środa, 20 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE… I KRĘTACKIE ZACIERANIE ŚLADÓW KOMBINATORSTWA! Część XIX.CHORE LASY PAŃSTWOWE… I KRĘTACKIE ZACIERANIE  ŚLADÓW KOMBINATORSTWA! Część XIX.


20 listopada 2013 roku

W dniu 17 listopada b.r. napisałem o sprawie dotyczącej EXPRESOWEGO zacierania dowodów jednoznacznie świadczących o wyjątkowo dziwnej inwestycji drogowej w Nadleśnictwie Sławno
/RDLP Szczecinek/, gdzie ZA PRZYZWOLENIEM KIEROWNICTWA TEJ JEDNOSTKI LASÓW PAŃSTWOWYCH do lasu leśnictwa Łętowo było dowiezione setki ton urobku pochodzącego… z kopania stawów rybnych!
Ten BYLE JAKI MATERIAŁ ( zwykłe błoto i bagienko! miał być jakoby pełnowartościowy do wykonania tej inwestycji…
I WSZYSTKO BYŁOBY ZAPEWNE OK…GDYBY NIE ,,PIGIPEDIA,, I TEKST JAKI POJAWIŁ SIĘ W TEJ SPRAWIE!
 Z chwilą upublicznienia faktów  NAGLE W OSTATNICH DNIACH  … ,,TREFNY,, MATERIAŁ ZNIKNĄŁ !
CZYŻBY ,,LEŚNE U.F.O.,,…??! (Sic!!!!!!!!!!!)
Należy tu dodać, że Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sławno wydają na inwestycje drogowe w lesie SETKI TYSIĘCY ZŁOTYCH Z PIENIĘDZY SKARBU PAŃSTWA ale co powinno być warunkiem – przy uczciwie wykonanej pracy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zastosowaniem materiałów o jakości zgodnej z warunkami jakie nadleśnictwo postawiło w swojej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót !!!
GDZIE BYŁO KIEROWNICTWO TEGO NADLEŚNICTWA I NADZÓR…skoro w §11 umowy na wykonanie tego zadania jest zapis o ,,UPRAWNIENIACH ,, KONKRETNEJ OSOBY (cyt) ,,przedstawicielem  zamawiającego, uprawnionym do odbioru robót i podejmowania wszystkich decyzji dotyczących budowy będzie (…) ,, - KTÓRA WEDŁUG MOJEJ WIEDZY NIGDY NIE POWINNA BYĆ UPRAWNIONA  ZA ,,PODEJMOWANIE WSZYSTKICH DECYZJI DOTYCZĄCYCH TEJ BUDOWY!
Przecież jest to LOGICZNIE rzecz biorąc …OBOWIĄZEK szefa jednostki !

Tak jak obiecałem, poniżej prezentujemy zdjęcia PORÓWNAWCZE z działania sił U.F.O. które nagle wywiozły w nieznane to co jeszcze kilka dni temu ZANIM POJAWIŁ SIĘ PIERWSZY  TEKST NA ,,PIGIPEDII,, - miało służyć jako pełnowartościowy materiał do budowy drogi!
Nim obejrzycie sobie PORÓWNAWCZE FOTKI informuje publicznie jaki jest zapis WYNIKÓW BADAŃ TEGO KRUSZYWA, które teraz tak NAGLE ZNIKNĘŁO Z LASU , a które zostało wykonane przez profesjonalne laboratorium :
(cytat) ,, DOSTARCZONA PRÓBKA W ZAKRESIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NORMY PN-S-06102;1997 JAK DLA MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm  NA PODBUDOWĘ ZASADNICZĄ (GÓRNĄ WARSTWĘ) STABILIZOWANĄ MECHANICZNIE.,,
Wyniki tych badań i tak nagłe zniknięcie tego materiału PO PUBLIKACJI  na ,,pigipedii,, W 100% POTWIERDZAJĄ  PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ KIEROWNICTWA I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA  NADZÓR TEJ INWESTYCJI że  gdyby nie ,,pigipedia,, Skarb Państwa dosłownie ,,wyrzuciłby w błoto ,,…NASZE PUBLICZNE PIENIADZE!!!
 A teraz informacja dla LEŚNYCH CWANIAKÓW: WYNIKI BADAŃ PRZEKAZAŁEM ODPOWIEDNIM ORGANOM …     

      Błoto i kamienie   jako materiał na budowę drogi………

    Stan w trakcie dowożenia materiału do lasu……
      To samo miejsce ……  i dowody  partactwa zniknęły ………

Stan na dzień 20 listopada 2013r. ……
jeszcze tylko to  WAM  CHŁOPAKI ZOSTAŁO do schowania!!!!  


 Popatrzcie sobie jak jest ...w CHORYCH LASACH PAŃSTWOWYCH !!! 

KASA...UKŁADY...KASA...UKŁADY...KOLESIE...


Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk