poniedziałek, 16 lutego 2015

KOLEJNE UROCZYSTE OBCHODY W ,,WOLNEJ" POLSCE 2015 ROKU - KU CZCI KATA I MORDERCY PATRIOTYCZNEJ ARMII KRAJOWEJ !!!

16 lutego 2015 roku


WCZORAJ na terenie dzisiejszej ... ,,WOLNEJ" Polski  - odbyły się w Pieniężnie uroczystości związane z 70 rocznicą śmierci sovieckiego generała, dowódcy 3 Frontu Białoruskiego Iwana Czerniachowskiego.

W UROCZYSTOŚCIACH UDZIAŁ WZIĘŁO KILKUDZIESIĘCIU ROSJAN W TYM KIEROWNICTWO AMBASADY FEDERACJI ROSYJSKIEJ I KONSULATU GENERALNEGO W GDAŃSKU...PRZEDSTAWICIELE DUMY OBWODOWEJ Z KALININGRADU...A DO TEGO NAWET DELEGACJA SAMORZĄDOWCÓW I O ZGROZO MŁODZIEŻ SZKOLNA Z MAMONOWA!!!!

NIE ZABRAKŁO OCZYWIŚCIE ROSYJSKICH DZIENNIKARZY....a ja ciekaw jestem, czy upublicznią chociazby to poniższe zdjęcie - DOWÓD WSPÓŁPRACY ROSYJSKO-HITLEROWSKIEJ na którym widać owego generała!

POD POMNIKIEM ZŁOŻONO WIEŃCE...ZAŚ PRZY JEGO ZDJĘCIU ZAPALONO ZNICZE!

Tak Panie Prezydencie RP Bronisławie Komorowski ...WYGLĄDA DZIŚ TWOJA ,,WOLNA" POLSKA I SUKCES 25 LECIA TRANSFORMACJI" USTROJOWEJ !!!!!!!!!!
Generał Iwan Czerniachowski PIERWSZY Z PRAWEJ ...CZY WIDZICIE Z KIM / HITLEROWCY!/ WSPÓŁPRACOWAŁA ARMIA RADZIECKA W NISZCZENIU RZECZPOSPOLITEJ??!
                                                                                         
                                                                                           


Generał Iwan Czerniachowski -KAT WILEŃSKICH ODDZIAŁÓW ARMII KRAJOWEJ.

JEST ON  BEZPOŚREDNIO ODPOWIEDZIALNY ZA MORD I ZSYŁKĘ DO SOVIECKICH ŁAGRÓW BARDZO WIELU ŻOŁNIERZY WILEŃSKIEJ ARMII KRAJOWEJ !!!

Czerniachowski i gen. NKWD Sierow osobiście prowadzili rozmowy z dowództwem Armii Krajowej. Po udanej operacji ,,OSTRA BRAMA" w ramach akcji ,,BURZA" w Wilnie - ppłk Aleksander Krzyżanowski ps. ,,Wilk" i szef sztabu mjr Teodor Cetys ps. ,,Sław" ZOSTALI PODSTĘPNIE ZAPROSZENI NA ODPRAWĘ DO BUDYNKU DOWÓDZTWA 3 FRONTU BIAŁORUSKIEGO.A NASTĘPNIE ZOSTALI W TYM BUDYNKU ROZBROJENI I ARESZTOWANI                 

Poczytajcie o tragicznej śmierci Aleksandra Krzyżanowskiego ps. ,,Wilk" w warszawskim więzieniu na Mokotowie ...ZAMORDOWANEGO PRZEZ SŁUGUSÓW MOSKWY!!!!

Gen.Czerniachowski brał udział w UROCZYSTEJ ODPRAWIE DOWÓDCÓW POLSKICH ODDZIAŁOW PARTYZANCKICH W BOGUSZACH.

SPOTKANIE ZAKOŃCZYŁO SIĘ TRAGICZNIE DLA PRZYBYŁYCH TAM OFICERÓW ARMII KRAJOWEJ. WSZYSCY ZOSTALI ARESZTOWANI PRZEZ SOVIECKI ODDZIAŁ NKWD.

Dowództwo AK na Wileńszczyźnie planowało utworzyć 19 Dywizję Piechoty, Wileńską Brygadę Kawalerii i Batalion Pancerno Motorowy.
Oddziały te miały nadal walczyć z Niemcami na polskiej ziemi i być na okres walk podporządkowanymi operacyjnie dowództwu armii sovieckiej KTÓRA ICH ZDRADZIŁA!!!


Pułkownik ,,WILK" wręcza na tym zdjęciu Srebrny Krzyż zasługi POLSKIM BOHATEROM Wileńskiej Brygady Armii Krajowej podczas wizytacji naszych wojsk w TURGIELACH.


Taka umowa  rosyjsko-polska obowiązywała zaledwie ...DWA DNI !!!
Gen.Czerniachowski wydał nawet uroczysty bankiety na cześć zwycięskich dowódców AK...

JEDNA Z UCZESTNICZEK TAKIEGO ,,BANKIETU" - WÓWCZAS 17 LETNIA ŁĄCZNICZKA ARMII KRAJOWEJ POWRÓCIŁA Z OWEGO PODSTĘPNEGO BANKIETU DOPIERO  PO 10 LATACH Z ŁAGRÓW W  WORKUCIE...było to po 1954 roku!!!!

      

TAK WYGLĄDAJĄ DZIŚ W POLSCE POMNIKI STAWIANE ZA CZASÓW KOMUNIZMU PRL OPRAWCOM I MORDERCOM PATRIOTYCZNYCH POLAKÓW....napisy czerwoną farbą nie są żadnym przypadkiem!!!

Władze miasta Pieniężna usiłują usunąć ten pomnik - co spotyka się oczywiście od razu ze sprzeciwem Rosjan, gdyż stoi on w miejscu gdzie zginął gen.Czerniachowski!

WYOBRAŹCIE SOBIE,ŻE W 2014 ROKU PRZYBYLA W TO MIEJSCE Z ROSJI EKIPA I SAMOWOLNIE - BEZ WYMAGANEJ W POLSCE ZGODY ...ZACZĘŁA REMONTOWAĆ TENŻE POMNIK GENERAŁA CZERNIACHOWSKIEGO!

Urzędnikom miasta nie udało się ustalić KTO W POLSCE WYDAŁ NA TO ZGODĘ...była to samowola!!!

Bardzo IRONICZNIE  zaś brzmią na dziś w czasie WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ kolejne fakty jakie były związane z tym pomnikiem!

Otóż PRACOWNIK KONSULATU ROSYJSKIEGO W GDAŃSKU poinformował Burmistrza Pieniężna KAZIMIERZA KIEJDO - że we wtorek 18 lutego 2014 roku o godzinie 13.00 ....ODBĘDZIE SIĘ PIKIETA W OBRONIE TEGO POMNIKA,KTÓRY WŁADZE I MIESZKAŃCY MIASTA CHCĄ USUNĄĆ, A W KTÓREJ UDZIAŁ WEZMĄ AMBASADOROWIE ROSJI, BIAŁORUSI I .....UKRAINY !!!!

I jak tu nie odnieść wrażenia,że jest to klasyczny przykład i próby MIESZANIA SIĘ OBCYCH PAŃSTW W WEWNĘTRZNE SPRAWY NASZEJ OJCZYZNY...gdy rząd i Prezydent RP Bronisław Komorowski siedzi bezczynnie pod żyrandolem w Warszawie  nie wychylając stamtąd nosa i nie angażując się w rozwiązywanie chociazby TEGO TYPU SKANDALICZNYCH SYTUACJI NA TERENIE POLSKI !!!


Pisze jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk


PS.


Panie Prezydencie RP Komorowski!

NIE OGŁUPIAJ PAN MOICH RODAKÓW - BO JAK MOŻNA W OGÓLE MÓWIĆ O ,,SUKCESACH" TRANSFORMACJI USTROJOWEJ PO ROKU 1989 W POLSCE ....SKORO OD 25 LAT NIE MOŻNA USUNĄĆ W JAKOBY ,,WOLNEJ" POLSCE POMNIKÓW Z CZASÓW KOMUNIZMU POSTAWIONYCH KATOM I MORDERCOM , KTÓRZY PODSTĘPNIE JAK GENERAŁ CZERNIACHOWSKI ARESZTOWALI I ZABIJALI POLSKICH BOHATERÓW WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY !!!