czwartek, 11 grudnia 2014

STANISŁAW GAWŁOWSKI - V-ce Minister Środowiska ,,ZDOBYWCĄ,, KILOMETRÓWKĄ OBWODU ZIEMI WZDŁUŻ RÓWNIKA !!! JAKI MA TO WPŁYW NA NAJBLIŻSZE POWODZIE W POLSCE - A W TYM NA DOLNYM ŚLĄSKU WZDŁUŻ ODRY ??!

11 grudnia 2014 roku
WYSOKA IZBO ...oświadczam iż KRĘCENIE KILOMETRÓW już mnie nie kręci!!!!

DOBRZE MI SIĘ POWODZI - więc postanowiłem znowu skupić się na tym ABY ,NIE BYŁO W POLSCE ............POWODZI !!!!


Doświadczeniem jakie zapewne wykorzystam może być fakt aresztowania osób z  zarządu MELIORACJI WODNYCH (Szczecin) w ,,moim,, województwie zachodniopomorskim i zarzuty prokuratorskie dotyczące ...USTAWIANIA KILKUDZIESIĘCIU PRZETARGÓW ,,MELIORACYJNYCH,, NA DZIESIĄTKI MILIONÓW ZŁOTYCH NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA !

Taki ,,PRZYPADEK,, NIGDY NIE MOŻE SIĘ WIĘCEJ  POWTÓRZYĆ... (....ze strony PROKURATURY??!) Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU PRZYPOMNĘ,ŻE OBWÓD KULI ZIEMSKIEJ WZDŁUŻ RÓWNIKA WYNOSI 40 TYSIĘCY KILOMETRÓW !!!


Bardzo dużym obiektem zainteresowania Polaków – są co niektórzy posłowie bardzo intensywnie kręcący tak zwane ,,kilometrówki,, w ramach ich jakoby obowiązków poselskich w terenie!

POLSKI NARÓD OGŁUPIANY PRZEZ TĄ POLITYCZNĄ HOŁOTĘ – ma dziś wyjątkową okazję dowiedzieć się nawet kto z nich brał kasę za używanie samochodu prywatnego NIE MAJĄC W OGÓLE PRAWA JAZDY , ANI...SAMOCHODU PRYWATNEGO !!!

Taką osoba jest...Pani prof. Krystyna Pawłowicz, która skasowała NARÓD POLSKI w dwa lata nie mając ani auta ani prawa jazdy ...na kwotę 16 tys.166 złotych i 91 groszy!

INNYCH ORŁÓW TEŻ NIE BRAKUJE...

TAK! TAK!
Takie ZŁODZIEJSKIE NUMERKI – tylko w polskim Sejmie w Warszawie na ul. Wiejskiej!

PEŁNY MIESIĘCZNY LIMIT ,,KILOMETRÓWKI,, pOSŁA to 3.500 km – co jest im wypłacane JEDYNIE NA PODSTAWIE ICH ,,OŚWIADCZENIA,, a wówczas na ich konto wpływa miesięcznie kwota 2.925,30 zł.

W CIĄGU CAŁEGO ROKU KALENDARZOWEGO – taki poseł pisząc jedynie oświadczenie, otrzymuje kwotę 35.103,60 złotych = CO OZNACZA,ŻE WYKORZYSTAŁ MAKSYMALNY LIMIT 42 tysięcy km rocznie na używanie swego samochodu prywatnego!

Dane za rok 2014 trafią do Sejmu dopiero w styczniu 2015 roku – ale już dziś widać za poprzednie lata wielu ,,specjalistów,, od kręcenia!!!

KILKUNASTU POSŁÓW OBECNEJ KADENCJI – OD SAMEGO POCZĄTKU ,,KRĘCI,, NA MAKSA ową ,,kilometrówkę,,

Kancelaria Sejmu stosuje przelicznik 0,8358 zł za kilometr...

Jako mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego zainteresowałem się POZYCJĄ W ,,KRĘCENIU,, posła Platfusów Obywatelskich niejakiego Stanisława Gawłowskiego – z tegoż województwa,który co już nie jest żadną tajemnicą nawet dla polityków, czy służb …,,USTAWIA,, NA POMORZU OD PARU LAT CHYBA WSZYSTKO!

Tu WYPADA MI chociażby wspomnieć, iż to nikt inny a Gawłowski USTAWIŁ na stanowisku obecnego dyrektora RDLP Szczecinek (...swą rodzinkę!!!) Sławomira Cichonia !

Oczywiście ,,konkurs,, na to stanowisko MUSIAŁ się odbyć – zaś słowo ,,MUSIAŁ jest tu kluczowe i ...nie bez znaczenia !
Dla nie wtajemniczonych dodam ; ,,MUSIAŁ,, = ŚCIEMA!!!!

A oto jak ,,wykręcił,, kasę z Sejmu Stanisław Gawłowski ;

a) za pierwsze dwa miesiące 2011 roku - 4.513,54 zł
b) za cały 2012 rok - 26.748,10 zł
c) za cały 2013 rok - 23.565,38 zł
Stanowi to łącznie za ten okres kwotę ; 54.827,02 zł

,,WYKRĘCIŁ,, W TYM CZASIE ...65 TYSIĘCY 598 KILOMETRÓW - czyli ,,zaliczył,, obwód Ziemi wzdłuż równika !!!


Gdy zerkniecie na podział ,,kompetencji,, w resorcie ministra Środowiska – z łatwością można zauważyć iż ,,KRĘCĄCY,, Stanisław Gawłowski ,,dorabia tam,, - będąc ODPOWIEDZIALNYM ZA SPRAWY MIĘDZY INNYMI WÓD W POLSCE!

I TAK ,,KRĘCĄC,, CO MIESIĄC – po tym co wczoraj na temat WÓD i ZAGROŻENIA POWODZIĄ GENERALNIE W POLSCE opisała Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie ...mogę jako Polak śmiało powiedzieć a Wam uświadomić,że ODPOWIEDZIALNY ZA TO imć STANISŁAW GAWŁOWSKI MUSI BYĆ NIEZŁYM ,,KRĘTACZEM,, z tych owych ,,kręcących,, oczywiście w Sejmie RP!!!!!!!!

Oto kilka najważniejszych podsumowań Najwyższej Izby Kontroli, która OCENIŁA ,,DZIAŁKĘ,, ZA KTÓRĄ ODPOWIADA ów GAWŁOWSKI z Pomorza .

NIK po raz szósty zbadał realizację tego projektu – w dorzeczu rzeki Odry.
Wyniki dotychczasowych kontroli za lata 2007-2012 (...cały czas odpowiada za to Gawłowski!!!) wykazały NISKI POZIOM REALIZACJI ZADAŃ !!!

A co jest DZIŚ 2014 roku??? Sic!!!!!!(CYTATY); ...( więcej na ten temat znajdziecie klikając w ,,NIK o realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej ,, 11 grudnia 2014 roku.)


,,Stan realizacji zadań na koniec 2013 roku nie był zadowalający,,

,,Na przestrzeni 2013 roku nie zdołano nadrobić dotychczasowych TRZYLETNICH OPÓŹNIEŃ związanych z realizacja dwóch kluczowych zadań; budową Zbiornika Racibórz, oraz modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego,,

,,Powstałe opóźnienia spowodowały KONIECZNOŚĆ PRZESUNIĘCIA DATY ZAKOŃCZENIA PROJEKTU Z MAJA 2014 ROKU NA ...GRUDZIEŃ 2017 ROK.
NIEMNIEJ JEDNAK W OCENIE NIK ISTNIEJE ZAGROŻENIE NIEDOTRZYMANIA RÓWNIEŻ I TEJ DATY,,

,, Dotychczasowa zwłoka w realizacji Projektu dla Odry SKUTKUJE WZROSTEM KOSZTÓW JEGO WYKONANIA; z kwoty 505 mln EURO do kwoty 749,6 mln EURO.
BRAKUJĄCE 244 MILIONY EURO BĘDĄ MUSIAŁY ZOSTAĆ POKRYTE ZE ŚRODKÓW...BUDŻETU PAŃSTWA,,

,,W badanym przez NIK okresie – POWSTAŁY KOLEJNE OPÓŹNIENIA mające realny wpływ na niezakończenie budowy Zbiornika Racibórz i części zadań Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w terminach przewidzianych kontraktami,,

Według mnie KRYMINAŁEM śmierdzi kolejny zapis :
(cyt) ,,Istotne zastrzeżenia kontrolerów dotyczyły działań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie budowy Zbiornika Racibórz.

Kontrakt na roboty budowlane Zbiornika zawarto w I półroczu 2013 roku.
MIMO TEGO ZAAWANSOWANIE PRAC NA KONIEC 2013 ROKU – WYNIOSŁO ZALEDWIE ...4%. I STAN TEN NIE ULEGŁ ZASADNICZYM ZMIANOM DO KOŃCA KWIETNIA 2014 ROKU.

PODCZAS SZEŚCIU I PÓŁ ROKU REALIZACJI PROJEKTU WYDATKI NA PRACE BUDOWLANE ZBIORNIKA RACIBÓRZ ZAMKNĘŁY SIĘ W KWOCIE 140 MILIONÓW ZŁOTYCH – PRZY CZYM BYŁA TO GŁÓWNIE.... ZALICZKA WYPŁACONA WYKONAWCY NA RZECZ JEGO MOBILIZACJI.
...oto JEDYNE WŁAŚCIWE MIEJSCE (więzienie!) dla KILKU ZARZĄDÓW WOJEWÓDZKICH MELIORACJI WODNYCH I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA (Stanisław Gawłowski!!!) - za ten skandal, aby ...WYPŁACIĆ ,,KOMUŚ,, 140 MILIONÓW ZŁOTYCH ,,ZALICZKI,, NA RZECZ SAMEJ ,,MOBILIZACJI,,WYKONANIA PRAC, KTÓRYCH TERMINY SĄ JAK SIĘ OKAZUJE ZAWALONE OD LAT !!!!!!!
Jak myślicie MOI RODACY ...ile z tych 140 mln zł ,,PO DRODZE,, się rozpłynęło w ramach ,,PROWIZJI,, od tego i owego ????

OTO OBRAZ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W POLSCE W PEŁNEJ KRASIE...Otwórzcie wreszcie oczy Polacy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


,,Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach dopuścił do realizacji części robót budowlanych BEZ WYMAGANYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI,,

,,W OCENIE NIK RYZYKO KOLEJNEGO PRZESUNIĘCIA DATY ZAKOŃCZENIA BUDOWY ZBIORNIK RACIBÓRZ – NAWET POZA ROK 2017 JEST BARDZO REALNE,,

Mam nadzieję,że powyższym tekstem PROFESJONALNIE przedstawiłem czytelnikom www.pigipedia.blogspot.com jednego z GŁÓWNYCH ,,KRĘCĄCYCH,, RZECZPOSPOLITEJ, który SWYMI KRĘTACTWAMI – doprowadza naszą Ojczyznę do RUINY GOSPODARCZEJ, czego jasnym dowodem TOTALNEGO BRAKU JEGO KOMPETENCJI A SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKARB PAŃSTWA ...jest owa analiza Najwyższej Izby Kontroli !

Dla przypomnienia ...jakby co :

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ŚRODOWISKA z 02 sierpnia 2013 roku , poz.50 zawiera ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Nr 40 z dnia 31 lipca 2013 roku - W SPRAWIE PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA .

ZARZĄDZENIE nr 40 w paragrafie 3 stanowi iż Sekretarz Stanu – tenże sam STANISŁAW GAWŁOWSKI ;

1/ określa szczegółowe zadania oraz NADZORUJE PRACĘ ;

a) Departamentu Informacji o Środowisku;

b) Departamentu ZASOBÓW WODNYCH;

2/ wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do;

a)PREZESA KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ (!!!!!!!!!!...i tu jest pies pogrzebany Z KASĄ!!!

b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego .

SPRAWĄ O KTÓREJ MÓWI RAPORT NIK ...CUCHNIE MILIONAMI ZŁOTYCH ŁAPÓWEK -JAK KTO WOLI ...NAWET WZDŁUŻ RÓWNIKA A DOOKOŁA ŚWIATA Z PLATFUSAMI OBYWATELSKIMI W ROLI GŁÓWNEJ Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI !!!


ZATOPIONY POWODZIĄ WROCŁAW...osiedle Kaczanów !!!

MÓJ PRYWATNY WNIOSEK NA ZAKOŃCZENIE ;

ZAMKNĄĆ W NAJCIĘŻSZYM WIĘZIENIU W POLSCE DO KOŃCA ŻYCIA TEGO TYPU ,,KRĘCĄCYCH-KRĘTACZY,, Z SEJMU I TO JAK NAJSZYBCIEJ ...BO ROZKRADNĄ Z KOLESIAMI NIE TYLKO OD ,,MELIORACJI I DRENARKI,, BUDŻETU PAŃSTWA ,, WRĘCZ WSZYSTKO W NASZEJ OJCZYŹNIE!!!

A tak swoją drogą..W CZARNO-CZERWONYCH KOLORACH widzę ,,przyszłość,,owych ZŁODZIEI RZECZPOSPOLITEJ – bo naród tego dalej NIE WYTRZYMA , a znajdzie TYCH ZŁODZIEI nawet na końcu świata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wiecie DLACZEGO ??!...bo prawdziwy Polak POTRAFI !!!!

Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk

PS.


To między innymi DLATEGO Stanisław Gawłowski – poseł PO z ,,mojego,,Pomorza jest dla mnie nie tylko KRĘTACZEM I KŁAMCĄ ale i jak widać po tych danych publicznych JAK ZWYKLE PAZERNYM ,,kręcącym,, kilometrówki prawie na MAX !!!

Dla mnie = ZWYKŁY ,,DYZMA,, I ...KARIEROWICZ - chociaż trzeba przyznać, iż DYZMA TO MIAŁ PRZY TYM ,,PLATFUSIE,, DUŻĄ KLASĘ!!!

 Oto klasyczny przypadek PRZEROSTU FORMY NAD TREŚCIĄ...


...czas najwyższy ZAMYKAĆ ZŁODZIEJ I KRĘTACZY i ubierać dla szybkiej identyfikacji w takie uniformy - zaś z przodu i tyłu ( na plecach) poniższe LOGO ;
                                         

A jutro ZAPRASZAM na mój blog www.pigipedia.blogspot.com - A TAM ZNAJDZIECIE ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KARNEGO ŚCIGANIA GAWŁOWSKIEGO ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW W SPRAWIE O KTÓREJ WCZORAJ OGŁOSIŁA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI !!!!!CZY CHCECIE POLACY - ABY PRZEZ TAK NIEODPOWIEDZIALNYCH KRETYNÓW I BARANÓW POWRÓCIŁA HISTORIA POWODZI W POLSCE np. tej z 1996/ 1997 roku ???