sobota, 24 stycznia 2015

NADLEŚNICTWO POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ...SKANDALICZNE PRZYKŁADY NEPOTYZMU I KORUPCJI W LASACH PAŃSTWOWYCH!!! KIEDY ,,PLATFORMA OBYWATELSKA" SWYMI CZŁONKAMI I SYMPATYKAMI ZACZNIE SIĘ TAM DALEJ ,,BAWIĆ" ALE JUŻ W 100% ZA SWOJE - A NIE NA ,,KRZYWY RYJ" NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE??!

24 stycznia 2015 roku


W BARDZO ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z ODMOWĄ UDOSTĘPNIENIA MI PRZEZ OBECNEGO DYREKTORA RDLP SZCZECINEK (,,Platforma Obywatelska") SŁAWOMIRA CICHOŃ - SZEREGU INFORMACJI NA TEMAT GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ PODLEGŁYCH MU Ośrodków Hodowli Zwierzyny - niniejszym upublicznię poniżej PRZYKŁADY : DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW LP...NIEGOSPODARNOŚCI...BRAKU KOMPETENCJI I PRZEWIDYWALNOŚCI SKUTKÓW SWYCH DECYZJI BARDZO  NIEKORZYSTNYCH DLA SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ...NEPOTYZMU...UKŁADÓW POLITYCZNYCH I KADROWEGO PREFEROWANIA POGLĄDÓW PRO-,,PLATFORMA OBYWATELSKA"...KORUPCJI...NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH...itd.itp 


OCZYWIŚCIE DOTYCZY TO ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN (RDLP SZCZECINEK), w siedzibie którego po mojej ostatniej pisemnej interwencji do Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak -  wczoraj 23 stycznia 2015 roku padły BARDZO ZNAMIENNE I WYMOWNE DLA MNIE SŁOWA : (cytat) ,, TERAZ MUSIMY PRZYJĄĆ JEDNĄ LINIĘ OBRONY "

                                               CIĄG DALSZY TEGO SKANDALICZNEGO TEMATU W DETALACH, FAKTACH, W OPARCIU O DOKUMENTY ...W PEŁNEJ KRASIE  na www.pigipedia.blogspot.com 

        

TAK JEST W BARDZO WIELU POLSKICH NADLEŚNICTWACH ...NIE TYLKO RDLP SZCZECINEK (NADLEŚNICTWO POŁCZYN) !!!

ZAPRASZAM!
Sławno,dnia 25 stycznia 2015 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
WARSZAWA
UL. GRÓJECKA Nr 127SPRAWA DOTYCZY; dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników LP...korupcji ...nepotyzmu...braku kompetencji oraz przewidywalności skutków swojej decyzji ze strony kierownictwa LP...ewidentne działania na szkodę Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe”...świadomego wprowadzania w błąd różnych organów państwowych co do pewnych okoliczności, które w rzeczywistości są ,,przykrywką” pod np.; planowane działania kadrowe – w Nadleśnictwie Połczyn / RDLP Szczecinek/


Szanowny Panie Dyrektorze!

Proszę traktować moją poniższą korespondencję jako ciąg dalszy tematu w sprawie rażących nieprawidłowości w tym nadleśnictwie – w sprawie których pisemnie zadałem Dyrektorowi Generalnemu LP kilka dni temu szereg pytań!

PONIEWAŻ DOTARŁO DO MNIE BARDZO WIELE INNYCH NIE MNIEJ SKANDALICZNYCH INFORMACJI W TEJ SPRAWIE – postanowiłem niniejszym o nich osobiście Pana zawiadomić, jako osobę pełniącą służbowy NADZÓR nad Regionalna Dyrekcją LP w Szczecinku...A YM SAMYM NAD NADLEŚNICTWEM POŁCZYN!!!

BARDZO PROSZĘ TRAKTOWAĆ MOJE ZAPYTANIA POPRZEDNIE JAK I TE DZISIEJSZE JAKO SWEGO RODZAJU WSKAZÓWKI W …..BARDZO PROSTYM I SKUTECZNYM ZNALEZIENIU W DOKUMENTACH TEGO NADLEŚNICTWA NIEPRAWIDŁOWOŚCI O KTÓRYCH OFICJALNIE I PUBLICZNIE PANA ZAWIADAMIAM!

Mam przy tym nadzieję,iż nie znajdzie się znowu jakiś idiota, który podłoży Panu Dyrektorowi do podpisania dokument twierdzący o tym,że moje informacje są … wyjątkowo trudne do zweryfikowania (sic!!!!) !

Na wstępie przypomnę Panu Dyrektorowi Generalnemu LP, iż od 2008/2009 roku na terenie RDLP Szczecinek OBSADĘ WIELU WAŻNYCH STANOWISK KIEROWNICZYCH TUTEJSZYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH bardzo ściśle ,,regulują” zakulisowe postępowania ,,Platformy Obywatelskiej” poprzez STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO – jej POLITYCZNEGO szefa w woj. zachodniopomorskim, a nawet o zgrozo posła RP dorabiającego jako ...obecny wice minister środowiska!!!!!

