wtorek, 3 lutego 2015

KONSEKWENCJA I DETERMINACJA W DĄŻENIU DO PRAWDY W LASACH PAŃSTWOWYCH...RDLP SZCZECINEK !


   ...CHOWANIE GŁOWY W PIASEK PRZY POWAŻNEJ SKALI PROBLEMÓW PRZEZ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK Sławomira Cichoń - NIE SŁUŻY NIE TYLKO DOBREMU WIZERUNKOWI LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!

A dlaczego?! O TYM JUŻ WIE DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH...
Sławno,dnia 03 lutego 2015 roku
PAN SŁAWOMIR CICHOŃ
DYREKTOR RDLP SZCZECINEK
78-400 SZCZECINEK
UL. MICKIEWICZA Nr 2
Dotyczy; sygn. akt ; DO-0600-71/14
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE PRZEZ KIEROWNICTWO RDLP SZCZECINEK POWYŻSZEJ SPRAWY - PO DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ UDZIELENIA MI INFORMACJI PUBLICZNYCH O JAKIE PROSIŁEM.


Niniejszym pismem wnoszę o wyzbycie się osobistych animozji i notorycznych złośliwości wobec mojej osoby, tylko za to iż MAM ODWAGĘ PUBLICZNIE PIĘTNOWAĆ I KRYTYKOWAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE OD LAT NA TERENIE RDLP SZCZECINEK – i ponowne rozpatrzenie mojej prośby, wniosku – o udostępnienie informacji publicznych dotyczących Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP na terenie RDLP Szczecinek!

PROSZĘ PRZYJĄĆ NINIEJSZYM DO WIADOMOŚCI, IŻ DANE I FAKTY JAKIE JUŻ POSIADAM A KTÓRE CHCIAŁEM SKORYGOWAĆ = ZA SPRAWA ODMOWY UDZIELENIA MI TYCH INFORMACJI PRZEZ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ – ZNALAZŁY SIĘ JUŻ W KRĘGU ZAINTERESOWANIA I KONTROLI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP ADAMA WASIAK ,A KTÓRE CELOWO UPUBLICZNIŁEM NA MOIM BLOGU !!!

Mam nadzieję, na pojawienie się ,,nici” racjonalizmu w umysłach dyrekcji RDLP Szczecinek w tej sprawie i udzielenia mi odpowiedzi na wcześniej stawiane pytania we wniosku – w przeciwnym razie ZMUSZONY BĘDĘ dochodzić swych praw przed Sądem Administracyjnym i bez żadnych skrupułów ...dalej publikować o tak skandalicznym postępowaniu w lasach RDLP Szczecinek, O JAKIM JAK na razie POWIADOMIŁEM TYLKO PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP WCZORAJ 02 LUTEGO 2015 ROKU, A DOTYCZĄCEGO BEZKARNEGO NADUŻYWANIA ALKOHOLU W LASACH RDLP SZCZECINEK, NARAŻANIA PRZYPADKOWYCH LUDZI NA ŚMIERĆ LUB KALECTWO...WŚRÓD KOLEGÓW DYREKTORA RDLP !

Poniżej przedstawiam moje stanowisko znane już w RDLP – a uzasadniające udzielenie mi wnioskowanych odpowiedzi!


Krzysztof Kowalczyk
Uważam,że można byłoby inaczej traktować informacje o nadużyciach jakie otrzymuję nie tylko od leśników LP rozwiązywać w sposób CYWILIZOWANY


W związku z odmówieniem mi udzielenia informacji publicznej pismem z dnia 22 grudnia 2014 roku przez zastępcę dyrektora RDLP Szczecinek Pana SYLWESTRA MAJOR oraz żądania wykazywania z mej strony Lasom Państwowym, iż udostępnienie informacji o jakie prosiłem we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 roku JEST SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA INTERESU PUBLICZNEGO zawiadamiam ;

1/ Art.10 ust. 2 ustawy zaleca, aby informacja publiczna o jaką proszę od 16 grudnia 2014 roku dyrekcję RDLP Szczecinek była udostępniona NIEZWŁOCZNIE między innymi w formie pisemnej ...nawet bez pisemnego wniosku!

W Polsce nie ma żadnego OBOWIĄZUJĄCEGO na mocy prawa - ,,formularza wniosku,, o udostępnienie informacji publicznej , a ponadto kierując mój własny, pisemny wniosek do RDLP Szczecinek MAM PRAWO NAWET NIE PODPISYWAĆ GO SWYM IMIENIEM I NAZWISKIEM!

2/ Do udostępnienia informacji publicznej ZOBOWIĄZANE SĄ NIE TYLKO ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ ALE TAKŻE PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA POLSKIEGO – a takim są ,,Lasy Państwowe,, nie tylko RDLP Szczecinek!

3/ Prawo dostępu do informacji publicznej PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU OBYWATELOWI RZECZPOSPOLITEJ, STOWARZYSZENIOM, RÓŻNEGO RODZAJU INSTYTUCJOM .

Od 2008 roku jestem blogerem prowadzę blog www.pigipedia.blogspot.com który cieszy się coraz większą popularnością i jest codziennie czytany przez tysiące internautów NA CAŁYM ŚWIECIE!
W skali miesiąca jest to KILKADZIESIĄT TYSIĘCY WEJŚĆ na www.pigipedia.blogspot.com osób, które jak widać ciekawe są informacji jakie tam zamieszczam, do czego mam KONSTYTUCYJNE PRAWA !!!
Są to informacje również dotyczące Lasów Państwowych w Polsce w ujęciu tym oficjalnym i ...mniej oficjalnym, prawdziwym !

JEST WŁAŚNIE SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA OGÓLNIE - ALE PRAWIDŁOWO POJMOWANEGO POJĘCIA ,, INTERESU PUBLICZNEGO,, TO, ABY POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO WIEDZIAŁO, A JAK WIDZĘ CHCE BARDZO WIEDZIEĆ Z WIELU RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ , A NIE TYLKO TYCH OFICJALNYCH NA STRONACH LASÓW PAŃSTWOWYCH ...W JAKI SPOSÓB JEST PROWADZONA ,,RACJONALNA,, GOSPODARKA SKARBU PAŃSTWA !

I TYLKO TYMI PRZESŁANKAMI KIERUJĘ SIĘ PUBLIKUJĄC NA SWOIM BLOGU DANE NA TEMAT LASÓW PAŃSTWOWYCH I ANALIZY JAKICH OSOBIŚCIE DOKONUJĘ W OPARCIU O FAKTY I DANE MI UDOSTĘPNIANE!


4/ Instytucje mające ustawowy OBOWIĄZEK udzielenia informacji publicznej - takie jak chociażby w zaistniałej sytuacji RDLP Szczecinek ŻĄDAJĄC UZASADNIENIA PRZEZ NAS TEGO TYPU WNIOSKU...ŁAMIĄ PRAWO !!!!!!!!!!!!!!!!

Urząd RDLP Szczecinek żądając ode mnie ,,UZASADNIENIA,, po co mi są potrzebne  te informacje o które proszę i jaki jest w tym wszystkim ,,interes publiczny,, - usiłuje mi tym samym dać do zrozumienia, iż NIE JESTEM, A WRĘCZ NIE POWINIENEM BYĆ ,,STRONĄ,, W MOICH DĄŻENIACH DO UZYSKANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ!

Jest to naruszenie zasady nie tylko logicznego myślenia – a wręcz nadinterpretacja prawa ze strony urzędu RDLP Szczecinek - zawartego w ustawie o dostępie do informacji publicznej !!!

5/ Artykuł 61 ust.3 Konstytucji RP przewiduje możliwość ograniczenia prawa do uzyskania informacji publicznej – ALE wyłącznie TYLKO ZE WZGLĘDÓW NA OCHRONĘ PORZĄDKU PUBLICZNEGO, BEZPIECZEŃSTWA LUB WAŻNEGO INTERESU GOSPODARCZEGO NASZEGO PAŃSTWA, ORAZ NA OCHRONĘ WOLNOŚCI I PRAW INNYCH OSÓB!

Warto jest przy tym PRZYPOMNIEĆ kierownictwu RDLP Szczecinek, iż podlegające ochronie DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH – nie obowiązują i nie dotyczą INFORMACJI O OSOBACH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE , o czym również pytam we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 roku!!!!!!!!

Sprawy dotyczące gospodarki łowieckiej w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych RDLP Szczecinek – są mi doskonale znane nie tylko ze względu na fakt, iż od 30 lat jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, ale również przez wiele lat jako leśnik zajmowałem się tym problemem zawodowo!

Tym samym jestem jako Obywatel RP bardzo ciekaw ,,zmian,, jakie EWENTUALNIE w tej dziedzinie nastąpiły w LP.

JESZCZE RAZ PODKREŚLAM, IŻ ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ BARDZO WYMOWNIE STANOWI,ŻE ...NIE MUSZĘ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB JAKO WNIOSKUJĄCY UZASADNIAĆ RDLP SZCZECINEK – DLACZEGO INTERESUJĄ MNIE AKURAT TE INFORMACJE , ANI TEŻ TO ,CO ZE ZDOBYTĄ WIEDZĄ ZAMIERZAM ZROBIĆ !!!!!!!!

Ustawa z 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – stanowi wprost,że każda informacja O SPRAWACH PUBLICZNYCH stanowi informację publiczną, DO KTÓREJ MAM KONSTYTUCYJNE I USTAWOWE PRAWA naruszane przez kierownictwo RDLP Szczecinek w niniejszej sprawie!!!!!!!!!

MAM PRAWO PYTAĆ O WSZYSTKIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE – KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK USTAWOWY, BEZ TEGO TYPU SZTUCZEK I KRĘTACTWA UDZIELIĆ MI INFORMACJI, NAWET POD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ WOBEC KIEROWNICTWA RDLP SZCZECINEK ; GRZYWNY...OGRANICZENIA WOLNOŚCI...A NAWET POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO ROKU, o czym jasno precyzuje art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej!

Stanowisko kierownictwa RDLP Szczecinek w niniejszej sprawie traktuję jako DYSKRYMINACJĘ moje osoby i pospolite krętactwo dyrekcji!


Krzysztof Kowalczyk

PS.
ZAPRASZAM na www.pigipedia.blogspot.com do zapoznania się z dokumentacją fotograficzna oraz analizą sytuacji jaką zamieściłem tam wczoraj – a dotyczącą SPOŻYWANIA ALKOHOLU W MUNDURZE LEŚNIKA ...PODCZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRZEZ PANA JANA SZRAMKĘ , ówczesnego zastępcy dyrektora generalnego LP !!!


Do wiadomości ;

1/ Rzecznik Praw Obywatelskich – Pani prof. Irena Lipowicz

3/ Dyrektor Generalny LP – Pan Adam Wasiak


3/ Kancelaria Premiera RP