sobota, 21 lutego 2015

BEZKARNI OSZUŚCI W LASACH PAŃSTWOWYCH?!...NADAL ŻERUJĄCY NICZYM CUCHNĄCE HIENY NA UKŁADACH POLITYCZNYCH !

21 lutego 2015 roku

ZAPRASZAM poniżej na bardzo ciekawe informacje ...STAWIAJĄCE POD WZGLĘDEM ETYCZNO-MORALNYM  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE" za sprawą TOLEROWANIA przez nie  skandalicznych zachowań kilku leśników  -W SZEREGU ŚMIERDZĄCYCH HIEN PODSTĘPNIE ŻERUJĄCYCH  NA KRZYWDZIE INNYCH!!!

                          


OD TEGO 2015 ROKU na www.pigipedia.blogspot.com - zostanie cyklicznie co roku nadawany ten tytuł  LEŚNIKOWI LASÓW PAŃSTWOWYCH za skandaliczne, nie etyczne, nie moralne zachowanie  NARAŻAJĄCE SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE NIE TYLKO NA STRATY FINANSOWE, ALE I RÓWNIEŻ ZŁY WIZERUNEK I SPOSÓB POSTRZEGANIA LEŚNIKÓW PRZEZ POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO!

AKTUALNIE OSOBIŚCIE KOŃCZĘ  NADZOROWAĆ SONDAŻ WŚRÓD BRACI LEŚNEJ - O TYTUŁ ,,HIENY ROKU 2014 W LASACH PAŃSTWOWYCH" ...co niebawem ogłoszę WRAZ Z UZASADNIENIEM na moim blogu!!!

O nadaniu tego tytułu poinformuję PUBLICZNIE wszystkich na blogu - oraz OBOWIĄZKOWO AKTUALNEGO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH I MINISTRA ŚRODOWISKA!!!
                                        MAM NADZIEJĘ, IŻ TAKIE ,,UZNANIE" DANEGO OSOBNIKA PERSONALNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH - SPOWODUJE WRESZCIE OPAMIĘTANIE SIĘ WIELU LEŚNIKÓW, KTÓRZY JAK DOMNIEMYWAM UDAJA IŻ NIE WIEDZĄ,ŻE NOSZĄ OD SWOICH PODWŁADNYCH TYTUŁ ... ,,MENDY  ROKU"  W SWOICH ZAKŁADACH PRACY!


A oto tekst  o kandydacie do tego żałosnego tytułu ,,HIENY ROKU 2015'  na www.pigipedia.blogspot.com


BEZKARNI OSZUŚCI W LASACH PAŃSTWOWYCH... NADAL ŻERUJĄCY NICZYM CUCHNĄCE HIENY NA UKŁADACH POLITYCZNYCH!!!

Mam pytanie; CZY KOJARZYCIE JAK WYGLĄDA ...HIENA??!


Strasznie brzydki, nie przyjemny zwierz – żerujący także na PADLINIE, przez co nie tylko szkaradnie wygląda – ale również CUCHNIE Z ODDALI!
TO BEZWZGLĘDNY PADLINOŻERCA....

ATAKUJE SŁABE OSOBNIKI...bo wie,że tam najszybszy ma żer!!!

BARDZO PODOBNIE POSTĘPUJĄ LUDZIE....A W TYM LESNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH , CZUJĄCY SIĘ ,,MOCNYMI" WOBEC SŁABSZYCH!!!!

Nie przypadkowo porównuję do śmierdzących hien TO CO UCZYNILI LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH RODZINIE PAŃSTWA ZABORSKICH - ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH, WYRZUCONYCH Z DOMU NA POLSKIEJ LITWIE W WILNIE I WYWIEZIONYCH NA SYBIR PRZEZ SOVIECKO -ŻYDOWSKĄ SWOŁOCZ !!!

Jako repatrianci wrócili do OKRADZIONEJ Z ZIEM NA WSCHODZIE obecnej Rzeczpospolitej / ...dziś Litwa...Białoruś...Ukraina!/ - otrzymali dom zaś senior rodu już śp. Pan Wacław Bielawski, który pod przymusem rąbał syberyjska tajgę ...POŚWIĘCIŁ SWE ŻYCIE ZAWODOWE już W POLSCE W LASACH PAŃSTWOWYCH,KTÓRE GO PODLE OSZUKAŁY PO LATACH!!!

NIEPRAWDOPODOBNE...ALE PRAWDZIWE!!!

LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP PIŁA = SFAŁSZOWALI DOKUMENTY DOTYCZĄCE LOKUM ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH, KTÓRE NASTĘPNIE W POŚPIECHU ZBURZONO PODCZAS TRWANIA SPRAWY W SĄDZIE RP!!!

TAKA JEST MORALNOŚĆ...TAKIE SĄ ,,POPRAWNE” ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO ...TAK TRAKTUJE SIĘ LUDZI NIEPRAWDOPODOBNIE SKRZYWDZONYCH PRZEZ LOS, NASZYCH RODAKÓW = W LASACH PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA ZDROJOWA GÓRA / RDLP PIŁA/.

