niedziela, 21 grudnia 2014

LASY PAŃSTWOWE...MIERNOTA,LEKCEWAŻENIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA A ZARAZEM OBYWATELI RZECZPOSPOLITEJ - NAGRADZANA WYSOKIM ODZNACZENIEM PRZEZ PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO!

21 grudnia 2014 roku

TAK! TAK!
Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski - wyłącznie na podstawie PANUJĄCYCH OD LAT POLITYCZNYCH UKŁADÓW I POSPOLITEGO WAZELINIARSTWA PANOSZĄCEGO SIĘ JUŻ NA DOBRE  W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,, - odznaczył w tym roku jednym z najwyższych odznaczeń państwowych osobę nie zasługującą na aż takie wyróżnienie!

OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA...a ,,okazją,, na owe odznaczenie była ogólnopolska impreza pod nazwą ,,90 - LAT LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE,, którą nie przypadkowo zorganizowano w KOLEBCE KOMUNIZMU W POLSCE CZASÓW PRL tj; w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie!!!!
                                              
                                           
...oto DOKUMENT ZDRADY NARODOWEJ - ZDRADY PAŃSTWA POLSKIEGO I JEGO NAJPIĘKNIEJSZYCH KART HISTORII, dzięki któremu nadal funkcjonują na setkach tysięcy hektarów ,,LASY PAŃSTWOWE,,  W POLSCE 2014 ROKU !!!!!

ZAŚ ,,STRAŻNIKÓW,, KARIEROWICZÓW OWEGO OGROMNIE NIEDOSKONAŁEGO SYSTEMU FUNKCJONOWANIA ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, W POLSCE OPARTEGO NA KRZYWDZIE TYSIĘCY POLSKICH RODZIN - na przykładzie RDLP Lublin i jej obecnego dyrektora ...NAGRADZA OSOBIŚCIE PREZYDENT MOJEJ - NASZEJ RZECZYPOSPOLITEJ !!! 
                                                                     
                                                         
TAK OGŁUPIANO POLAKÓW 70 LAT TEMU W 1944 ROKU ...a dziś nie pozwalajmy na CIĄG DALSZY kłamstw z tamtego okresu naszej tragicznej historii !

Bo to właśnie tam W LUBELSKICH LASACH od 1944 roku skrupulatnie realizowano pomysł samego Stalina  z sovieckim tak zwanym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i ...SKRADZIONO SETKI TYSIĘCY HEKTARÓW GRUNTÓW , A W TYM I LASÓW PRYWATNYM WŁAŚCICIELOM, KTÓRYM DO DZIŚ 2014 ROKU NIE ODDANO ICH WŁASNOŚCI - zaś utworzono NADLEŚNICTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!
  ....PRZYPOMNIJCIE SOBIE MOI RODACY  TO UJĘCIE NA KTÓRYM JÓZEF STALIN NA KREMLU TRZYMA NASZE GODŁO NARODOWE POLSKIEGO ORŁA W KORONIE ??!
SKĄD SOVIECI SKRADLI NAM  AKURAT TO GODŁO NARODOWE PO NAPAŚCI NA POLSKĘ 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU ????
To musiało być ogromnie ważne dla Stalina miejsce...z Sejmu Rzeczpospolitej ??! z biura Prezydenta RP ????

O TEJ KRZYWDZIE TYSIĘCY WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH I ICH OBECNYCH SPADKOBIERCÓW ...prawie nigdzie nie znajdziecie w mediach żadnej informacji!

DUŻO DETALI - napisałem już na swym blogu i znajdziecie o tym bez problemu w historii mojego www.pigipedia.blogspot.com NIE PRZYPADKOWO o roli w tym okradaniu lasów prywatnych Lubelszczyzny, gdzie w 1944 roku wkroczyły wojska sovieckie ... 

KIM JEST  ów moim zdaniem NIESŁUSZNIE ODZNACZONY  a naruszający obowiązujące prawo, ukrywający bezprawie w lasach RDLP Lublin, a na dodatek lekceważący obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, któremu ma USTAWOWY OBOWIĄZEK udzielić wszelkich żądanych  informacji dotyczących jego działalności oraz  JAKOBY ,,zasług,, w Lasach Państwowych??!

                              

I o tym właśnie w detalach niebawem...W PEŁNEJ KRASIE - z imienia i nazwiska oraz funkcji jaka tenże pełni w POLITYCZNYCH  Lasach Państwowych Polski 2014 roku !
Sławno,dnia 21 grudnia 2014 rokuKANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-902 WARSZAWA
UL. WIEJSKA NR 10S K A R G A

na podstawie treści art.54 oraz art. 63 Konstytucji RP – niniejszym składam skargę do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w interesie publicznym, a dotyczącą BEZPRAWNOŚCI DZIAŁAŃ,oraz RAŻĄCEGO NARUSZANIA OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY przez odznaczonego z rąk Prezydenta KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI w dniu 07 maja 2014 roku – obecnego dyrektora RDLP Lublin Pana Jana KRACZEK.


Szanowny Panie Prezydencie RP!

Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jakie otrzymał z Pańskich rąk dyr. Kraczek ,, za osiągnięcia zawodowe i wkład w rozwój leśnictwa i lasów,, powinno szczególnie zobowiązywać wyróżnionego do PRAWORZĄDNOŚCI jako urzędnika Skarbu Państwa Lasy Państwowe!

NIESTETY z przykrością pragnę Pana Prezydenta zawiadomić niniejszą skargą, iż słowo ,,PRAWORZĄDNOŚĆ,, … ,,UCZCIWOŚĆ ZAWODOWA,,...jest dla Pana Jana KRACZEK – czystą abstrakcją i pojęciami pojmowanymi przez w/w w sposób bardzo specyficzny tj; NIEZGODNY Z PRAWEM obowiązującym bez wyjątku każdego Polaka!

Od wielu, wielu lat zbieram informację na temat LASÓW PAŃSTWOWYCH LUBELSZCZYZNY i ogromu bezprawia, a także krzywd tysięcy polskich rodzin – NASZYCH RODAKÓW,którym od 1944 roku komunistyczne władze podległe Moskwie ukradły bezpowrotnie ogromne majątki na tym terenie Rzeczpospolitej!

Z MAJĄTKÓW TYCH  UTWORZONO TAKŻE...mnóstwo nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,LASY PAŃSTWOWE,, - o czym mam nadzieję, iż Pan Prezydent RP jest tego świadom!

JEST TO TRAGICZNA PRAWDA HISTORYCZNA NASZEJ POLSKI ...nadal skrzętnie pomijana i ukrywana przez ,,STRAŻNIKÓW,, owego systemu i skradzionego Polakom mienia – chociażby w osobie obecnego dyrektora RDLP Lublin Pana Jana Kraczek, którego tak uroczyście za ,,ZASŁUGI,, Pan odznaczył !!!

Poszukując KOLEJNYCH informacji o funkcjonowaniu kilku podległych dyr. Kraczek  nadleśnictw – zwróciłem się do niego drogą elektroniczną w dniu 28 listopada 2014 roku o godzinie 9.07 z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, CO JEST ZGODNE Z MOIMI PRAWAMI KONSTYTUCYJNYMI a także treścią samej ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku!

ODZNACZONY ,,ZA OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE I WKŁAD W ROZWÓJ LEŚNICTWA,, przez Pana Prezydenta Pan dyr. Kraczek – MIAŁ OBOWIĄZEK wynikający z art.13 ust.1 tejże ustawy udzielenia mi odpowiedzi (cytat) ,,BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU,,

NIESTETY nie przypadkowo, co pragnę jednoznacznie podkreślić – TAK UROCZYŚCIE WYRÓŻNIONY I ODZNACZONY PRZEZ PANA PREZYDENTA Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , pomimo upływu już prawie miesiąca ...nie udzielił mi żadnej odpowiedzi!

We wniosku jaki złożyłem 28 listopada 2014 roku – poprosiłem dyr. Kraczek o  przesłanie na mój adres poczty e-mail protokołów z kontroli PODLEGŁEJ MU INSPEKCJI REGIONALNEJ w pewnym nadleśnictwie, gdzie Skarb Państwa Lasy Państwowe ...stracił za ,,rządów,, Pana Kraczek wyłącznie Z WINY NIEUDACZNIKÓW I BRAKU KOMPETENCJI ogromny majątek o wartości wielu milionów złotych!

NA ŚLAD TEJ SKANDALICZNEJ SPRAWY PRZYPADKOWO WPADŁEM W 2010 ROKU...i konsekwentnie usiłuję ją wyjaśnić, POMIMO RZUCANIA MI KŁÓD POD NOGI ZE STRONY ,,KAWALERA ORDERU,, dyr. RDLP Lublin Jana Kraczek !!!!!!!

Szanowny Panie Prezydencie!

ZBLIŻA SIĘ KOLEJNA KAMPANIA NA URZĄD PREZYDENTA RP I WYBORY GŁOWY PAŃSTWA W 2015 ROKU – w związku z powyższym, pragnę niniejszą skargą dotyczącą braku kompetencji ze strony ,,Kawalera Orderu,, zasugerować Prezydentowi MOJEJ OJCZYZNY – aby Ten przed KOLEJNYM wyjazdem w nie przypadkowo ,,gościnne,,lasy Lubelszczyzny zainteresował się chociażby tym, JAKI TO INTERES PRYWATNY ZAŁATWIŁ SOBIE ZA SPRAWĄ OWEJ SKANDALICZNEJ SPRAWY OGROMNEGO MAJĄTKU, KTÓRY STRACIŁY LASY PAŃSTWOWE ...ów wyróżniony !!!

Jak się okazuje – piastując funkcję dyrektora RDLP w Polsce, BEZ WIEDZY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ...można bardzo wiele osiągnąć ,,po drodze,, .

O sprawie wie ..max. 5 osób w Polsce, w tym zainteresowany i oczywiście NIE MA O TYM INTERESIE ZIELONEGO POJĘCIA obecny dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak, któremu pragnąłem w dniu 01 lipca 2013 roku przekazać moją wiedzę w tej kwestii, lecz ten NAGLE zmienił ustalenia i wysłał na spotkanie ze mną tego dnia w Warszawie swego miernego zastępcę Pana Szramkę...

MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ, IŻ ZA SPRAWĄ NINIEJSZEJ SKARGI JAKĄ KIERUJĘ NIE PRZYPADKOWO DO PREZYDENTA RP – otrzymam ekspresem owe protokoły z kontroli, o które prosiłem ,,Kawalera Orderu.. Pana Jana Kraczek!

Zaczyna mnie martwić fakt treści zawartej w art.23 tejże ustawy o dostępie do informacji publicznej - szczególnie przed zbliżającą się kampanią prezydencką, gdyż stanowi on że (cyt),, KTO , WBREW CIĄŻĄCEMU NA NIM OBOWIĄZKOWI – NIE UDOSTĘPNIA INFORMACJI PUBLICZNEJ , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO ROKU,,


Jako dowód na popieranie MIERNOTY i BRAKU KOMPETENCJI pośród nadleśniczych podległych ,,Kawalerowi Orderu,, Panu dyr. RDLP Lublin Kraczek – pozwolę sobie podać Panu Prezydentowi KOLEJNY PRZYKŁAD RAŻĄCEGO NARUSZANIA PRAWA !

W wyniku mojej skargi odnośnie jak widzę NIE PRZYPADKOWO odmowy udzielania mi informacji publicznej przez jednego z Panów nadleśniczych z terenu RDLP Lublin – obecny dyrektor Generalny LP ( Pan Adam Wasiak) skierował sprawę do dyr. Kraczek pismem znak sprawy ; GI-052-93-(2)/14 o dziwo...BEZ DATY (!!!!) w listopadzie b.r. celem zbadania zarzutów z mojej strony !

Dnia 11 grudnia 2014 roku ,,Kawaler Orderu,, dyr. Kraczek – pismem  DK-051-34/14 w wyniku jak to określono ,,dogłębnego zbadania sprawy,, odpisał mi między innymi,iż (cyt) ,,Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie ustaliła,że Nadleśniczy udzielając odpowiedzi nie dotrzymał czternastodniowego terminu przewidzianego w ustawie o dostępie do informacji publicznej,, !
KONIEC! KROPKA! Żadnych dodatkowych informacji mówiących o tym,że takie ,,wpadki,, nie będą miały więcej miejsca w tejże RDLP Lublin pod wodzą ,,Kawalera Orderu,, Prezydenta RP , czy też zwrócono owemu nadleśniczemu uwagę na BEZPRAWNOŚĆ jego postępowania!!!

Przypomnę tylko,iż ustawa o dostępie do informacji publicznej gwarantuje mi dostęp do danych publicznych jak ;
  • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć;
  • DOKUMENTACJI PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI, oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających !

CZEGO WIĘC BOI SIĘ ,,KAWALER ORDERU,, PANA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ A OBECNY DYREKTOR RDLP LUBLIN – PAN JAN KRACZEK , RAŻĄCO NARUSZAJĄCY MOJE PRAWA KONSTYTUCYJNE, ORAZ SAMĄ USTAWĘ O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, KTÓRA W ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCIACH NAWET GWARANTUJE MU ZA TO BEZPRAWIE ….KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI ?????

Szanowny Panie Prezydencie RP!

W Hali Targów Lublin, gdzie uroczyście w obecności Prezydenta RP obchodzono jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych – tenże sam dyr. Kraczek przybliżył  tam zebranym HISTORIĘ POWSTAŁEJ 01 SIERPNIA 1944 ROKU Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

PODKREŚLIŁ,IŻ SYTUACJA ,,NASZYCH LASÓW,, (???!) PO WOJNIE BYŁA DRAMATYCZNA …

,, POWOJENNE LEŚNICTWO STANĘŁO PRZED OGROMNYMI WYZWANIAMI. UDAŁO SIĘ. ZWIĘKSZYLIŚMY LESISTOŚĆ WOJEWÓDZTWA Z 16 DO 24 PROCENT,, - dodał wówczas dyr. Jan Kraczek!

Był  Pan na tym spotkaniu Panie Prezydencie...DLACZEGO ANI SŁOWEM NIE WSPOMNIANO WTEDY O TYM JAKĄ ROLĘ W ZWIĘKSZENIU LESISTOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH MIAŁA ...BEZPRAWNA KRADZIEŻ TYSIĘCY HEKTARÓW LASÓW NA LUBELSZCZYŹNIE JEJ PRYWATNYM WŁAŚCICIELOM ZA SPRAWĄ OSOBISTEGO POMYSŁU JÓZEFA STALINA I MANIFESTU PKWN ???!

Manifest PKWN to dowód i świadectwo tamtych lat na przejmowanie władzy państwowej w Polsce przez miernoty i ZDRAJCÓW POLSKI zależnych od Związku Radzieckiego!!!

PKWN POWSTAŁ W MOSKWIE...to perfidny dokument dezinformacyjno-propagandowy, który o czym mało kto wie w Polsce – ZAPEWNIAŁ O ZWROCIE WŁASNOŚCI PRYWATNEJ BYŁYM WŁAŚCICIELOM !

Spadkobiercy tych skradzionych na Lubelszczyźnie majątków ziemskich a w tym i lasów ...CZEKAJĄ DO DZIŚ NA ICH ZWROT !!!

W momencie wkroczenia armii sovieckiej na Lubelszczyznę istniejąca tu ORDYNACJA ZAMOYSKICH posiadała 59.054 hektary, przynoszące dochody i sprawnie działającym, dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwom ziemskim, posiadającym wiele zakładów przemysłowych.

ZOSTAŁA POWOŁANA USTAWĄ SEJMU RZECZPOSPOLITEJ Z DNIA 08 LIPCA 1589 ROKU...

ISTNIENIE ORDYNACJI PO 356  LATACH JEJ ISTNIENIA ZAKOŃCZYŁ ÓW KOMUNISTYCZNY DEKRET PKWN z 6 września 1944 roku o reformie rolnej – przystępując natychmiast do parcelacji majątków i gruntów uprawnych, tworząc między innymi Państwowe Gospodarstwa Rolne ...spod znaku ,,SIERP I MŁOT,, !!!

I RZECZ NAJWAŻNIEJSZA – o której także ANI SŁOWEM nie wspomniano 07 maja 2014 roku podczas uroczystych obchodów 90-lecia Lasów Państwowych tj ;

...GŁÓWNY MAJĄTEK ORDYNACJI ZAMOYSKICH czyli 54.889 hektarów PIĘKNYCH LASÓW – ukradło komunistyczne państwo polskie,wasal Kremla, na mocy wytycznych z Moskwy tj; KOLEJNEGO dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 roku mówiącego o nacjonalizacji lasów!!!

KTÓŻ DZIŚ 2014 ROKU WIE Z POLSKICH LEŚNIKÓW PANIE PREZYDENCIE - PO 70 LATACH OD TEGO ZŁODZIEJSTWA, ŻE OSTATNI ORDYNAT TYCH DÓBR JAN,TOMASZ ZAMOYSKI (1939-1946), MARSZAŁEK-SENIOR SENATU III RZECZPOSPOLITEJ W ZAMIAN ZA UKRADZIONE DOBRA ...nabył od komunistów prawo do płacy urzędnika państwowego VI kategorii …???!

JAKĄ KATEGORIĘ PŁACY URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO MA DZIŚ W 2014 ROKU TAK MIERNY I ŁAMIĄCY PRAWO W POLSCE I ODZNACZANY NAWET OSOBIŚCIE PRZEZ PREZYDENTA RP – obecny dyrektor RDLP Lublin Pan Jan Kraczek ???!

OSTATNI ORDYNAT, MARSZAŁEK-SENIOR SENATU III RP - przy nim akurat w tej kwestii byłby ZEREM...

TO DOWÓD NA TO ILE KOSZTUJE DZIŚ W ,,WOLNEJ,, POLSCE ...STANIE NA STRAŻY ZDOBYCZY KOMUNIZMU, KTÓRY OD 1944 ROKU KRADŁ WSZYSTKO DEKRETAMI CO POPADNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I od zawsze prawie było mało istotne JAKA MIERNOTA - będzie stała na tej straży, w myśl zasady komunistów ; BIERNY – MIERNY- ALE WIERNY !!!

Na zakończenie pragnę Panu Prezydentowi RP przekazać, iż moje zainteresowanie akurat tym regionem Polski i lasami jest nie przypadkowe ,gdyż - ma swoje bardzo głębokie korzenie historyczne!

MOI PRAPRZODKOWIE SĄ OD SETEK LAT ZWIĄZANI Z ORDYNACJĄ ZAMOYSKICH, NA KTÓRĄ SEJM RZECZPOSPOLITEJ NAKŁADAŁ OBOWIĄZEK UTRZYMYWANIA W POGOTOWIU PRZEZ 356 LAT (!!!!!!!!!) STAŁEJ, PROPORCJONALNEJ DO MAJĄTKU SIŁY ZBROJNEJ – ZAWSZE GOTOWEJ DO OBRONY OJCZYZNY!!!!!!!

Formalnie Ordynacja (zarząd i urzędnicy) przestała istnieć 21 lutego 1945 roku...z chwilą opanowania tych ziem przez komunistów!

Od 1943 roku w tej ziemi Ordynacji Zamoyskich spoczywa zamordowany przez Niemców w lasach podczas jednych z największych pacyfikacji na ziemiach RP w czasie II wojny światowej mój dziadek Jan, ojciec mojej mamy – KTÓRY DZIELI JEDNĄ WSPÓLNĄ MOGIŁĘ ZE SWYMI KUZYNAMI I PRZYJACIELEM !
Zostali zabrani z lasu i skrycie pochowani przez Rodzinę lipcową nocą … wszyscy mieli po 17.19.21 i 25 lat!

Pod domem moich dziadków i pradziadków osobiście stacjonował i korzystał z zaopatrzenia i pomocy rannym kilka dni generał Władysław Anders ze swoim wojskiem we wrześniu 1939 roku (Nowogródzka Brygada Kawalerii w sile około 3 tysięcy żołnierzy!) po zwycięskiej potyczce z hitlerowcami,który potem ruszył niebawem z naszym wojskiem ...wprost w łapy sovietów,gdzie ranny dostał się do niewoli !!!

Wręcz na progu domu mojej zawsze gościnnej dla PATRIOTÓW Rodziny, a w konającej już wówczas za sprawą komunistów Ordynacji Zamoyskich – został podstępnie zamordowany w zasadzce po wojnie jeden z najsłynniejszych dziś żołnierzy wyklętych, którego zwłoki UB przetrzymywało na ziemi przez kilkanaście dni przed swoim urzędem...

WIERZĘ W TO,ŻE GDYBY NA DZIŚ ORDYNACJA ZAMOYSKICH ISTNIAŁA NADAL – TO ZA TAKĄ JAKOŚĆ I ,,PROFESJONALIZM,,W PRACY JAKĄ REPREZENTUJE SOBĄ OBECNY DYREKTOR RDLP LUBLIN PAN JAN KRACZEK , ZOSTAŁ BY ON JUŻ DAWNO WYWALONY NA PRZYSŁOWIOWY ,,ZBITY PYSK,, ZA NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ I ŁAMANIE PRAWA!!!

NAWET GDYBY POSIADAŁ OD SAMEGO PREZYDENTA ...Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski !!!

,,ODRODZENIA,, JAKIEJ POLSKI...Panie Prezydencie RP ????!

Uprzejmie proszę Prezydenta RP o spowodowanie przestrzegania wreszcie prawa przez owego ,,Kawalera Orderu,, w RDLP Lublin i rychłe otrzymanie protokołów z kontroli o jakie wnioskowałem miesiąc temu...gdyż mam jeszcze szereg pytań w przyszłości i będę składał kolejne wnioski o udostępnienie mi informacji publicznej!


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości; / Z PROŚBĄ O PILNĄ REAKCJĘ – NA TO BEZPRAWIE !!!/

1/ Minister Środowiska – Pan Maciej Grabowski
2/ Dyrektor Generalny LP – Pan Adam Wasiak

PS.

A to info dla czytelników mojego bloga ; CZY PONIŻSZA SPRAWA POGRĄŻY W KŁOPOTACH PREZYDENTA RP ???Prezydent RP Komorowski ,,stracił pamięć,,w sprawie spotkań z pułkownikiem KGB z Moskwy Aleksandrem Lichockim...