwo ?!!!


Będę bardzo wdzięczy Panu za otrzymanie szczegółowych odpowiedzi na moje pytania!


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk


DO WIADOMOŚCI ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP

2/ Najwyższa Izba Kontroli

3/ Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!    

W dniu 16 lutego 2015 roku wysłano z DGLP Warszawa do mnie SKANDALICZNĄ ODPOWIEDŹ ( sygnatura pisma: GI.050.6.2015 )na powyższe pytania...podpisaną O DZIWO przez zastępcę dyrektora generalnego LP do spraw ekonomicznych Pana Krzysztofa Janeczko, którego niniejszym żądam ścigania!

Otóż tenże K.Janeczko NA CAŁOŚĆ TYCH PYTAŃ ODPISAŁ MI zaledwie dwa zdania , a w tym (cyt) ,,(...)odnośnie pytań 1 do 9 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie posiada wiedzy na stawiane przez Pana zarzuty”

NIE PRZYPADKOWO ...POWIADOMIŁ O TYM DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ!

Analizując tak lakoniczną odpowiedź do mnie – śmiem dziś 25 lutego 2015 roku domniemywać,że ALBO PAN JANECZKO ŻYJE W SKRAJNIE ROMANTYCZNYCH REALIACH LASÓW PAŃSTWOWYCH, ALBO TEŻ ...JEST ,,WYSTAWIANY” NICZYM ZAJĄC W POTRZASKU NA ŻER CWANYM LEŚNYM WILKOM!

Zawiadamiam,że nie znając treści tej SKANDALICZNEJ dla mnie odpowiedzi którą podkreślam odebrałem pocztą dopiero dnia 23 lutego 2015 roku – ZJAWIŁEM SIĘ TRZY DNI WCZEŚNIEJ 20 LUTEGO 2015 ROKU...W SIEDZIBIE DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE PRZY ULICY GRÓJECKIEJ NR 127, NA UMÓWIONE NA MOJĄ PILNĄ PROŚBĘ -  SPOTKANIE Z DYREKTOREM WASIAKIEM !

Pisemnie poprosiłem Pana Dyrektora Generalnego LP, ABY ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI SPOTKANIE TO ZOSTAŁO NAGRANE...i tak się stało !
Trwało ono ponad 2 godziny – od ustalonej godziny 12.00 w piątek 20 lutego 2015 roku!

Nadmieniam,że w tym czasie drogą pocztową nadano z Warszawy 17 lutego b.r. ową odpowiedź K.Janeczko, która w chwili gdy ja byłem w stolicy ...docierała do mnie pocztą na Pomorze!

NIE INTERESUJE MNIE TO, CZY PAN JANECZKO JEST AŻ TAKIM NAIWNYM IDIOTĄ, CZY TEŻ UDAJE, LUB NAWET NIE MA ZIELONEGO POJĘCIA ...JAKĄ ,,MINĘ” MU PODŁOŻONO W DYREKCJI GENERALNEJ LP DO PODPISANIA JAKO ODPOWIEDŹ DLA MNIE.

JESTEM W 100% PEWIEN,ŻE ZROZUMIE GDY NAJPIERW ZAŻYJE BARDZO SILNE LEKI USPOKAJAJĄCE – A NASTĘPNIE GŁÓWNY INSPEKTOR LASÓW PAŃSTWOWYCH PAN EDWARD HAŁADAJ LUB PAN ADAM WASIAK UDOSTĘPNI MU DO ODSŁUCHANIA PEŁNĄ PONAD DWU GODZINNĄ TREŚĆ NAGRANIA Z OWEGO SPOTKANIA W DGLP DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU OD GODZINY 12.00.

Nadmieniam,że spotkanie to również nagrywał na swój telefon komórkowy Pan Haładaj ...Główny Inspektor LP !

WNOSZĘ DO PANA PROKURATORA GENERALNEGO - O PILNE ZABEZPIECZENIE TYCH NAGRAŃ, GDYŻ ŚCISŁE KIEROWNICTWO DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH DOWIEDZIAŁO SIĘ OD OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W TYM SPOTKANIU O WIELU NIEPRAWDOPODOBNYCH WRĘCZ PRZESTĘPSTWACH JAKIE MIAŁY I MAJA MIEJSCE NA TERENIE RDLP SZCZECINEK!

Bardzo ważny jest tu fakt, iż obecnie dyrektorem RDLP Szczecinek jest SŁAWOMIR CICHOŃ ...skoligacony rodzinnie ze STANISŁAWEM GAWŁOWSKIM, posłem Platformy Obywatelskiej a jednocześnie...WICE MINISTREM ŚRODOWISKA , KTÓREMU PODLEGA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH!