Już pisałem o tym ALE PRZYPOMINAM W FORMIE ,,CUCHNĄCEJ CIEKAWOSTKI” ;

Nadleśniczym, który przedłożył dla Sądu SFAŁSZOWANE DOKUMENTY co potwierdziła już ekspertyza biegłego sądowego grafologa – jest Pan Adam STANDIO , zaś jego szefem tj; dyrektorem RDLP Piła ...JEGO BRAT RYSZARD STANDIO!!!                                       Piszę o tym nie przypadkowo – ABYŚCIE ZROZUMIELI ,,JAK” W OBECNYCH LASACH PAŃSTWOWYCH WYGLĄDA MORALNOŚĆ...BEZSTRONNOŚĆ...OBIEKTYWIZM...(sic!!!!!!!!)

Wczoraj 20 lutego 2015 roku BĘDĄC OSOBIŚCIE w nowej siedzibie Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie przy ulicy Grójeckiej nr 127 - PRZEKAZAŁEM  DYREKTOROWI GENERALNEMU MIĘDZY INNYMI  (!!!!!!!!!!!!) DOKUMENT NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI :


,,PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA” Sądu Rejonowego w Pile z dnia 03 LUTEGO 2015 ROKU (!!!) w sprawie o sygnaturze akt II Kp 555/14 – w którym Pani Sędzina Kinga S. PRZY UDZIALE PROKURATORA Pani Agnieszki M. gdzie SĄD POSTANOWIŁ;

1/ Uchylić zaskarżone postanowienie i ...sprawę przekazać DO DALSZEGO PROWADZENIA Prokuraturze;

2/ Na podstawie art.98 par.2 kpk Z UWAGI NA ZAWIŁOŚĆ SPRAWY ...odroczyć sporządzenie uzasadnienia do dnia 10.02.2015 roku.


A CÓŻ TO INTERESUJĄCEGO CZYTAMY W OWYM UZASADNIENIU teraz 21 lutego 2015 roku??!

I właśnie TO PRZEKAZAŁEM OSOBIŚCIE W WARSZAWIE – DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

MAM NADZIEJĘ,ŻE PAN DYREKTOR ADAM WASIAK – WIE CO TO JEST MORALNOŚĆ...GODNOŚĆ CZŁOWIEKA...ZADOŚĆUCZYNIENIE KRZYWDOM WYRZĄDZANYM RODZINIE ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH – PRZEZ PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH...SKANDALICZNIE FAŁSZUJĄCYCH DOKUMENTY, OSZUKUJĄCYCH TAK SKRZYWDZONYCH PRZEZ LOS LUDZI I BĘDZIE MIAŁ POMYSŁ NA ZAKOŃCZENIE TEGO NIEPOTRZEBNEGO KONFLIKTU, W KTÓRYM JAKIŚ ,,LEŚNIK" OKAZAŁ SIĘ TAKIM ...ŚMIECIEM I DOSŁOWNIE HIENĄ!!!!


Owe postanowienie Sądu dotyczy zażalenia poszkodowanej Rodziny zesłańców syberyjskich na ,,DZIWNĄ '' delikatnie to ujmując ODMOWĘ WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA w tej skandalicznej i niechlubnej dla Lasów Państwowych sytuacji !!!

PRZYPOMNĘ tylko,że ową TREŚĆ ZAŻALENIA upubliczniłem wcześniej na blogu – zaś Sąd RP PODZIELIŁ I UZNAŁ ZA SŁUSZNĄ ARGUMENTACJĘ, ORAZ FAKTY jakie przedłożyła dla Sądu poszkodowana Pani LUCYNA ZABORSKA...również OFIARA ZESŁANIA SYBERYJSKIEGO I NA DZIŚ ZREHABILITOWANA PRZEZ RZĄD LITWY JAKO SKRZYWDZONA PRZEZ SOVIECKI KOMUNIZM !!!

Ta sprawa dziś jest bardzo znana i głośna w Wielkopolsce gdzie mieszka Pani Lucyna...pisze o FAŁSZERSTWIE I KRĘTACTWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH / ...przy ,,dziwnym” milczeniu Dyrekcji Generalnej LP!!!!/ prasa regionalna...MÓWI SIĘ O TYM W AUDYCJACH RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH !!!

SKANDAL !!!

A oto kilka cytatów z owego uzasadnienia Sądu, który uznał iż decyzja prokuratora odmawiającego wszczęcia śledztwa była … nazwę to dosadniej ,,PRZEGIĘCIEM” PAŁY !!!CYTATY uzasadnienia w tej sprawie – jakie przekazałem OSOBIŚCIE wczoraj w DGLP:

,, W niniejszej sprawie NIE MA WĄTPLIWOŚCI , iż podpis treści ,,Bielawski” widniejący na dokumencie zatytułowanym ,,aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego „(...) NIE ZOSTAŁ NAKREŚLONY PRZEZ PANA WACŁAWA BIELAWSKIEGO.

Jednakże NIE PODJĘTO PRÓBY USTALENIA DATY KIEDY TEN SFAŁSZOWANY DOKUMENT POWSTAŁ (...)

W związku z powyższym Sąd uważa,że NALEŻY DOTRZEĆ DO OSÓB, KTÓRE MIAŁY FAKTYCZNY KONTAKT Z TYM DOKUMENTEM I PODJĄĆ PRÓBĘ USTALENIA KTO,KIEDY O DLACZEGO PODPISAŁ SIĘ ZA WACŁAWA BIELAWSKIEGO.

W następnej kolejności,Sąd uważa, iż należy podjąć próbę ustalenia czy osoby zarządzające podmiotem , z którym skarżąca pozostaje w sporze sądowym – wiedziały o sfałszowaniu tego dokumentu, A POTEM WYKORZYSTUJĄC SWEGO PROCESOWEGO PEŁNOMOCNIKA W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU CYWILNYM - DOKUMENT TEN PRZEDŁOŻYŁY.

Należy więc prześledzić drogę jaką dokument ten przebył od momentu złożenia na nim podpisu treści ,,Bielawski” - do momentu przedłożenia w postępowaniu cywilnym (…)

SĄD UWAŻA,IŻ PRZEDWCZEŚNIE PRZYJĘTO TEZĘ, ŻE PRACOWNICY NADLEŚNICTWA NIE MIELI ŚWIADOMOŚCI ,IŻ UŻYWAJĄ PODROBIONEGO DOKUMENTU.

KTOŚ TAKI DOKUMENT STWORZYŁ I NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ, IŻ BYŁY TO OSOBY WŁAŚNIE Z TEGO GRONA”


Z tych względów Sąd uchylił zaskarżoną przez Panią Lucynę Bielawską (córkę Wacława Bielawskiego, którego podpisy sfałszowano!!!!) decyzję prokuratury – i polecił prowadzić śledztwo!

BARDZO ,,CUCHNĄCY" JEST TU FAKT,ŻE POSZKODOWANA PANI LUCYNA ZABORSKA I JEJ WÓWCZAS JESZCZE ŻYJĄCY OJCIEC PAN WACŁAW ZABORSKI - STANOWCZO TWIERDZILI,ŻE PODPISY SA SFAŁSZOWANE ...a bardzo negowała to stanowisko strona Lasów Państwowych i pełnomocnik Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / RDLP Piła/ 

DLA WIELU Z WAS LASY PAŃSTWOWE I SAMI LEŚNICY...TO KRAINA ,,MIODEM I MLEKIEM PŁYNĄCA” ZAŚ LUDZIE CI SĄ KRYSTALICZNIE ETYCZNI...MORALNI...itp!

Bardzo bym tego jako leśnik pragnął i chciał – ALE JAK SAMI WIDZICIE NAWET I W TAK CUDOWNYM ZAWODZIE ...HIEN I POSPOLITYCH MEND NIE BRAKUJE !!!

Ja nazywam je PO IMIENIU...wyłącznie dla dobra Lasów Państwowych!!!!

DO SPRAWY TEJ BĘDĘ REGULARNIE WRACAŁ, GDYŻ OD WIELU MIESIĘCY JĄ ŚLEDZĘ I MONITORUJĘ BĘDĄC W KONTAKCIE Z ODWAŻNIE WALCZĄCĄ PANIĄ LUCYNĄ ZABORSKĄ, KTÓRA OSTATNIO MÓWIŁA MI IŻ BYŁOBY WSPANIALE, GDYBY PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH – SWOJĄ DECYZJĄ PRZY OPISANYM PRZEZ SĄD EWIDENTNYM FAŁSZERSTWIE LEŚNIKÓW , ROZWIĄZAŁ TENŻE SPÓR POLUBOWNIE I HONOROWO DLA OBU STRON!!!

Wiedząc doskonale,że dyr.Wasiak NIE ZNA TREŚCI TEJ SPRAWY I TAK SKANDALICZNYCH DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH USTALEŃ BIEGŁEGO GRAFOLOGA...przekazałem ów dokument w/w dyrektorowi!

OBY TYLKO HONOR LEŚNIKA I MORALNOŚĆ WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA – ZWYCIĘŻYŁA W TEJ SPRAWIE...


Poczekamy, zobaczymy!


Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

CZY WIECIE CO JEST OGROMNIE WAŻNE PRZY NADANIU TEGO TYTUŁU ,,HIENY ROKU" ?!

BIORĘ POD BACZNA ANALIZĘ ...ILOŚĆ WASZYCH WEJŚĆ I CZYTELNICTWA NAJBARDZIEJ POPULARNYCH MOICH TEKSTÓW O BEZPRAWIU W LASACH PAŃSTWOWYCH ...CO MACIE OKAZJĘ SAMI ŚLEDZIĆ PATRZĄC NA WYKAŻ = NAJBARDZIEJ POCZYTNYCH TEKSTÓW NA www.pigipedia.blogspot.com .

TAM WŁAŚNIE SĄ OWE ...HIENY!!!

Zaś Wy ...TYM SAMYM ODDAJECIE NA NICH GŁOS!

POPATRZCIE TYLKO PO PRAWEJ STRONIE  NA ,,POPULARNE POSTY" A JUŻ MACIE DOMYŚLNYCH ZWYCIĘZCÓW NA ,,HIENĘ ROKU" W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!