środa, 18 lutego 2015

DRODZY LEŚNICY - SZANOWNA MOJA ,,BRACI LEŚNA" ...PROSZĘ UCZCIE SIĘ NA BŁĘDACH OSŁÓW !!!

18 lutego 2015 roku
                                    NIE MOŻE BYĆ LEPSZEGO TYTUŁU DO TEGO CO NIEBAWEM PONIŻEJ ...zapraszam na www.pigipedia.blogspot.com


NIE DAJCIE SIĘ PANIE I PANOWIE NADLEŚNICZOWIE ZROBIĆ W PRZYSŁOWIOWE ,,JAJO" W SPRAWACH, KTÓRYCH JAK DOMNIEMYWAM NIE DO KOŃCA JESTEŚCIE ŚWIADOMI POSTĘPUJĄC CZĘSTO SZABLONOWO !

NIECH TEN PRZYKŁAD NAUCZY WAS NIE TYLKO POKORY ALE I SZACUNKU DO OSÓB, KTÓRE NA PIERWSZY WASZ RZUT OKIEM - WYDAWALI SIĘ, WYDAJĄ WAM MAŁO ZROZUMIALI I NIE PRZEKONUJĄCY...

POTEM JEST JUŻ CZASAMI ZA PÓŹNO ...A CO GORSZA MOŻE WAS BARDZO INDYWIDUALNIE ZABOLEĆ SKALĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED PRAWEM.

Czerpcie wiedzę z moich informacji DLA SIEBIE ...DLA DOBRA SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE i życzymy Wam, abyście nie zaliczyli AŻ TAKICH I AŻ TYLU WPADEK jak w tym oto nadleśnictwie :

DLA PRZYPOMNIENIA POZWOLĘ SOBIE NA SAMYM WSTĘPIE DODAĆ,IŻ W 2014 ROKU TRWAŁA ,,DZIWNA” KAMPANIA OGŁUPIANIA NIE TYLKO NADLEŚNICZYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH – ZA SPRAWĄ DZIAŁAŃ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ ORAZ OBECNEGO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WARCINO SŁAWOMIRA PIĄTKOWSKIEGO!

Temat owych działań; CZY WYMAGANE JEST POZWOLENIE NA BUDOWĘ (...A PRZY TYM PONIESIENIE WYMAGANYCH OPŁAT !) - PODCZAS BUDOWY DRÓG LEŚNYCH?!

Oczywiście szczególnie zdaniem nadleśniczego w Warcinie S.Piątkowskiego kończącego doktorat na koszt Skarbu Państwa Lasy Państwowe oraz dyrektora RDLP w Szczecinku ; NIE JEST TAKOWE POZWOLENIE WYMAGANE – co ,,puszczono” różnymi sposobami w teren,A CO NIESTETY DLA NICH MA DZIŚ BOLESNE KONSEKWENCJE!!!

TAK OTO CODZIENNOŚĆ ŻYCIA W LASACH PAŃSTWOWYCH ,,KASUJE” JAKOBY WYSOKIEJ KLASY KOMPETENTNYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH / NADLEŚNICZY + DYREKTOR REGIONALNY!/ KTÓRZY JAK SIĘ OKAZUJE ZA SPRAWĄ DETERMINACJI ,,SZAREGO LEŚNIKA” ...NIE MIELI ZIELONEGO POJĘCIA JAK STANOWI PRAWO W TEJ KWESTII I TERAZ NASTAŁ CZAS ZAPŁATY ZA BRAK WIEDZY!!!

A teraz informacja dla wszystkich:

ROZPOCZYNANIE LUB WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZGODNE Z PRZEPISAMI JEST PRZESTĘPSTWEM !!!

OSOBA, KTÓRA SIĘ DOPUSZCZA TAKICH CZYNÓW MOŻE NAWET NA DWA LATA ZOSTAĆ POZBAWIONA WOLNOŚCI.
DODATKOWO NADZÓR BUDOWLANY MOŻE NAKAZAĆ JEJ WYBURZENIE SAMOWOLNIE WZNIESIONEGO OBIEKTU!

ZGODNIE Z ART.90 PRAWA BUDOWLANEGO – KTO WYKONUJE ROBOTY BUDOWLANE, LUB DOKONAŁ WYBUDOWANIA OBIEKTU BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ALBO TEŻ BEZ WYMAGANEGO ZGŁOSZENIA , BĄDŹ POMIMO WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN (np.; starostę!) = POPEŁNIA PRZESTĘPSTWO !!!


POZA KARĄ SĄD MOŻE ORZEC WOBEC SPRAWCY RÓWNIEŻ ŚRODKI KARNE OKREŚLONE W ART.39 KODEKSU KARNEGO!
INWESTOR CZY UCZESTNIK PROCESU BUDOWLANEGO , KTÓRY ŁAMIE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO , MOŻE ZATEM MIĘDZY INNYMI OTRZYMAĆ ZAKAZ ZAJMOWANIA OKREŚLONEGO STANOWISKA, WYKONAWCA OKREŚLONEGO ZAWODU, LUB PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!


DLA POCIĄGNIĘCIA SPRAWCY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA, CZY WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO – PRZEPROWADZIŁ W TYM ZAKRESIE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I WYDAŁ POSTANOWIENIE O WSTRZYMANIU ROBÓT, CZY TEŻ DECYZJĘ O ROZBIÓRCE DANEGO OBIEKTU.

DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ INWESTORA – NIE MA ZNACZENIA CZY DOKONAŁ ON LEGALIZACJI SWOJEJ SAMOWOLI BUDOWLANEJ, gdyż ...ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SĄ ZGODNIE Z PRAWEM WZGLĘDEM SIEBIE NIEZALEŻNE!

PRZESTĘPSTWO MA CHARAKTER INDYWIDUALNY.
MOGĄ JE POPEŁNIĆ JEDYNIE ŚCIŚLE OKREŚLENI UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO, DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ; INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO,KIEROWNIKA BUDOWY.

PRZESTĘPSTWO TO JEST ŚCIGANE Z URZĘDU!!!!

OZNACZA TO,ŻE DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO – NIE JEST POTRZEBNY CZYJKOLWIEK WNIOSEK O ŚCIGANIE!

Gdy w Nadleśnictwie Warcino akurat w tej kwestii nielegalnych budowli miała miejsce kontrola inspekcji Lasów Państwowych – nadleśniczy Piątkowski załączył inspektorom pewien dokument, pod którym się on podpisał!

OTO JEGO CYTAT:

,, W Nadleśnictwie Warcino zatrudnieni są wysokiej klasy kompetentni specjaliści którzy wykonują swoje obowiązki odpowiedzialnie kierując się zasadą jak najlepszego wykonywania swoich zadań”

Jest to załącznik nr 187 – do sprawozdania z owej kontroli inspekcji LP z dnia 21 maja 2013 roku ( GI-052-67-82/12/13 )!

DZIŚ MOŻNA POWIEDZIEĆ,ŻE SŁOWA NADLEŚNICZEGO W WARCINIE SĄ TYLE WARTE CO...ZUŻYTY PAPIER TOALETOWY!!!TO STEK BZDUR I KŁAMSTW...

Tym bardziej,iż mają się one NIJAK a wręcz są zaprzeczeniem słów nowego Starosty Słupskiego Pana Zdzisława Kołodziejskiego, który pismem AB-II.6743.02.4.2015 Z DNIA 10 LUTEGO 2015 ROKU brzmią następująco:

,,Naczelnik wydziału ( ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU) przeprowadził szkolenie wewnętrzne pracowników CO DO PROCEDURY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ( z nadleśnictw!) NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM BUDOWĘ DRÓG LEŚNYCH , ZGODNIE ZE STANOWISKIEM POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, JAK RÓWNIEŻ GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO”.


Dziś z perspektywy czasu trudno jest nie tylko mi pojąć OŚLĄ TĘPOTĘ nie tylko nadleśniczego w Warcinie który ma jakoby SAMYCH I TO TYLKO WYSOKIEJ KLASY KOMPETENTNYCH SPECJALISTÓW, KIERUJĄCYCH SIĘ ZASADĄ JAK NAJLEPSZEGO WYKONYWANIA SWOICH ZADAŃ...ale także i dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichonia!

Pan Starosta Słupski w owej korespondencji z dnia 10 lutego b.r. zawiadamia również o ...PODJĘTYM DZIAŁANIU NAPRAWCZYM DOTYCZĄCYM NIELEGALNYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH W NADLEŚNICTWIE WARCINO POD NAZWĄ ,,BUDOWA DRÓG LEŚNYCH”


A oto co ,,nawywijał” nadleśniczy Piątkowski wraz ze swoim zespołem owych ,,profesjonalistów”

W LATACH 2012 – 2014 NADLEŚNICTWO WARCINO WYKONAŁO:

1/ BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ POMIMO WNIESIENIA SPRZECIWU STAROSTY SŁUPSKIEGO DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIŻEJ WYMIENIONE ROBOTY ...PRZESTĘPSTWA !!!

a) droga leśna przeciwpożarowa na terenie działek nr 142/2; 141; 149; 148; 153; 152 – Obręb Pustowo, Gmina Kępice

b)droga leśna przeciwpożarowa nr 35 Obręb Bronowo na działkach nr 157; 162; 163; 167; 152; 153/3 Gmina Kępice


2/BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NASTĘPUJĄCE ROBOTY:

a) budowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w leśnictwie Ciecholub - ETAP II

b) budowa drogi wewnętrznej przeciwpożarowej w leśnictwie Ciecholub – ETAP III

c)droga leśna nr 6 w leśnictwie Kępice

  1. droga leśna nr 31 w leśnictwie Bronowo


WYKONANE NIELEGALNIE ROBOTY BUDOWLANE ODBIERAŁA KOMISJA ,,PROFESJONALISTÓW” PANA NADLEŚNICZEGO TO JEST ;

Przewodniczącym komisji był specjalista DO SPRAW ADMINISTRACJI p.o. sekretarza Pani Weronika Nowak ( obecnie już Sekretarz !) - zaś każdorazowo uczestniczyli w niej jeden z dwóch zatrudnionych inżynierów nadzoru oraz zatrudniony z zewnątrz inspektor nadzoru!

OCZYWIŚCIE PROTOKOŁY KOŃCOWEGO ODBIORU TYCH NIELEGALNYCH INWESTYCJI PRZEZ OWĄ KOMISJĘ POWOŁANĄ SPECJALNYM ZARZĄDZENIEM NADLEŚNICZEGO – NIE ZAWIERAJĄ JAKICHKOLWIEK UWAG oprócz standardowych wpisów na przykład takiej treści;

CYTAT WNIOSKÓW KOMISJI z protokołu końcowego odbioru robót z dnia 31.12.2013 roku;

,,WYPŁACIĆ  WYKONAWCY należne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy , zgodnie z kosztorysem po wykonawczym – kwota 254.241,06 zł netto „ ( 313 tysięcy zł BRUTTO)

AKURAT TEN PROTOKÓŁ PODOBNIE JAK I INNE PODPISAŁ POD POZYCJĄ Nr 3 członek owej komisji – obecny inż. nadzoru mega krętacz TADEUSZ LEWANDOWSKI ... ZDYMISJONOWANY WYŁĄCZNIE W WYNIKU MOICH DZIAŁAŃ ZA NADUŻYCIA, BYŁY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA SŁAWNO, GDZIE PRACOWAŁEM WYKONUJĄC JEGO ZŁODZIEJSKIE, BO OKRADAJĄCE SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE POLECENIA SŁUŻBOWE ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM HANDLEM ŻYWYCH, ODŁOWIONYCH NA JEGO KRETYŃSKIE POLECENIA ZWIERZĄT LEŚNYCH Z OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY

Detale tych informacji znajdziecie w archiwum mojego poprzedniego bloga www.pigipedia.blog.com(PO)lesie ...ZAPRASZAM do lektury o złodziejach Z CZERWONYMI UKŁADAMI w PGL LP!!!!