JEST TO W POLSCE TEMAT TAK ZNANY I POWSZECHNY jak znajomość istnienia … pojęć takich jak ; FAŁSZ...ZAKŁAMANIE..KORUPCJA POLITYCZNA...UKŁADY KOLESI...itd. itd. itp !!!

Czym jest ,,ŚCIEMA” dla polskiej społeczności, a w tym dla Leśników LP - o nazwie ,,KONKURSY NA STANOWISKO KIEROWNICZE” jakimi w Politycznym nepotyzmie zasłaniała się grupa takich osób jak tenże Gawłowski ...świadczy poniższe stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Pani prof. Ireny Lipowicz, która po naszych informacjach na ten PROBLEM w LP odpisała nam tak:

Pismo z dnia 08 czerwca 2011 roku – znak sprawy: RPO -675546-111/11/JP.

(CYTAT)!!!!

,, Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Z 2011 r Nr 12, poz.59 ze zmianami)
NIE REGULUJE KWESTII OBSADZANIA STANOWISK W DRODZE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO, ANI NIE ZAWIERA UPOWAŻNIENIA DLA WŁAŚCIWEGO ORGANU DO OKREŚLENIA PROCEDURY KONKURSOWEJ W DRODZE AKTU WYKONAWCZEGO – MIESZCZĄCEGO SIĘ W KONSTYTUCYJNYM KATALOGU ŹRÓDEŁ PRAWA !

Materia ta została uregulowana w zarządzeniu nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 09 lipca 2008 roku - w sprawie wyłaniania w drodze konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych ( BILP Nr 8 , poz.65 ze zm.).

PRZEDMIOTOWE ZARZĄDZENIE NIE JEST AKTEM NORMATYWNYM w rozumieniu art.1 ust.2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w związku z art.87 i art.93 Konstytucji RP ,,


Piszę o tym na wstępie Panu wcale nie przypadkowo, gdyż zgodnie z prawem powoływanie się PRZY SPRAWACH KADROWYCH w LP na ustawę o lasach,czy też dodatkowo art.68 Kodeksu Pracy (...a więc na przepis powszechnie obowiązujący także i poza LP!!!)....PRZYJMUJE SIĘ JEDYNIE WARIANT ,,MOŻLIWOŚCI” a nie żadnego ,,OBOWIĄZKU” organizowania konkursów na stanowiska kierownicze w PGL LP , a kluczowym słowem w tym przepisie są słowa (cyt) ,,MOŻE BYĆ poprzedzone konkursem” !

Dla CWANIAKÓW POLITYCZNYCH (...PRZYPOMNĘ! JESTEM OSOBA OD ZAWSZE BEZPARTYJNĄ !!!!) owe prawo i przepis stało się przykrywką podstępności i zakulisowych ustawień SWOICH REPREZENTANTÓW, CZŁONKÓW – we władzach!!!

Pozwolę sobie na moje wymowne porównanie WIDZĄC CO SPOWODOWAŁ W POLSCE W LATACH 2008-2015 TEN SKRAJNIE CHORY KADROWY ,,MODEL'' PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ...otóż w 100% przypomina mi on działalność nazistowskiej NSDAP, BEZ CZŁONKOSTWA W KTÓREJ, żaden NIEMIEC NIE MÓGŁ PIASTOWAĆ FUNKCJI PUBLICZNYCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

To żaden przypadek,że PIERWSZYM KADROWCEM W BIURZE RDLP SZCZECINEK jest …,,oficjalnie” POLITYCZNY asystent Stanisława Gawłowskiego z ,,Platformy Obywatelskiej” , zaś PIERWSZYM DYREKTOREM RDLP Szczecinek ,,KONKURSOWY” (sic!!!!!!!!) dyrektor = wyłoniony na podstawie POLITYCZNYCH UKŁADÓW , gdyż w momencie ZAŁATWIENIA mu tego stanowiska NIGDY NIE BYŁ ; podleśniczym...leśniczym..strażnikiem leśnym...inż. nadzoru...głównym księgowym..zastępcą nadleśniczego ...nadleśniczym...naczelnikiem...
inspektorem..zastępcą lub dyrektorem regionalnym LP!!!

Urodził się od razu DYREKTOREM w LP ????

A MOŻE WYSTARCZYŁO,ŻE BYŁ ZWIĄZANY Z GAWŁOWSKIM I ,,PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ”...a resztę jakoś PARTIA i OSOBIŚCIE GAWŁOWSKI UŁOŻY!!!
Na koszt Skarbu Państwa ,,Lasy Państwowe” oczywiście ...A NIE ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ”!!!


Wracając do sprawy Nadleśnictwa Połczyn – pragnę zapoznać Pana Dyrektora Generalnego LP, W JAKI SPOSÓB SKARB PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” = PŁACI ZA KRETYŃSKIE DECYZJE TEGO KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA...gdzie według mojej wiedzy obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn (...OCZYWIŚCIE CZŁONEK TEJ PARTII) jest szykowany przez Gawłowskiego na listę kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych ;


Problematyka ZAKAZU DYSKRYMINACJI w zatrudnieniu w Lasach Państwowych – JEST JEDNYM Z NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY UNII EUROPEJSKIEJ I OSTATNICH ZMIAN W POLSKIM PRAWIE PRACY !!!

NIE TYLKO O TYM ZAPOMNIAŁO POLITYCZNE KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN z nadleśniczym Sebastianem Witek na czele ...

ICH OBOWIĄZKIEM BYŁO I JEST DOPÓTY TAM SĄ ...RÓWNE TRAKTOWANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW , to jest ; tych ,,POLITYCZNYCH” jak i tych, którzy z daleka unikają niczym zdrowy człowiek stroni od kontaktu ze skunksem – powiązania ich z PARTIĄ OSZUSTÓW I IDIOTÓW !!!

A TYM BARDZIEJ,ŻE OBOWIĄZUJĄCY W POLSCE KODEKS PRACY ...ZAKAZUJE KIEROWNICTWU NADLEŚNICTWA DYSKRYMINACJI , W SZCZEGÓLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW NA PRZEKONANIA POLITYCZNE, POGLĄDY itp...

1/ Czy prawdą jest Panie Dyrektorze Generalny LP, że obecny nadleśniczy (członek PO) zwolnił ze stanowiska swego poprzedniego zastępcę a JAK SIE DZIŚ OKAZUJE PRZESTĘPCĘ (...również członka PO) NIE DYSCYPLINARNIE (art.52), lecz za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, WIEDZĄC O TYM I MAJĄC NA TO DOWODY O CZYM CHOCIAŻBY NIECH ŚWIADCZY JEGO OSOBISTE ZAWIADOMIENIE DO ORGANÓW ŚCIGANIA ...o korupcji ??!

Chodzi o kwotę kilku tysięcy złotych ,,wziętych w łapę” przez owego z-cę W ZAMIAN ZA SKUTECZNE PRZEKONANIE I REZYGNACJĘ JEDNEGO Z OFERENTÓW W DALSZYM UCZESTNICZENIU W PROCEDURACH PRZETARGOWYCH NA USŁUGI W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN...

2/Proszę o poinformowanie mnie ILE DZIESIĄTEK TYSIĘCY ZŁOTYCH płacił obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn (Sebastian Witek) ...nie ze swoich prywatnych pieniędzy ALE OCZYWIŚCIE LASÓW PAŃSTWOWYCH - owemu POLITYCZNEMU zastępcy ( również członkowi PO) tylko za tak sprytnie przemyślaną ,,SZTUCZKĘ” z rozwiązaniem tej umowy o pracę NIE W TRYBIE DYSCYPLINARNYM (art.52 Kodeksu Pracy!) - lecz za sprawą ,,ZWYKŁEGO ODWOŁANIA” jak się okazuje przestępcy skazanego prawomocnym wyrokiem tj; art.70 Kodeksu Pracy!
Czy otrzymał on premię kwartalną za ostatnie miesiące takiej ,,pracy:??!

TO JEST NEPOTYZM I DYSKRYMINACJA ORAZ NIERÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW TEGO NADLEŚNICTWA !!!

DLACZEGO ??!

3/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE OSTATNIO PAN NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...ZWOLNIŁ ALE DYSCYPLINARNIE (art.52 KP) podleśniczego nie będącego członkiem ,,Platformy Obywatelskiej”, za JAKOBY ,,przeciek” w sprawach stawek i cen dla oferentów startujących w procedurach przetargowych??!

4/CZY PRAWDA JEST,ŻE TENŻE SAM NADLEŚNICZY....NIE ZWOLNIŁ ZE STANOWISKA INNEGO PRACOWNIKA Z BIURA NADLEŚNICTWA A JEDYNIE PRZENIÓSŁ GO NA STANOWISKO ,,ROBOTNIKA POMOCNICZEGO” , KTÓREMU UDOWODNIONO ...SPORZĄDZANIE NA KOMPUTERZE NADLEŚNICTWA POŁCZYN PRYWATNYCH OFERT PRZETARGOWYCH DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGACH NADLEŚNICTWA ??!

Według informacji jakie otrzymałem od ,,Braci Leśnej” dotyczy to byłego ,,budowlańca” (W.Ś.)

5. CZY NIE UWAŻA PAN DYREKTOR GENERALNY LP – IŻ JEST TO JUŻ PRZEJAW NIE PRZYPADKOWEJ A SKRAJNEJ DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZATRUDNIENIU ??!

