środa, 4 lutego 2015

MINISTER ŚRODOWISKA ...DLACZEGO SKARB PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE" POKRYWA W 100% KOSZTY MAFIJNYCH UKŁADÓW PRZESTĘPCZYCH ??!

04 lutego 2015 roku

I właśnie z takim pytaniem OFICJALNIE zwracam się  do obecnego Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego ...z powołaniem się na konkretne przykłady ; Z IMIENIA I NAZWISKA oczywiście!

ZOBACZCIE JAK DZIAŁA SYSTEM OCHRONY PRZESTĘPCÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH W DZISIEJSZEJ POLSCE...


TEMAT  poniżej ....ZAPRASZAM na www.pigipedia.blogspot.com


Piszę jak jest ...KORUPCYJNIE I OCHRONNIE DLA PRZESTĘPCÓW W LP!!!!

Warszawa, dnia 05 lutego 2015 roku
Pan Maciej Grabowski
Minister Środowiska
00-922 Warszawa
ul. Wawelska nr 52/54WNIOSEK O DOPROWADZENIE W OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE O LASACH DO ZMIAN BARDZO KORZYSTNYCH DLA SKARBU PAŃSTWA - A PRZEWIDUJĄCYCH POPRZEZ ODPOWIEDNIO REGULOWANE PRAWEM I ZASTOSOWANĄ PRAGMATYKĘ, WPROWADZENIE USTAWOWEJ INSTYTUCJI NATYCHMIASTOWEGO ,,ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH” PRACOWNIKÓW SŁUŻBY LEŚNEJ, KTÓRZY POPEŁNILI UDOWODNIONE IM PRZESTĘPSTWA .Szanowny Panie Ministrze Środowiska!


Z informacji jakie posiadam, wiem iż corocznie Ministerstwo Środowiska zamawia przeprowadzenie sondażu społecznego – na temat postrzegania przez społeczeństwo polskie wizerunku zawodu leśnika w porównaniu z innymi zawodami na terenie kraju.

Każdego roku wyniki te klasyfikują zawód LEŚNIKA,a tym samym firmę ,,Lasy Państwowe”w bardzo ścisłej czołówce profesji, do której Polacy mają wyjątkowe zaufanie i szacunek!

OCZYWIŚCIE NALEŻY PAMIĘTAĆ IŻ TAKA OCENA ZOBOWIĄZUJE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY I WYJĄTKOWY KAŻDEGO Z LEŚNIKÓW DO GODNEGO I HONOROWEGO REPREZENTOWANIA NIE TYLKO SAMEGO SIEBIE, ALE GŁÓWNIE ZIELONEGO MUNDURU SŁUŻBOWEGO, JAKI JEST NOSZONY!!!

Niestety coraz częściej szczególnie LEŚNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH są smutnymi ,,bohaterami” afer gospodarczych, nadużyć, nawet KORUPCJI, przestępstw związanych z brakiem kompetencji, niedopełnieniem obowiązków służbowych ...a nawet PIJAŃSTWA i prowadzeniem samochodów służbowych Lasów Państwowych pod wpływem alkoholu, nierzadko z kilkoma promilami we krwi!

Brak tego typu precyzyjnych zapisów w ustawie o lasach - POWODUJE NADUŻYCIA SKUTKUJĄCE  BARDZO POWAŻNYMI STRATAMI DLA SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE”, ponieważ wykryci przestępcy (...niestety leśnicy!!!)ZAMIAST BYĆ NATYCHMIAST ZAWIESZENI W OBOWIĄZKACH SŁUŻBOWYCH I ZWOLNIENI ...SĄ PRZEWAŻNIE ZAWSZE(!!!) PRZEZ KOLEJNE TRZY MIESIĄCE NORMALNIE WYNAGRADZANI PRZEZ SKARB PAŃSTWA ZA PRACĘ, NA MOCY UKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM na podstawie art.70 Kodeksu Pracy!

I właśnie z tym skandalicznym sposobem zachowania się i postępowania pewnych tak zwanych ,,ważnych” pracowników Lasów Państwowych - jest bardzo związany mój powyższy wniosek.

Artykuł 52 Kodeksu Pracy jest tak skonstruowany,że może być on zastosowany w sytuacji CIĘŻKIEGO NARUSZENIA PRZEZ PRACOWNIKA JEGO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, ORAZ POPEŁNIENIA W CZASIE TRWANIA UMOWY O PRACĘ PRZESTĘPSTWA , które w sposób oczywisty uniemożliwia dalsze jego zatrudnienie na zajmowanym dotąd stanowisku, JEŻELI PRZESTĘPSTWO JEST OCZYWISTE...... lub zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem!!!

Kwestia zapisów w tym artykule i słowa ,,MOŻE BYĆ” zastosowany – jest jak znam praktykę niestety ,,odpowiednio” źle interpretowana tj; ,,MOŻE to WCALE NIE MUSI BYĆ, co od razu po podjętych przez osoby decydujące o sprawach kadrowych powoduje BARDZO POWAŻNE STRATY DLA SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” , ponieważ decyzje te podejmowane czasami wręcz skandalicznie i ,,zastanawiająco” ...CHRONIĄ TYM SAMYM NA KOSZT PAŃSTWA OCZYWISTYCH I POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW !!!!!!

Mógłbym Pana Ministra wręcz ZARZUCIĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ TEGO TYPU SKANDALICZNYCH PRZYKŁADÓW ZACHOWAŃ W LASACH PAŃSTWOWYCH, za które PRAKTYCZNIE nikt nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności, zaś SPOSÓB ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY Z WYKRYTYM PRZESTĘPCĄ W MUNDURZE LEŚNIKA – JEST NIEJEDNOKROTNIE OPARTY NA TAK ZWANYCH UKŁADACH NIE TYLKO POLITYCZNYCH, ALE I TYCH OSOBISTYCH!

Ostatnio zbyt często POLITYCZNIE ,,grzebie się” w obowiązującej ustawie o lasach, ale ….JAKOŚ NIKT NIE DOSTRZEGA NIE TYLKO BRAKU, ALE WRĘCZ KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN W TEJŻE USTAWIE, DLA PRZYKŁADU CHOCIAŻBY ZA SPRAWĄ DZIAŁAŃ MINISTRA ŚRODOWISKA – wprowadzających konkretne przepisy PRZEWIDUJĄCE BARDZIEJ JASNE,SKUTECZNE I PRO-PAŃSTWOWE SPOSOBY USUWANIA ZŁYCH URZĘDNIKÓW, KTÓRZY NA WŁASNE ŻYCZENIE MAJĄ PROBLEMY KARNE!


Szanowny Panie Ministrze!

CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ ILE ROCZNIE W SKALI LASÓW PAŃSTWOWYCH OGÓŁEM ...KOSZTUJE SKARB PAŃSTWA TO ZANIEDBANIE I NIEDOPATRZENIE???!

Proszę sprawdzić ...WARTO!!!

Podam BARDZO WYMOWNY przykład...jeden z najbardziej znanych ostatnio w Polsce za sprawą mediów, A KTÓRY POPRZEZ UKŁADY I ZANIEDBANIA W TEJ KWESTII – KOSZTOWAŁ LASY PAŃSTWOWE NIEPOTRZEBNIE DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH!!!

NIESTETY TEN PRZYKŁAD BARDZO ŹLE ŚWIADCZY O WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE …I JAKOŚCI URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH!!!

W dniu 08 sierpnia 2014 roku do Dyrekcji Generalnej LP wpłynęło POSTANOWIENIE PROKURATURY APELACYJNEJ W WARSZAWIE Z DNIA 05 SIERPNIA 2014 ROKU( sygnatura akt; AP-V Ds .82/14 ) mówiące o …...ZASTOSOWANIU ZAKAZU OPUSZCZANIA KRAJU I PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO, ORAZ ZAWIESZENIA W CZYNNOŚCIACH SŁUŻBOWYCH WOBEC ÓWCZESNEGO DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE Pana Edwarda Balwierczak!

PRZYCZYNA.....korupcja Panie Ministrze!!!!!!

W uzasadnieniu tego postanowienia prokuratury czytamy ; (cyt),, Edward Balwierczak pełni rolę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i istnieje obawa, że zajmując dotychczasowe stanowisko MOŻE WPŁYWAĆ NA ZEZNANIA PRACOWNIKÓW TEJ INSTYTUCJI – CELEM SKŁANIANIA ICH DO KORZYSTNYCH DLA NIEGO ZEZNAŃ”.


Sprawa dotyczy – jak Pan Minister jest zapewne doskonale zorientowany ujawnionej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne tak zwanej ,,afery podkarpackiej” i wręczaniu łapówek przez biznesmenów !

Jak podały wczoraj media ów biznesmen usłyszał sześć zarzutów karnych dotyczących wręczania korzyści majątkowych urzędnikom państwowym W ZAMIAN ZA POŚREDNICTWO W ZAŁATWIANIU SPRAW - a łapówki brali między innymi...POSEŁ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Zbigniew Rynasiewicz.... a nawet już zawieszona w obowiązkach PROKURATOR APELACYJNA Z RZESZOWA Anna Habało!!!!!!!!!

Chodzi o kilogram złota...pieniądze...markowe alkohole...a nawet prace budowlane, zaś zarzuty karne dotyczą lat 2010 – 2014!

WRACAJĄC DO SPRAWY LEŚNIKA ...prokuratura postawiła funkcjonariuszowi publicznemu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej (...20 tysięcy zł!) w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia!

CHODZIŁO O ATRAKCYJNE DZIAŁKI LASÓW PAŃSTWOWYCH...na sprzedaż!


Szanowny Panie Ministrze!

Centralne Biuro Antykorupcyjne ...PRZESZUKIWAŁO POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE W BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJO LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE – za sprawą ...niestety takiej miernoty, którą UKŁADEM POLITYCZNYM powołał na to stanowisko ...KOLEJNY WIĘKSZY MIERNOTA I TO NAWET GENERALNY !!!

Tylko istniejący w Lasach Państwowych układ, który NIE JEST JAK WIDAĆ NA TYM PRZYKŁADZIE NAWET W 1% ZAINTERESOWANY DOBREM SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE SPRAWIŁ,ŻE...EDWARDA BALWIERCZAKA NIE ZWOLNIONO DYSCYPLINARNIE NA PODSTAWIE ART.52 KODEKSY PRACY!

To klasyczny dowód na POLITYCZNY NEPOTYZM, DYSKRYMINACJĘ I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU ...jak się okazuje PRZESTĘPCÓW, w porównaniu do innych pracowników LP, których bez przysłowiowego mrugnięcia okiem zwolniono dyscyplinarnie, ale za inne, dużo mniej szkodliwe dla wizerunku drastyczne okoliczności i sytuacje zawodowe!!!


NIE PRZYPADKOWO w Dyrekcji Generalnej LP ...przeczekano powyżej 30 dni od powzięcia informacji z prokuratury na temat Balwierczaka (...i już nie można było zwolnić go w trybie dyscyplinarnym!!!), by potem z dniem 11 września 2014 roku odwołać go ze stanowiska ...ALE W TRYBIE ART.70 KODEKSU PRACY Z TRZYMIESIĘCZNYM WYPOWIEDZENIEM = A CO NAJWAŻNIEJSZE I O TO WYŁĄCZNIE CHODZIŁO ; NA KOSZT PAŃSTWA (...płacono pensję przestępcy z kasy LP przez 3 miesiące!)

Nie będę złośliwy – ale jak znam życie i SMUTNĄ , ŻAŁOSNĄ praktykę w LP ...zapewne jeszcze facetowi wypłacono PREMIĘ KWARTALNĄ ...a potem ROCZNĄ !!!! (sic!!!!)


TAKIE SĄ DZIŚ CHORE I SKORUMPOWANE LASY PAŃSTWOWE...Panie ministrze Środowiska!


O kolejną, nie mniej SKANDALICZNĄ sprawę korupcyjną na stanowisku kierowniczym w Lasach Państwowych – proszę zapytać osobiście wice ministra Środowiska WULGARNEGO Stanisława Gawłowskiego, a sprawa dotyczy już prawomocnego wyroku w tej sprawie I ZARAZEM TAKIEJ SAMEJ SZTUCZKI Z POMINIĘCIEM ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNEGO w Nadleśnictwie Połczyn / RDLP Szczecinek/.

Pisząc WULGARNEGO o Pana podwładnym – mam na myśli UPUBLICZNIONE nagrania z restauracji ,,Sowa&Przyjaciele”- jakie każdy ,,złoto usty” z długim jęzorem może sobie teraz odsłuchać swe skandaliczne wypowiedzi w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - gdzie Stanisław Gawłowski ,,dał z siebie wszystko” tj; zarówno SŁOMĘ Z BUTÓW jak i ,,KULTURĘ OSOBISTĄ” (sic!!!)

Wracając do głównego wątku mojego wniosku – WPROWADZENIE STOSOWNYCH ZAPISÓW W EWENTUALNYM PROJEKCIE ZMIAN DO OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY O LASACH, O CO POWYŻEJ WNIOSKUJĘ, DAŁOBY NIE TYLKO SKARBOWI PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” BARDZO WYMIERNE KORZYŚCI FINANSOWE W SYTUACJACH TEGO TYPU PRZESTĘPCZO-EKSTREMALNYCH, ALE NA PEWNO TEŻ DOPROWADZIŁOBY DO JESZCZE WIĘKSZEGO PRZESTRZEGANIA PRAWA PRZEZ SŁUŻBĘ LEŚNĄ W MUNDURACH LEŚNIKA RP, A TYM SAMYM UNIKANIA JAKIEJKOLWIEK KOLIZJI Z PRAWEM !

Po prostu; przestałoby się to ewentualnym sprawcom przestępstw opłacać, gdyż wiedzieliby iż NIE MAJĄ JUŻ CO LICZYĆ NA LASY PAŃSTWOWE...co niestety dziś jeszcze jest możliwe!

Ponieważ osobiście między innymi pomagam opracowywać interpelacje poselskie dotyczące problemów ochrony środowiska i LP na prośbę pań i panów posłów Sejmu RP, które już niejednokrotnie pojawiały się na ul. Wiejskiej w Warszawie – jestem w stanie w bardzo krótkim czasie przygotować Ministerstwu Środowiska taki PROJEKT ZMIAN w ustawie o lasach pod tym kątem ...DLA DOBRA SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” OCZYWIŚCIE!


Uprzejmie proszę o rozważenie mojego pomysłu i propozycji!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk