niedziela, 8 lutego 2015

NADLEŚNICTWO WARCINO / RDLP SZCZECINEK/ ... ŻEBY FIRMA W SIŁĘ ROSŁA!

09 lutego 2015 roku


Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym - czy OSIOŁ jest, lub w ogóle mógłby być ,,LOGO" danego nadleśnictwa Lasów Państwowych w Polsce??!Ot dla przykładu takie ...na zielonym tle, wśród igliwia lub liści dębów ;

Znalezione obrazy dla zapytania logo lasy państwowe

                                   


Dlaczego akurat dziś o tym piszę ??!


W latach 2012-2014 ,,konkursowy” nadleśniczy nadleśnictwa Warcino / RDLP Szczecinek/ Sławomir Piątkowski – REALIZOWAŁ INWESTYCJE Z ZAKRESU DRÓG LEŚNYCH BEZ WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO POZWOLEŃ NA BUDOWĘ...JAKO SAMOWOLE BUDOWLANE!

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Decyzją WOP.771.3.56.2014.EL z dnia 04.12.2014 roku stwierdził nieważność decyzji nr PINB.7140.33.2013.DS z dnia 15.04.2014 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim – umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie dróg leśnych zrealizowanych na terenie Nadleśnictwa Warcino gmina Kępice..... JAKO WYDANĄ Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA !

W uzasadnieniu między innymi wskazał,że fakt wniesienia sprzeciwu Starosty Słupskiego do zgłoszenia z dnia 12.08.2012 r. dotyczącego przebudowy drogi leśnej przeciwpożarowej zlokalizowanej Pustowo na dz. nr 142/2; 141; 149; 148; 153 i 152 ob. Pustowo, gmina Kępice – OBLIGOWAŁ INWESTORA DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Rozpoczęcie przez inwestora robót budowlanych, lub wybudowanie obiektu budowlanego, pomimo wniesionego sprzeciwu – uzasadnia zastosowanie przez organ nadzoru budowlanego art.48 Prawa Budowlanego.

Wykonane roboty budowlane winny być rozpatrywane jako samowola budowlana!!!


KONTROLE WSZYSTKICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W NADLEŚNICTWIE WARCINO W ZAKRESIE DRÓG LEŚNYCH WYKONYWANYCH W LATACH 2012-2014 , KTÓRE PRZEPROWADZI POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO ...ZAPEWNE TERAZ POKAŻĄ KOLEJNE SAMOWOLE BUDOWLANE.

JUŻ NIE POMOŻE POLITYCZNY UKŁAD I POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO NIE BĘDZIE SIĘ STARAŁ UMARZAĆ KOLEJNYCH POSTĘPOWAŃ – pomagając ,,konkursowemu” nadleśniczemu Piątkowskiemu w Warcinie.

ZAPEWNE TERAZ ZOSTANĄ NALICZONE OPŁATY ZA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANYCH A BĘDZIE ICH ...AŻ OKOŁO PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH !!!!!!!!


Bardzo mnie ciekawi ...CO NA TO PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH??!

No cóż Panie Nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino ;

DECYZJE STAROSTY SŁUPSKIEGO WNOSZĄCE SPRZECIW DO ZGŁOSZEŃ NADLEŚNICTWA ...NALEŻY CZYTAĆ WNIKLIWIE ZE STARANNOŚCIĄ I NALEŻYTYM ZROZUMIENIEM,A NIE TYLKO TO CO SIĘ WYDAJE NADLEŚNICZEMU,ŻE POTWIERDZA JEGO INTERPRETACJĘ I PODKREŚLA SIĘ TO ,,WĘŻYKIEM”

TRUDNO BYŁO NIE ZROZUMIEĆ DECYZJI STAROSTY SŁUPSKIEGO WNOSZĄCEGO SPRZECIW DO ZGŁOSZEŃ, KTÓRYCH UZASADNIENIE BRZMI (cyt) ,, Art.30 ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane nakłada na organa obowiązek wniesienia sprzeciwu – gdy zgłoszenie dotyczy robót objętych OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ”.

No chyba,że jest się najlepszym z najlepszych, bo ,,konkursowym” nadleśniczym Nadleśnictwa Warcino - w Politycznej ocenie Platformy Obywatelskiej !

Dla mnie jest to postępowanie tak zwane ,,OŚLE” - gdyż na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego widnieje opinia prawna, która JEDNOZNACZNIE WSKAZUJE,ŻE WYKONANIE PRZY UŻYCIU WYROBÓW BUDOWLANYCH =NOWEJ NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH= O WIĘKSZEJ TWARDOŚCI, MAJĄCEJ CHARAKTER NIEPODZIELNY I TRWAŁY (np.; wylanie warstwy kamienno żużlowej, związanej betonem, lub ułożenie płyt, kostki brukowej!) - należy TRAKTOWAĆ JAKO BUDOWĘ NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO ( drogi – w rozumieniu Prawa Budowlanego!) WYMAGAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ !!!

Art.29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane enumeratywnie wymienia zakres prac i robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę!
W świetle powyższej opinii organ nie może przyjąć zgłoszenia prac określonych jako PRZEBUDOWA!!!

Art. 30 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane nakłada na organ OBOWIĄZEK wniesienia sprzeciwu GDY ,,ZGŁOSZENIE” DOTYCZY ROBÓT – OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ!

I wszystko byłoby OK w Lasach Państwowych RP ...gdyby potrafiono czytać ze zrozumieniem!!!

TAKICH NADLEŚNICTW JAK WARCINO – tylko w RDLP Szczecinek ...jest niestety AŻ PONAD POŁOWA !!!

A JAK WYGLĄDA U WAS W CAŁEJ POLSCE ??????!

Jestem świecie przekonany, iż również z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA BUDOWLANEGO!

I takie zadanie ujednolicenia tej kwestii w skali CAŁYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH wydał ostatnio Dyrektorowi Generalnemu Panu Adamowi Wasiak – Minister Środowiska , po wnikliwej analizie kolegi Piotra Szafrańskiego z nadleśnictwa Warcino ...którego wcześniej nadleśniczy Piątkowski zwolnił z pracy!!!

MOŻE GDYBY WÓWCZAS TEGO NIE ROBIŁ ...potrafiłby dziś CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM ???! (sic!!!!!!!!!!!!!!!)No cóż! Na zakończenie tych moich wieści – aż samo na usta się ciśnie BARDZO MĄDRE I PRAKTYCZNE POWIEDZENIE ,,ludowe” następującej treści ;

,,ABY NASZA FIRMA W SIŁĘ ROSŁA – TRZEBA MIEĆ PRAWDZIWEGO SZEFA ...A NIE OSŁA „


I tego Wam wszystkim z głębi serca jak zwykle skromnie serdecznie życzę w tej POGONI za codziennością ...NIE TYLKO W LASACH PAŃSTWOWYCH !
...czy ten ZESTAW CHOROBOWY występuje jedynie w Nadleśnictwie Warcino?!


W Lasach Państwowych zaś dla tych którzy tego nie wiedzą , przypomnę iż  OBOWIĄZUJE poniższa zasada:

     Znalezione obrazy dla zapytania obrazy logo lasy państwowe

W Lasach Państwowych od 2008 roku z chwilą opanowania ich struktur przez politykę Platformy Obywatelskiej - niekoniecznie na stanowiskach kierowniczych  KOMPETENCJE I WIEDZA PRAKTYCZNA są ważne !
Tak na serio liczą się jedynie  UKŁADY i ....WIDEŁKI podobne do tych na rysunku!!!!!


Piszę jak jest ...

Krzysztof Kowalczyk


PS.

A TERAZ PONIŻEJ MAM NADZIEJĘ,ŻE BARDZO CZYTELNA PEŁNA HUMORU I WYMOWNA INFORMACJA DLA TYCH  OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH , KTÓRZY ,,GRASUJĄC" PO LEŚNYCH BIURACH I  OSTĘPACH  UWAŻAJĄ SIĘ ZA  NIEOMYLNE ,,WILKI" ...

W ZASTAWIONYCH  PUŁAPKACH W LASACH - WBREW POZOROM NIE JEST TAK ŁATWO I SZYBKO ORAZ ,,BEZKOLIZYJNIE" WYBRNĄĆ A NAWET MOŻNA ....WPAŚĆ W NASTĘPNĄ !!!