S. Cichoń jest oczywiście personalnie związany POLITYCZNIE z Platformą Obywatelską – reprezentując tą partię OSZUSTÓW w ostatnich wyborach samorządowych do sejmiku województwa zachodniopomorskiego...


Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!

JESTEM PEWIEN,ŻE ANALIZA CAŁOŚCI OWEGO PONAD DWU GODZINNEGO SPOTKANIA W DNIU 20 LUTEGO 2015 ROKU W SIEDZIBIE DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH – ŚMIAŁO POZWOLI PROKURATURZE NA POSTAWIENIE KILKU LEŚNIKOM WIELU ZARZUTÓW KARNYCH!!!!!

Nie przypadkowo zależało mi na PILNYM spotkaniu z dyrektorem Wasiakiem,gdyż ...SPRAWA JEST MEGA PILNA I SKANDALICZNA DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH!

Wraz ze mną zjawili się ŚWIADKOWIE w sprawach ściśle związanych z pytaniami na które tak po chamsku odpisał mi Pan Krzysztof Janeczko – zastępca dyrektora generalnego DO SPRAW EKONOMICZNYCH !

OBYM SIĘ MYLIŁ,ŻE PAN JANECZKO NIC NIE WIE O ...EKONOMICZNYCH SKUTKACH NIEPRAWDOPODOBNYCH NADUŻYĆ, NEPOTYZMU I PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ NIE TYLKO OSOBY ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ !!!!!!!!

BARDZO POLECAM PANU PROKURATOROWI GENERALNEMU SZCZEGÓŁOWĄ RELACJĘ NAGRANĄ NA TYM SPOTKANIU A OPISUJĄCĄ PRZEZ ŚWIADKA ...W JAKI SPOSÓB USTALONO KTO ZOSTANIE ZWYCIĘZCĄ ,,KONKURSU” NA STANOWISKO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN!!!

BRZMI TO NIEPRAWDOPODOBNIE – ALE TE SKANDALICZNE DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH USTALENIA ,,KONKURSOWE” MIAŁY MIEJSCE...W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE, A ZORGANIZOWAŁ JE OBECNY WICE MINISTER ŚRODOWISKA I POSEŁ PO ...STANISŁAW GAWŁOWSKI !!!

OPOWIADA O TYM W DETALACH JEDEN ZE ŚWIADKÓW, JAKI DOJECHAŁ NA TO SPOTKANIE W DGLP DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU...

BYŁO WIĘC JAK WIDAĆ Z GÓRY POLITYCZNIE USTALONE  W TYM BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE,ŻE NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA POŁCZYN ZOSTANIE PAN SEBASTIAN WITEK, ALE MUSI WYKONAĆ PRZEDTEM BARDZO CIEKAWE A ZLECONE MU PRZEZ GAWŁOWSKIEGO CZYNNOŚCI...i tak się stało!!!

Pytam więc Panie Prokuratorze Generalny ; JAKIM CUDEM  W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI TEN ŚCIEMA ,,KONKURS” WYGRAŁ PO TAKICH USTALENIACH W BIURZE POSELSKIM ZE STANISŁAWEM GAWŁOWSKIM ...Pan Sebastian Witek????!

Na nagraniu jest szczegółowy opis KTO I ZA CO MIAŁ ,,ZAŁATWIĆ” poprzedniego nadleśniczego w Połczynie Pana TOMCZAK ...i tak się stało !!!!

Nie muszę chyba dodawać w tej chwili,że obecnie TAK OTO USTAWIONY Pan Sebastian Witek jest BARDZO MOCNO ZAANGAŻOWANY POLITYCZNIE.... CZŁONKIEM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W POŁCZYNIE !!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

TO SĄ PRZESTĘPSTWA OKREŚLANE JAKO ...KORUPCJA POLITYCZNA !!!
Dlatego właśnie żądam ścigania WSZYSTKIE OSOBY które są związane z tym procederem, a który potwierdza tenże świadek na tym nagraniu...


Dlatego również składam wniosek o ściganie K.Janeczko – który według mej wiedzy i oceny ,,PALI PRZYSŁOWIOWEGO GŁUPA" ...udając,że nie są mu osobiście znane jak i w ogóle w DGLP fakty, o które LAKONICZNIE zapytałem w owych 10 pytaniach!!!

