piątek, 1 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...ŁAMANIE PRZEPISÓW USTAWY ,,PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,, !!! Część XIICHORE LASY PAŃSTWOWE...ŁAMANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ! Część XIISławno, dnia 31.10.2013 rokuPan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychPanie Dyrektorze zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.95 ust.1 zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

NIEZWŁOCZNIE ZNACZY BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI !!!!!!!!!!!!!

W Nadleśnictwie Sławno (RDLP Szczecinek) NIEZWŁOCZNIE ...znaczy zupełnie coś innego !!!

Oto kilka przykładów w postępowaniach publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwo Sławno.
Postępowanie zakończone , terminy na zawarcie umów określone - a w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień publicznych BRAK INFORMACJI...a miało być przecież NIEZWŁOCZNIE!!!


OTO PRZYKŁADY :

1. Sławno: Budowa drogi leśnej nr D-3-109 ( p.poż nr 9) w leśnictwie Łętowo.
Numer ogłoszenia 387982 - 2013; data zamieszczenia : 25.09.2013.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

S-271021/13   Sławno 15.10.2013 r.
Nadleśnictwo Sławno informuje,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych na ,,Budowa drogi leśnej nr D-3-109 (p.poż nr 9 ) w leśnictwie Łętowo,,
Podpisanie umowy planowane jest na dzień 22.10.2013 r.

2. Sławno : Budowa drogi leśnej nr D-3-123 w leśnictwie Kosierzewo.
Numer ogłoszenia: 347664 - 2013 ; data zamieszczenia : 28.08.2013.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

S-2710-18/13  Sławno, 23.09.2013
Nadleśnictwo Sławno informuje,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na : ,,Budowa drogi leśnej nr D-3-123 w leśnictwie Kosierzewo,,
Podpisanie umowy planowane jest na dzień 04.10.2013 r.

3. Sławno : Budowa podjazdów i chodników przy leśniczówkach.
Numer ogłoszenia : 279368 - 2013 ; data zamieszczenia : 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

S-2710-16/13   Sławno 06.08.2013 r.
Nadleśnictwo Sławno informuje,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na ,,Budowę podjazdów i chodników przy leśniczówkach,,
Zadanie nr 1 - Budowa podjazdów i chodników przy leśniczówce Noskowo
Zadanie nr 2 - Budowa podjazdów i chodników przy leśniczówce Wrześnica.
Podpisanie umowy planowane na dzień 09.08.2013 r.

4. Sławno; Budowa żelbetowej dostrzegalni pożarowej w Nadleśnictwie Sławno.
Numer ogłoszenia : 273304 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

S-2710-15/13  Sławno, 09.08.2013 r.
Nadleśnictwo Sławno informuje,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na ,,Budowa żelbetowej dostrzegalni pożarowej w Nadleśnictwie Sławno,,
Podpisanie umowy planowane jest na dzień 19.08.2013 r.


Nadleśniczy w Sławnie ma swoje zasady ,,NIEZWŁOCZNIE,, to znaczy ...,,JA NADLEŚNICZY KONKURSOWY ustalam termin ,, !!!!

Panie Dyrektorze czy konkursowy nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno nie ma obowiązku stosowania prawa czy może wartości zawartych przez niego  umów są TAJNE ??!

Krzysztof Kowalczyk


PS.

Tyle na ten temat zawarty w e-mail jaki wysłałem do Dyrektora Generalnego LP w Warszawie.
A w tym wszystkim nasuwa mi się pewno spostrzeżenie  :

DLACZEGO OD KANDYDATÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICZYCH!!!) JEST WYMAGANA TAKA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW ,,PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,, jak chociażby w trwającym w RDLP Szczecinek od dnia 30.10.2013 roku konkursie tego właśnie typu...skoro potem NIKT NIE SPRAWDZA CHOCIAŻBY WYRYWKOWO CZY DANY ,,KONKURSOWY ZWYCIĘZCA,, tych przepisów prawa przestrzega je w praktyce podczas ogłaszanych przetargów publicznych ???!

ODPOWIEDZI MOŻE BYĆ KILKA ,ale najbardziej prawdopodobny to :

1/rzeczywisty brak właściwych kompetencji na to stanowisko kierownicze w nadleśnictwach owych ,,KONKURSOWYCH,, ..dosłownie CZŁONKÓW !!!

2/ brak odpowiedniej jakości kontroli ze strony służb (inspekcja) dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń !!!

3/ Zwykłe OLEWANIE SPRAW SŁUŻBOWYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH, gdzie wiadomo iż ...CZY SIĘ STOI CZY SIĘ LEŻY, UKŁADZIK FUNKCJONUJE A KASA CO MIESIĄC NA KONTO SIĘ NALEŻY !!!

4/ ...a może chodzi tu o jakąś ,,DODATKOWĄ PRYWATNĄ KASĘ ,, za np; przymykanie oka na sprawy ściśle związane z jakością wykonywanych robót budowlanych w Lasach Państwowych, gdzie topi się w leśnych drogach miliony złotych Skarbu Państwa ????!!!!!!

5/ ...inne warianty odpowiedzi na ten BURDEL W PGL LP znajdźcie sobie sami jako PRAKTYCY LEŚNICY, a nie jakieś tam malinowe ciecie logujące się  co rusz pod inną ,,ksywką,, i zawzięcie dyskutujące na forach internetowych jak widać ...SAMI Z SOBĄ !!! sic!!!!!!!!!!!
Żenada!!!

Czekamy na odpowiedź Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych...