poniedziałek, 14 października 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...PISAĆ MOŻESZ!!! ... część VICHORE LASY PAŃSTWOWE...PYTAĆ MOŻESZ!!! ODPOWIEDŹ... RÓWNA SIĘ KRĘTACTWO !!! część VI


14 października 2013 roku


Według danych zamieszczanych w RAPORCIE O LASACH - struktura organizacyjna Lasów Państwowych w Polsce obejmuje:
1/ Dyrekcję Generalną LP
2/ Regionalne dyrekcje LP
3/ Nadleśnictwa
4/ Zakłady o zasięgu krajowym czy regionalnym.

Skoro tak to wygląda, to ZA OSOBY ZAJMUJĄCE ,,KIEROWNICZE STANOWISKA W LASACH PAŃSTWOWYCH ,, a więc w konsekwencji za FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, uznać można jedynie TYLKO TE, które stoją na czele tych wymienionych placówek!!!
Takie zapatrywanie prezentowane jest w literaturze przedmiotu jak np: W.Radecki; Status prawny służb i stron przyrodniczych; Prok. i Pr. 2001,Nr 9, s.33; W.Radecki: Ustawa o lasach, Komentarz,Warszawa 2004, s.171)

WARTO TO PAMIĘTAĆ I CO  TRZEBA PODKREŚLIĆ,ŻE ...NIE MA TAM LEŚNICTW, więc gdy jakiś leśniczy albo nie daj Boże ktoś wyżej niego opowiada Wam bajki o tym,że LEŚNICZY TO ,,FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY,, - to natychmiast pękajcie ze śmiechu!!! 

ŚMIECH TO ZDROWIE !!!

Bo gdyby tak było, to POZBAWIONA SENSU byłaby treść art.46 ust.1 ustawy o lasach mówiąca iż pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH !!!

Idźmy tym tropem dalej .. BRAK W ARTYKULE 115 par.13 KODEKSU KARNEGO  ZAPISU, JAKI OBECNY BYŁ W ART.120 par.11 kk z 1969 roku (...że FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM JEST ,,OSOBA KORZYSTAJĄCA Z MOCY PRZEPISU SZCZEGÓLNEGO Z OCHRONY PRAWNEJ PRZEWIDZIANEJ DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH,,) - oznacza,że ...DEFINICJA ,,FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO,, ZOSTAŁA W OBOWIĄZUJĄCYM AKTUALNIE STANIE PRAWNYM  ZAWĘŻONA W PORÓWNANIU ZE STANEM POPRZEDNIM !!!

Dziś (a mamy październik 2013 roku!) już NIE WYSTARCZY PRZYZNANIE KOMUŚ OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ ,,FUNKCJONARIUSZOWI PUBLICZNEMU,, ABY GO UZNAĆ ZA ...FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO !!!!!!!!!!!!!!!!
NIEZBĘDNE JEST USTALENIE,CZY TAKI GOŚĆ UBRANY W ŚLICZNY MUNDUREK LEŚNIKA (...na koszt Państwa oczywiście!!!) który ględzi Wam w lesie, że jest FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM - ZNAJDUJE SIĘ W KTÓRYMŚ Z PUNKTÓW ARTYKUŁU 115 par.13 kodeksu karnego!!!

Nie wierzycie ??! POLECAM ; Wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2000 roku; WKN 27/00; OSNKW 2001, z. 3-4,poz.21 !!!

PAMIĘTAJCIE !!! LEŚNICZY LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE JEST ŻADNYM FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM ...gdyż nie odpowiada charakterystyce osób ujętych w art.115 par.13 kodeksu karnego !!!
 Oczywiście to nie znaczy,że macie wobec leśników zachowywać się jak ostatni kretyni !!!!! TO TAK DLA PRZYPOMNIENIA !

No to teraz pytanie RETORYCZNE :
Czy funkcjonariuszem publicznym są ...z-cy dyr.generalnego LP ...z-cy dyr.RDLP...z-cy nadleśniczych ????!  :)

POLECAM WAM TEN SAM ARTYKUŁ 115 KODEKSU KARNEGO ... (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)


Termin ,,STANOWISKO KIEROWNICZE,, funkcjonował przede wszystkim w ustawodawstwie z zakresu prawa pracy DO CZASU WEJŚCIA W ZYCIE GRUNTOWNEJ NOWELIZACJI KODEKSU PRACY, DOKONANEJ PRZEZ USTAWĘ Z DNIA 02 LUTEGO 1996 ROKU
(Dz.U. Nr 24, poz.110) I ZOSTAŁ ZASTĄPIONY w art.135 par.1 k.p. ( ob.art.151(4) k.p) ZWROTEM ,,PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY W IMIENIU PRACODAWCY ZAKŁADEM PRACY I KIEROWNICY WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W nauce uznaje się,że te obie grupy pracowników to nic innego jak właśnie dawniej istniejąca jedna grupa pracowników na stanowiskach kierowniczych i że ZAKRES TYCH WŁAŚNIE GRUP ....POWINIEN BYĆ BLIŻEJ SPRECYZOWANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
( zerknijcie : Kodeks Pracy,Kraków 2004,s.439 K.Jaśkowski, E.Maniewska !) !!!!!!!!!!!!

Nie tylko moim zdaniem osoby zatrudniane na stanowiskach kierowniczych nie tylko w LP MAJĄ BEZWZGLĘDNY  OBOWIĄZEK CECHOWAĆ: wysoka kultura osobista,profesjonalizm wręcz w każdym calu, WYŻSZE,PONAD PRZECIĘTNE STANDARDY ETYCZNE ...itd!

Czymże są owe cechy charakteru ??!
CZY KUPUJE JE SIĘ  NA PCHLIM TARGU...CZY JE MOŻNA OTRZYMAĆ NA PAPIERKU OD UKŁADOWYCH KOLESI, KTÓRZY W DANEJ CHWILI ,,WSADZAJĄ NA STOŁEK,, POLITYCZNIE I OCZYWIŚCIE UKŁADEM DANEGO DELIKWENTA ??!

Oczywiście,że NIE !!! Na to pracuje się całymi latami...ALE jeśli jest się jako np; nadleśniczy ,,CIENKIM BOLKIEM,, ,,BURAKIEM,, ,,BETONOWYM CIECIEM,, który uważa,że wszystkie rozumy pozjadał...jeśli udaje się że doskonale zna prawo i kombinuje ile wlezie po bokach  aby tylko przypodobać się ,,TYM CO DUŻO MOGĄ,, ...jeśli pracownikami w LP pomiata się jak ŚMIECIEM WIATR NA ULICY ...jeśli wszystkich wokół MA SIĘ ZA GORSZYCH,ZA NIC... jeśli zostaje się nawet dyrektorem RDLP czy też potem BEZ KONKURSU załatwią delikwentowi wyższy stołek w DGLP a zapomina się KIM SIĘ BYŁO W LASACH PAŃSTWOWYCH PRZEZ OSTATNIE LATA ...to nawet ,,SNOBISTYCZNA MAGIA NAZWISKA,, nie tylko na mnie nie działa, bo po prostu  ...ŚMIEĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH POZOSTANIE ZAWSZE TYLKO ŚMIECIEM !!!
Oczywiście stan rzeczy związany Z KAŻDYM ŚMIECIEM NA ŚWIECIE zmienia się poprzez ...UCZCIWE SPRZĄTANIE !!!!

Wracając do głównego tematu dzisiejszego postu :

Pismem z dnia 30 sierpnia 2013 roku, KTÓRE UPUBLICZNIŁEM NA TYM BLOGU zadałem 39 pytań obecnemu dyrektorowi RDLP Gdańsk
( Zbigniew Kaczmarczyk).

PYTAŁEM o; nepotyzm i układowe zatrudnianie nawet z naruszeniem wewnętrznych przepisów LP osób w nadleśnictwach podległych w/w dyrektorowi, o łamanie prawa przez leśników RDLP Gdańsk którzy wycinają zdrowe drzewa w bezpośredniej,OCHRONNEJ strefie gniazdowania orlika, pytałem o mieszkania Pana Kaczmarczyka i jego z-cy ,gdyż JEDNO SOBIE KUPIŁ ZE ZNIŻKĄ Z ZASOBÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH .. BY ZARAZ KOLEJNE DRUGIE WYNAJĄĆ TAKŻE Z LP , pytałem o syna obecnego z-cy dyrektora generalnego LP Pana Jana Szramki któremu według 100% informacji jakie otrzymałem od Leśnej Braci RDLP Gdańsk ...wchodzą w przysłowiowy tyłek OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH TEJ REGIONALNEJ DYREKCJI zapewne tylko dlatego,że DZIŚ JEGO TATUŚ (Jan Szramka) JAKOBY ,,DUŻO,, W LASACH PAŃSTWOWYCH JAKO Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO MOŻE ??!

Czas okaże...

No i oczywiście PYTAŁEM o..... ,,osiągnięcia zawodowe,, obecnego z-cy dyrektora Generalnego LP Jana Szramka  W LASACH PAŃSTWOWYCH, gdy tenże był KIEDYŚ TAM nadleśniczym, czy też dyrektorem ...RDLP Gdańsk !!!

Nigdy nie pracowałem na terenie TEJ DYREKCJI LP natomiast informacje jakie do mnie nadal spływają na TEMAT OSÓB I ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z MOIMI 39 PYTANIAMI ...bardzo delikatnie to ujmując BULWERSUJĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GDYBY MI KTOKOLWIEK , A PYTAŁEM O TO JUŻ OSOBIŚCIE SAMEGO DYREKTORA GENERALNEGO LP PANA ADAMA WASIAK - ODPOWIEDZIAŁ UCZCIWIE(!!!), NIE W SPOSÓB  KRĘTACKI (!!!) - TAK JAK JEST...TAK JAK BYŁO = TO DAŁBYM SPOKÓJ I UZNAŁ JAKO LEŚNIK,ŻE JEST OK(!!!)... ALBO PO PROSTU ŻE TAK MUSI BYĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niestety sposób odpowiedzi jest aktualnie ...BARDZO KRĘTACKI W SPRAWACH O KTÓRE TYLKO PYTAM A ODPOWIEDZI PRZYPOMINAJĄ WRĘCZ GRĘ W
...ROSYJSKĄ RULETKĘ !!!!

Graliście kiedy ??!  :)

W SYTUACJI GDY NIE BĘDĄC W KILKU SPRAWACH W 100% PEWNY ...OSOBIŚCIE OFICJALNIE PYTAM (!!!!) O DANE ZDARZENIA I KWESTIE ZWIĄZANE Z RDLP GDAŃSK CZY TEŻ POWIĄZANIA Z J.SZRAMKĄ OBECNYM ZASTĘPCĄ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH .....I NATYCHMIAST JESTEM STRASZONY PRZEZ NIEGO PROKURATOREM = TO PYTAM :
CO TO DO CHOLERY !!!!!!!!!!!! KOMUNA WRÓCIŁA I PONOWNA REAKTYWACJA SOVIECKIEGO URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA ??!

NIE BOJĘ SIĘ !!!
Konstytucja RP daje mi takie prawo PYTAĆ, SKŁADAĆ WNIOSKI, SKARGI itp ...BO MI SIĘ OSOBIŚCIE TO ŁAJNO KTÓRYM CO NIEKTÓRZY CAPIĄ OD LAT  W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE PODOBA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez względu na nazwisko delikwenta !!!

W dniu 20 września 2013 roku odebrałem odpowiedź z RDLP Gdańsk (znak pisma : DK-0600-1/13 ) z dnia 11 września 2013 roku a podpisane osobiście przez obecnego jej dyrektora J.Kaczmarczyk !

OCZYWIŚCIE ZARAZ JE TU UPUBLICZNIĘ ale...

NO WŁAŚNIE !!!!!!!!!!!!!!!!
Znowu ...NIE MAM ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE MNIE SZCZEGÓŁY PYTAŃ podobnie jak z DGLP Warszawa, które odesłało mnie z pytaniami  do RDLP Gdańsk !
Znacie historię oraz związanym z tym powiedzeniem ...,, OD ANNASZA DO KAJFASZA ,, ??! Polecam a zrozumiecie o co mi chodzi !!!
Ja określam TO SAMO  ale już inaczej tj: ,,CHORE LASY PAŃSTWOWE...dziś część VI !!!!!!

Nie tylko w moim przypadku JAKO OSOBY TYLKO PYTAJĄCEJ I UPUBLICZNIAJĄCEJ TE PYTANIA  - zachowania się owych  ,,świętych -leśnych-obrażonych,, STRASZĄCYCH I WZYWAJĄCYCH DO USUNIĘCIA Z BLOGU  NIEWYGODNYCH DLA ICH DALSZEJ ,,KARIERY,, TEKSTÓW PYTAŃ  - niniejszym oświadczam,że są to postępowania sprzeczne z wieloma przepisami a w tym z GWARANCJAMI WYNIKAJĄCYMI Z ARTYKUŁU 10  EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA mówiącej o swobodzie wypowiedzi !!!

Podobnie stanowi o tym samym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu ...GDZIE PANIE SZRAMKA LĄDUJĄ WYROKI POLSKICH SĄDÓW ,,SPRAWIEDLIWOŚCI,, A KTÓRE SĄ UCHYLANE  PSUJĄC NASZEMU WYMIAROWI OWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI NIE TYLKO STATYSTYKĘ !!!!!!!!!!!!!!!
Polecam sprawdzić ile tego typu polskich  wyroków już dotąd  uchylono...

Odpowiedź Pana dyr.RDLP Gdańsk spowodowała,że ...MAM JESZCZE WIĘCEJ PYTAŃ W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI a w związku z tym, niebawem na blogu upublicznię KOLEJNE PYTANIA I WNIOSKI DOTYCZĄCE TEJ SAMEJ SPRAWY !!! Polecam gorąco ich lekturę ...

A DLACZEGO ??!

Ano dlatego,że Pan dyr.Kaczmarczyk :

1/ (cyt),,NIE POSIADAM WIEDZY,,  na temat WYJĄTKOWYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA KOSZT LASÓW PAŃSTWOWYCH oczywiście a związanych z zakwaterowaniem (mieszkanie służbowe!) syna Pana Szramki w Nadleśnictwie Kolbudy...
A KOSZTY ?!!!!

2/ (cyt),, NIE DOTYCZY INFORMACJI PUBLICZNEJ,, pytanie czy to prawda,że syn Pana Szramki studiował 8-10 lat leśnictwo ??!

3/ ...dyrektor  RDLP POTWIERDZA JEDNAK moje pytanie o wycince drewna w strefach ochronnych orlika, ALE ZBYT ,,DYPLOMATYCZNIE,, jak dla mnie oczywiście !!!

4/(cyt) ,,NIE DOTYCZY INFORMACJI PUBLICZNEJ,, moje pytanie o konsekwencje służbowe wobec osób KTÓRYM ZARZUCAM NEPOTYZM!!!

5/ Czas okaże czy ,,DECYZJA SUWERENNA DYREKTORA RDLP,, a dotycząca zwolnień ze stanowisk nadleśniczych o kilkunastoletnim stażu zawodowym jak np: Kolbudy TYLKO DLATEGO ŻE ... nie odbije się w niedalekiej przyszłości ,,czkawką,, owym SUWERENOM !!!
Odpowiedzi jednak będę szukał nadal...

6/ dowody na NEPOTYZM w RDLP Gdańsk WIDZIANY OKIEM LEŚNIKÓW TAM PRACUJĄCYCH (...a upubliczniony moimi pytaniami!!!) są kwitowane odpowiedzią dyr.Kaczmarczyka ,, informacje dotyczące tych osób nie stanowią informacji publicznej, ponieważ nie dotyczą osób pełniących funkcje publiczne,, !!! ALE ,,DYPLOMATYCZNY,, PRZEWAŁ CO ...??????????!

7/ Na temat moich pytań dotyczących KUMOTERSTWA...NADUŻYWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH...itp uzyskałem informację,że ,,Jako Dyrektor RDLP nie sprawuję nadzoru nad zatrudnianiem pracowników w podległych jednostkach(..),,
KOŃ BY SIĘ TU UŚMIAŁ DYREKTORZE BO PO PIERWSZE SĄ ŚWIADKOWIE W 100% OBALAJĄCY TE ,,BAJECZKI,, a po drugie to polecam przypomnieć swoje OBOWIĄZKI DYREKTORA RDLP zawarte w paragrafie 19 CHOCIAŻBY pkt 2 i 7 STATUTU PGL LP  mówiącym o OBOWIĄZKU NADZORU ZE STRONY DYREKTORA RDLP ...DZIAŁALNOŚCI NADLEŚNICTW , GDZIE TO NIKT INNY A TYLKO DYREKTOR TAKŻE ,,USTALA STRUKTURĘ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW RDLP,, !!!!!!!!!!!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!)

8/ dyrektor RDLP Gdańsk POTWIERDZA MI FAKT ZAMIAN KILKUNASTU HEKTARÓW GRUNTÓW W TYM OCHRONNE NA PÓŁWYSPIE HELSKIM A DOKONANE PRZEZ OBECNEGO Z-CĘ DYREKTORA GENERALNEGO LP JANA SZRAMKĘ NA RZECZ NIE SKARBU PAŃSTWA ALE ...PRYWATNYCH BIZNESMENÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :)
Oczywiście DYPLOMATYCZNIE dyr.RDLP Gdańsk unika ,,oceny zasadności tych zamian, która ...(cyt) ,,NIE NALEŻY DO MOICH KOMPETENCJI ,, A czyich o ile mogę znowu ZAPYTAĆ ????!

9/(cyt) ,,nie dotyczy informacji publicznej,, zdaniem dyr.RDLP Gdańsk Zb.Kaczmarczyka to....czy J.Szramka stał za wycinką ZDROWEJ 90 LETNIEJ DAGLEZJI WYCIĘTEJ Z DRZEWOSTANU PRZEDRĘBNEGO W NADLEŚNICTWIE KARTUZY tylko po to, aby sobie potem mógł ,,pomachać,, piłą ręczną  przy biciu rekordu Guinesa U JEDNEGO Z BIZNESMENÓW, KTÓREMU ZAMIENIŁ NA JEGO KORZYŚĆ KILKANAŚCIE HEKTARÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZYMBARKU w obecności innych notabli także związanych z LP !!!
CZY TO WSZYSTKO JEST ZDROWE ............... ???!

10/(cyt) ,,NIE POSIADAM WIEDZY ANI DOKUMENTACJI W TYM TEMACIE,, ...tak odpowiedział mi dyr.Kaczmarczyk na pytanie CZY PRAWDA JEST że przez brak zachowania należytej staranności, NIEGOSPODARNOŚĆ, NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH Lasy Państwowe poniosły duże straty finansowe w Nadleśnictwie Wejherowo, które ,,utopiły,, kilkanaście mln zł gdy dyrektorem RDLP Gdańsk był nikt inny a J.Szramka w inwestycji pod nazwą : ,,KOTŁOWNIA EKOLOGICZNA NA ZRĘBKI,, ...którą nota bene potem trzeba było zlikwidować !!!!!!

Ten ów OBECNY brak wiedzy A SZCZEGÓLNIE DOKUMENTÓW  bardzo mnie  zastanawia ponieważ :
OBECNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LP J.SZRAMKA POLECIŁ OBECNEMU DYREKTOROWI RDLP GDAŃSK ZB.KACZMARCZYK W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU PILNIE I NATYCHMIAST ZNALEŹĆ PEWNE DOKUMENTY AŻ  SPRZED SIEDMIU LAT W ARCHIWUM RDLP GDAŃSK Z SERII ,,ZAPOTRZEBOWANIE I WERBUNEK PRACOWNIKÓW,, I...ZNALAZŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodam tylko ...TO BYŁA MOJA PUŁAPKA DOWODZĄCA JAKI BURDEL PANUJE W RDLP GDAŃSK !!!(sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) !!!

A na moje pytania z sierpnia 2013 roku...ani dokumentów ...ani odpowiedzi... (sic!!!!!!!!!!!!!!)

CHORE LASY PAŃSTWOWE....część VI i na pewno nie ostatnia W TAKIM WYDANIU PERSONALNYM !!!

11/(cyt) ,, NIE DOTYCZY INFORMACJI PUBLICZNEJ,, tj; moje pytania dotyczące CZY PRAWDĄ JEST,że dyr.Szramka ,,napił się jak bąk,, podczas przyjęcia Premiera Oleksego w LP na Pomorzu i CZY PRAWDĄ JEST,że ma już ,,zaklepane,, stanowisko dyr.RDLP Gdańsk lub nadleśniczego w tej regionalnej dyrekcji na wypadek ,,W,, czyli ...DESANTU Z WARSZAWY ??!

12/ (cytat) ,, RDLP W GDAŃSKU NIE POSIADA DOKUMENTACJI DOT.SPRZEDAŻY I WYNAJMU MIESZKAŃ PRZEZ NADLEŚNICTWA,,
No i tu dyr.RDLP Gdańsk Zb.Kaczmarczyk jakby  POGUBIŁ SIĘ W SWYM KRĘTACTWIE -  gdyż w zapytaniu  PYTAŁEM WYRAŹNIE O NIEGO OSOBIŚCIE  I JEGO ZASTĘPCĘ , KTÓRZY WYKUPILI MIESZKANIA ZE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE I DODATKOWO OBAJ ...WYNAJĘLI SOBIE INNE MIESZKANIA TAKŻE Z PGL LP !!!   NIE PYTAŁEM  O FIRMĘ  RDLP GDAŃSK  ...A PERSONALNIE O JEJ SZEFÓW i nie wierzę,aby nie otrzymali KOPII UMOWY DZIERŻAWY (NAJMU) z Nadleśnictwa Gdańsk...podległemu w/w !!!!!!!!!!!!!!!!! (sic!!!!!)
Przecież ta umowa najmu dotyczy ich osobiście...

Ciekawie za to brzmią SPECJALNE wyjaśnienia Pana Dyrektora RDLP Gdańsk Zb.Kaczmarczyk w tej kwestii mieszkaniowej tj; (CYTAT!);
,, OD STYCZNIA UBIEGŁEGO ROKU WYNAJMUJĘ MIESZKANIE OD NADLEŚNICTWA GDAŃSK NA WARUNKACH OGÓLNYCH PRZY PEŁNEJ ODPŁATNOŚCI,ZNAJDUJĄCE SIĘ W BARAKU O POWIERZCHNI 37,28 m2 ZŁOŻONE Z KUCHNI,POKOJU,ŁAZIENKI I PRZEDPOKOJU,,

W BARAKU !!!!

To zdanie jest dla mnie ...WYJĄTKOWO CIEKAWE I PEŁNE PYTAŃ o czym niebawem na pigipedia.blogspot.com !!!!!!!!!!!!!!  :)

NIE DAJCIE SIĘ CZASAMI NIM ZWIEŚĆ ...jak trudno jest być np; dyrektorem RDLP Gdańsk,żyjącym jak sami widzicie Z POWYŻSZEGO CYTATU - AŻ W TAK SPARTAŃSKICH WARUNKACH !!!

Prawie jak bezdomny....

PRZYPOMNĘ :
LASY PAŃSTWOWE SĄ PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIE WYPOSAŻONĄ W ODRĘBNĄ OD SKARBU PAŃSTWA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ!!!
DYSPONUJĄ ŚRODKAMI  NIEZBĘDNYMI JAK WIDAĆ Z POWYŻSZEGO POSTU - DO PROWADZENIA WSKAZANEJ PRZEZ USTAWĘ DZIAŁALNOŚCI I UCZESTNICZĄ W OBROCIE GOSPODARCZYM NAWET KOSZTEM WYGÓD JEJ KIEROWNICTWA (sic!!!)KTÓRE NIE WSTYDZI SIĘ O TYM MÓWIĆ ...JAKO JEDNOSTKA SKARBU PAŃSTWA , PONOSZĄCA JAK SAMI WIDZICIE ...100% ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ ZOBOWIĄZANIA !!!

No tylko BARDZO PROSZĘ...nie pękajcie Braci Leśna RDLP Gdańsk ze śmiechu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piszę JAK JEST ...W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,, 2008-2013 !!!!!!!!!!!!!!!


Krzysztof Kowalczyk