piątek, 27 lutego 2015

OTO PRZYKŁADY OKRADANIA ,,NA ŻYWCA" SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE W RDLP SZCZECINEK...NADAL NIKT NIE REAGUJE??!

27 lutego 2015 roku

Za sprawą mej skromnej osoby ...za sprawą blogu www.pigipedia.blogspot.com ... o tym co poniżej WIE OD DZIŚ W DETALACH DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Pan Adam Wasiak!

NO I WY WIECIE RÓWNIEŻ....sic!!!!!!!!!!!!!

ILE JEST DZIŚ 2015 ROKU WART...A RACZEJ ILE KOSZTUJE SKARB PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” TYTUŁ DOKTORA NAUK LEŚNYCH ??!

Nie wiecie?!
Poniżej prawdopodobnie ,,ROZŚWIETLĘ WAM ” umysły i pojęcie na tenże temat …


Sławno, dnia 27 lutego 2015 roku
Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
02-124 Warszawa
ul. Grójecka nr 127WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) -bardzo uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego LP o udzielenie mi odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO , nadleśniczego Lasów Państwowych ;


Mam jak zwykle zresztą nadzieję,że moje zapytania będą dla Pana Dyrektora Generalnego LP swego rodzaju drogowskazem – NIE TYLKO W SKUTECZNYM SZUKANIU OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEZBYT UZASADNIONYCH INTERESEM SKARBU PAŃSTWA WYDATKÓW, ALE RÓWNIEŻ W ZWALCZANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NADUŻYĆ, za które jak się Pan zapewne osobiście po moich informacjach przekona...PŁACĄ I TO BARDZO CZASAMI NAWET HOJNIE LASY PAŃSTWOWE, za które personalnie dziś to Pan odpowiada!

Szanowny Panie Dyrektorze!

Czy pełniąc dziś stanowisko kierownicze gdziekolwiek w Lasach Państwowych- MOŻNA SOBIE KOSZTEM SKARBU PAŃSTWA WRĘCZ DOSŁOWNIE ,,KUPIĆ” ODPOWIEDNIO POKRĘTNYM MYŚLENIEM...KOMBINACJAMI...UKŁADAMI Z PRZEŁOŻONYMI...POLITYCZNYMI KONEKSJAMI … =  TYTUŁ NAUKOWY ???!

Pochwalę się niniejszym,iż JESTEM PIERWSZYM W POLSCE obywatelem naszej Ojczyzny, który miał ODWAGĘ zawiadomić OFICJALNIE organy ścigania na temat … ,,lewego” doktoratu opartego na nieprawdopodobnych układach i zdarzeniach jaki nie tak dawno uzyskał niejaki – STANISŁAW GAWŁOWSKI – poseł Platformy Obywatelskiej, a nawet aktualny POLITYCZNY wiceminister środowiska!!!

PISAŁA O TYM W DETALACH PRASA OGÓLNOPOLSKA – a ja zwróciłem prokuraturze baczną uwagę na kwestię W JAKI SPOSÓB UBIEGAJĄCY SIĘ O ÓW DOKTORAT STANISŁAW GAWŁOWSKI ...owinął sobie wokół palca, a nawet niebawem zatrudnił tu i ówdzie swego PROMOTORA związanego z tymże doktoratem!
                                                                                
                
                     
ILE ZAPŁACIŁ ZA TEN ŚCIEMA DOKTORAT GAWŁOWSKIEGO ...Skarb Państwa, spółki, fundusze itp.??!
PYTAĆ GAWŁOWSKIEGO!!!
                                              


Jak na chwilę obecną 2015 roku – nikt jeszcze nie wpadł w Lasach Państwowych na wyjątkowy pomysł a polegający na tym, ABY DOKŁADNIE POLICZYĆ SKALĘ PEWNEGO CIEKAWEGO ZJAWISKA , NIE KONIECZNIE NATURALNEGO – A ZWIĄZANEGO Z UZYSKIWANIEM NA TAK ZWANY ,,KRZYWY RYJ” (...pojęcie dość znane pośród Braci Leśnej!) WYKSZTAŁCENIA, TYTUŁÓW ...NA KOSZT LASÓW PAŃSTWOWYCH!

Oczywiście za ogromne pieniądze PGL LP...


Dla nie wtajemniczonych dodam arcy ciekawą informację:
CZY MOŻNA W NADZWYCZAJNYM TEMPIE , W CIĄGU PRAWIE MGNIENIA OKIEM (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ROZPOCZĄĆ I UKOŃCZYĆ STUDIA WYŻSZE - UZYSKUJĄC TYTUŁ MAGISTRA INŻYNIERA LEŚNICTWA??!

Rzecz prawie ze sfery fantastyki, ale....od chwili rządów Platformy Obywatelskiej  MOŻNA!!!

DOWÓD;
obecny POLITYCZNY z-ca dyrektora RDLP Wrocław (...zwolniony przez Pana Dyrektora ze stanowiska pełnego dyrektora w tejże RDLP Wrocław po ściema konkursie!!!) - wyjątkowy krętacz i oszust  JERZY ŁOKIETKO vel ANDRZEJ KOWALSKI Z POZNANIA (sic!!!!!!!!!!!!)

Oczywiście członek i działacz Platfusów Obywatelskich...który dyplom magistra inżyniera leśnictwa odebrał w 2010 roku z SGGW w Warszawie!
                                   


O ZGROZO!!! był już wówczas ...naczelnikiem w Dyrekcji Generalnej LP  (sic!!!!!)

W związku z czym mam pytanie:

1/ JAK DŁUGO TRWAŁY TE STUDIA JERZEGO ŁOKIETKO vel Andrzeja Kowalskiego z Poznania – a szczególnie, czy Lasy Państwowe ,,partycypowały” w kosztach tych wyjątkowych studiów magisterskich??!

2/ PROSZĘ O PODANIE TYCH KOSZTÓW, JEŚLI SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE PŁACIŁ ZA WYKSZTAŁCENIE TEGO DZIAŁACZA POLITYCZNEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ – WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM WYJAŚNIENIEM I ROZBICIEM OWYCH KOSZTÓW NA CZAS STUDIÓW I CELU ICH PRZEZNACZENIA.


A teraz dla urozmaicenia tego OBRAZU LEŚNEGO FOLKLORU  a zarazem tak zwanego ,,DOJENIA” Skarbu Państwa Lasy Państwowe – przenieśmy się na Pomorze do RDLP Szczecinek !

W listopadzie 2012 roku – miała miejsce kontrola doraźna w Nadleśnictwie Warcino na podstawie upoważnienia GI-052-67-15/12 z dnia 15 października 2012 roku, którą to przeprowadził zespół inspektorów LP w składzie;

1/ Stanisław Wiśniewski
2/ Krzysztof Raciborski
3/Stanisław Plichta

Czynności kontrolne trwały długo, bo w dniach od 22 października do 09 listopada 2012 roki, z przerwami w dniu 29 października i 02 listopada 2012 roku.

NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA WARCINO JEST OD DNIA 14 CZERWCA 2010 ROKU – tak zwany ,,konkursowy” nadleśniczy mgr. inż Sławomir PIĄTKOWSKI....i według nie tylko mej oceny i wiedzy NIGDY BY NIM TAM NIE BYŁ, GDYBY NIE JEGO ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE I CZŁONKOSTWO W PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ, organizacja przeróżnego rodzaju ,,imprez” o typowym wydźwięku PO-litycznym itd. itd.!

Wartym  dodania jest tu także fakt,że wyłącznie NA PRZYKŁADZIE WIELOLETNICH PARTACTW I NARUSZANIA PRAWA BUDOWLANEGO – teraz Pan Dyrektor Generalny LP za sprawą determinacji pracownika Nadleśnictwa Warcino Piotra Szafrańskiego , nomen omen złośliwie zwolnionego z pracy przez Piątkowskiego...MUSI NA POLECENIE MINISTRA ŚRODOWISKA UJEDNOLICIĆ PRZESTRZEGANIE TEGO PRAWA W CAŁYCH LASACH PAŃSTWOWYCH!!!

Nadleśnictwo Warcino – kierowane przez ,,,konkursowego” nadleśniczego Piątkowskiego jest więc ….NEGATYWNYM ,,WZOREM" DLA PONAD 400 NADLEŚNICTW W CAŁYCH LASACH PAŃSTWOWYCH = Z KTÓREGO NIE NALEŻY BROŃ BOŻE BRAĆ PRZYKŁAD  W KWESTII PROWADZENIA INWESTYCJI DROGOWYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH!

Na dokładkę...prokuratura i CBA prowadzą w tej sprawie już śledztwo, zaś Skarb Państwa będzie niebawem musiał uiścić ponad PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH należnych państwu opłat, o których ,,zapomniał” konkursowy nadleśniczy Piątkowski – a ściśle związanych z ...LEGALIZACJĄ JEGO NIELEGALNYCH INWESTYCJI !!!


A oto zapis protokołu z owej kontroli inspekcji LP w Nadleśnictwie Warcino,który jest bardzo ściśle dziś związany z treścią niniejszej korespondencji do DGLP :

(cytat) ;

,,W ramach sum wydatkowanych na indywidualne podnoszenia kwalifikacji pracowników, w ramach studiów doktoranckich, zaocznych i podyplomowych – SFINANSOWANE ZOSTAŁO PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH następujących pracowników ;

  1. Nadleśniczy mgr. inż. Sławomir Piątkowski;
NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 24 LISTOPADA 2010 ROKU ( zn. spr DO-1461-13/10 ) pomiędzy wyżej wymienionym, a Dyrektorem RDLP w Szczecinku mgr. inż. Sławomirem Cichoniem NADLEŚNICTWO POKRYŁO WYŻEJ WYMIENIONEMU STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU.

Na podstawie przytoczonej umowy NADLEŚNICZEMU PRZYSŁUGIWAŁ ZWROT KOSZTÓW W NASTĘPUJĄCYM ROZMIARZE:

  • zwrot całości czesnego na studia (paragraf 2. 1 powyżej przytoczonej umowy);
  • pokrycie kosztów dojazdu i powrotu na zajęcia według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na terenie kraju, dojazd jak i powrót mógł być realizowany samochodem prywatnym użytkowanym do celów służbowych, lub środkami komunikacji publicznej ( paragraf 2.3 powyżej przytoczonej umowy)
Na podstawie powyższej umowy oraz w zgodzie z warunkami w niej określonymi studia Nadleśniczego mgr. inż. Sławomira Piątkowskiego sfinansowane zostały przez Nadleśnictwo w latach 2010 – 2011 w wysokości 5.872,20 zł ( CAŁOŚĆ KOSZTÓW PONIESIONA ZOSTAŁA PRZEZ NADLEŚNICTWO W ROKU 2011) , W TYM KOSZTY CZESNEGO 4.000,00 zł oraz koszty dojazdu na zajęcia = 1.872,20 zł.

Według mej oceny i analizy Panie Dyrektorze Generalny LP – powyższa umowa zawarta POMIĘDZY POLITYCZNYMI KOLESIAMI ( dyr.RDLP Szczecinek Cichoń – nadleśniczy w Warcinie Piątkowski!!!) SŁUŻĄCYMI WIERNIE NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA TEJ SAMEJ PARTII – TO JEST Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ...nie zawiera o dziwo żadnej klauzuli pod nazwą ; PARTACZOM ŹLE GOSPODARUJĄCYM W NADLEŚNICTWIE – ZA STUDIA PAŃSTWO NIE PŁACI !!!

Ilość ,,wpadek” nadleśniczego Piątkowskiego w okresie jego ,,kierowania” nadleśnictwem Warcino – jest już GALAKTYCZNA, czego oczywiście nie dostrzega nikt z PLATFUSÓW OBYWATELSKICH!!!

To taka chora ... ,,NORMALKA" w Lasach Państwowych!!!

Ponieważ jako leśnik i bloger otrzymuję z całej Polski nieprawdopodobną korespondencję NADUŻYĆ w obecnych Lasach Państwowych za które to Pan aktualnie odpowiada, A KTÓREJ ILOŚĆ JAKĄ MOGŁEM UDŹWIGNĄĆ MIAŁEM OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ POKAZAĆ W SIEDZIBIE DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU O GODZINIE 12.00 - postanowiłem niniejszym AKTUALNIE ZWERYFIKOWAĆ również wydatki Skarbu Państwa na owe studia doktoranckie nadleśniczego Piątkowskiego!

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Dyrektora o odpowiedź na poniższe pytania:

1/ jakie są na dziś 27 lutego 2015 roku KOSZTY SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” poniesione na wykształcenie obecnego tak ,,profesjonalnego” nadleśniczego, KTÓREMU POLITYCZNY DYREKTOR RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIR CICHOŃ POZWALA WRĘCZ JUŻ NA ,,CUDA” I WYDATKI MEGA ,,DOJĄCE” OSTATNIMI LATY NA MAKSA KASĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH??!

2/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WARCINO SŁAWOMIR PIĄTKOWSKI – OPRÓCZ TYCH KOSZTÓW O KTÓRYCH WSPOMINA INSPEKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SWYM PROTOKOLE Z 2012 ROKU, WYDAJE TAKŻE INNE A POWAŻNE ŚRODKI FINANSOWE NADLEŚNICTWA ...WSPIERAJĄCE O DZIWO TA SAMĄ UCZELNIĘ W POZNANIU GDZIE PODJĄŁ STUDIA DOKTORANCKIE??!

3/ PROSZĘ O PODANIE MI JAKIE SĄ TO KOSZTY ..CZEGO DOTYCZĄ...KIEDY BYŁY WYDATKOWANE W JAKICH WIELKOŚCIACH FINANSOWYCH...KTO JEST ODBIORCĄ TYCH PIENIĘDZY??!

4/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE KOSZTY TE USZCZUPLAJĄ KASĘ NADLEŚNICTWA WARCINO DOPIERO OD CHWILI...... STUDIÓW DOKTORANCKICH NADLEŚNICZEGO PIĄTKOWSKIEGO??!

5/ PROSZĘ O PODANIE MI RÓWNIEŻ WSZYSTKICH WYDATKÓW JAKIE OD DNIA OBJĘCIA STANOWISKA NADLEŚNICZEGO W WARCINIE ,TO JEST OD DNIA 14 CZERWCA 2010 ROKU – ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA FUNDACJE I STOWARZYSZENIA ORAZ PODOBNE ,,TWORY” JAKIE WSPIERAŁ NADLEŚNICZY PIĄTKOWSKI?!

6/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE WŚRÓD WSPIERANYCH KASĄ SKARBU PAŃSTWA NADLEŚNICTWA WARCINO TYMI METODAMI PRZEZ NADLEŚNICZEGO PIĄTKOWSKIEGO – SĄ OSOBY …..BEZPOŚREDNIO ODPOWIEDZIALNE I ZAANGAŻOWANE NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU W...PRZYSZŁE UZYSKANIE TYTUŁU DOKTORA NAUK LEŚNYCH PRZEZ PIĄTKOWSKIEGO??!

7/ O JAKIE OSOBY TUTAJ CHODZI ...O JAKIEJ WIELKOŚCI PIENIĄDZE...PŁACONE NA CZYJE KONTO...??!

8/DLACZEGO W LATACH 2010-2015 ...NIE INTERESOWAŁA SIĘ TYM INSPEKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRA WEDŁUG MEJ OCENY I WIEDZY NIE STOI NA STRAŻY INTERESÓW POLITYCZNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I JEJ REPREZENTANTÓW, NAWET JEŚLI TO OSTATNIE BARANY I NIEDOUCZONE OSŁY?!
            


9/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TAKŻE INNE NADLEŚNICTWA Z TERENU RDLP SZCZECINEK I RÓWNIEŻ DYREKCJA RDLP – WSPIERAJĄ FINANSOWO TE SAME MIEJSCA CO ...NADLEŚNICZY PIĄTKOWSKI??!

10/JAKIE SĄ TO JEDNOSTKI LASÓW PAŃSTWOWYCH...JAKIE SĄ TO SUMY I KIEDY BYŁY PRZEKAZYWANE...KTO JEST ICH ODBIORCA??!
                       ...ALE NIEZŁE JAJA !!!!!!!!


Będąc bardzo pomny różnych skandalicznych sytuacji a związanych ze złośliwością i arogancją przed uzyskaniem od Lasów Państwowych TEGO TYPU ODPOWIEDZI na moje pytania mówiące o nadużyciach – NINIEJSZYM ZAWIADAMIAM PANA DYREKTORA GENERALNEGO,ŻE TREŚĆ OWYCH PYTAŃ PRZEKAZUJĘ JUŻ dziś PROKURATOROWI GENERALNEMU RP ...ZANIM ZOSTANIE UDZIELONA MI ODPOWIEDŹ!

Jest to moje uzasadnione podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstw związanych z powyższym FINANSOWANIEM studiów doktoranckich w nadleśnictwie Warcino...o czym dowiedziałem się od oburzonej Braci Leśnej LP !


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Nigdy nie zdradzam źródeł informacji jakie do mnie docierają...

OTRZYMUJE;

Prokuratora Generalna RP
ul. Rakowiecka nr 26/30
02-528 Warszawa...PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W POLSCE = PO-witanie doktoranta????!

Piszę jak jest ...w POLITYCZNYM RDLP Szczecinek na Pomorzu Zachodnim !


Krzysztof  Kowalczyk