wtorek, 9 grudnia 2014

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA SŁAWNO / RDLP SZCZECINEK/ - GDZIE SIĘ PODZIAŁO GNIAZDO ORŁA BIELIKA ...TRWAJĄ POSZUKIWANIA !


Sławno,dnia 09 grudnia 2014 rokuPAN GRZEGORZ KUBIAK
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
71-637 SZCZECIN
UL. TEOFILA FIRLIKA nr 20
Szanowny Panie Dyrektorze!


W dniu 09 grudnia 2014 roku około godziny 14.00 – w odpowiedzi na Państwa prośbę, przekazałem Wam drogą elektroniczną 54 sztuki zdjęć obrazujących istniejące i sukcesywnie budowane przez parę orłów bielika gniazdo w oddziale leśnym 285 leśnictwa Kosierzewo /Nadleśnictwo Sławno, RDLP Szczecinek/,KTÓRE W DNIACH 17-22 PAŹDZIERNIKA 2014 roku ZOSTAŁO WYCIĘTE PRZEZ LASY PAŃSTWOWE, WRAZ ZE STOJĄCĄ ZDROWĄ SOSNĄ, NA KTÓREJ TE PIĘKNE PTAKI BUDOWAŁY SOBIE SWÓJ DOM!

Nadmieniam,iż osobiście to miejsce ujawniłem i dużo wcześniej przed tą nieprawdopodobną wręcz dewastacją gniazda orłów zgłosiłem powyższy fakt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, po czym byliśmy umówieni na WSPÓLNE OGLĘDZINY TEGO MIEJSCA w pobliskiej miejscowości, dosłownie tuż przed wycinką tego drzewa PRZEZ NADLEŚNICTWO SŁAWNO, w ramach planowanych zgodnie z planem urządzania lasu cięć w drzewostanie!

CZYNNOŚCI TE ZMIERZAŁY DO USTANOWIENIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM STREFY OCHRONNEJ GNIAZDA!

PONIEWAŻ W MEJ OCENIE ZOSTAŁO POPEŁNIONE KILKA PRZESTĘPSTW min z art.187 par.1 kk; art.181 par.3 kk; art.231 kk – uprzejmie proszę o nie przekazywanie MOICH MATERIAŁÓW DOWODOWYCH W POSTACI TYCH KILKUDZIESIĘCIU ZDJĘĆ komukolwiek z Lasów Państwowych, ponieważ jest to materiał dowodowy dotyczący tego rażącego naruszenia prawa!

NIESTETY Z PRZYKROŚCIĄ MUSZĘ TO PRZYZNAĆ JAKO LEŚNIK , czego doświadczyłem WIELOKROTNIE osobiście w swoim życiu – iż krętactwo kierownictwa Nadleśnictwa Sławno,oraz jego NADZORU (Służba Leśna Lasów Państwowych!)jest tam obecnie wyższa niż ...Mont Everest !

Osoby te dla ratowania własnych stanowisk, premii i tak zwanego ,,DOBREGO IMIENIA ORAZ WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH,, ZROBIĄ WSZYSTKO i są w stanie sfałszować KAŻDĄ SYTUACJĘ I OKOLICZNOŚĆ, by tylko zminimalizować własne prostactwo, brak kompetencji, wiedzy itp. !!!

W nadleśnictwie tym przepracowałem ponad 20 lat i zostałem nielegalnie zwolniony z pracy – co potwierdzają prawomocne wyroki Sądów Rejonowego i Okręgowego w Koszalinie!

Piszę o tym nie przypadkowo, gdyż zauważyłem swego rodzaju ,,modę,, (sic!!!!) na USPRAWIEDLIWIANIE niegospodarności i BRAK NADZORU w tej jednostce Lasów Państwowych a także ,,fachowości i profesjonalizmu,, ze strony kierownictwa nadleśnictwa – faktem, iż winą tego stanu rzeczy jest JAKOBY wieloletni ,,konflikt,, między mną jako osobą zawiadamiającą o różnych nieprawidłowościach na tym terenie a Nadleśnictwem Sławno!

JEST TO BZDURA wyssana z palca,gdyż konflikt jaki powstał przed laty NIE Z MOJEJ WINY, po zwolnieniu mnie z pracy – został PRAWOMOCNIE rozstrzygnięty przez Sąd RP Z MEGO POWÓDZTWA na moja korzyść w 2012 roku!

Wracając do sprawy tej kuriozalnej dewastacji gniazda orłów bielika, które widzieliśmy siedzące nieopodal i w locie DOKŁADNIE NA MIEJSCU KOMISYJNYCH OGLĘDZIN ZORGANIZOWANYCH PRZEZ R.D.O.Ś. SZCZECIN ,NAWET POMIMO WYCINKI STOJĄCEGO DRZEWA WRAZ Z TYM GNIAZDEM w dniu 26 listopada 2014 roku – proszę ponownie jako zawiadamiający Was o tej sprawie o stosowne zawiadomienie organów ścigania, które muszą wyjaśnić CO ZROBIONO Z TYM GNIAZDEM!

Informuję jednocześnie Państwa, iż OSOBIŚCIE W BIEŻĄCYM TYGODNIU SKŁADAM DO PROKURATURY ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU KILKU PRZESTĘPSTW W TEJ SPRAWIE WYCINKI GNIAZDA ORŁA BIELIKA - Z WINY KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA SŁAWNO /RDLP Szczecinek/ , zawiadamiając jednocześnie o detalach przekazanych W TEJ SPRAWIE pism i dowodów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Niestety ale WSZYSTKIE obowiązujące akty prawne, których przepisy stanowią o ochronie ścisłej orłów bielika w Polsce, a szczególnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt - ZOSTAŁY RAŻĄCO I SKANDALICZNIE NARUSZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO ,,LASY PAŃSTWOWE,, NADLEŚNICTWA SŁAWNO / RDLP SZCZECINEK/.

Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o zajętym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska stanowisku w tej sprawie.

Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Pozwolę sobie niniejszym zawiadomić Państwa, iż TEGO TYPU SKANDALICZNE PRZYPADKI staja się w Lasach Państwowych już ,,CODZIENNOŚCIĄ,, - ponieważ bardzo podobna sytuacja związana Z WYCINKĄ KILKUSET METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA BEZPOŚREDNIO W WYZNACZONEJ JUŻ ŚCISŁEJ STREFIE ORLIKA KRZYKLIWEGO, BĘDĄCEGO TAKŻE POD OCHRONĄ ŚCISŁĄ miała miejsce ostatnio w Nadleśnictwie Elbląg,Leśnictwo Zalesie oddz.47 n / RDLP Gdańsk/, gdzie...KOMISYJNIE NIE ZNALEZIONO PO TYM GNIAZDA !!!!!!!
Dyrektorem jest tam Jan Szramka...


Do wiadomości;

1/ MINISTER ŚRODOWISKA Pan Henryk Grabowski

2/ GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Pan Michał Kiełsznia

3/ GENERALNY DYREKTOR LASÓW PAŃSTWOWYCH Pan Adam Wasiak    

                                 

Orły bieliki budowały gniazdo na tej sośnie... / zdjęcia wykonałem telefonem komórkowym/

 
 ...dosłownie tuż obok tego słupka oddziałowego!...NIKT INNY TYLKO LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA SŁAWNO w ten oto sposób - WYZNACZYLI GRANICE I DRZEWA DO WYCINKI W TEJ STREFIE BUDOWANEGO GNIAZDA PRZEZ ORŁY!

Od tej powyższej sosny z widoczną farbą koloru białego i poniżej pomarańczowego naniesionego przez Leśników LP w ten oto sposób wyznaczających granicę wydzielenia w kompleksie leśnym - owe gniazdo było max.30 MAŁYCH KROKÓW i było doskonale widoczne !!!                                                                                                                                                                        ....TO GNIAZDO ZNIKNĘŁO  BEZ ŚLADU , ZAŚ OTO CO PO NIM POZOSTAŁO !!!...WIDOCZNE GOŁYM OKIEM W KORONIE SOSNY, JUŻ DUŻE GNIAZDO ZBUDOWANE PRZEZ PRZEPIĘKNE ORŁY,KTÓRE STĄD MIAŁY KILKASET METRÓW DO RZEKI I HODOWLANYCH STAWÓW PSTRAGA  - NIE MOGŁO BYĆ NIE WIDOCZNE DLA NIKOGO !!!!
POSZUKIWANIA GNIAZDA TRWAJĄ............a ja jestem w 100% pewien,iż NIKT GO JUŻ NIGDY NIE ZNAJDZIE !


PYTANIE RETORYCZNE; CZY ŚCIEMA INSPEKCJA DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ - DA RADĘ ZROBIĆ Z TEGO FAKTU I OKOLICZNOŚCI  GNIAZDO....MALEŃKIEJ SIKORKI-BOGATKI A NIE ORŁA BIELIKA ???!

Po tym co osobiście z nimi przeżyłem i nadal przeżywam ....JESTEM W 100 % PEWIEN,ŻE TAK !
Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MAŁO TEGO ...KTO BĘDZIE ,,KOZŁEM OFIARNYM,, TEJ SPRAWY, gdyż Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych W OBECNYM WYDANIU = nie może winić za taki skandal NIKOGO z ,,konkursowych,, nadleśniczych !


A dla moich czytelników www.pigipedia.blogspot.com dodam; ...TO JESZCZE NIE KONIEC TEGO TYPU ,,NIESPODZIANEK,, W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO !!!
c.d.n.

Piszę jak jest ...


,,skonfliktowany,, jakoby od wielu lat  z Lasami Państwowymi w Polsce (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)


Krzysztof  Kowalczyk