niedziela, 28 grudnia 2014

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE I ICH PRECYZYJNIE PLANOWANA ...CZARNA PRZYSZŁOŚĆ!!!LASY PAŃSTWOWE W POLSCE I ICH PRECYZYJNIE PLANOWANA CZARNA PRZYSZŁOŚĆ...KŁAMCY KOMOROWSKI I TUSK ...ORAZ TAJNA NOTATKA NA TEN TEMAT AMBASADORA USA - UPUBLICZNIONA NA STRONIE WikiLeaks.
                                                                              

EDWARD SNOWDEN - były pracownik CIA , demaskator obłudy ...kandydatem do HONOROWEGO wyróżnienia ,,KORDELASEM LEŚNIKA POLSKIEGO,, ??! 
28 grudnia 2014 roku


Tak jak obiecałem – wracam do ARCY CIEKAWEJ SYTUACJI SPRZED ZALEDWIE KILKU DNI, GDZIE BARDZO PÓŹNĄ NOCĄ SEJM RZECZPOSPOLITEJ Z 17 NA 18 GRUDNIA 2014 ROKU ,,PRZYPADKOWO,, ROZPATRYWAŁ DWA PUNKTY DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO ,,LASY PAŃSTWOWE,,

Sprawa jest o dziwo bardzo bagatelizowana przez tysiące pracowników Lasów Państwowych, być może za sprawą albo TOTALNEGO BRAKU WIEDZY lub też ...TOTALNEGO OGŁUPIANIA BRACI LEŚNEJ W POLSCE !

Zapewne Marszałek Sejmu Radosław Sikorski – oczy otworzył ze zdumienia, gdy na galerii Sejmu NOCĄ zjawiła się w czasie obrad grupa ubranych w mundury POLSKICH LEŚNIKÓW w liczbie 55, których niestrudzony W WALCE O POLSKIE LASY PAŃSTWOWE - poseł na Sejm z Prawa i Sprawiedliwość Pan prof. Jan Szyszko zgłosił do kancelarii Sejmu jako uczestników owej nocnej debaty!

Nie ma co ukrywać; POLSKICH LEŚNIKÓW, którzy zjawili się tam w ciągu doby na hasło Przewodniczącej Krajowej Sekcji Pracowników LEŚNICTWA NSZZ ,,Solidarność,, Pani Grażyny Zagrobelnej – WPUSZCZONO BOCZNYMI DRZWIAMI DO SEJMU ...niczym trędowatych A NA DODATEK TAK USADZONO, ABY NIE BYLI ZBYTNIO WIDOCZNI ...z zakazem siadania w pierwszym rzędzie na galerii!!!!!!
Usadowieni przez Straż Marszałkowską niczym w OŚLEJ ŁAWCE... zwróćcie uwagę na ZAKAZ SIADANIA W PIERWSZYM RZĘDZIE NA GALERII !!!!
Ale jak widać nawet i z tego Kol. Zbyszek rad i emanuje specyficzną  radością  ...

TO SKANDAL I...PRAWDZIWY OBRAZ ,,SZACUNKU,, POSŁÓW OBECNEJ PARTII RZĄDZĄCEJ ( PO + PSL ) WOBEC NAS POLSKICH LEŚNIKÓW !!!
...tak BOCZNYMI DRZWIAMI - niczym ludzie najniższych kategorii , osoby upośledzone i chore byli ostatnio wpuszczani do Sejmu POLSCY LESNICY!!!!


NIE ZAPOMNIJCIE O TYM BARDZO WAS PROSZĘ W CZASIE ...NAJBLIŻSZYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH – NIE GŁOSUJĄC NA TYCH BARANÓW!


,,Bracia Leśnicy! Za chwilę będziecie świadkami historycznego wydarzenia... ,, - w taki oto sposób IRONICZNIE powitał zebranych w Sejmie NOCĄ leśników Marszałek Sejmu !

NIESTETY owe ,,historyczne wydarzenie,, ...NIE NASTĄPIŁO jak na razie , gdyż głosowania nie poszły po myśli aroganckiego Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej!!!

A ponieważ posiadam wiedzę, JAKIEJ NIE MA OGROMNA WIĘKSZOŚĆ POLSKIEJ ,,BRACI LEŚNEJ,, LASÓW PAŃSTWOWYCH ,a z którą niniejszym dzielę się z Wami poniżej - natychmiast wystosowałem OFICJALNE ZAPYTANIE DO KANCELARII SEJMU w dniu 19 grudnia 2014 roku , będąc ogromnie ciekaw ; KTO PERSONALNIE BYŁ POMYSŁODAWCĄ NOCNYCH OBRAD SEJMU I ZAJMOWANIA SIĘ SPRAWAMI NASZEGO NARODOWEGO SKARBU JAKI JAK DOTĄD NIE ROZKRADZIONO POD NAZWĄ ; PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,,

Oto odpowiedź jaką otrzymałem 22 grudnia 2014 roku z BIURA KORESPONDENCJI I INFORMACJI KANCELARII SEJMU RP - w tej sprawie ;

(CYTAT!) ,,W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18 grudnia br. o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję co następuje;

Zgodnie z art. 61 ust.4 Konstytucji RP tryb udzielania informacji w odniesieniu do Sejmu i Senatu określają ich regulaminy.
Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu ( tj; M.P. Z 2012 r. poz.32 ze zmianami) w art.199 ust.3 stanowi, że informację publiczną udostępnia Kancelaria Sejmu.
Zadanie to należy – zgodnie z paragrafem 27 Regulaminu Organizacyjnego Kancelarii Sejmu - do Biura Korespondencji i Informacji.

Odnosząc się do meritum Pana pytania , informujemy że zgodnie z art.15 Regulaminu Sejmu to PREZYDIUM SEJMU USTALA PLAN PRAC SEJMU , PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII KONWENTU SENIORÓW.
Natomiast Konwent Seniorów opiniuje w szczególności projekty planów prac Sejmu , projekty porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i ich terminy (art.16).

W SKŁAD KONWENTU SENIORÓW WCHODZĄ; Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący, lub wiceprzewodniczący klubów także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują CO NAJMNIEJ 15 POSŁÓW oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobna listę wyborczą.

Z poważaniem. Sylwia Gołaszewska – naczelnik wydziału.


Także niniejszym macie odpowiedź a pytanie ; KTO STAŁ ZA NOCNYMI OBRADAMI SEJMU RP Z 17 NA 18 GRUDNIA 2014 ROKU - W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

Ale to jeszcze nie wszystko w tej...ARCY CIEKAWEJ SPRAWIE !!!

SPRAWA PRZYSZŁOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH I ICH OGRABIENIA PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ TRWA OD LAT I WCALE SIĘ NA OWEJ NOCNEJ DEBACIE SEJMU NIE ZAKOŃCZYŁA!

Czy słyszeliście o pewnym zbiegu z USA, który znalazł azyl w Rosji u prezydenta Putina – twórcy strony internetowej WikiLeaks ???!

JESTEM W 100% PEWIEN, że skoro takie marne i przeciętne ,,COŚ,, jak wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej - OTRZYMAŁ O ZGROZO I TO AŻ DWUKROTNIE ,,KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO,, za sprawą wazeliniarskich dyrektorów generalnych – to tenże zbieg z USA ( Edward Snowden ) za to co opublikował NA TEMAT TAJNEJ PRAWDY I CZARNEJ DLA POLAKÓW PRZYSZŁOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE ...powinien być takim HONOROWYM WYRÓŻNIENIEM JAKIM JEST ,,KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO,, WYRÓŻNIONY I TO JAK NAJSZYBCIEJ !!!!!

Wiecie o co chodzi ??!

Na stronie WikiLeaks znajduje się ...TAJNA NOTATKA Z DNIA 03 STYCZNIA 2009 ROKU – JAKĄ ÓWCZESNY AMBASADOR USA W WARSZAWIE ( Viktor H.Ashe) WYSŁAŁ DO DEPARTAMENTU STANU USA , GDZIE ŚCIŚLE ZRELACJONOWAŁ AMERYKANOM SZEREG ROZMÓW I SPOTKAŃ, JAKIE ODBYŁ Z ÓWCZESNYM MARSZAŁKIEM SEJMU A OBECNYM PREZYDENTEM POLSKI BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM – W SPRAWIE MIĘDZY INNYMI ...PILNEJ POTRZEBY SPRZEDAŻY LASÓW PAŃSTWOWYCH I NIERUCHOMOŚCI W NASZEJ OJCZYŹNIE !!!!!!


TAK! TAK! Nie przesłyszeliście się; ...SPRZEDAŻY LASÓW PAŃSTWOWYCH I NIERUCHOMOŚCI  w NASZEJ Polsce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komorowski i ambasador USA omawiali BARDZO WAŻNĄ DLA AMERYKANÓW (...a raczej Żydów tam mieszkających!) - kwestię RESTYTUCJI MIENIA PRYWATNEGO, odebranego w czasie II wojny światowej i potem dekretami Bieruta...BĄDŹ TEŻ EWENTUALNEJ WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ZA JEGO UTRATĘ !

NIE PRZYPADKOWO słowo ,,mienie pożydowskie,, - w owej notatce nie pojawia się ani razu...sic!!!! 
                             PODCZAS JEDNEGO Z TAKICH SPOTKAŃ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO Z TYMŻE AMBASADOREM USA W WARSZAWIE - ...KOMOROWSKI OBIECAŁ MU, ZE SPRAWA TA ZOSTANIE SZYBKO  ROZWIĄZANA!!!!
DODAŁ,ŻE PIENIĄDZE NA POKRYCIE KOSZTÓW RESTYTUCJI – RZĄD ZAMIERZA ZDOBYĆ ...SPRZEDAJĄC (cyt),, PAŃSTWOWE NIERUCHOMOŚCI ORAZ LASY ,, !!!

Oto teraz macie czarno na białym, dzięki tej tajnej notatce ambasadora USA jaka możecie sobie poczytać na stronie WikiLeaks - W JAKIM CELU KOALICJA PO + PSL GRZEBIE I KOMBINUJE W ZAPISACH USTAWY O LASACH ORAZ KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ !

WSZYSTKO POD ŻYDÓW...

A oto część owej TAJNEJ NOTATKI ambasadora USA ;

(cytat) ,, Jeśli chodzi o regulację kwestii restytucji mienia odebranego w czasie II wojny światowej i epoce komunizmu, Komorowski wyraził zaniepokojenie związane z kryzysem finansowym, który według niego zmienił nieco okoliczności.

Niemniej jednak powiedział, że premier Tusk ZMUSI NIEPOKORNYCH MINISTRÓW, min. rolnictwa i OCHRONY ŚRODOWISKA - DO TEGO BY ,,DOŁOŻYLI SIĘ DO REKOMPENSAT,, SPRZEDAJĄC PAŃSTWOWE LASY I NIERUCHOMOŚCI ,,

(...koniec CYTATU części tajnej notatki ambasadora USA ...dotyczącej PLANOWANEJ SPRZEDAŻY LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE NIEBAWEM!!!)

Bronisław Komorowski zapewnił ambasadora USA, iż (cyt) ,, Tusk jest zdeterminowany, by jak najszybciej uchwalić odpowiednią ustawę,, i przekonywał, że w istniejącym już projekcie tejże ustawy jest przewidziany ,,10 letni plan wypłaty tych rekompensat,, który ma być swego rodzaju ,,MECHANIZMEM BEZPIECZEŃSTWA,, !!!

KOMOROWSKI PODKREŚLAŁ,ŻE ...WPROWADZENIE TYCH PRZEPISÓW TEJŻE USTAWY JEST ABSOLUTNIE KONIECZNE !!!

I co Wy na to Leśnicy ...jak na razie jeszcze Lasów Państwowych??!

...czy to będzie NIEBAWEM  za sprawą Tuska i Komorowskiego NOWE LOGO Lasów Państwowych w Polsce ??!

...bo to się już co niektórym znudziło ??!Ciekawi mnie CO TERAZ UCZYNI NA NOWYM STANOWISKU W BRUKSELI Donald Tusk w sprawie Lasów Państwowych w Polsce, gdyż ,,COŚ JEST W TYM wszystkim NA RZECZY,, - ponieważ to nikt inny a tenże sam typ Donald Tusk , w roku 2008 jako premier RP będąc w Nowym Jorku ...OBIECAŁ ROZWIĄZANIE CIĄGNĄCEGO SIĘ OD LAT PROBLEMU RESTYTUCJI MIENIA KONKRETNIE ...TYLKO ŻYDOWSKIEGO W POLSCE !


A GDZIE JEST MIENIE SKRADZIONE Panie Prezydencie Komorowski – podczas II wojny światowej i przez dekady komunizmu NASZYM RODAKOM POLAKOM W ICH WŁASNEJ OJCZYŹNIE ??!

A GDZIE JEST MIENIE I KRZYWDA ZADOŚĆ UCZYNIONA  PRZEZ NIEMCY. ROSJAN CZY UKRAIŃCÓW ... POLAKOM – łże ex. premierze Tusk ??!

CZAS NAJWYŻSZY RÓWNIEŻ, ABY KTOŚ ODWAŻNY W NASZEJ OJCZYŹNIE - I TO KONIECZNIE PRZED JAKĄKOLWIEK WYPŁATĄ  ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ZE STRONY NASZEGO PAŃSTWA, POLICZYŁ ,A NIE JEST TO WCALE TRUDNE = STRATY JAKIE PONIOSŁA RZECZPOSPOLITA ZA SPRAWĄ CELOWYCH, PODSTĘPNYCH I ŚWIADOMYCH DZIAŁAŃ ANTY POLSKICH ZE STRONY ...ŻYDÓW !!!

...GORĄCO POLECAM WAM  KSIĄŻKĘ Pana Tadeusza M.Płużańskiego na tenże temat ...NIE ROZLICZONYCH KRZYWD NA RZECZPOSPOLITEJ MIĘDZY INNYMI PRZEZ ŻYDÓW,współtwórców KOMUNIZMU w PRL !!!!

Nie! Nie! Nie jestem antysemitą – ALE PRAWDĘ O TEJ HISTORII ŻYDZI NIE CHCĄ JAK ZWYKLE  ZNAĆ, BO.... JEST ZBYT KOSZTOWNA ??!

Z tego co podstępnie dzieje się za naszymi plecami widać, iż idea JUDEO-POLONII która była bardzo mocno rozpowszechniona w środowiskach żydowskich USA i Europy Zachodniej okresu międzywojennego ...ODŻYŁA NA NOWO ??!

WSZYSCY ONI WÓWCZAS NIE BYLI ZACHWYCENI POWSTANIEM Z POPIOŁÓW RZECZPOSPOLITEJ 1918 ROKU – I DLATEGO Z TAKIM OGROMNYM ŻYDOWSKIM ENTUZJAZMEM POWITALI WYBUCH NAJPIERW WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ, A POTEM MASOWO WSTĘPOWALI DO NIELEGALNYCH W POLSCE PARTII JAK DLA PRZYKŁADU KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZACHODNIEJ UKRAINY I KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZACHODNIEJ BIAŁORUSI !!!

Teraz ŻYDZI ogłupiają Polaków … i narzekając na KOMUNIZM, który przecież współtworzyli celowo NA ZGUBĘ POLSKI , chcą a nawet ŻĄDAJĄ teraz jakieś odszkodowania, zadośćuczynienie - po sprzedaży Lasów Państwowych w Polsce ??!

BUNTUJCIE SIĘ PRZED TEGO TYPU ZŁODZIEJSTWEM NASZEJ OJCZYZNY!!!
ODWAŻNIE I GŁOŚNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nie znajdziecie tego typu PRAWDY w ,,Gazecie Wyborczej,, Adama Michnika nie przypadkowo a wiecie dlaczego ?!
Otóż czołowym działaczem KOMUNISTYCZNEJ Partii Zachodniej Ukrainy był jego ojciec Żyd ...Ozjasz Szechter !!!!!!!!!!!!!

Bardzo znaczny procent KOMUNISTÓW W POLSCE lat 1918-1989 to Żydzi, więc niech Prezydent Komorowski zdobędzie się na ODWAGĘ i powie publicznie ; Moszek! Ty na KOMUNIZM nie narzekaj – boś go współtworzył i gnębił oraz okradał Polaków TAKŻE ŁAPY PRECZ OD LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!

Ale żeby to powiedzieć lub napisać ...to jeszcze TRZEBA MIEĆ PRZYSŁOWIOWE JAJA PANIE TUSK-KOMOROWSKI !!!!!!!!!!!!!!

CIEKAWOSTKA ;
Między innymi ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY wydał ostatnio książkę ,,Śladami Żydów. Lubelszczyzna,, gdzie wydawca odmówił sprostowania pewnej ważnej dla Armii Krajowej informacji, faktów, iż to nie AK a zwykli bandyci mordowali Żydów w czasie II wojny światowej – a zginęło ich nie 80 zaś...7 (słownie; siedmiu!!!)

ZGODNIE Z WYROKIEM SĄDU JAKI ZAPADŁ KILKA DNI TEMU Z POWÓDZTWA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – WYDAWCA MA TERAZ OBOWIĄZEK WYSŁAĆ ERRATĘ DO WSZYSTKICH BIBLIOTEK W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ TA KŁAMLIWA KSIĄŻKA ,,Śladami Żydów. Lubelszczyzna,, - A TAKŻE ZAMIEŚCIĆ STOSOWNE PRZEPROSINY W PRASIE !!!

Wiecie jakiej prasie ??! Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W ,,Gazecie Wyborczej,, Michnika … 
a ponadto ,,Tygodnika Zamoyskiego,,...,,Nasz Dziennik,,...,,Kronika Tygodnia,,

BRAVO ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ !!!!!!!!!!!!!!!
Jestem z Was DUMNY !!!!


Z tego co jest mi wiadome, Donald Tusk jest jakoby...HISTORYKIEM ??!

Warto jest, aby facet sobie uzmysłowił, że w czasie gdy tak ,,pilnie nauczał się,, owej historii W POLSCE RZĄDZIŁ KOMUNIZM ...a wraz z nim ŻYDZI !!!


Ja jestem tylko szarym, małym LEŚNIKIEM – ale wiem, że już w XVIII wieku Żyd Jakub Frank WYMYŚLIŁ KONCEPCJĘ ...WYKROJENIA NA RDZENNIE POLSKICH ZIEMIACH PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO !!!
Jego pomysł tak się spodobał Żydom na świecie, że zyskał międzynarodowe poparcie kół oczywiście żydowskich – a DOWODEM TEGO JEST PEWIEN ,, OKÓLNIK KIEROWNIKÓW POLITYCZNYCH KÓŁ ŻYDOWSKICH Z XI 1898 ROKU – DO ŻYDÓW POLSKICH,,

Panie Komorowski, Tusk ; proszę otwórzcie sobie stronę 173 owego okólnika I GDY PRZYJDZIE WAM IDIOTYCZNY POMYSŁ SPRZEDAŻY NASZEGO NARODOWEGO SKARBU JAKIMI SĄ POLSKIE LASY PAŃSTWOWE – przeczytajcie słowa tam widoczne w Sejmie RP!!!

Otóż ,,Okólnik,, ten WZYWA ŻYDÓW POLSKICH :

(cytat) ,, Bracia i Współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…)
Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach WSZYSTKIE NICI WŁADZY SPOŁECZNEJ.

WSZYSTKO CO DO CHRZEŚCIJAN NALEŻY, POWINNO STAĆ SIĘ WASZĄ WŁASNOŚCIĄ, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków.
Już zaczęto na ten cel zbierać potrzebne fundusze, a udaje się lepiej, niż przypuścić by można.

Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy.
Da baron Hirsch, dadzą Rotschyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą.
Bracia i współwyznawcy! Dołóżcie wszelkich usiłowań, ażeby doprowadzić do skutku to, co zamierzamy,,

Na początku XX wieku ten pomysł OGRABIENIA ZIEM POLSKICH PRZEZ ŻYDÓW ...wspierali nawet Niemcy!


...BRAMY POWITALNE WZNOSZONE DLA ARMII CZERWONEJ, KTÓRA NAPADŁA NA POLSKĘ 17 września 1939 ROKU – WZNOSIŁY ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE / KOMUNIŚCI/!!!

...NA KRESACH RZECZPOSPOLITEJ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU ŻYDZI WITALI SOVIETÓW Z KWIATAMI!

...W ŁODZI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU – Z HITLEROWSKIM POZDROWIENIEM WYCIĄGNIĘTEJ ŁAPY , WITANA BYŁA NIEMIECKA KAWALERIA PRZEZ ...DELEGACJĘ ŻYDÓW Z RABINEM UBRANYM W SPECJALNIE CEREMONIALNYM, UROCZYSTYM STROJU !!!

A teraz wy KŁAMCY, OSZUŚCI I ŁAJDACY chcecie od NASZEJ RZECZPOSPOLITEJ odszkodowań lub zadośćuczynienia kosztem Lasów Państwowych , BO NARZEKACIE NA HITLEROWSKI HOLOCAUST I KOMUNIZM ??!


Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.

Czy wiecie kim jest OJCIEC jakoby Wiktor Borowski a właściwie ARON BERMAN - Marszałka Sejmu RP Borowskiego z czasów owej ,,transformacji,, ustrojowej, którą tak zachwala Prezydent Komorowski sadząc ,,DĘBY WOLNOŚCI,, ??!
...pamiętacie Marszałka Borowskiego / a właściwie BERMANA!!!/

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŁOTRÓW / ŻYD !!!/, KTÓRY NIE PONIÓSŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO CO UCZYNIŁ POLAKOM I POLSCE ...to rodzina Marszałka Sejmu RP – O ZGROZO !!!!!

Berman … Poczytajcie RODOWÓD MARKA BOROWSKIEGO według prof. I. R. Nowaka!!!


JAKIE ZASŁUGI W MORDOWANIU POLSKIEGO PATRIOTYCZNEGO PODZIEMIA – ma przyrodni brat (Żyd!) Adama Michnika ...kat stalinowski sędzia, który UCIEKŁ DO SZWECJI przed karą w Polsce. ??!

...oto i on ; przyrodni brat Adama Michnika  STEFAN (Żyd). przed którego domem w szwedzkim UPSALI -wielokrotnie już protestowali  nasi polscy NARODOWCY !!!!


KTO WYMORDOWAŁ NASZE ELITY W KATYNIU ??! KOMUNIŚCI – ŻYDZI !!!

POCZYTAJCIE SOBIE O TAJEMNICACH ,,KRWAWEJ LUNY,, ...ŻYDÓWKA JULIA BRYSTYGIER, JEDNA  Z NAJBARDZIEJ BEZWZGLĘDNYCH KATÓW I OPRAWCÓW WOBEC POLAKÓW I POLSKOŚCI Z CZASÓW STALINOWSKIEJ POLSKI LUDOWEJ!
...oto ta ŻYDOWSKA BESTIA!!!

To ona BEZPOŚREDNIO przesłuchiwała aresztowanego Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, który po latach określił ją dosadnie (cyt),, To straszna kobieta,,

...zapytajcie O TATUSIA Ryszarda i DZIADKA Józefa Panią komisarz UE Danutę Hubne- z domu MŁYNARSKA, JAK ZWALCZALI POLSKOŚĆ NA PODKARPACIU (Nisko) oraz KOGO z Urzędu Bezpieczeństwa za jej ,,politykowania,, odznaczył ,,przypadkowo,, Aleksander Kwaśniewski jako Prezydent RP !!!...DAMY RADĘ!!! WSZYSTKO JEST NA SPRZEDAŻ...


...ale pamiętaj Donek aby ten róg lasów w Polsce tam na południu u Janka  zostawić! BO GDZIEŻ JA POTEM  BĘDĘ MÓGŁ SPOKOJNIE SOBIE  ZAPOLOWAĆ?!


NIEBAWEM ZAPEWNE KOLEJNE PRÓBY OGRABIENIA LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ TAKIE WŁASNIE ,,ELYTY,,...na jakie głosujecie i jakich wybieracie !!!

A detale znajdziecie jak zwykle na www.pigipedia.blogspot.com  ZAPRASZAM!!!