wtorek, 2 grudnia 2014

LASY PAŃSTWOWE I ...KOLEJNY MEDIALNY ,,SUKCES,, PO KTÓRYM LEŚNIK STAJE SIĘ DLA ZWYKŁYCH POLAKÓW MORDERCĄ!

02 grudnia 2014 roku

Tak! Tak!   M O R D E R C  Ą!

Nadmieniam,że wcale to nie są moje słowa ...( cyt) ,,TAK DZIAŁA MAFIA I LEŚNI TERRORYŚCI,, !!! To jeden z i tak ,,delikatnych,, komentarzy w mediach na temat LASÓW PAŃSTWOWYCH oraz dzisiejszego skandalu...

                         

Tak społeczeństwo polskie DZIŚ 02 grudnia 2014 roku - komentowało w mediach  kolejną SKANDALICZNĄ DLA POZYTYWNEGO WIZERUNKU LEŚNIKA sprawę , o której detale w moim wniosku poniżej ;


Piszę jak jest ...SKANDALICZNIE w Lasach Państwowych! 
PRZYPOMNĘ; Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych jest Pan mgr inż Adam Wasiak Sławno,dnia 02 grudnia 2014 roku


Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki
UL. DWORCOWA Nr 8A
11-612 KRUKLANKIdotyczy; dzisiejszych informacji w mediach ogólnopolskich  pt; ,,LEŚNICY ZASTRZELILI ZDROWEGO ŻUBRA,,


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku ( Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) uprzejmie proszę Pana Nadleśniczego o udzielenie mi odpowiedzi w poniższym zakresie, który jest bardzo ściśle związany z w/w informacja medialną;

1/ czy żubr zastrzelony w Lakielach ( woj. warmińsko-mazurskie) pochodził z terenów Nadleśnictwa Borki ?!

2/ kto był PERSONALNIE wnioskodawcą zastrzelenia owego żubra-byka, jaki był jego wiek; proszę o przesłanie mi kopii dokumentów z których wynika na jakiej podstawie został zastrzelony ten zdrowy osobnik, który wspólnie z bydłem rolników korzystał z uroków mazurskich łąk ?!
     ...stracił życie za ,,amory,, ?????!

3/ kto zabezpieczył tuszę, skórę i trofeum zastrzelonego żubra – czy posiadał na to stosowne zezwolenie, gdyż jest to gatunek zwierzyny podlegający ochronie ścisłej w Polsce?!

4/ czy LEŚNICY Lasów Państwowych byli stroną wnioskującą i uzasadniającą zastrzelenie tego zdrowego żubra ?!
Uprzejmie proszę o szczegółową informację w tej kwestii tj; co przemawiało za tym, aby owego żubra zastrzelić ...A NIE UŚPIĆ I PRZETRANSPORTOWAĆ w inny, bezpieczniejszy dla tego zwierza region nadleśnictwa, skoro żył na wolności ??!

5/ JAK DŁUGO (uprzejmie proszę o podanie konkretnego okresu czasu) tenże osobnik ,,stwarzał zagrożenie dla ludzi,, i na czym zdaniem Pana nadleśniczego owe zagrożenie polegało?!
CZY JEST TO ZAGROŻENIE ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE wizją, oględzinami, akcją ratowniczą pogotowia, służb porządkowych ?!

6/ JAK DŁUGO (proszę o podanie przedziału czasowego) TRWAŁO OFICJALNE ZŁOŻENIE WNIOSKU I UZYSKANIE ZGODY NA ODSTRZAŁ TEGO OSOBNIKA, KTO SKŁADAŁ TEN WNIOSEK – a także CO LASY PAŃSTWOWE ZROBIŁY W CZASIE OCZEKIWANIA NA OWE ZEZWOLENIE , ABY TO ,,ZAGROŻENIE,, BYŁO POD KONTROLĄ?!

Proszę o podanie podjętych czynności, oraz czy inne instytucje – a jeśli tak to JAKIE czuwały nad tym zdrowym żubrem, który jakoby był aż takim ,,zagrożeniem,, dla ludzi ...regularnie dokarmiających tego osobnika i traktujących go jako atrakcja turystyczna ??!

7/ PROSZĘ O PODANIE KTÓRY TO Z KOLEI ŻUBR - ZOSTAŁ ZASTRZELONY NA TERENIE NADLEŚNICTWA BORKI W CIĄGU OSTATNICH 6 LAT ?!

8/PROSZĘ O PRZESŁANIE MI WSZELKICH INFORMACJI JAKIE SĄ W POSIADANIU PANA NADLEŚNICZEGO – A ŚWIADCZĄCYCH O TYM,ŻE CAŁE STADO ŻUBRÓW ,,ZAGRODY POKAZOWEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH,, W NADLEŚNICTWIE BORKI ...KTÓRE RÓWNIEŻ ZOSTAŁO NIEDAWNO ZASTRZELONE – BYŁO RZECZYWIŚCIE CHORE NA GRUŹLICĘ!

PRZYPOMNĘ , IŻ Z INFORMACJI JAKIE JUŻ UZYSKAŁEM WYNIKA, ŻE NAJPIERW OWE STADO ,,POKAZOWE,, ŻUBRÓW ZASTRZELONO ...oczekując na wyniki badań, o które tym razem niniejszym pytam!

9/ DLACZEGO leśnicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borki – nie zdecydowali się na etyczny i humanitarny sposób rozwiązania problemu owego zdrowego żubra , poprzez jego uśpienie przy pomocy lekarza weterynarii i przewiezienie albo do lasu z dala od tego ,,wrażliwego,, miejsca = ALBO TEŻ DO WASZEJ ,,ZAGRODY POKAZOWEJ,, ??!
Uprzejmie proszę o szczegółowe informacje na to pytanie; W CZYM BYŁ PROBLEM ??!

10/ KTO ODDAŁ STRZAŁ DO TEGO ZDROWEGO OSOBNIKA i czy była to ta sama osoba, którą wyznaczył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydający tego typu zezwolenia dotyczące gatunków chronionych ?!

11/PROSZĘ O PODANIE NAZWY BIUR POLOWAŃ, KTÓRE ORGANIZOWAŁY LUB NADAL ORGANIZUJĄ NA TERENIE PAŃSKIEGO NADLEŚNICTWA BORKI ...KOMERCYJNE POLOWANIA INDYWIDUALNE NA OBJĘTE ŚCISŁA OCHRONĄ GATUNKOWĄ ŻUBRY!!!

12/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE ZA ZASTRZELENIE ŻUBRA – BYKA LUB TEŻ ŻUBRA – KROWY , LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA BORKI PRZYJMOWAŁY LUB PRZYJMUJĄ OPŁATY FINANSOWE SIĘGAJĄCE KWOT NAWET KILKUNASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA JEDNEGO ŻUBRA ??!

13/ PROSZĘ O PODANIE W FORMIE WYKAZU JAKIE TO KWOTY ZA ŻUBRA BYKA, A JAKIE ZA ŻUBRA KROWĘ LUB CIELAKA otrzymało Nadleśnictwo Borki w latach 2014-2008, a także w jaki sposób i na jakiej podstawie były te kwoty ZA ODSTRZAŁ GATUNKU POD ŚCISŁA OCHRONĄ księgowane w nadleśnictwie ??!

14/ Na jakiej podstawie wysunięto twierdzenie, iż JAKOBY TEN OSOBNIK PO EWENTUALNYM UŚPIENIU I WYWIEZIENIU GO W INNY REJON NADLEŚNICTWA BORKI ...wróciłby dokładnie w to samo miejsce (GPS) ??!
Proszę o wyjaśnienie mi tych ,,rewelacji,, medialnych – po rozmowie z Panem nadleśniczym ???!

15/ KTO JEST WINNY TEMU,ŻE OSOBNIK TEN ZAMIAST ZASTRZELENIA – NIE TRAFIŁ DO WIELU OŚRODKÓW, KTÓRE RÓWNIEŻ PO UZYSKANIU TĄ SAMĄ DROGĄ ADMINISTRACYJNĄ ZEZWOLENIA OD GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA , BARDZO CHĘTNIE PRZYJĘŁYBY TO RZADKIE ZWIERZE DO SIEBIE ??!
Czy znany jest Panu nadleśniczemu w ogóle fakt istnienia już w Polsce tego typu ośrodków jak np.; koło Słupska ??!
Czy czynił Pan jakiekolwiek starania ABY ZASTRZELENIE BYŁO SKRAJNĄ OSTATECZNOŚCIĄ – a jeśli tak to jakie ?????

16. Jaka ilość osób odwiedziła w 2014 roku ,,ZAGRODĘ POKAZOWĄ,, żubrów w waszym nadleśnictwie i ile jest tam aktualnie osobników (proszę podać wiek i płeć) ?!

Darz Bór !

Krzysztof Kowalczyk

Uprzejmie proszę o podanie mi odpowiedzi na ten powyższy wniosek wyłącznie drogą elektroniczną na mój adres e-mail ; 


OSZCZĘDZAJMY WSPÓLNIE PAPIER I PRZEPIĘKNE NATURALNE ŚRODOWISKO W POLSCE ...tak bardzo niebezpieczne dla żubrów w Nadleśnictwie Borki !!!

...oto jak ,,STRASZNIE NIEBEZPIECZNE,, są dla ludzi żubry w Polsce !!!

...gdyby taka sytuacja miała miejsce na terenie Nadleśnictwa Borki /RDLP Białystok/ = TEN ZWIERZ LEŻAŁBY JUŻ TRUPEM!!!