środa, 30 października 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...A PATOLOGIE SPOŁECZNE!!! część XI.

CHORE LASY PAŃSTWOWE...A PATOLOGIE SPOŁECZNE! Część XI30 października 2013 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL.BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3.
S  K  A  R  G  A

DOTYCZĄCA TOLEROWANIA PATOLOGII SPOŁECZNYCH POŚRÓD OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH
W LASACH REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH - PODCZAS KONKURSÓW NA TE STANOWISKA!


Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP !


W dniu dzisiejszym tj; 30 października 2013 roku od godzin porannych zaczęły się odbywać w budynku RDLP Szczecinek procedury związane z wcześniej ogłoszonym konkursem na stanowiska kierownicze dotyczące nadleśnictw Borne Sulinowo,Świdwin,Damnica oraz naczelnika stanu posiadania w tej RDLP .
Oczywiście została powołana komisja konkursowa itd.itp.

KURIOZALNYM DLA MNIE OSOBIŚCIE W SPRAWIE TEJ SKARGI JEST FAKT,ŻE DNIA DZISIEJSZEGO TEST Z ZAKRESU ,,KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH,, ZOSTAŁ ZLECONY PRYWATNEMU WŁAŚCICIELOWI (cyt),, CENTRUM PRAW CZŁOWIEKA I PATOLOGII SPOŁECZNYCH,, PANU HENRYKOWI JESZKE ZE SZCZECINKA UL.WOJSKA POLSKIEGO NR 1/2.

Oczywiście nie mam nic do ów prywatnego ,,centrum,, ale jego nazwa tj: ,,CENTRUM PRAW CZŁOWIEKA I PROFILAKTYKI PATOLOGII SPOŁECZNYCH,, jest nadzwyczaj  TRAFNA I WYMOWNA  w sprawie w której chciałbym uzyskać osobiście od Pana jako Dyrektora Generalnego LP szereg odpowiedzi na następujące pytania tj:

1/ JAKIE ,,WALORY,, ETYCZNO-MORALNE CZY TEŻ ZAWODOWE DECYDOWAŁY O TYM,ŻE DO TAK ODPOWIEDZIALNEJ KOMISJI POWOŁANO PANA ADAMA  STERCZEWSKIEGO, BYŁEGO DYREKTORA RDLP PIŁA ??!

2/ CZY PRAWDĄ JEST I CZY JEST ZNANY PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU FAKT,IŻ TO PAN STERCZEWSKI ZOSTAŁ JAKO
OSOBA NA STANOWISKU KIEROWNICZYM W LASACH PAŃSTWOWYCH SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA JAZDĘ PO PIJAKU (czytaj: pod wpływem alkoholu!) STANOWIĄC WÓWCZAS  JAKO POSPOLITY PRZESTĘPCA  DLA DZIECI,KOBIET,MĘŻCZYZN... A NAWET WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW - PRAKTYCZNE ZAGROŻENIE UTRATY ZDROWIA ALBO ŻYCIA ??!

3/ PROSZĘ O INFORMACJĘ KIEDY ZAPADŁ TEN WYROK ORAZ NA JAKĄ KARĘ ZOSTAŁ SKAZANY PAN ADAM STERCZEWSKI
- DZISIEJSZY CZŁONEK KOMISJI EGZAMINACYJNEJ OSÓB NA STANOWISKA KIEROWNICZE W RDLP SZCZECINEK .

4/ CZY MA PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ŚWIADOMOŚĆ,ŻE W TAKIEJ SYTUACJI CHOCIAŻ NIKT TEGO GŁOŚNO NIE POWIE OPRÓCZ OCZYWIŚCIE ,,NATRĘTNEGO,, KOWALCZYKA - CZŁONKOSTWO PANA ADAMA STERCZEWSKIEGO W TEJ KOMISJI JEST PUBLICZNĄ OBRAZĄ TYCH LEŚNIKÓW,KTÓRZY DOSKONALE O TEJ SYTUACJI WIEDZĄ I CHOĆ MILCZĄ PUBLICZNIE OBAWIAJĄC SIĘ O SWÓJ ZAWODOWY LOS TO W SPOSÓB BARDZO DOSADNY KOMENTUJĄ TO SŁOWAMI,ŻE PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ PAN STERCZEWSKI MÓGŁBY IM ZADAWAĆ JEDYNIE JAKO SZCZEGÓLNIE DO TEGO UPRAWNIONY PYTANIA NA TEMAT ...PRODUKCJI I SPOŻYWANIA ALKOHOLU DOMOWYMI METODAMI W PGL LP  A POTEM SZTUCZEK PRAWNYCH W JAKI SPOSÓB UNIKNĄĆ ZA PRZESTĘPSTWO JAZDY ZA KIEROWNICĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W POLSCE ?!!!

5/ CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ PANIE DYREKTORZE GENERALNY LP,ŻE JAZDA SAMOCHODEM ,,PO KIELICHU,, TO JUŻ POLSKA PATOLOGIA SPOŁECZNA A FAKT UKRYWANIA JEJ SPRAWCÓW A POSPOLITYCH PRZESTĘPCÓW SKAZANYCH PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDÓW RP JEST W LASACH PAŃSTWOWYCH ... JUŻ TAKŻE PATOLOGIĄ I BARDZO WSTYDLIWYM FAKTEM  ??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jako dowód posłużę się chociażby  podobną sprawą,gdzie jedną z takich UKRYWANYCH OSÓB przez obecnego (...nie konkursowego oczywiście!!!) dyrektora RDLP Warszawa Pana Konrada Grzybowskiego a byłego Głównego Inspektora LP za ,,dyrektorowania,, niejakiego Mariana Pigan w DGLP jest odwołany ze stanowiska nadleśniczego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Międzyrzec w dniu 17.11.2011 roku Pan PADEREWSKI w związku (...zresztą bardzo ścisłym!!!) Z KOLEJNYM PIJACKIM ZDARZENIEM, w którym odegrał on rolę główna, a opisanym przez ,,SŁOWO PODLASIA,,

Po tym Pan K.Grzybowski ukrył w/w delikwenta na powołanym dla niego stanowisku o ironio RÓWNIEŻ KIEROWNICZYM W LASACH PAŃSTWOWYCH ...stworzonego dla niego specjalnie stanowiska drugiego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Łuków (RDLP Warszawa!), odmawiając mi pismem DK-0600-1/13/6901  z dnia 08 lipca 2013 roku odpowiedzi na moje pytania w tej konkretnej sprawie !!!
TEGO TYPU SPRAW JEST WIELE W PGL LASY PAŃSTWOWE i ...cisza goi pamięć ??!

6/ DLACZEGO PRACODAWCY PGL LP  W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKA CO DO KTÓREGO Z PRZEPISÓW USTAWY WYNIKA ,,WYMÓG NIEKARALNOŚCI,, A TAKŻE USTALENIA UPRAWNIEŃ DO ZAJMOWANIA OKREŚLONEGO ZAWODU...PRZYMYKAJĄ OKO NA DANE OSOBOWE TYCH LEŚNIKÓW KTÓRYCH PIJACKIE DANE ZOSTAŁY ZGROMADZONE PRZECIEŻ W DOSTĘPNYM DLA PRACODAWCÓW ,,KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM ,, ??!
CZY TAKIE FAKTY TO TEŻ JUŻ ...PATOLOGICZNE UKŁADY W PGL LASY PAŃSTWOWE ??!

POZWOLĘ SOBIE PRZYPOMNIEĆ PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU LP,że stanowią o tym wyraźnie przepisy art.6 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2012 roku,poz.654 z późniejszymi zmianami !!!!!!!!!!!

7/ CZY ZDANIEM PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP JAZDA SAMOCHODEM PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJE KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU - STANOWIĄCA PRZECIEŻ REALNE ZAGROŻENIE UTRATY ŻYCIA PRZEZ PRZYPADKOWE OSOBY LUB TEŻ ICH KALECTWA ...JEST NISKĄ POBUDKĄ SPRAWCY ??!
Pytam o to wyłącznie w związku z treścią zapisu art.45 ust.2  pkt 8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku mówiącego,że PRACOWNIKIEM SŁUŻBY LEŚNEJ MOŻE BYĆ OSOBA KTÓRA NIE BYŁA KARANA SĄDOWNIE ZA PRZESTĘPSTWO Z CHĘCI ZYSKU LUB INNYCH NISKICH POBUDEK ...gdzie takie czyny pod wpływem przysłowiowej ,,wódy,, powinny znajdować się w LP na pierwszym NAGANNYM miejscu !!!!!!

8/ Czy Pan Adam Sterczewski tak ,,czcigodnie,, zasiadający w KOMISJI KONKURSOWEJ egzaminującej kandydatów na stanowiska kierownicze w LP ...stawał do takiego egzaminu na stanowisko nadleśniczego Leśnego Dworu, gdzie obecnie pracuje ??!

9/ Proszę o informacje CZY KIEDYKOLWIEK W PRACY ZAWODOWEJ Pan Sterczewski był poddawany sprawiedliwym PROCEDUROM KONKURSOWYM na stanowiska jakie zajmował ...a jeśli ich nie było TO JAKI UKŁAD TO SPRAWIŁ,że jest aktualnie ,,spadochroniarzem,, jak określa go tutejsza większość Braci Leśnej, gdyż został raczej dla wyciszenia jego WPADEK (min: z wódą!!!!!) przerzucony UKŁADOWYM DESANTEM na teren RDLP Szczecinek z RDLP Piła !!!
TEGO TYPU PRZERZUTY ,,SPADOCHRONIARZY,, W LP BARDZO KRZYWDZĄ PROFESJONALNYCH MIEJSCOWYCH LEŚNIKÓW...
ZAWSZE I GDZIEKOLWIEK TO BY NIE BYŁO W LASACH PAŃSTWOWYCH KTÓRE TERAZ PANU PODLEGAJĄ !!!!

10/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE DO KONKURSU NA STANOWISKO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA DAMNICA ZOSTAŁ DOPUSZCZONY niejaki Marek ŚPIECHOWICZ...były zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Sławno ??!

11/ UPRZEJMIE PROSZĘ O PODANIE PRZYCZYN NIEDAWNEGO  ZWOLNIENIA GO Z TEGO STANOWISKA PRZEZ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ... ORAZ WIELKOŚCI STRAT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE JAKICH SIĘ DOPUŚCIŁ W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO A SZCZEGÓLNIE CZY LP POWIADAMIAŁY O NADUŻYCIACH ŚPIECHOWICZA ORGANY ŚCIGANIA A JEŚLI NIE TO DLACZEGO , CZY TEŻ UKRYŁY PODOBNIE JAK SPRAWĘ PRAWIE MILIONA ZŁOTYCH W SĄSIEDNIM NADLEŚNICTWIE WARCINO
...pod dywanik,  ???!

12/ CZY ZNANY JEST PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU FAKT ,,UKŁADU, NA WYCISZENIE TYCH NADUŻYĆ,, W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO POMIĘDZY OBECNYM DYREKTOREM RDLP SZCZECINEK A WÓWCZAS ZWALNIANYM ŚPIECHOWICZEM
...im ciszej tym lepiej dla obu stron ???!

13/ CZY ZDANIEM PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP to co w dniu dzisiejszym tj: 30 października 2013 roku zaprezentował kandydatom na stanowiska kierownicze w RDLP Szczecinek Pan Henryk Jeszke prywatny właściciel  ,,CENTRUM PRAW CZŁOWIEKA I PROFILAKTYKI PATOLOGII SPOŁECZNYCH,, z siedzibą w Szczecinku ...spełnia kryteria określone jako (cytat),,TEST Z ZAKRESU KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH,, ???!
CZY TO BYŁ TEST i jakie zgodnie z przepisami powinien spełniać wymogi....???!

14/ KTO I NA JAKICH ZASADACH  ZADECYDOWAŁ O WYBORZE TEGO MIEJSCOWEGO CENTRUM DO TEGO EGZAMINU , SKORO W WIĘKSZOŚCI RDLP W POLSKICH LASACH CZYNIĄ TO FIRMY ZEWNĘTRZNE BARDZO PROFESJONALNIE DO TEGO PRZYGOTOWANE GDZIE ÓW TEST W DNIU DZISIEJSZYM BYŁ BARDZO PROWINCJONALNY ...delikatnie to tylko tak określając !!!

15/ JAKI JEST KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ZA PRZEPROWADZENIE TEGO ,,TESTU,, PRZEZ PRYWATNE CENTRUM PRAW CZŁOWIEKA I PATOLOGII SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU ??!

Będę bardzo wdzięczny Panu Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Polsce za szczegółowe i jasne odpowiedzi na powyższe 15 pytań dotyczących ...PATOLOGII SPOŁECZNYCH JAKIE PANUJĄ WŚRÓD LEŚNIKÓW W CENTRUM RDLP SZCZECINEK,KTÓRE PANU PODLEGA !!!Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk