poniedziałek, 7 października 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...część III.CHORE LASY PAŃSTWOWE ...część III.


07 października 2013 roku


To kolejny post na temat ,,dziwnego raczydła,, jaki obecnie toczy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Polsce od 2008 roku!
Osobiście chciałbym mieć choć odrobinkę przekonania,że osoby kierujące tak potężną instytucją NA DOMIAR ,,PAŃSTWOWĄ,,
w mojej Ojczyźnie wykonują swe obowiązki służbowe na prawdę  uczciwie w sposób profesjonalny i kompetentny ale...NIESTETY TAK NIE JEST czego dowodem niech będzie ten kolejny post na pigipedii o ,,CHORYCH LASACH PAŃSTWOWYCH,,

Dużo pytań i skarg napływa do Dyrektora Generalnego LP w Warszawie a ja niniejszym pragnę ,,tylko,, oświadczyć,że ODPOWIEDZI OD PANA DYREKTORA NIE TYLKO Z WARSZAWY są niestety ale CORAZ CZĘŚCIEJ TAK KRĘTACKIE I ,,DYPLOMATYCZNE,,że ...ja sobie na taki cyrk nie pozwolę a będę go regularnie upubliczniał tu na swym blogu tak ABY KAŻDY ZDROWO MYŚLĄCY CZŁOWIEK, NIE TYLKO LEŚNIK MÓGŁ TO SAM  OCENIĆ I POWIEDZIEĆ...,,NO RZECZYWIŚCIE - COŚ TU MI NIE GRA !!!,,

No i właśnie Z TEJ SERII ,, NO RZECZYWIŚCIE - COŚ MI TU NIE GRA!!!,, przedstawiam poniżej czytelnikom pigipedii pełną treść mojego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w ...DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Straty na jakie KIEROWNICTWO LASÓW PAŃSTWOWYCH naraziło Skarb Państwa Polskiego od 2008 roku w mojej ocenie są ogromne a dotyczą ...SPÓŁEK O KTÓRE TAK NIBY PRZYPADKOWO PYTAŁEM  NIE DAWNO W KILKU URZĘDACH !!!

A oto szczegóły :Sławno,dnia 07 października 2013 rokuPROKURATOR GENERALNY
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
02 - 528 WARSZAWA
UL. RAKOWIECKA Nr 26/30
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA SZEREGU PRZESTĘPSTW

przez ścisłe kierownictwo Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie od 2008 roku !UZASADNIENIE .

Na podstawie art.304 kpa składam jako leśnik i obywatel Rzeczpospolitej Polskiej na ręce Pana PROKURATORA GENERALNEGO
poniższe zawiadomienie dotyczące min. przestępstw określonych w następujących artykułach kodeksu karnego :

1/ art.228 kk /SPRZEDAJNOŚĆ/ - przyjmowanie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej;

2/ art.231 kk / NADUŻYCIE FUNKCJI/ - działanie na szkodę interesu publicznego poprzez niedopełnienie obowiązków służbowych
oraz przekroczenia uprawnień;

Sprawa dotyczy ,,zainwestowania,, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE kwoty 106,3 mln złotych w 26
podmiotach (spółkach), z których SKARB PAŃSTWA POLSKIEGO osiągnął ,,zysk,, (przychód) np: w roku 2009 w wysokości ,,aż,, 4,0 tysiące złotych ( słownie: cztery tysiące złotych!!!) a w kolejnym roku  powyższe ponad 100 mln zł dały ,,zysk,,
w wysokości ,,aż,, 17,5 tysiąca złotych (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ABY BYŁO ,,CIEKAWIEJ,, zawiadamiam Pana Prokuratora Generalnego RP,że aktualnie już znaczna część tychże spółek,gdzie TAK ZWANI LEŚNI ,,PROFESJONALIŚCI,, Z DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ,,utopili,, te miliony złotych jest...W UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI !!!

Pozostaję w nadziei,że służby kryminalne a podległe Panu Prokuratorowi Generalnemu BEZ PROBLEMU wyjaśnią pewien bardzo ciekawy ,,szczegół,, w niniejszym według mej oceny PRZEKRĘCIE a polegający na WYJĄTKOWO ZASTANAWIAJĄCEJ ,,PRAWIDŁOWOŚCI,, jaka od 2008 roku była i jest nadal tolerowana przez DGLP !!!
Otóż proszę przy uwzględnianiu moich zarzutów dotyczących chociażby jak to na wstępie podałem SPRZEDAJNOŚCI oraz NADUŻYCIA FUNKCJI w Dyrekcji Generalnej LP - o wyjaśnienie DLACZEGO DYREKTOR GENERALNY LP niejaki Marian Pigan oprócz swej wyjątkowo dużej pensji na tym stanowisku ...OTRZYMYWAŁ OD JEDNEJ ZE SPÓŁEK KWOTĘ PONAD 120 TYSIĘCY ZŁOTYCH (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych!) ROCZNIE w kuriozalnej sytuacji, gdy ,,jego,,firma tj: LASY PAŃSTWOWE którymi kierował do 2012 roku otrzymywała ROCZNY ,,ZYSK,, Z ZAINWESTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA AŻ 106,3 MILIONÓW ZŁOTYCH chociażby jak w roku 2009 w wysokości .................. NĘDZNYCH 4 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podobnie dotyczy to ówczesnego naczelnika DGLP a obecnego zastępcy dyrektora RDLP Wrocław niejakiego Jerzego Łokietko, który może się posługiwać także  innymi danymi osobowymi tj; ANDRZEJ KOWALSKI Z POZNANIA, co osobiście potwierdził we wrześniu 2013 roku podczas rejestrowanej rozprawy sądowej we Wrocławiu (!!!!)
Proszę sprawdzić czy Jerzy Łokietko vel ANDRZEJ KOWALSKI Z POZNANIA otrzymuje jak dotąd  nadal Z INNEJ SPÓŁKI związanej z owymi ,,zainwestowanymi,, milionami złotych przez Skarb Państwa Lasy Państwowe - kwoty po 60 tysięcy złotych ROCZNIE !!!

