niedziela, 11 stycznia 2015

ŻUBRY W LASACH PAŃSTWOWYCH I ...STRATEGIA OPARTA NA KASIE ...,,ETYCZNOŚCI,,... ,,MORALNOŚCI,,... CELOWYCH KŁAMSTWACH, LUB TEŻ TOTALNYM BRAKU WIEDZY !

11 stycznia 2015 roku...na ,,pierwszy rzut okiem,, SIELANKA !
                                             

Sławno,dnia 11 stycznia 2015 roku


MINISTER ŚRODOWISKA
Pan Maciej Grabowski
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WarszawaSzanowny Panie Ministrze!


,,STRATEGIA,, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030 wprowadzona w życie zarządzeniem nr 89 z dnia 23 grudnia 2013 roku Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak – poleca podwładnym pracownikom podejmowanie skutecznych działań na rzecz OCHRONY PRZYRODY, która stanowi znaczący element kształtowania ekosystemów leśnych, ich zasobów, stabilności oraz różnorodności biologicznej.

Zgodnie z ową ,,STRATEGIĄ,, Lasy Państwowe nadal będą podejmować liczne działania i realizować programy mające na celu OCHRONĘ ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT, ROŚLIN I GRZYBÓW!

Lasy Państwowe mają w pełni i otwarcie współpracować ze sprzymierzeńcami lub partnerami właśnie w tym zakresie.


Od wielu już lat interesuje się między innymi ,,niedoskonałościami,, w tej kwestii a dotyczącymi zarówno polityki jak i samego gospodarowania populacją ŻUBRA w Polsce, który zgodnie z obowiązującym prawem jest pod ŚCISŁĄ OCHRONĄ !!!

W związku z moją działalnością i zainteresowaniami min. w tej sprawie posiadam bardzo wiele danych jakie trudno jest uzyskać z organów które według mego przekonania posiadać je powinny.

Dowodem tego niech chociażby będzie ten cytat ; ,,Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie gromadzi na poziomie krajowym informacji o wykorzystaniu ODSTRZELONYCH ŻUBRÓW,, jaki znajduje się w treści odpowiedzi kierowanej przez DGLP do mnie z dnia 02 sierpnia 2013 roku – znak sprawy; GI-051-21-(3)/13.

Słowo ,,szkoda,,że takich danych nie można znaleźć w siedzibie Dyrektora Generalnego LP – nie jest zapewne właściwe, gdyż tak na serio DOWODZI Z JAKĄ STARANNOŚCIĄ DGLP INTERESUJE SIĘ TAK RZADKIM I CENNYM PRZYRODNICZO GATUNKIEM JAKIM JEST ŻUBR, który nomen omen - w zdecydowanej większości swej populacji żyje ...W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!

Jak się domyślam, również i Pan Minister będzie za chwilę bardzo zdziwiony..zaskoczony...gdy dowie się ode mnie w tejże korespondencji, iż POMIMO FAKTU ,,ŚCISŁEJ  OCHRONY,, ŻUBRA W POLSCE tylko w latach 2008 – 2012 gdy rząd objęła Platforma Obywatelska - OFICJALNIE ZEZWOLONO NA ZABICIE ...aż 328 osobników (słownie ; TRZYSTA DWADZIEŚCIA OSIEM SZTUK !!!), z czego tylko w samym 2012 roku ...aż 94 sztuk!

Taka ,,RZEŹNIA,, ...a nawet ,,MASAKRA,, żubrów, objętych ,,OCHRONĄ ŚCISŁĄ,, odbywa się PRAKTYCZNIE regularnie, w sposób zaplanowany i COROCZNIE w następujących miejscach w Polsce ; Nadleśnictwo Borki...Nadleśnictwo Krynki...na terenie nadleśnictw RDLP Krosno...Białowieskiego Parku Narodowego...Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek...itd!
                                           

Wczoraj 10 stycznia 2015 roku media ogólnopolskie podały kolejną informację pt; ,,BĘDZIE ODSTRZAŁ CHORYCH NA GRUŹLICĘ ŻUBRÓW,, tj; kolejnych 6 sztuk ze stada w Ośrodku Hodowli Żubra w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego w Łódzkiem...o czym zdaniem mediów jakoby zadecydował osobiście MINISTER ŚRODOWISKA!

W planach było nawet wybicie CAŁEGO stada składającego się z 16 osobników...Szanowny Panie Ministrze Środowiska!