Dyskryminacja oznacza przecież GORSZE TRAKTOWANIE PRACOWNIKA, ZE WZGLĘDU NA JEGO CECHĘ I WŁAŚCIWOŚCI z prawnym podziałem na ; DYSKRYMINACJĘ BEZPOŚREDNIĄ I POŚREDNIĄ – jako kwalifikowanej postaci nierównego traktowania !!!


Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP !

NIE PRZYPADKOWO przekazuję akurat Panu te fakty dotyczące Nadleśnictwa Połczyn , gdyż również i Pana OBOWIĄZKIEM JEST ...PRZECIWDZIAŁANIE NAJBARDZIEJ NAGANNYM I SZKODLIWYM NIE TYLKO FINANSOWO ,ALE I DLA PRAWIDŁOWEGO WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH, I JAK WIDAĆ BARDZO SZKODLIWYCH SPOŁECZNIE PRZEJAWOM A NAWET KONKRETNYM PRZYPADKOM NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU TEGO NADLEŚNICTWA!!!

6/ CZY ZNANY JEST PANU FAKT JAKI MIAŁ MIEJSCE W STYCZNIU 2015 ROKU W WARSZAWIE PODCZAS POSIEDZENIA ODWOŁAWCZEGO K.I.O. = dokładnie akurat w sprawie ściśle związanej z ostatnim dyscyplinarnym zwolnieniem jakie wymyślił i praktycznie zrealizował JAK WIDAĆ NA KOSZT NIE ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ” LUB SWÓJ PRYWATNY – LECZ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE obecny Pan Nadleśniczy Witek

7/ CZY WIE PAN DYREKTOR GENERALNY,ŻE ,,LASY PAŃSTWOWE” ZOSTAŁY WRĘCZ WYŚMIANE PODCZAS TEGO POSIEDZENIA , zaś reprezentujący nadleśnictwo Połczyn prowincjonalny mecenas ...NIE POTRAFIŁ NAWET PRAWIDŁOWO ZWRÓCIĆ SIĘ DO SKŁADU K.I.O. mówiąc (cyt) ,,WYSOKI SĄDZIE ...” (sic!!!!!!!) ??!

8/ CZY WIE PAN DYREKTOR GENERALNY,ŻE TEN ''EKSPERYMENT” NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN SPOWODOWAŁ,ŻE LASY PAŃSTWOWE MUSZĄ ZAPŁACIĆ PO OWYM POSIEDZENIU K.I.O. W WARSZAWIE :

a) 18.600 zł jako koszty postępowania
b) 3.600 zł mecenasowi strony wnoszącej odwołanie od decyzji nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn
c) 3.600 zł mecenasowi, który ,,tak skutecznie” PRZEGRAŁ SPRAWĘ reprezentując Pana nadleśniczego
d) 800 zł – kosztów transportu do Warszawy


TEGO TYPU rozrzutność i korzystanie ,,cała gębą” ZE SZKODĄ DLA SKARBU PAŃSTWA z możliwości finansowych Nadleśnictwa Połczyn przez jego kierownictwo – jest PUBLICZNIE KOMENTOWANE OD PARU LAT!!!

9/ CZY PRAWDĄ JEST, A JEŚLI TAK TO PROSZĘ PANA DYREKTORA O ODPOWIEDŹ W JAKIM CELU ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN WYKORZYSTYWAŁ OSOBIŚCIE PAŃSTWOWY HELIKOPTER SŁUŻĄCY DO OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ DO ROBIENIA ZDJĘĆ ...PRYWATNYCH POSESJI PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA POŁCZYN?!

Pytam o ten fakt nie przypadkowo, gdyż zdjęcia te nie dotarły ,,koleżeńsko” do właścicieli (...np; proszę o ten fakt zapytać chociażby osoby ostatnio zwolnione ze stanowisk, których prywatną budowlę wynikającą z pożyczki bankowej – obfotografowano z helikoptera dokładnie z każdej ze stron !) - gdyż Konstytucja RP ZAKAZUJE TEGO TYPU PRAKTYK ( polecam treść art. 51 ,, WŁADZE PUBLICZNE NIE MOGĄ POZYSKIWAĆ,GROMADZIĆ I UDOSTĘPNIAĆ INNYCH INFORMACJI O OBYWATELACH NIŻ NIEZBĘDNE – W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”

10/ Pozostając przy z-cy nadleśniczego; CZY WIE PAN DYREKTOR O TYM,ŻE ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO, OSOBA BĘDĄCA W ŚCISŁYM KIEROWNICTWIE W POŁCZYŃSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH – POBRAŁ PRYWATNIE Z KASY TEGOŻ NADLEŚNICTWA KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH ŁĄCZNIE ZA...OSOBISTE PODKŁADANIE PSÓW MYŚLIWSKICH W CZASIE POLOWAŃ ZBIOROWYCH W OŚRODKU HODOWLI ZWIERZYNY LP NADLEŚNICTWA POŁCZYN?!

Sprawa jest GŁOŚNO I IRONICZNIE KOMENTOWANA , SKANDALICZNA ,ŚMIESZNA ZARAZEM I WRĘCZ KURIOZALNA …
                                           

Od wielu lat wice szef ,,POWAŻNEGO” Nadleśnictwa Połczyn wraz ze swoimi psami jest... zwykłym naganiaczem zwierzyny ; DLA KTÓREGO NAJWAŻNIEJSZE JAK WIDAĆ W TYM WSZYSTKIM JEST RACZEJ NIE RANGA JEGO STANOWISKA, A RACZEJ PAZERNA STAWKA ...OKOŁO 1 TYSIĄC ZŁOTYCH DNIÓWKI ZA PODKŁADANIE PSÓW, PLUS NAPIWKI OD CUDZOZIEMCÓW !!!!

Tak to komentują moi znajomi leśnicy i osoby postronne...

Nie neguję tu samego faktu konieczności używania psów ras myśliwskich w czasie takich polowań – ALE PODWAŻAM SENS UCZESTNICZENIA W TYM OSOBY MUNDUROWE ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA POŁCZYN!

Wszystko odbywało się OFICJALNIE za sprawą nadleśniczego Stanisława Witek...w ramach ,,URLOPU” z-cy, który ruszał w knieję z psami PO TYSIĄC ZŁOTYCH DNIÓWKA!!!
...bądź łagodny ,,czarnuchu" bo za tydzień mam w OHZ Połczyn następną robótkę ze swoim panem za niezłą dniówkę 1 tys.zł wiec muszę być w formie!


11/ CZY TO BYŁO AŻ TAK TRUDNE DLA NADLEŚNICZEGO W POŁCZYNIE, ABY UNIKNĄĆ TEJ ŻENUJACEJ SYTUACJI , BY WYDAĆ DECYZJĘ O ZAKUPIE DLA NADLEŚNICTWA PSÓW MYŚLIWSKICH NA ŚCISŁE POTRZEBY OHZ I OBARCZENIE OBOWIĄZKAMI SŁUŻBOWYMI I TROSKĄ O NIE SŁUŻBĘ LEŚNĄ – ŁOWIECKĄ NADLEŚNICTWA POŁCZYN, KTÓRA ZAWODOWO, PROFESJONALNIE ORGANIZUJE POLOWANIA, ALBO TEŻ WYKORZYSTAĆ KOGOKOLWIEK – DLA PRZYKŁADU ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH W TEJ SPRAWĘ...A NIE ZASTĘPCE NADLEŚNICZEGO ??!

12/ CZY WIE PAN DYREKTOR GENERALNY O TYM,ŻE SPRAWA TA BYŁA PORUSZANA OSTATNIO W WARSZAWIE PODCZAS POSIEDZENIA K.I.O. W STYCZNIU 2015 ROKU I ZNAJDUJE SIĘ W DOKUMENTACH POSTANOWIENIA, NA MOCY KTÓREGO TERAZ LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA POŁCZYN MUSZĄ ZAPŁACIĆ ...23 TYSIĄCE ZŁOTYCH KOSZTÓW POSTĘPOWANIA??!

13/ CZY WIE PAN O TYM,ŻE ÓW ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO SKŁAMAŁ TWIERDZĄC,ŻE OD KILKU LAT NIE PROWADZI TAKIEJ ,,USŁUGOWEJ” DZIAŁALNOŚCI W TRAKCIE URLOPU ...W POGONI NIE TYLKO ZA ZWIERZEM, ALE I TĄ STAWKĄ TYSIĄCA ZŁOTYCH DZIENNIE ??!

14/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE OBECNIE ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN DALEJ ŚWIADCZY OWĄ ''POGOŃ” , ALE TYM RAZEM SĄ TO TE SAME JEGO PRYWATNE PSY – PROWADZONE PRZEZ PODSTAWIONĄ OSOBĘ ...A SZCZEGÓLNIE POLECAM PANU DYREKTOROWI WNIKLIWOŚĆ W SPRAWDZENIU FAKTU,CZY PODSTAWIONA TERAZ OSOBA TA JEST RODZINNIE ZWIĄZANA Z JAKIMKOLWIEK PRZETARGIEM PUBLICZNYM, GDZIE PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI PRZETARGOWEJ WÓWCZAS BYŁ I DECYDOWAŁ O JEJ WYNIKACH ...WŁAŚCICIEL OWYCH PSÓW ,,PODKŁADACZ” I SYMPATYK ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ” - TENŻE SAM Z-CA NADLEŚNICZEGO ??!

