wtorek, 24 lutego 2015

,,KOMPETENCJE"... ,,PROFESJONALIZM" ... ,,ODPOWIEDZIALNOŚĆ"... W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH 2015 ROKU !!!! A MOŻE TO JUŻ OD DAWNA KABARET ,,ZIELONA ŚCIEMA"?!Sławno,dnia 24 lutego 2015 roku


Pan Krzysztof Janeczko
Z-ca Dyrektora Generalnego LP
ds. ekonomicznych
ul. Grójecka nr 127
02-124 WarszawaDotyczy sprawy; GI.050.3.2015


Szanowny Panie!


Ze zdumieniem i niedowierzaniem odczytałem Pana odpowiedź na moje pismo z dnia 09 stycznia 2015 roku – jaką otrzymałem 23 lutego 2015 roku.

PONIEWAŻ JESTEM W 100% PEWIEN,ŻE ZAPOMNIAŁ PAN O SWOICH OBOWIĄZKACH SŁUŻBOWYCH WOBEC SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” KTÓRE O ZGROZO TAKIM ,,PROFESJONALISTOM” JAK PAN SOWICIE PŁACĄ NAWET CO MIESIĄC CHOCIAŻBY ZA ,,ODWALANIE” TAKIEJ LIPY POD JAKĄ OSOBIŚCIE PODPISAŁ SIĘ PAN W POWYŻSZYM PIŚMIE – bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania;


1/ DLACZEGO i na jakiej podstawie prawnej – udziela mi Pan tak zbywającej mnie i lakonicznej odpowiedzi wysłanej do mnie listownie w dniu 17 lutego 2015 roku Z TAK DUŻYM OPÓŹNIENIEM , skoro pismo moje z zapytaniami otrzymaliście Państwo w DGLP dnia 09 stycznia br?!

Minęło przecież grubo ponad miesiąc czasu ...by aż tak się Pan ,,namęczył”, aby mi odpisać takie lakoniczne ,,bzdety”??!

CZY TO PAŃSKIE POSTĘPOWANIE JEST ZGODNE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – A JEŚLI NIE, TO UPRZEJMIE PROSZĘ O ODPOWIEDŹ ; JAKIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO WSZYSTKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH PRAWA, NAWET TYCH Z TYTUŁEM DOKTORA ...NARUSZYŁ PAN WOBEC MNIE PETENTA, OBYWATELA – ZGŁASZAJĄCEGO TAK SKANDALICZNA SPRAWĘ?!

2/ PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE tj; CO PAN JAKO Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO LP UCZYNIŁ Z INFORMACJAMI ODE MNIE, A MÓWIĄCYMI O PRZESTĘPSTWACH POPEŁNIANYCH W NADLEŚNICTWIE ZDROJOWA GÓRA/ RDLP PIŁA/ - MÓWIĄCYCH O FAŁSZOWANIU DOKUMENTÓW W TEJ JEDNOSTCE LP PODLEGŁEJ TAKŻE PANU JAKO wice DYREKTOROWI GENERALNEMU LP?!

3/ W JAKI SPOSÓB WYPEŁNIŁ PAN SWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE - PO POWZIĘCIU ODE MNIE PISEMNEJ INFORMACJI Z DNIA 09 STYCZNIA 2015 ROKU O PRZESTĘPSTWACH JAK SIĘ OKAZUJE POTWIERDZONYCH NAWET PRZEZ BIEGŁEGO GRAFOLOGA NA POLECENIE SĄDU - a wynikających przecież z Pana powinności jako ,,stróża” majątku PGL LP tj; z treści art. 304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego?!

PRZYPOMNĘ cóż stanowi ów artykuł;

(cyt) ,,INSTYTUCJE PAŃSTWOWE które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu SĄ OBOWIĄZANE NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ O TYM PROKURATORA LUB POLICJE, ORAZ PRZEDSIĘWZIĄĆ NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI DO CZASU PRZYBYCIA ORGANU POWOŁANEGO DO ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW, LUB DO CZASU WYDANIA PRZEZ TEN ORGAN STOSOWANEGO ZRZĄDZENIA, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZATARCIA ŚLADÓW I DOWODÓW PRZESTĘPSTWA”

4/ proszę o informację KIEDY Pan jako z-ca dyr. generalnego LP zawiadomił organy ścigania o fakcie otrzymania ode mnie informacji o popełnionych przestępstwach na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, JAKIE PRZEDSIĘWZIĄŁ PAN CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z PANA OBOWIĄZKIEM - A JEŚLI TEGO PAN NIE UCZYNIŁ, PROSZĘ O PODANIE PRZYCZYN WYJAŚNIAJĄCYCH MI OBIEKTYWNIE...ZA CO PŁACI PANU SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE??!

Pana lakoniczne przypominanie mi o moim obowiązku powiadomienia organów ścigania, a które wynika z treści doskonale mi znanego art.304 par.1 kpk, KTÓRY NATYCHMIAST ZOSTAŁ W TEJ SPRAWIE WYPEŁNIONY - uważam nie tylko za Pana JAK ZWYKLE CHAMSKĄ I CWANIACKĄ ,,zagrywkę” przypominającą o dziwo pewną grę w PING-PONGA , lecz także jako LEKCEWAŻENIE PRZEZ TAKĄ OSOBĘ JAK PAN NA TYM ODPOWIEDZIALNYM STANOWISKU SKALI SKUTKÓW TEGO PRZESTĘPSTWA, KTÓRE STAŁO SIĘ NA TERENIE JUŻ NIE TYLKO WIELKOPOLSKI TAK MEDIALNE I KOMENTOWANE,ŻE STAWIAJĄCE LEŚNIKÓW I LASY PAŃSTWOWE W JEDNYM SZEREGU Z ...OSZUSTAMI I POSPOLITYMI PRZESTĘPCAMI KRZYWDZĄCYMI NA DODATEK STRASZNIE POSZKODOWANYCH PRZEZ LOS NASZYCH RODAKÓW, ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH KTÓRZY CUDEM POWRÓCILI DO POLSKI A KTÓRYCH TAKIMI FAŁSZERSKIMI SZTUCZKAMI OSZUKAŁA FIRMA ,,LASY PAŃSTWOWE” !

TO JEST HAŃBA...o ile wie Pan cóż słowo to znaczy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5/ Z CZEGO WYNIKAJĄ PANA SŁOWA (cyt) ,, DGLP nie posiada wiedzy na stawiane przez Pana zarzuty” ?!

Czy wynikają one z totalnego braku obiektywnej kontroli jednostek LP w RDLP Piła przez DGLP – czy też z innych przyczyn pt. NAS TO NIE INTERESUJE...JEST TAM DYREKTOR REGIONALNY Ryszard Standio (...nomen omen RODZONY BRAT nadleśniczego w Zdrojowej Górze Adama Standio, którego działalnością aktualnie zainteresowała się prokuratura wraz z sądem za sfałszowane tam dokumenty i użycie ich w kolejnym procesie sądowym!)?!

Tak na marginesie niezwykłym ,,przypadkiem” podczas mojej osobistej obecności w DGLP dnia 20 lutego 2015 roku (...a Pana arcy ,,ciekawą” odpowiedź otrzymałem 23 lutego!) - przekazałem w ów piątek Panu Dyrektorowi Generalnemu LP POSTANOWIENIE SĄDU KARNEGO NAKAZUJĄCE W TEJ SPRAWIE ŚCIGANIE OSÓB KTÓRE SFAŁSZOWAŁY DOKUMENTY W NADLEŚNICTWIE ZDROJOWA GÓRA , A NASTĘPNIE UŻYŁY ICH W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU SĄDOWYM...co nie tylko według mnie jest mega skandalem w LP!!!

6/ PROSZĘ O PODANIE PODSTAW PRAWNYCH DLACZEGO PAN JAKO STRONA, A JEDNOCZEŚNIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR WIELU SPRAW W LASACH PAŃSTWOWYCH W PODLEGŁYCH DGLP NADLEŚNICTWACH I RDLP - Z CHWILĄ POWZIĘCIA ODE MNIE PISEMNYCH INFORMACJI O PRZESTĘPSTWACH W LASACH PAŃSTWOWYCH ,POLECA MI PISEMNIE PO PONAD MIESIĄCU (PROŚBA!), ABYM O TYM POINFORMOWAŁ DYREKTORA RDLP PIŁA, KTÓRY Z TEGO CO JEST MI WIADOME JEST BRATEM ...OSOBY Z KRĘGU PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW TJ; NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ZDROJOWA GÓRA?!

7/CZY PAN JESZCZE NIE POJĄŁ,ŻE GODZĄC SIĘ NA ,,STOŁEK” Z-CY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH – JEST PAN STRONĄ REPREZENTUJĄCA SKARB PAŃSTWA, ZAŚ JA ZWYKŁYM ZAWIADAMIAJĄCYM O JAKBY TU NIE MÓWIĆ TAKIM ...,,BURDELU" W TYCHŻE LASACH, ZA KTÓRY JAKBY CO TO PAN TERAZ ODPOWIADA – ZAŚ JA TAKOWĄ STRONĄ NIE JESTEM I NIE MAM PRAWA DALEJ INTERWENIOWAĆ W TEJ SPRAWIE, SKŁADAĆ ZAŻALEŃ itp??!

8/ W JAKIM CELU – UDZIELAJĄC MI TAK IDIOTYCZNEJ ODPOWIEDZI skierował ją Pan ,,do wiadomości” ...Pana Ryszarda Standio – Dyrektora RDLP Piła, brata według mej oceny przestępcy używającego sfałszowanego dokumentu w sądzie RP?!!!!


9/ JAKIE ZAPISY USTAWY O LASACH ORAZ STATUTU PGL LP DAJĄ PRAWO PANU JAKO ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LP - NA AŻ TAKIE …. ,,OLEWANIE” SWYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, A KTÓRE JE JEDNOZNACZNIE NAKŁADAJĄ NA PANA GDY PETENT , OBYWATEL = ZGŁASZA PRZESTĘPSTWA DO DGLP W WARSZAWIE ?!


Bez poważania!

Krzysztof Kowalczyk


PS.

Ponieważ już niejednokrotnie dawał mi Pan OSOBIŚCIE wyraz swego ,,upośledzenia” zawodowego od stanowiska w Ministerstwie Środowiska ( ....NIE ZAPOMNIAŁEM!!!)poczynając a teraz w DGLP i lakonicznych, aroganckich, zbywających mnie odpowiedzi – JESTEM PEWIEN,ŻE ZASTOSOWANA POWYŻEJ PRZEZE MNIE CELOWO FORMA I TREŚĆ = JEST PRAKTYCZNYM PODZIĘKOWANIEM PANU DYREKTOROWI Z MEJ STRONY tak zwanym … ,,PIĘKNYM ZA NADOBNE"

NIE TYLKO PAN POTRAFI BYĆ AROGANCKIM URZĘDNIKIEM....ja mam odwagę to Panu powiedzieć a raczej napisać ,,prosto w oczy”!!!!


Do wiadomości'

PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU
WYDZIAŁ III NADZORU NAD POSTĘPOWANIAMI PRZYGOTOWAWCZYMI
Ul. Solna nr 10
61-736 Poznań


- dotyczy sprawy sygn. akt III Dsa 1379/14/Sz i postanowienia Sądu Rejonowego w Pile z dnia 3 lutego 2015 roku ( II Kp 555/14 ) nakazującemu prowadzenie powyższej sprawy karnej przez Prokuraturę w Szamotułach.