czwartek, 7 listopada 2013

KŁAMSTWA DYREKTORA GENERALNEGO LP ...NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE ??!

Sławno,dnia 07 listopada 2013 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL.BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3


S  K  A  R  G  A

DOTYCZĄCA NARUSZENIA PRZEZ PGL ,,LASY PAŃSTWOWE,, PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODCZAS ORGANIZACJI PRZETARGU PUBLICZNEGO  ORAZ W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO
/ RDLP SZCZECINEK/.Szanowny Panie Dyrektorze !


Podczas siedemnastej już pielgrzymki polskich leśników na Jasną Górę do Częstochowy w dniu 21 września 2013 roku - w obecności ponad 10 tysięcy pątników wraz z rodzinami powiedział Pan publicznie zebranym wiele bardzo ważnych słów!

Podkreślał Pan w swej wypowiedzi,że Lasy Państwowe którymi aktualnie Pan kieruje (cyt)  ,,TO FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA, KTÓRA DZIAŁA NA RZECZ WSPÓLNEGO DOBRA,DZIELI SIĘ SWOIMI SUKCESAMI, TAKŻE TYMI EKONOMICZNYMI, ZE SPOŁECZEŃSTWEM ,,

I na temat DZIELENIA SIĘ owymi ,,sukcesami,, ekonomicznymi, oraz ,,społecznej odpowiedzialności,, leśników z terenu RDLP Szczecinek
(Nadleśnictwo Sławno) - pragnę się niniejszym, ale osobiście PODZIELIĆ z Panem w tej skardze !

Ponadto na Jasnej Górze zwrócił Pan jednocześnie uwagę na wyzwania stojące przed leśnikami - uznając publicznie, że (cyt) ,,NAJWAŻNIEJSZE TO UDOWADNIANIE,ŻE SYSTEM ORGANIZACYJNO - PRAWNY LASÓW PAŃSTWOWYCH JEST DOBRY,SPRAWDZONY.  NAM NIE TRZEBA TEGO TŁUMACZYĆ!   NAJTRUDNIEJSZE BĘDZIE PRZEKONANIE O TYM ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRZECIEŻ DYNAMICZNIE OTOCZENIA,,


Oczywiście w 100% NIE ZGADZAM SIĘ Z TYMI PAŃSKIMI SŁOWAMI NA TEMAT JAKOBY  DOBRZE FUNKCJONUJĄCEGO I JAKOBY DOBREGO SYSTEMU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH i pozostaję tylko w nadziei,że Pan świadomie i to pod tak zwaną publiczkę ...NIE KŁAMAŁ  w tak świętym dla Polaków miejscu jakim jest Jasna Góra w Częstochowie !!!

Na swoje potwierdzenie ...serdecznie,  aczkolwiek nie skromnie POLECAM Panu zapoznanie się z archiwum bloga ,,pigipedia,, opisującego NIEWYOBRAŻALNE DLA NORMALNEGO CZŁOWIEKA NADUŻYCIA, BRAK KOMPETENCJI, BRAK NADZORU I RAŻĄCE ŁAMANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW WŁAŚNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH OD 2008 ROKU ...przez leśników zajmujących kierownicze stanowiska w firmie, której teraz to Pan przewodzi !!!

OTO KOLEJNY DOWÓD NA TO,JAK NA PRAWDĘ  LASY PAŃSTWOWE TO FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA, W KTÓREJ SYSTEM ORGANIZACYJNO-PRAWNY JEST DOBRY I SPRAWDZONY :

Bez względu na to co Pan zrobi w sprawie niniejszej skargi ...ja zawiadamiam oficjalnie organy ścigania!

OTO DOWÓD W JAKI KARYGODNY SPOSÓB LASY PAŃSTWOWE DBAJĄ O PIENIĄDZE SKARBU PAŃSTWA W RAMACH OWEJ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ...

W Nadleśnictwie Sławno nadleśniczym jest Pan Sylwester Kupczyk zwycięzca ,,KONKURSÓW PIGANA,,  na stanowiska kierownicze w PGL LP!

Moja skarga dotyczy ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TYM NADLEŚNICTWIE tj: BUDOWA DROGI LEŚNEJ nr D-3-109 (ppoż nr 9) W LEŚNICTWIE ŁĘTOWO!

W dniu 04 listopada 2013 roku ( czyli w rozumieniu nadleśniczego ze Sławna ,,NIEZWŁOCZNIE PO ZAWARCIU UMOWY,, po ukazaniu się w dniu 31.10.2013 roku postu na ,,pigipedii,, O ŁAMANIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, Nadleśnictwo Sławno ogłosiło w Biuletynie Zamówień Publicznych o zawarciu w dniu 22.10.2013 roku umowy na budowę drogi leśnej o długości ...4.462,1 mb

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez Vat!)to 1.092 303,38  PLN .
BRUTTO Z VAT stanowi to kwotę : 1.343 533,16 PLN.

Cena WYBRANEJ PRZEZ NADLEŚNICTWO SŁAWNO oferty to ...666.629,49 PLN stanowi zaledwie 50% szacunkowej wartości inwestora !!!

Następne w tym przetargu publicznym oferty BYŁY WYŻSZE OD WYBRANEJ PRZEZ NADLEŚNICTWO o :

a) 27,57 pkt
b) 32,20 pkt
c) 32,76 pkt


JEST TO ŚREDNIO O OKOŁO 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH WIĘCEJ OD OFERTY WYBRANEJ A JEDNOCZEŚNIE MNIEJ O OKOŁO 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH OD ...SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA !!!

Kierownictwo Nadleśnictwa Sławno JUŻ NA ETAPIE ROZPATRYWANIA TYCH OFERT WINNO DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH SIĘ ZASTANOWIĆ .....DLACZEGO CENA OFERTY JEST TAK NISKA, TAK RAŻĄCO NISKA I CZY ZA TAKĄ CENĘ WYKONAWCA MOŻE W OGÓLE WYKONAĆ SWĄ ROBOTĘ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT !!!!!!!!!!!!!!!!

Gdyby nie ,,pigipedia,, jestem w 100% pewien,że NIKT W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE DOWIEDZIAŁBY SIĘ O TEJ WYJĄTKOWO CIEKAWEJ ,,INWESTYCJI,, W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO,kierowanym przecież przez ....KONKURSOWEGO nadleśniczego !!!

O ironio !!!! W OSTATNIM TYGODNIU PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU - NA BUDOWĘ PRZEDMIOTOWEJ DROGI W LEŚNICTWIE ŁĘTOWO, KILKA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH JEDNOCZEŚNIE DOWOZIŁO ,,NIBY POSPÓŁKĘ,, A W RZECZYWISTOŚCI ...UROBEK,ZWYKŁE BŁOTO -
WYDOBYWANY Z POWIĘKSZANIA STAWÓW DO HODOWLI RYB !!!!!!!!!!!!!!!!!Jest BARDZO WIELU PORZĄDNYCH LEŚNIKÓW Panie Dyrektorze Generalny LP, którzy NIE UFAJĄ CHOREMU SYSTEMOWI INSTYTUCJI KONTROLNYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH a w RDLP Szczecinek  SZCZEGÓLNIE, którzy zamiast tam ...powiadomili o tym ,,pigipedię,, - A WYŁĄCZNIE W RAMACH DBANIA O MIENIE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE, ORAZ DLA JEGO POZYTYWNEGO WIZERUNKU W SPOŁECZEŃSTWIE !!!

Stąd też moja NATYCHMIASTOWA REAKCJA I SKARGA DO PANA DYREKTORA !!!

OFICJALNIE zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Sławnie, CZY REALIZOWANA INWESTYCJA DROGOWA realizowana jest NA POZWOLENIE NA BUDOWĘ czy jedynie na podstawie innych nielegalnych dokumentów !
Czekamy na odpowiedź ...

Tym samym dowiedziano się już że ,,pigipedia,, interesuje się TĄ INWESTYCJĄ W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO i tak lekceważącym wydawaniem setek tysięcy złotych Skarbu Państwa ...

ATMOSFERA JEST TAM JUŻ WYJĄTKOWO GORĄCA...a ja nie mam najmniejszego zamiaru odpuścić niekompetentnym LENIOM w PGL LP, którzy zapominają co to NADZÓR I KONTROLA !!!!

Proszę sobie wyobrazić Panie Dyrektorze Generalny LP,że W TEJ SPRAWIE ...to nikt inny a Straż Leśna Nadleśnictwa Warcino (sąsiednia jednostka LP!!!) OSTRZEGAŁA KIEROWCÓW WYWOŻĄCYCH DO LASU W SŁAWNIE ten urobek ze stawów hodowlanych ryb aby ...uważali, bo mogą mieć robione zdjęcia podczas przewozu tego ,,trefnego,, jak się okazuje jakościowo materiału na tą drogę w Leśnictwie Łętowo!!!
MAMY NA TO ŚWIADKÓW !!!!

Stało się to zaledwie W KILKA MINUT PO ZAPYTANIU LEŚNICZEGO LEŚNICTWA przez które owe pojazdy z ze zwykłą ziemią przejeżdżały w stronę leśnictwa Łętowo ...

CZY TAK MA WYGLĄDAĆ OCHRONA MIENIA SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ...PRZEZ FORMACJĘ STRAŻY LEŚNEJ ???!

Zapytano tylko owego leśniczego,CZY TE POJAZDY CIĘŻAROWE MAJĄ ZGODĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH NA PRZEJAZD I TRANSPORT TYCH ŁADUNKÓW O WADZE SETEK TON ...NA SKRÓTY - DROGĄ LEŚNĄ SĄSIEDNIEGO NADLEŚNICTWA WARCINO !

Zawiadamiam Pana,że przedmiotowym postępowaniem oraz realizacji owego zadania inwestycyjnego w Nadleśnictwie Sławno (Leśnictwo Łętowo) a szczególnie TYM CO ZOSTAŁO PRZYWIEZIONE W GŁĄB LASU i skąd pozyskane - zajmują się już odpowiednie organa ścigania !!!

Niebawem na ,,pigipedii,, UPUBLICZNIĘ DLA CZYTELNIKÓW TEGO BLOGA ...bardzo profesjonalnie wykonaną ANALIZĘ BADAŃ LABORATORYJNYCH tego co zostało zawiezione do lasu leśnictwa Łętowo na budowę owej drogi leśnej - A CO POWINNO JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU PODLEGAĆ BARDZO WNIKLIWEJ KONTROLI I ANALIZIE ZE STRONY ZLECENIODAWCY TEJ INWESTYCJI TO JEST LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

NIESTETY NIKT W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO TYM SIĘ NIE PRZEJMUJE ...

Owe wyniki laboratoryjne są dowodem w sprawie o przestępstwa związane z tym faktem, a w tym : NIE DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH I BRAK NADZORU PRZEZ ...LASY PAŃSTWOWE Panie Dyrektorze Generalny, którym Pan obecnie przewodzi i o których opowiada Pan takie niezbyt prawdziwe słowa nawet z Jasnej Góry w Cżęstochowie !!!

BEZ (cyt)  ,,ZROZUMIENIA SWOJEGO MIEJSCA W ŚWIECIE NIE DAŁOBY SIĘ WŁAŚCIWIE WYKONYWAĆ TEGO PIĘKNEGO ZAWODU ,, LEŚNIKA  ...to także Pana słowa z Jasnej Góry dnia 21 września 2013 roku Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych !Darz Bór !!!


Krzysztof Kowalczyk