TEGO SAMEGO DNIA , W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2013 ROKU również Lewandowski – podpisał kolejny protokół odbioru takich samych prac ...TYM RAZEM POD HASŁEM ,,WYPŁACIĆ WYKONAWCY” - kolejne 254.241,06 zł (NETTO) ...313 tys.zł BRUTTO!

JAKOŚ BARDZO DUŻO KASY WYDAJE W SYLWESTRA NADLEŚNICZY W WARCINIE ....... (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

OCZYWIŚCIE PROTOKOŁY TAKICH ODBIORÓW – NATYCHMIAST ZATWIERDZA ,,KONKURSOWY” NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WARCINO SŁAWOMIR PIĄTKOWSKI.......

JAK SIĘ OKAZAŁO OD TAMTEGO OKRESU CZASU – RÓWNIEŻ ,,SUPER SPECJALISTAMI OD ZAMIATANIA SPRAW POD DYWAN” SĄ PRACOWNICY RDLP SZCZECINEK – KTÓRZY WIELOKROTNIE KONTROLOWALI INWESTYCJE W NADLEŚNICTWIE WARCINO...NICZEGO NIE STWIERDZAJĄC ??!

NIC TYLKO ,,POGRATULOWAĆ” PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH TAKICH ,,PROFESJONALISTÓW I SPECÓW” ...szczególnie tych ,,KONKURSOWYCH” !!!

NA ZAKOŃCZENIE MOICH DZISIEJSZYCH WIADOMOŚCI NA TEN TEMAT DO KTÓRYCH WRÓCĘ NIEBAWEM - DODAĆ WARTO,IŻ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE, ORAZ PROKURATURA OKRĘGOWA W SŁUPSKU PRZYGLĄDAJĄC SIĘ SPRAWIE POLECIŁA W POPRZEDNIM TYGODNIU WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIA KARNE DOTYCZĄCE ...NIELEGALNYCH BUDOWLI W NADLEŚNICTWIE WARCINO !!!

,,Legalizacja” TYLKO JEDNEJ z takich nielegalnych inwestycji w Nadleśnictwie Warcino MUSI KOSZTOWAĆ …. aż 125 tysięcy złotych Skarb Państwa Lasy Państwowe!

A w Warcinie za sprawą ,,SAMYCH PROFESJONALISTÓW” - takich ,,lewych” inwestycji jest aż 6 , a to się równa kwocie ...750 tysięcy złotych DO ZAPŁATY dla Skarbu Państwa!


TO MIĘDZY INNYMI ZA SPRAWĄ TAKICH ,,PROFESJONALISTÓW” - Pan Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak otrzymał polecenie ostatnio z Ministerstwa Środowiska ...UJEDNOLICENIA GENERALNIE W SKALI CAŁYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH POSTĘPOWANIA NADLEŚNICTW W KWESTII ...PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO PODCZAS ,,INWESTYCJI DROGOWYCH W LASACH” , ABY NIE BYŁO TAKIEGO BEZPRAWIA JAK W ,,KONKURSOWYM” NADLEŚNICTWIE WARCINO / RDLP SZCZECINEK/ !!!
Piszę jak jest ...DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH  I W OCHRONIE ICH PRZED ...
                                                                             Krzysztof Kowalczyk

PS..

....CZY NIE MACIE WRAŻENIA,ŻE PODOBNIE JEST W LASACH PAŃSTWOWYCH Z NADLEŚNICZYMI...DYREKTORAMI ????!