Mam nadzieję,że Prokurator Generalny UCZCIWIE rozwiąże korzystając z zapisów ustawy KODEKS KARNY - udział w owym procederze KORUPCJI POLITYCZNEJ I NEPOTYZMU ORAZ USTAWIANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE na terenie RDLP Szczecinek – również takich osób jak ;

a) dyrektor RDLP Szczecinek Sławomir Cichoń...
b) WSZYSTKICH członków ŚCIEMA komisji konkursowej(....powołanej nota bene przez tego samego Cichonia!!!!!) , którzy JAK WIDAĆ ,,PRZYKLEPALI” SWYMI DECYZJAMI I OCENAMI ...ZAKULISOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PANA SEBASTIANA WITEK JAKIE MIAŁY MIEJSCE DUŻO WCZEŚNIEJ PRZED KONKURSEM W BIURZE JEGO PARTII POLITYCZNEJ ….oszustów z Platformy Obywatelskiej ze Stanisławem Gawłowskim na czele!!!

JA SOBIE TEGO NIE WYMYŚLIŁEM ...opowiedział o tym W DETALACH od godz.12.00 dnia 20 lutego 2015 roku w Warszawie dla ścisłego kierownictwa Dyrekcji Generalnej LP świadek tamtych zdarzeń !!!

Na zakończenie dodam,że w czasie tego nagrywanego spotkania bardzo obszerne notatki w swoich skoroszytach czynili obecni oprócz Głównego Inspektora LP Pana Edwarda Haładaj – jego podwładni inspektorzy tj;

1/ ZSZOKOWANA tymi faktami – Pani inspektor BEATA ZELLER...

2/ ZSZOKOWANY tymi faktami – Pan inspektor ARTUR MALOWANIEC...

Cały czas NIE PRZYPADKOWO w spotkaniu brała udział również Pani Urszula Matwiejczak – reprezentująca obsługę prawną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych!

Poprosiłem o PILNE zorganizowanie tego spotkania u Dyrektora Generalnego LP, ponieważ chciałem jak najszybciej wypełnić swoje obowiązki wynikające z treści art.304 paragraf 1 kpk – co udało mi się w 100% !!!

Według mej oceny nie tylko NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH SKUTKUJĄCYCH UKRYWANIU PRZESTĘPSTW I INNYCH CZYNÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PANA JANECZKO – ZASTĘPCĘ DYREKTORA GENERALNEGO LP ...POWINIEN MU ZARZUCIĆ NA PODSTAWIE TYCH MOICH INFORMACJI UCZCIWY PROKURATOR RP , o co niniejszym wnioskuję!!!


Jest to wyjątkowo szkodliwe nie tylko EKONOMICZNIE dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe” ALE I WIZERUNKOWO ,,palenie głupa" przez zastępcę dyrektora generalnego Lasów Państwiwych , którego również żądam ścigać karnie !

Pan Janeczko jest tak zwanym ,,SPADOCHRONIARZEM” to jest ….SPADŁ ostatnio ze stanowiska w Ministerstwie Środowiska gdzie nomen omen pracuje nadal Stanisław Gawłowski ustawiający konkursy na nadleśniczych w RDLP Szczecinek na podstawie zeznań tego świadka = NA ,,STOŁEK” W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH !
                                 

Bardzo proszę Prokuratora Generalnego RP o sprawdzenie w tej skandalicznej sprawie i rozliczenie zgodnie z kodeksem postępowania karnego A SZCZEGÓLNIE TREŚCIĄ ZAPISÓW art.304 par.2 kpk – wszystkie osoby, które po powzięciu informacji dnia 20 lutego 2015 roku podczas owego spotkania od godz.12.00 w Dyrekcji Generalnej LP ...MAJĄC TE NAGRANIA =NADAL DO DNIA DZISIEJSZEGO NIC NIE ZROBIŁY, ABY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ O TYCH ZGŁOSZONYCH PRZESTĘPSTWACH W RDLP SZCZECINEK STOSOWNE ORGANY ŚCIGANIA !!!

Byłby to KLASYCZNY DOWÓD na ukrywanie niegodziwości i przestępstw w firmie Skarbu Państwa ,,LASY PAŃSTWOWE” …


Krzysztof Kowalczyk


Otrzymują;

1/ KANCELARIA PREZYDENTA R.P.

2/ KANCELARIA PREMIERA R.P.

3/ MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI R.P.

4/ MARSZAŁEK SEJMU R.P.

5/ RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH R.P.

6/ NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

7/ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

8/ AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO


Piszę jak jest....

Krzysztof Kowalczyk