...czy aby ,,PRZYPADKIEM”to nie jest TA SAMA ,,jednostka osobowa” trzymająca teraz psy myśliwskie nadleśniczego na otoku związana RODZINNIE z przetargiem P.POŻ , w wyniku którego ujawniono w nadleśnictwie Połczyn poprzednią aferę korupcyjną, w wyniku której TAKĄ ,,SZTUCZKĄ” I TAK PO-LITYCZNIE BEZBOLEŚNIE ROZWIĄZANO UMOWĘ O PRACĘ Z POPRZEDNIM ZASTĘPCĄ NADLEŚNICZEGO skazanego prawomocnym wyrokiem , na miejsce którego ,,wskoczył” PODKŁADACZ PSÓW MYŚLIWSKICH??!

Jestem w 100% pewien,że zarówno Pan jako Dyrektor Generalny LP (... jak i ja oczywiście ,,szary – malutki” leśnik )… byłby Pan zniesmaczony a może i nawet oburzony, gdyby NAGLE dowiedział się Pan chociażby z mediów że OBECNY DYREKTOR RDLP GDAŃSK Jan Szramka, a który jak obaj już doskonale wiemy tak KOCHA ,,IMPREZY” MYŚLIWSKIE o każdej porze dnia , a nie tak dawno Pana zastępca - bierze urlop wypoczynkowy tylko po to aby ...być ,,PODKŁADACZEM” psów myśliwskich na polowaniach zbiorowych w OHZ RDLP Gdańsk!!!!!!

...czasami na polowaniach można mieć do czynienia z  dziwnymi  sytuacjami!

Jestem pewien,że to porównanie nie jest zbyt ,,AGRESYWNE” ale jak Pan dyrektor zapewne sam zauważa...STARAM SIĘ być PRZEKONUJĄCY, nawet w przypadkowych porównaniach, byleby zostać właściwie i OBIEKTYWNIE zrozumianym!!!
15/ CZY TAK LICZNA GRUPA LEŚNIKÓW NADLEŚNICTWA POŁCZYN JAKA W OSTATNICH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH NA CZELE Z NADLEŚNICZYM (Sebastian Witek) KANDYDOWAŁA ,,PRZYPADKIEM” Z RAMIENIA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ...Z TAK MIZERNYM ZRESZTĄ SKUTKIEM - liczy tym samym na GWARANCJE EWENTUALNEJ ,,NIETYKALNOŚCI” NA WYPADEK UJAWNIENIA JAKICHKOLWIEK NADUŻYĆ...chociażby jak te o których zawiadamiam ??!

16/ CZY MA PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ŚWIADOMOŚĆ FAKTU KOLEJNYCH, A WEDŁUG MEJ OCENY I PRZEWIDYWAŃ PO ANALIZIE TEJ SPRAWY – NIEPOTRZEBNYCH DLA POZYTYWNEGO WIZERUNKU LP ...SPRAW SADOWYCH, JAKIE ZAKOŃCZĄ SIĘ NIESTETY PRZEGRANĄ DLA NADLEŚNICZEGO WITEK - ZA SPRAWA TAK NIEROZWAŻNYCH DECYZJI KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ??!

Pan nadleśniczy wymyślił sobie pojęcie ,, ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ” o czym zresztą powiadomił prokuraturę, zwalniając ze stanowiska p.o. główną księgową i zwalniając dyscyplinarnie z pracy (art.52 Kodeksu Pracy) jej męża, podleśniczego !

Nie do mnie należy szukanie wyjaśnień JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE KOMPUTEROWY PLIK JAKI ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W SPRAWACH PRZETARGU PUBLICZNEGO NA USŁUGI ŁOWIECKIE NADLEŚNICTWA POŁCZYN,KTÓRE JAK PODKREŚLAM W STYCZNIU 2015 ROKU NADLEŚNICTWO PRZEGRAŁO W K.I.O. - A JAKI POSIADAŁ JEDEN Z OFERENTÓW...pochodził z PRYWATNEGO KOMPUTERA głównej księgowej i jej małżonka podleśniczego!!!

To teraz sprawa prokuratora...


CZY TO JEST ,,FER” I MORALNIE W TAKICH SAMYCH, A BARDZO PODOBNYCH SYTUACJACH STOSOWAĆ W TYM PRZYPADKU TRYB ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNEGO PRZED PRAWOMOCNYM WYROKIEM SADU, CZY POSTANOWIENIEM PROKURATURY...WIEDZĄC DOSKONALE,ŻE LIDZIE CI STANOWIĄ MŁODĄ (NAIWNĄ!!!) RODZINĘ, MAJĄ DZIECI, ZOBOWIĄZANIA BANKOWE I BUDOWĘ PRYWATNEGO DOMU ...ZAŚ INNĄ OSOBĘ (BUDOWLANIEC), KTÓREJ UDOWADNIA SIĘ PISANIE OFERT PRZETARGOWYCH NAWET NA KOMPUTERZE NADLEŚNICTWA DLA PRYWATNYCH OFERENTÓW – JAK DOMNIEMYWAM ,,COŚ ZA COŚ”...PRZENOSI SIĘ CICHUTKO NA STANOWISKO ,,ROBOTNIKA POMOCNICZEGO” ??!

17/ CZY TO JEST DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...Panie Dyrektorze Generalny LP ??!

Zgodnie z art.18 Kodeksu Pracy – ZA NARUSZENIE ZASADY ,,RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU” uważa się ...TAK NIEOBIEKTYWNE jak w Połczynie różnicowanie przez pracodawcę SYTUACJI PRACOWNIKÓW, Z JEDNEJ LUB KILKU PRZYCZYN, którego skutkiem są tak diametralnie inne i NIEUCZCIWE decyzje personalne !


18/ CZY WÓWCZAS ,,ETYCZNY” I POLITYCZNY NADLEŚNICZY WITEK ...również powiadomił w ramach tak zwanego R.W.D. (!!!!!!!!!!!!!) organy ścigania o istnieniu i zauważeniu przez niego ,,ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ” (sic!!!! czy też schował pospiesznie sprawę pod dywan????!


Według mej oceny nadleśniczy Witek PRZEGRA KILKA SPRAW ŚCIŚLE ZWIĄZANYCH Z JEGO NIEUDOLNOŚCIĄ I BRAKIEM KOMPETENCJI NA TYM STANOWISKU ...za co oczywiście nie zapłaci ,,Platforma Obywatelska” czy też personalnie nadleśniczy lub Stanisław Gawłowski ale = SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE !!!

Będę się temu BARDZO PRZYGLĄDAŁ wraz z ,,Bracią Leśną” która ma dość POLITYCZNYCH ,,EKSPERYMENTÓW” NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA !!!!

I jest jeszcze ,,coś” na co PROPONOWAŁBYM Panu Dyrektorowi Generalnemu zwrócić uwagę!

OTÓŻ TO NIKT INNY A OBECNY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN – ZWOLNIŁ TERAZ ,,DYSCYPLINARNIE” PODLEŚNICZEGO,KTÓREGO OSOBIŚCIE ZATRUDNIŁ W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN MAJĄC 100% ŚWIADOMOŚĆ,ŻE TENŻE SAM PRACOWNIK ZOSTAŁ NIEDAWNO PRZEZ POPRZEDNIEGO NADLEŚNICZEGO (Tomczak) ...ZWOLNIONY DYSCYPLINARNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wartym przypomnienia jest tu art.45 ust.2 ustawy o lasach stanowiący wyraźnie , kto może być pracownikiem Służby Leśnej w Polsce !!!

TO NADLEŚNICZY JEST WINNY TERAZ TEMU SKANDALOWI....gdyż gdyby bardziej przewidywał i miał szeroką ocenę i świadomość ODPOWIEDZIALNOŚCI i PRZEWIDYWALNOŚCI W SKUTKACH za swe decyzje, ZA KTÓRE TERAZ W DZIESIĄTKACH TYSIĘCY ZŁOTYCH PŁACI SKARB PAŃSTWA A NIE PERSONALNIE ON...lub ,,Platforma Obywatelska” = nie byłoby dziś, ani wcześniej tak IDIOTYCZNYCH SYTUACJI w nadleśnictwie Połczyn!

Dlaczego Nadleśniczy Witek przegra sprawę w Sądzie Pracy po odwołaniu jakie z tego co wiem już tam wpłynęło z powództwa zwolnionego podleśniczego ??!

Zgodnie z art.52 par.2 Kodeksu Pracy ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA …..NIE MOŻE NASTĄPIĆ PO UPŁYWIE 1 MIESIĄCA OD UZYSKANIA PRZEZ NADLEŚNICZEGO WIADOMOŚCI O OKOLICZNOŚCIACH UZASADNIAJĄCYCH ZWOLNIENIE ,,DYSCYPLINARNE”

19/ CZY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN ZNAŁ OKOLICZNOŚCI TEJ SPRAWY ,,PRZETARGOWEJ” DŁUŻEJ NIŻ JEDEN MIESIĄC Panie Dyrektorze Generalny??!

Z tego co wiem...w 100% tak, A WIĘC PRZEGRA W SĄDZIE PRACY ową batalię związaną z ,,dziwnym” zastosowaniem przez niego art.52 Kodeksu Pracy A PRZY TYM MAM NADZIEJĘ,ŻE MA ŚWIADOMOŚĆ FAKTU,ŻE NIE MA PRAWA POWOŁYWAĆ SIĘ W TYM PROCESIE JAKI GO CZEKA NA ...JAKIKOLWIEK INNY ARTYKUŁ KODEKSU PRACY, NIŻ TEN ARTYKUŁ 52 JAKI TAK ,,NIESZCZĘŚLIWIE „ DLA NIEGO ZASTOSOWAŁ !!!

Nadleśniczy Witek mając O ZGROZO (!!!) możliwość obsługi prawnej w swej jednostce LP KTÓRA POŻERA DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH ROCZNIE NAWET ZA SPRAWY PRZEGRANE PRZEZ LASY PAŃSTWOWE ...zapomniał o rzeczy najważniejszej w tym konkretnym przypadku!!!!

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, IŻ TERMIN JEDNEGO MIESIĄCA OD UZYSKANIA PRZEZ NADLEŚNICZEGO WIADOMOŚCI O OKOLICZNOŚCIACH NA PIERWSZY RZUT OKA UZASADNIAJĄCYCH ZASTOSOWANIE ,,ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNEGO” - nie może zostać przekroczony !!!!!!!!!!!!!

Ma on charakter prekluzyjny, A TO OZNACZA IŻ KONSEKWENCJA JEGO NIEZACHOWANIA JEST …....NIEMOŻNOŚĆ ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ STOSUNKU PRACY Z PRACOWNIKIEM BEZ WYPOWIEDZENIA !!!!

Czyżby nadleśniczy Witek zapomniał o tym,że w demokratycznym państwie prawa ...UKŁADY I POPARCIE ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ” W SĄDZIE PRACY MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ ???!


20/ CZY WIE PAN DYREKTOR GENERALNY, IŻ W OCENIE OSTATNIEGO POSTANOWIENIA K.I.O. W WARSZAWIE W STYCZNIU 2015 ROKU - UZNANO,ŻE DZIAŁANIE I POSTĘPOWANIE OWEGO PODLEŚNICZEGO NIE MIAŁO CECH … ,,zorganizowanej grupy przestępczej „ jak to napisał w zawiadomieniu do organów ścigania nadleśniczy Witek ??!

Dlatego też uważam i INTUICYJNIE podpowiadam zainteresowanym, aby ...NIE PODPISYWAŁY AŻ DO CHWILI WYJAŚNIENIA SPRAW W SĄDZIE JAKICHKOLWIEK SUGESTII CZY PRÓŚB NADLEŚNICZEGO np.; mówiących o jakoby dobrowolnym ich wniosku o przesunięcia kadrowe na dane stanowisko, dopóty ich postępowanie nie zostanie OBIEKTYWNIE I BEZSTRONNIE OCENIONE...a nie za sprawa ,,wizji” nadleśnictwa o zorganizowanych grupach przestępczych (sic!!!)

TAKA ,,DOBROWOLNOŚĆ” ...może zniszczyć życie zawodowe , rodzinne itp!!!


Mam nadzieję,że Pan Dyrektor ma pełną świadomość iż w Lasach Państwowych bardzo powszechnym procederem jest POMOC W RÓŻNEJ FORMIE WIELU USŁUGODAWCOM PRZED ZŁOŻENIEM OFERT PRZETARGOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTW, którzy chociażby pytani przez nich udzielają im JAKO URZĘDNICY PAŃSTWOWI UCZCIWYCH INFORMACJI na temat trendów i oczekiwań jakie Lasy Państwowe maja w danym roku, w danych czynnościach gospodarczych A SZCZEGÓLNIE NA CO KŁADĄ NACISK !!!

W mojej ocenie, gdyby brać pod uwagę NAWIEDZONE POMYSŁY I INTERPRETACJĘ FAKTÓW jakie zademonstrowało swym postępowaniem kierownictwo Nadleśnictwa Połczyn W TEJ SPRAWIE - wówczas należałoby uznać PRAWIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH od podleśniczego , leśniczego poczynając, czy też główną księgową, ZA ,,ZORGANIZOWANA GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ” (Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Oczekuję od Pana Dyrektora nie tylko kontroli w Nadleśnictwie Połczyn przez Inspekcję Dyrektora Generalnego LP ...a nie RDLP Szczecinek, ale również szczegółowych odpowiedzi NA POPRZEDNIE I OBECNE PYTANIA , których celem jest jedynie DOBRY WIZERUNEK LASÓW PAŃSTWOWYCH NA ZEWNĄTRZ, bo wewnątrz jak widać się ,,gotuje: …


Tak jak Panu pisałem ostatnio:
NOWĄ GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...jest zapewne ,,przypadkiem” małżonka nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice, która kilka dni temu będąc dyrektorem małego banku, teraz pokochała Lasy Państwowe!

JAK MIŁO ...prawda ??!


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk


DO WIADOMOŚCI ;

1/ Rzecznik Praw Obywatelskich – Pani prof. Irena Lipowicz
2/ Kancelaria Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
3/ Najwyższa Izba Kontroli
4/ Prokurator Generalny RP (...z prośbą o powiadomienie Prokuratora Okręgowego w Koszalinie!)