wtorek, 20 stycznia 2015

SKORUMPOWANE LASY PAŃSTWOWE PO-LITYCZNEGO DYREKTORA R.D.L.P. SZCZECINEK Z NEPOTYZMEM W TLE... ,,POJEDZIEMY NA ŁÓW" W PO-LITYCZNYM NADLEŚNICTWIE POŁCZYN ZDRÓJ !!!

21 stycznia 2015 roku                                                                         
...a o tym na www.pigipedia.blogspot.com SPECJALNIE DLA ,,Braci Leśnej" 


ZAPRASZAM ...oczywiście dobrowolnie jak zwykle!!!


Sławno,dnia 21 stycznia 2015 rokuPAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
WARSZAWA
Szanowny Panie Dyrektorze!


Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2010 roku NEPOTYZM, kolesiostwo i klientelizm są bardzo powszechnym zjawiskiem spotykanym w polskim sektorze publicznym w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego!

JEST TO BARDZO SZKODLIWY DLA PAŃSTWA POLSKIEGO UKŁAD POLITYCZNYCH STOSUNKÓW, W KTÓRYM PEWNĄ GRUPĘ OSÓB OBDARZA SIĘ SZCZEGÓLNYMI WZGLĘDAMI POPRZEZ TAK ZWANE ,,KONEKSJE” POLITYCZNE, A KTÓRE SĄ JAK WIDAĆ W PRAKTYCE WAŻNIEJSZE NAWET OD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH TYCH OSÓB!!!

WSZYSTKO OCZYWIŚCIE ODBYWA SIĘ W TYM PROCESIE NA KOSZT I Z OGROMNA SZKODĄ DLA SKARBU NASZEGO PAŃSTWA...

NEPOTYZM WYSTĘPUJE OD LAT I BARDZO DOBRZE SIĘ MA TAKŻE W LASACH PAŃSTWOWYCH,ZA KTÓRE PAN DYREKTOR ODPOWIADA – I POZWOLĘ SOBIE TU PRZYPOMNIEĆ PANU DYREKTOROWI,ŻE JEST ON ZJAWISKIEM JUŻ BARDZO,BARDZO POWSZECHNYM W PGL LP, A NA DODATEK CZASAMI O CHARAKTERZE ...KORUPCYJNYM!!!!

OZNACZA ON RÓWNIEŻ NADUŻYWANIE ZAJMOWANEGO STANOWISKA PRZEZ DANE OSOBY I FAWORYZOWANIE, PROTEGOWANIE – opierające się na WZAJEMNYM wspieraniu tego typu osób np. w oparciu o POKREWIEŃSTWO POGLĄDÓW POLITYCZNYCH, a przy tym wspieranie bez względu na wszystko ….Platformy Obywatelskiej!

PROCESY WYSTĘPUJĄCE W LASACH PAŃSTWOWYCH BARDZO PRZYPOMINAJĄ TE SAME A ZACHODZĄCE W STRUKTURACH …..MAFIJNYCH – GDZIE FAWORYZOWANIE ,,RODZINY” NASTĘPUJE POPRZEZ ODPOWIEDNIE OBSADZANIE STANOWISK I PRZYDZIELANIU GODNOŚCI...!!!!!!!!!!!!!!Szanowny Panie Dyrektorze!

CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE TAK SAMO JEST W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE ,,LASY PAŃSTWOWE” za które to Pan personalnie odpowiada??!

Cieszy mnie fakt,że dziś w chwili gdy kieruję do Pana tą korespondencję przebywa Pan Dyrektor Generalny z wizytą roboczą na terenie RDLP Piła - a w tej chwili jest Pan zapewne ,,BARDZO PRZYPADKOWO” w terenie nadleśnictwa ZŁOTÓW, KTÓREMU AKTUALNY NADLEŚNICZEMU Panu Jaszczyk policja odebrała ostatnio uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi PO KOLEJNEJ ,,WPADCE” JAKĄ ZALICZYŁ NA DRODZE PUBLICZNEJ...i przestępczym zagrożeniu dla życia i zdrowia naszego społeczeństwa!


MAM NADZIEJĘ,ŻE NIE ZAPOMNIAŁ PAN O TYM IŻ OSOBIŚCIE PANA O SPRAWACH ,,WÓDY „ NIE TYLKO TEGO PANA INFORMOWAŁEM i uniknie Pan aktualnie sytuacji w nadleśnictwie Złotów – jakiej niestety ,,nie udało się” uniknąć Pana z-cy ds. gospodarki leśnej (Jan Szramka), a który to nie dość, że ,,imprezował” na galowo w mundurze leśnika pijąc alkohol w klubie myśliwskim ...to jeszcze PISEMNIE wyraził swój zachwyt i podziw po spożyciu alkoholu!!!

Na zdjęciu ; ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH Pan Jan Szramka  - PIJĄCY ALKOHOL NAWET NA GALOWO W MUNDURZE LEŚNIKA !!!!!

Patrząc na to zdjęcie, aż chciałoby się krzyknąć w ramach toastu :BRACI LEŚNA !!! ALKOHOL TO WASZ WRÓG !!! WIĘC...LEJCIE GO W MORDĘ!!!!!!!!

PRZYPOMNĘ TAKŻE, KORZYSTAJĄC Z TEJ ,,ALKOHOLOWEJ” OKAZJI ZWIĄZANEJ Z NADLEŚNICTWEM ZŁOTÓW, ŻE NADAL OCZEKUJĘ NA ODPOWIEDŹ I STANOWISKO PANA DYREKTORA GENERALNEGO PO MOICH PYTANIACH NA TEMAT LEGALNOŚCI POSTĘPOWANIA PANA SZRAMKI PIJĄCEGO ALKOHOL W MUNDURZE LEŚNIKA, W CZASIE WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH – A SZCZEGÓLNIE JAK OWA ,,WPADKA” MA SIĘ EWENTUALNIE DO PODOBNYCH SYTUACJI JAKIE MOGĄ SIĘ ZDARZYĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH ...ale na niższych szczeblach Służby Leśnej!


Szanowny Panie Dyrektorze!


W dniu 19 stycznia 2015 roku POLITYCZNY dyrektor RDLP Szczecinek Pan Sławomir Cichoń ( reprezentant interesów POLITYCZNYCH Platformy Obywatelskiej w LP!) odmówił mi swą decyzją udzielenia informacji publicznej, o którą osobiście wnioskowałem w dniu 16 grudnia 2014 roku NA TEMAT GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ W OŚRODKACH HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK!


Jest to dla mnie oczywisty dowód POLITYCZNEJ złośliwości wobec mnie , naruszenia moich konstytucyjnych praw KTÓRE NIESTETY ALE TOLERUJE URZĄD DYREKTORA GENERALNEGO LP !!!

W zaistniałej sytuacji Pan Dyrektor RDLP Szczecinek otrzyma niebawem ode mnie za jego pośrednictwem oczywiście – mój wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , który jestem pewien,że ZMUSI LASY PAŃSTWOWE POPRZEZ TAKIEGO REPREZENTANTA , ABY JEDNAK DANE NA TEMAT GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ O KTÓRE PROSZĘ ZOSTAŁY MI UDOSTĘPNIONE !

I właśnie owe sprawy łowieckie jednego z Ośrodków Hodowli Zwierzyny RDLP Szczecinek są wyłączna podstawą skierowania do Pana Dyrektora niniejszej korespondencji !

Mając nadzieję iż pełni Pan Dyrektor Generalny LP właściwy nadzór nad RDLP Szczecinek – uprzejmie proszę więc o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania tak BARDZO ZWIĄZANE Z KORUPCJĄ I NEPOTYZMEM WYSTĘPUJĄCYM W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU – którą nadzoruje POLITYCZNY dyrektor z Platformy Obywatelskiej Pan Sławomir Cichoń :

1/ CZY PRAWDĄ JEST, ŻE ZAPADŁ JUŻ PRAWOMOCNY WYROK SKAZUJĄCY ZA KORUPCJĘ W SPRAWIE ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ??!

2/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TENŻE SKAZANY ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO BYŁ ZWIĄZANY Z PLATFORMA OBYWATELSKĄ I ...NIE ZOSTAŁ ZWOLNIONY Z PRACY ZA KORUPCJĘ W TRYBIE DYSCYPLINARNYM PRZEZ SWOJEGO SZEFA / NADLEŚNICZEGO – Sebastian Stanisław Witek/,.....RÓWNIEŻ CZŁONKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ??!

3/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TENŻE JAK WIDAĆ POLITYCZNY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN – POWOŁAŁ NA TAK OGROMNIE ODPOWIEDZIALNE STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W NADLEŚNICTWIE BARDZO MŁODĄ SEKRETARKĘ Panią Angelikę,Annę Szyrwiel... RÓWNIEŻ POLITYCZNĄ DZIAŁACZKĘ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ??!

4/ CZY PRAWDĄ JEST PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH, ŻE ZARÓWNO PANI ANGELIKA SZYRWIEL / GŁÓWNA KSIĘGOWA/ JAK I NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN PAN SEBASTIAN WITEK SĄ POLITYCZNIE ZWIĄZANI Z PLATFORMA OBYWATELSKĄ I TO ONI WSPÓLNIE FIGURUJĄ W WYKAZIE KOMITETU WYBORCZEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ OKRĘGU WYBORCZEGO nr 3 W TAMTYM REJONIE ??!

5/ CZY PRAWDA JEST,ŻE OWA GŁÓWNA KSIĘGOWA ZOSTAŁA JUŻ ODWOŁANA, ALBO NASTĄPI TO NIEBAWEM ZA SPRAWĄ....NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI FINANSOWYCH A TAK  BARDZO ŚCIŚLE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ŁOWIECKĄ OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY LP NADLEŚNICTWA POŁCZYN ??!


6/ CZY W OGÓLE WIE PAN DYREKTOR GENERALNY LP ...O CO CHODZI W TYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH, CZY MA PAN NAD TYM BACZNY NADZÓR ??!

7/ CZY MIAŁY TAM MIEJSCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ORGANIZOWANIU PRZETARGÓW PUBLICZNYCH , A JEŚLI TAK TO JAKIE I CZEGO DOTYCZYŁY ??!

8/ CZY ZOSTAŁY O TYM POWIADOMIONE ORGANY ŚCIGANIA ??!

9/ CZY PRAWDĄ JEST ,ŻE STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ JEST AKTUALNIE PRZYGOTOWYWANE ZNOWU UKŁADOWO - TYM RAZEM DLA...MAŁŻONKI OBECNEGO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE/RDLP SZCZECINEK/ PANA STANISZEWSKIEGO ???!

10/CZY OWE CZYNNOŚCI NAZYWAJĄ SIĘ ,,KONKURSEM” , CZY TEŻ ODBYWA SIĘ TO JAK ZWYKLE W RDLP SZCZECINEK OD 2008 ROKU Z PO-LITYCZNEGO, UKŁADOWEGO WYBORU??!

11/ CZY ZDANIEM PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP – PRZEDSTAWIONE PRZEZE MNIE ZALEDWIE ,,HASŁOWE” INFORMACJE W POWYŻSZYCH DZIESIĘCIU PYTANIACH SPEŁNIAJĄ WYMOGI POJĘCIA ,,NEPOTYZMU” W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK – to jest; faworyzowania niczym mafijnej ,,Rodziny”a przy tym na korzystanie szerokim strumieniem z bogactw środków publicznych Skarbu Państwa LP...protegowanie swoich tak ściśle związane z ,,pokrewieństwem” poglądów POLITYCZNYCH...chory układ stosunków darzących szczególnymi względami wybrane osoby,bez względu na ich kompetencje zawodowe...kolesiostwo ?!!!


Będę bardzo wdzięczy Panu za otrzymanie szczegółowych odpowiedzi na moje pytania!


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk


DO WIADOMOŚCI ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP

2/ Najwyższa Izba Kontroli

3/ Rzecznik Praw ObywatelskichPiszę jak jest ...nie tylko w Lasach Państwowych Skarbu Państwa!Krzysztof  Kowalczyk