niedziela, 15 lutego 2015

BOMBA KTÓRA MUSI EKSPLODOWAĆ...DLA DOBRA NAS WSZYSTKICH I W CZYSTYM INTERESIE NASZEJ POLSKI!

15 lutego 2015 roku


TYKAJĄCA BOMBA...KTÓRA MUSI EKSPLODOWAĆ DLA DOBRA NASZEJ POLSKI!!!

Nieprawdopodobne ale W 100% PRAWDZIWE informacje o ...NIEPRAWDOPODOBNEJ KASIE związanej ze złodziejskimi interesami o nazwie ;  POLSKA !

Może znajdziecie tu swoich znajomych....
Złoty polski, pieniądze, banknoty, monety
ZAMIENIONE NA ,,ZIELONE" - NO I Z POLSKI ,,WYPROWADZONE"....

Za chwile sami przekonacie się,iż TO NIE PRZYPADEK,ŻE 82% POLAKÓW UWAŻA KORUPCJĘ W POLSCE ZA POWSZECHNĄ RZECZYWISTOŚĆ !
A CO NA TO WSZYSTKO SŁUŻBY I WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA PILNOWANIE INTERESÓW POLSKI I ZWALCZANIA ...ZŁODZIEJSTWA ??!


Ten ARCYCIEKAWY temat  poniżej na www.pigipedia.blogspot.com !Sławno, dnia 15 lutego 2015 rokuPan Cezary Grabarczyk
Minister Sprawiedliwości RP
Al. Ujazdowskie nr 11
00-950 WarszawaSzanowny Panie Ministrze!


Na podstawie ostatnio przeprowadzonych sondaży – Polacy aż w 82% uważają KORUPCJĘ za bardzo powszechną w naszym państwie, więc na podstawie kilku znanych mi faktów postanowiłem zapytać osobiście Ministra Sprawiedliwości na temat sprawy, która nie daje mi spokoju !

Chciałbym wiedzieć u źródła, z Ministerstwa Sprawiedliwości – JAK SKUTECZNIE ORGANY PAŃSTWA POLSKIEGO POWOŁANE DO ZWALCZANIA NIE TYLKO KORUPCJI ALE I INNYCH PRZESTĘPSTW SĄ AKTUALNIE ZAANGAŻOWANE W ZWALCZANIE TEGO TYPU NADUŻYĆ, KTÓRYCH SKUTKIEM SĄ SETKI MILIONÓW DOLARÓW STRAT DLA BUDŻETU PAŃSTWA!


Jestem pewien,iż rozmowy nagrane w restauracji ,,Sowa&Przyjaciele” pomiędzy ówczesną wicepremier Bieńkowską a szefem CBA Wojtyniukiem, KTÓRYCH TEMAT ,,MEGA KORUPCJA” NIE PRZYPADKOWO JEST OBECNIE TAK BAGATELIZOWANY W MEDIACH ...ZAŚ STENOGRAM Z NICH NIGDY ZRESZTĄ NIE ZOSTAŁ UPUBLICZNIONY – jest bardzo ściśle związany z pytaniami jakie mam niniejszym do Pana Ministra Sprawiedliwości.

Z tego co nie tylko mi jest wiadome, wicepremier Bieńkowska poinformowała szefa CBA o OGROMNEJ SKALI KORUPCJI W RESORCIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z INWESTYCJAMI WYKORZYSTUJĄCYMI FUNDUSZE UNIJNE!

OBECNA KLAUZULA TAJNOŚCI w tej sprawie...powinna Polakom mówić wiele, a szczególnie zaświecić czerwone światełko w kwestii zaufania do obecnego rządu, posunięć kadrowych na najwyższych stanowiskach władzy po nagłej zmianie premiera Tuska itp.!

Kierując tą korespondencję do Ministerstwa Sprawiedliwości - uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania;

1/ CZY MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WIE O FAKCIE ISTNIENIA W SZWAJCARSKIM BANKU HSBC TAJNYCH KONT 512 OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE...UKRYWAJĄCYCH TAM SWE DOCHODY?!
CO MOŻE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ PANIE MINISTRZE?!

2/ CZY POLSKI MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WIE, IŻ POŚRÓD 100 TYSIĘCY KONT TEGO BANKU - OTWARTO W NIM 745 KONT KLIENCKICH 512 POLAKÓW ZWIĄZANYCH Z 1.185 KONTAMI BANKOWYMI??!

3/ CZY POLSKI MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MA INFORMACJĘ O TYM,IŻ SUMA ZDEPONOWANA TYLKO PRZEZ POJEDYNCZEGO KLIENTA BANKOWEGO Z POLSKI WYNOSI AŻ ...293,3 MILIONY DOLARÓW?????!

4/ CZY MACIE PAŃSTWO ŚWIADOMOŚĆ IŻ TAK ZWANA SZWAJCARSKA ,,TAJEMNICA BANKOWA” BYŁA I JEST NADAL WYKORZYSTYWANA PRZEZ WIELU POLAKÓW DO UKRYWANIA W SZWAJCARII NIE TYLKO PRZED URZĘDAMI SKARBOWYMI - ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WIELU NIEUCZCIWYCH POLAKÓW?!

5/ PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – W JAKI SPOSÓB PRZEZ OSTATNIE LATA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI POPRZEZ PODLEGŁE SŁUŻBY WYKORZYSTAŁO BARDZO WAŻNY FAKT, TO JEST WYNEGOCJONOWANE  W 2004 ROKU POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKA A SZWAJCARIA POROZUMIENIE W SPRAWIE.... WYMIANY INFORMACJI PODATKOWYCH, ZGODNIE ZE STANDARDAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ PAŃSTWA G-20 I ORGANIZACJĘ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD)?!

6/ CZY WIE PAN MINISTER,IŻ DO WYCIEKU TYCH DANYCH DOSZŁO ZA SPRAWĄ SPECJALISTY DO SPRAW INFORMATYCZNYCH PRACUJĄCEGO DLA HSBC W GENEWIE?!

7/ CZY WIE PAN MINISTER,ŻE SZCZEGÓŁOWE DANE NA TEN TEMAT ZDOBYŁ FRANCUSKI DZIENNIK ,,LE MONDE” - KTÓRY NASTĘPNIE PRZEKAZAŁ JE MIĘDZY INNYMI DLA PONAD 50 ORGANIZACJI MEDIALNYCH, TAKICH JAK NA PRZYKŁAD DZIENNIK ,,THE GUARDIAN”?!

8/ CZY MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RP WIE O TYM,ŻE W CHWILI UJAWNIENIA TEJ SPRAWY – SZWAJCARSKI BANK HSBC NARUSZYŁ PRAWO
CZYNNIE POMAGAJĄC KLIENTOM SWEGO BANKU W UKRYWANIU ULOKOWANYCH TAM PIENIĘDZY?!

9/ Z INFORMACJI JAKIE POSIADAM, WIEM IŻ POLSKA NIGDY NIE WSZCZĘŁA ŻADNEGO ŚLEDZTWA W TEJ SPRAWIE SETEK MILIONÓW DOLARÓW WYPROWADZONYCH Z POLSKI DO SZWAJCARII !!!!!!!!!!!!!!

PROSZĘ O WYJAŚNIENIE MI TEJ KWESTII I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE CO JEST NADAL I CO BYŁO JAK DOTĄD OFICJALNA PRZYCZYNĄ AŻ TAKIEJ NIEODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANÓW ŚCIGANIA W POLSCE I BRAK WYPEŁNIANIA PRZEZ NIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH WYNIKAJĄCYCH CHOCIAŻBY Z ZAPISÓW PRAWA KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO??!

10/ CZY MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MA ŚWIADOMOŚĆ FAKTU,ŻE POPRZEZ TEGO RODZAJU PRAKTYKI TYLKO W TYM SZWAJCARSKIM BANKU – POLSKI FISKUS STRACIŁ PRAWIE ...MILIARD DOLARÓW ??!

11/ CZY MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁPRACUJE Z JAKIMKOLWIEK PAŃSTWEM UNII EUROPEJSKIEJ KTÓRE OFICJALNIE PROWADZI POSTĘPOWANIA KARNE I SKARBOWE DOTYCZĄCE TEGO BANKU - A JEŚLI TAK TO Z JAKIMI PAŃSTWAMI, OD KIEDY?!

12/ CZY PRAWDĄ JEST, CO PODAJE OSTATNIO ,,PULS BIZNESU” ,ŻE CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE ZAŻYCZYŁO SOBIE I UZYSKA BARDZO ŁATWY DOSTĘP DO CZARNEJ LISTY DŁUŻNIKÓW PODATKOWYCH W POLSCE, KTÓRYCH ZADŁUŻENIE PRZEKRACZA 500 ZŁOTYCH POLSKICH ROCZNIE??!

To jakaś PARANOJA Panie Ministrze Sprawiedliwości – skoro CBA zajmuje się podatkami w Polsce A NIE ŚCIGA w ogóle ,,grube ryby” dziwnych interesów!!!

TYM OTO KLASYCZNYM PRZYKŁADEM I SPOSOBEM JAKI PODAŁEM – RZEKOMA SOLIDARNA WŁADZA WYŁONIONA W WYNIKU USTROJOWYCH PRZEMIAN PO 1989 ROKU W POLSCE CZYM TAK CHWALIŁ SIĘ OSTATNIO PAN PREZYDENT RP KOMOROWSKI - ZAWŁASZCZYŁA WSZYSTKO I WYBUDOWAŁA MIĘDZY SOBA A BIEDNYM SPOŁECZEŃSTWEM OGROMNY MUR OD BAŁTYKU AZ PO TATRY!!!

Z JEDNEJ STRONY JEST BIEDA , CORAZ GŁOŚNIEJSZE STRAJKI I NIEPOKOJE SPOŁECZNE – ZAŚ Z DRUGIEJ STRONY LUKSUSY, KORUPCJA I WSZECHOBECNE ZŁODZIEJSTWO MIENIA SKARBU PAŃSTWA, UKRYWANIE MAJĄTKÓW CHOCIAŻBY W SZWAJCARSKICH BANKACH A JEŚLI PRAWDĄ JEST,ŻE MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I INNE SŁUŻBY NIC W TEJ KWESTII NIE CZYNIĄ OD LAT – DOWODZI TO TYM SAMYM ...ISTNIENIU APARATU DO OCHRONY TYCH CHCIWYCH ZDOBYCZY!!!


Pozostaję w nadziei,iż BRAK JAKIEJKOLWIEK REAKCJI POLSKIEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI - NIE JEST ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZIAMI WICEPREMIER BIEŃKOWSKIEJ W RESTAURACJI ,,SOWA&PRZYJACIELE” Z SZEFEM CBA NA TEMAT OGROMNEJ KORUPCJI, zaś Pan Minister Sprawiedliwości jako członek Zarządu Krajowego ,,Platformy Obywatelskiej”RP nie ma osobistych zahamowań w wyjaśnieniu tej arcyciekawej sprawy ,,DZIUPLI” SZWAJCARSKIEJ dla ponad pół tysiąca Polaków....W OBAWIE PRZED UJAWNIENIEM ZNANYCH PANU MINISTROWI NAZWISK CHOCIAŻBY POLITYCZNYCH KOLEGÓW Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !


Uprzejmie proszę o wnikliwa odpowiedź, bez pominięcia jakiegokolwiek szczegółu moich powyższych pytań.


Z poważaniem!Krzysztof Kowalczyk


OTRZYMUJĄ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2/ Kancelaria Premier RP Ewy Kopacz
PS.
Piszę jak jest...OKRADANA ŻYWCEM NASZA OJCZYZNA !!!!!!!!!!!