1/ CZY TO PRAWDA,ŻE PAN MINISTER ŚRODOWISKA PERSONALNIE WYDAŁ ZEZWOLENIE NA ZABICIE 6 SZTUK TYCH ŻUBRÓW W O.H.Z. SMARDZEWICE ??!

Dlaczego o to pytam?! Otóż z wiedzy jaką posiadam albo informacja medialna JEST NIEPRAWDZIWA, lub też nie miał Pan do tego prawa gdyż;

na podstawie art.56 ust.1 pkt 1 oraz ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku O OCHRONIE PRZYRODY ( Dz. U. Z 2009 roku, Nr 151, poz,1220 z późniejszymi zmianami) – ORGANEM JEDYNIE KOMPETENTNYM DO WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU ZABIJANIA OSOBNIKÓW ŻUBRA ŻYJĄCEGO W POLSCE JEST ...TYLKO GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA !!!

Minister Środowiska na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 01 października 2012 roku MA PRAWO wydać zezwolenie na zabicie żubra JEDYNIE W PRZYPADKU, GDY WNIOSKOWANE CZYNNOŚCI WYKONYWANE SĄ NA TERENIE PARKU NARODOWEGO.

Czy OHZ Smardzewice LEŻY TERYTORIALNIE na terenie Parku Narodowego – czy też ,,ktoś,, wpadł na pomysł aby ośrodek ten podlegał takiemu parkowi, NIE WCHODZĄC TERYTORIALNIE W OGÓLE W ZASIĘG PARKU NARODOWEGO???!

2/ CZY MINISTERSTWO, LUB DGLP PODJĘŁO JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCE DO ZMIANY OWEJ INFORMACJI MEDIALNEJ JEŚLI JEST ONA NIEZGODNA Z PRAWDĄ I STANEM PRAWNYM – a jeśli tak to kiedy i jakie??!

Z informacji jakie osobiście zebrałem w ciągu ostatnich lat muszę przyznać,że niestety pomimo faktu objęcia żubra w Polsce ,,ochroną ścisła,,- zdarzają się przypadki zabijania tych majestatycznie pięknych zwierząt TYLKO DLATEGO,ŻE SĄ ...STARE I CZASAMI CHORE!!!

3/ CZY ZDANIEM PANA MINISTRA ŚRODOWISKA W TAKICH SYTUACJACH – BARDZIEJ NIŻ W JAKICHKOLWIEK INNYCH, LEŚNICY POWINNI BYĆ LUDŹMI SUMIENIA, KTÓRZY POZWALAJĄ STARYM ŻUBROM, OBJĘTYM NA DODATEK USTAWOWO ,,OCHRONĄ ŚCISŁA,, ..DOŻYĆ ŚMIERCI NATURALNEJ W KNIEJACH – A NIE BĘDĄC U SCHYŁKU SWEGO WIEKU – ZASTRZELONE NICZYM W DRODZE ,,EUTANAZJI" STRZAŁEM Z BRONI KULOWEJ ??!

4/ CZY PAN JAKO MINISTER ŚRODOWISKA I LEŚNICY WNIOSKUJĄCY DO GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O TEGO TYPU ,,WYROKI ŚMIERCI,, NA STARE ŻUBRY W POLSCE (...nie myślę tu o sztukach chorych na niebezpieczną dla nich GRUŹLICĘ!) - ZNACIE POJĘCIE POCZUCIA ETYKI ZAWODOWEJ I...KONFLIKTU WARTOŚCI MORALNYCH Z PRZYJĘTYM DO REALIZACJI PRAWEM, A SZCZEGÓLNIE OWYCH ,,ODSTĘPSTW,, W ZABIJANIU ŻUBRÓW?!

Wolność sumienia – przypomnę, jest przecież podstawową wolnością obywatelską, wolnością człowieka – gwarantowaną nam przez Konstytucję RP, czy przepisy prawa międzynarodowego.

5/ CZY ŻUBRY, KTÓRYMI OPIEKUJĄ SIĘ W WIĘKSZOŚCI TROSKLIWIE LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH – BĘDĄ MIAŁY KIEDYKOLWIEK PRAWO DO ŻYCIA I NATURALNEJ ŚMIERCI W POLSCE ZE STAROŚCI??!

6/CZY MA PAN JAKO MINISTER ŚRODOWISKA W POLSCE, CZŁOWIEK BEZ WYKSZTAŁCENIA LEŚNEGO LUB POKREWNEGO ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA- ŚWIADOMOŚĆ,ŻE TYLKO W ZALEDWIE JEDNYM NADLEŚNICTWIE LASÓW PAŃSTWOWYCH ZOSTAŁO ZASTRZELONYCH W CIĄGU JEDYNIE 10 LAT ...AŻ 99 (słownie ; DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ( !!!!!!!!!!) ŻUBRÓW??

7/ CZY WIE PAN MINISTER JAKIE TO JEST NADLEŚNICTWO I CZY MOŻE MI PAN UDZIELIĆ CZYTELNEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIE ; ILE Z TYCH SZTUK BYŁO TAM RZECZYWIŚCIE, W SPOSÓB UDOWODNIONY CHORYCH NA NIEBEZPIECZNĄ DLA ŻUBRÓW GRUŹLICĘ – A ILE ZASTRZELONO Z NICH TYLKO DLATEGO,ŻE BYŁY ...STARE??!

8/ CZY WIE PAN MINISTER ŚRODOWISKA O TYM,ŻE TYLKO W JEDNYM NADLEŚNICTWIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W ROKU 2011 ...POLOWANO (!!!!) NA ŻUBRY, POMIMO,IŻ JEST TO GATUNEK PRZECIEŻ OBJĘTY OCHRONĄ ŚCISŁĄ W POLSCE I W OGÓLE NIE UJĘTY W WYKAZIE ,,ZWIERZĄT ŁOWNYCH,, - UZYSKUJĄC PRZYCHÓD FINANSOWY NADLEŚNICTWA W KWOCIE ...PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH ( ...za odstrzał byków żubra= 469.537,31 PLN + za odstrzał żubra krowy kolejne 66.373,99 PLN)??????????!
   ...w tej obecnej ,,jakoby ,,TROSCE,, o żubry, na które dawniej mógł polować głownie król - tak na serio jak widzę ,, chodzi głownie o KASĘ !!!!
            ...a tak na marginesie wymowne, bo z żubrem ; OTO LOGO ,,LIGI OCHRONY PRZYRODY,, W POLSCE.
...pisałem już o tym wcześniej na blogu! Są przypadki w LP, gdzie odcina się jedynie cenne trofeum tj; łeb byka lub krowy, zaś resztę tuszy POZOSTAWIA W LEŚNYCH OSTĘPACH PTAKOM DRAPIEŻNYM!
A jeśli żubr był chory na gruźlicę...PTAKI ROZNIOSĄ CHOROBĘ DALEJ !!!

Nie trzeba być przy tym żadnym ,,filozofem,, aby dojść do 100% pewności, iż marzeniem wszystkich kół łowieckich, MYŚLIWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO jest osiągnięcie W SKALI NIE TYLKO ROCZNEJ aż tak ogromnej kwoty  pół miliona złotych za …...POLOWANIE I ODSTRZAŁ TYLKO JEDNEGO GATUNKU ZWIERZYNY , pomijając przy tym fakt że jest on na dodatek ...JAKOBY ,,ŚCIŚLE CHRONIONY,, !!!!!!!!!!

9/ PROSZĘ MI WYJAŚNIĆ KWESTIĘ, KTÓREJ JAKO LEŚNIK I MYŚLIWY ZARAZEM NIE POJMUJĘ W KWESTIACH CZYSTO  ETYCZNO-MORALNYCH :

DLACZEGO W TYM ZALEDWIE JEDNYM NADLEŚNICTWIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W KWESTII GATUNKU OBJĘTEGO PRZECIEŻ ,,OCHRONĄ ŚCISŁA,,JAKIM JEST ŻUBR ...OBOWIĄZUJE WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA RDLP ,,CENNIK ZA POZYSKANĄ A WIĘC UPOLOWANĄ ZWIERZYNĘ NA TERENIE...OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH SKORO CO JESZCZE RAZ PODKREŚLĘ = NIE JEST TO GATUNEK OFICJALNIE ŁOWNY W POLSCE???!


10/ CZY MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ W TAKIEJ SYTUACJI Z ŻUBRAMI, IŻ NIEBAWEM ZE WZGLĘDU NA POKAŹNY WZROST LICZEBNOŚCI W POLSCE KOLEJNEGO GATUNKU BĘDĄCEGO POD OCHRONĄ ŚCISŁA – TO JEST ORŁA BIELIKA ...ZOSTANIE ON RÓWNIEŻ UJĘTY W CENNIKU POLOWAŃ LASÓW PAŃSTWOWYCH, BĄDŹ NA LISTĘ GATUNKÓW ŁOWNYCH, LUB TEŻ WYDANE ZOSTANĄ  KOLEJNE IDIOTYCZNE ODSTĘPSTWA ; NA PRZYKŁAD W SYTUACJI PODEJRZENIA U ORŁÓW NIEBEZPIECZNEJ ,,PTASIEJ GRYPY,, KTÓRA MOŻE ZAGRAŻAĆ FERMOM DROBIU W NASZEJ POLSCE …???!
                                                

We wczorajszych informacjach medialnych na temat planowanego zastrzelenia 6 sztuk żubrów w OHZ Smardzewice użyto następującego sformułowania ;

(cytat) ,, I jeszcze jedno; ten rodzaj gruźlicy JEST GROŹNY TAKŻE DLA LUDZI, BO MOŻE SIĘ PRZENIEŚĆ NA CZŁOWIEKA. Dlatego ośrodek w Smardzewicach jest zamknięty dla zwiedzających,,

Dlaczego od razu zwróciłem uwagę na ten zapis?!

Upubliczniłem na swoim blogu www.pigipedia.blogspot.com DWA LATA TEMU następujące stanowisko GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO RP, który zapytany uprzednio przeze mnie odpisał mi pismem z dnia 04 kwietnia 2013 roku ( znak sprawy; GIS-EP-NE-051-26/WE/13) ;

(cytat),, Główny Inspektor Sanitarny ponadto nie wydawał decyzji administracyjnych, instrukcji i wytycznych DOTYCZĄCYCH ZWALCZANIA GRUŹLICY BYDLĘCEJ U ŻUBRÓW, bądź przeprowadzania uboju sanitarnego żubrów, oraz nie występował do innych organów administracji o ich wydanie.

(…) GRUŹLICA BYDŁA JEST CHOROBĄ POTENCJALNIE ZAKAŹNĄ DLA LUDZI(!!!).

Do zakażenia ludzi prątkiem gruźlicy bydła (Mycobacterium bovis) NAJCZĘŚCIEJ DOCHODZI W DRODZE BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z CHORYM ZWIERZĘCIEM (…) LUB SPOŻYCIA MIĘSA NIE PODDANEGO OBRÓBCE CIEPLNEJ , POCHODZĄCYCH OD CHORYCH ZWIERZĄT,, ( koniec cytatu Głównego Inspektora Sanitarnego kraju!)Szanowny Panie Ministrze !

11/ PROSZĘ O WYJAŚNIENIE MI RÓWNIEŻ DLACZEGO ZOSTAŁEM PISEMNIE OKŁAMANY PRZEZ NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BORKI / RDLP BIAŁYSTOK/, który pismem z dnia 16 lutego 2014 roku (znak sprawy; N-732-3/214 ) w odpowiedzi na mój wniosek o udzielenie mi informacji publicznej odpisał na temat panującej tam gruźlicy u żubrów ;

(cytat):

,, ad.22 Zagroda pokazowa żubrów nie stanowiła zagrożenia dla odwiedzających ja społeczności oraz Służby Leśnej,,


,,ad.23 Nie istniało jakiekolwiek prawdopodobieństwo zarażenia się przez ludzi GRUŹLICĄ ŻUBRÓW w Nadleśnictwie Borki ,,


Znamiennym przy tych ,,KRĘTACKICH SŁOWACH,, nadleśniczego – jest fakt,że ostatnio w Nadleśnictwa Borki ...ZASTRZELONO CAŁE STADO ŻUBRÓW W TEJŻE ,,ZAGRODZIE POKAZOWEJ,, LASÓW PAŃSTWOWYCH – PODEJRZANYCH O GRUŹLICĘ ( oddział 90B leśnictwa Lipowo , o powierzchni 7,46 ha) !!!


11/ UPRZEJMIE WIĘC PROSZĘ PANA MINISTRA O WYJAŚNIENIE DLACZEGO ZOSTAŁEM DWUKROTNIE OSZUKANY TYMI STWIERDZENIAMI PRZEZ NADLEŚNICZEGO, KTÓRY JAK WIDAĆ LEKCEWAŻY STAN ŚMIERTELNEGO ZAGROŻENIA NIE TYLKO SWOICH PODWŁADNYCH ZE SŁUŻBY LEŚNEJ OPIEKUJĄCYCH SIĘ ŻUBRAMI A PRZY TYM RÓWNIEŻ LUDNOŚĆ CYWILNĄ ODWIEDZAJĄCĄ TAMTEJSZE ŻUBRY ???!

Chciałbym znać opinie w tej kwestii Pana Ministra, gdyż mam prawo domniemywać, iż Pan nadleśniczy Nadleśnictwa Borki oprócz częściowo idiotycznej i kretyńskiej złośliwości przy udzielaniu mi kolejnej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej JAKO URZĘDNIK LASÓW PAŃSTWOWYCH jest w moim odczuciu albo pozbawiony elementarnych cech ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI,w tym swoich podwładnych lub też kpi sobie jako osoba niekompetentna i niedouczona ze skali REALNEGO I POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA ...informując mnie pismem z dnia 29 grudnia 2014 roku (znak sprawy; N-732/22/14 ), że (cyt) ,, W 2014 roku zagrodę odwiedziło ok. 8 000 osób,,


Z ogromną przykrością pragnę powiadomić niniejsza korespondencją Pana Ministra Środowiska,że w odpowiedzi jaką otrzymałem pismem z dnia 02 sierpnia 2013 roku ( znak sprawy; GI-051-21-(3)/13 )Pan Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak odpisał mi (cyt) ,,W latach 2008-2012 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych NIE WYDAŁA ZARZĄDZEŃ ANI WYTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZEZ PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH - MAJĄCYCH BEZPOŚREDNI KONTAKT Z ŻUBRAMI ZARAŻONYMI GRUŹLICĄ,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12/ Przy aż tak skrajnej nieodpowiedzialności nawet jak widać ze strony DGLP - uprzejmie proszę Pana Ministra Środowiska o poinformowanie mnie, CZY W LATACH Z KOLEI 2013-2014 WYDANO W LASACH PAŃSTWOWYCH JAKIEKOLWIEK ,,WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA,, ZARÓWNO DLA LEŚNIKÓW LP JAK I ...TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH ŻUBRY, GDZIE NIKT NIE DAJE JUŻ ŻADNEJ GWARANCJI NA PIŚMIE,ŻE DANE STADO JEST WOLNE OD ZAKAŻENIA PRĄTKIEM GRUŹLICY ( Mycobacterium bovis) ...jak się okazuje - jednak niebezpiecznego dla ludzi!!!

13/ CZY W LATACH 2008-2015 LEŚNICY LP MAJĄCYCH BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYMI NA GRUŹLICĘ ŻUBRAMI W POLSCE BYLI KIEROWANI I PODDAWANI PROSTYM BADANIOM PRZESIEWOWYM POTWIERDZAJĄCYM,ŻE SĄ NIE ZARAŻENI TĄ ŚMIERTELNĄ CHOROBĄ ??!

Na zakończenie dla Pańskiej wiedzy przedstawiam OFICJALNE dane na temat liczby osób zarażonych gruźlicą w Polsce;

2010 rok – 7.509 osób

2011 rok – 8.478 osób

2012 rok – 7.542 osoby

2013 rok – 7.250 osób

MAM NADZIEJĘ,ŻE ,,SZCZĘŚLIWIE,, NIE MA W TEJ GRUPIE ŻADNEGO LEŚNIKA LASÓW PAŃSTWOWYCH ANI CZŁONKÓW JEGO RODZIN...przy takim ,,poziomie troski,, (sic!!!!) ze strony ,,LUZAKÓW,, na stanowiskach kierowniczych w PGL LP !!!!!!!

Nie pytam,czy możliwe było wśród tej ogromnej liczby zarażonych gruźlicą w Polsce,gdzie zachorowalność jest jedna z NAJWYŻSZYCH W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ ...aby zarazili się gruźlicą zwiedzając ,,ZAGRODY POKAZOWE,, żubrów Lasów Państwowych...Darz Bór !

Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP

2/ Główny Inspektor Sanitarny RP

3/ Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

4/ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                          
...a gdyby tak osoby odpowiedzialne w LP za ten stan rzeczy spotkał nagle TAKI LOS ??!


Parafrazując reklamę   - nie każdy ,,jeleń" może spokojnie posiedzieć przy żubrze...