Nadmieniam,że zadałem W TEJ KONKRETNEJ SPRAWIE wiele pytań obecnemu kierownictwu Lasów Państwowych tj;
dyrektorowi Adamowi WASIAK oraz jego z-cy Janowi SZRAMKA jednakże jak się domyślam CELOWO NIE UDZIELONO MI ODPOWIEDZI A NA WIELE Z NICH POKRĘTNIE SIĘ TŁUMACZĄC !!!

I tu pragnę podkreślić,że  Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP pismem GI-0600-1-8/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku odpowiedział mi na pytanie dotyczące pracowników LP w tych spółkach iż (cytat),, Przyznanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach,jest w gestii wspólników lub organów uprawnionych do ustalania wynagrodzenia w danej spółce.
UZYSKANE Z TEGO TYTUŁU ŚRODKI STANOWIĄ PRZYCHÓD OSÓB PEŁNIĄCYCH TE FUNKCJE,POZOSTAJĄCY DO ICH WYŁĄCZNEJ DYSPOZYCJI ,,  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tym oto ,,KRĘTACKIM SPOSOBEM,, zaledwie tylko  dwaj podani powyżej ,,specjaliści,, LP tj: Pigan i Łokietko-Kowalski W CIĄGU TYLKO JEDNEGO ROKU OTRZYMYWALI KWOTY ŁĄCZNIE OKOŁO 180 TYSIĘCY ZŁOTYCH...w sytuacji gdy Lasy Państwowe( Pigan był ich POlitycznym szefem!!!!) otrzymywały NĘDZNE 4 tysiące złotych po ,,zainwestowaniu,, aż 106,3 mln złotych w 26 spółkach !!!!

TAKICH ,,SPECJALISTÓW,, W SPÓŁKACH JEST W PGL LP DUŻO WIĘCEJ... i co bardzo mnie dziwi oraz zastanawia...WSZYSTKIM TO ODPOWIADA, WINNYCH NIE MA...A DREWNA Z PAŃSTWOWYCH LASÓW PRZECIEŻ ZAWSZE JAKBY CO  MOŻNA DOCIĄĆ !!!!!!

Dlaczego NIKT ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH W DGLP ...nie powiadomił o tym stosowne organy na podstawie art.304 par.2 kpk Panie Prokuratorze ???!

Oto wykaz podmiotów w których PGL LP ,,utopiły,, 106,3 mln złotych :

1/ Leśny Zakład Usługowy LASBUD sp. z o.o. Białystok

2/ OPOLAS Sp. z o.o. Opole ( W UPADŁOŚCI !!!)

3/ DREWNEX SA Kraków ( W LIKWIDACJI !!!)

4/ Inwest STAR SA Starachowice ( W LIKWIDACJI !!!)

5/ Zakład Budowlano - Drogowy BIESZCZADY Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne

6/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DREWEX Sp. z o.o. Biała Podlaska

7/ WSCHÓD SA Terespol

8/ DREWNOLAS Sp. z o.o. ( W LIKWIDACJI !!!)

9/ Przedsiębiorstwo Transportu,Spedycji,Produkcji i Handlu TRANSPED-LAS Sp.z o.o.Olsztynek

10/ PPHU ,,GRANDEL,, Sp. z o.o. Piła

11/ Przedsiębiorstwo Budowy Domów KO-BUD  Sp. z o.o. Konin

12/POLWOOD JOINT VENTURE Sp.z o.o. Kawcze ( W LIKWIDACJI !!!)

13/ SWEPOL Sp.z o.o. Słupsk

14/ Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego TRANSLAS Sp. z o.o. Toruń

15/ Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe prod.Leśnictwa  PINUS Sp. z o.o. Radom ( W LIKWIDACJI !!!)

16/ PAGED SA  Warszawa

17/ BRE BANK SA Warszawa

18/ BOŚ SA  Warszawa

19/ Fabryka Podłóg BIADKI  Sp.z o.o. Biadki

20/ DRETAR Sp.z o.o.  ( W LIKWIDACJI !!!)

21/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  KAMBIUM Sp. z o.o.  ( W LIKWIDACJI !!!)

22/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wydawnicze  RONDO-GRAF  Sp. z o.o. Warszawa ( W LIKWIDACJI !!!)

23/ Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Międzyrzec

24/ WITAR Składy Drzewne Sp. z o.o. Poznań ( W LIKWIDACJI !!!)

25/ Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego  KARO SA Siedlce ( W LIKWIDACJI !!!)

26/ MOND PACKAGING PAPER Świecie SA  Świecie.

Uważam,że szczególnie okres lat 2008- 2012 powinien zostać wzięty ,,pod prokuratorską lupę,,  W TEJ KWESTII  gdyż dowodzi on temu,że grupa związkowych kolesi W LASACH PAŃSTWOWYCH z Marianem Piganem na czele  doskonale się ,,BAWIŁA,, KOSZTEM SKARBU PAŃSTWA...NIE ZAPOMINAJĄC OCZYWIŚCIE O JAK NAJSZYBSZYM I NAJWIĘKSZYM GRABIENIU W SWOJĄ PRYWATNĄ STRONĘ chociażby na powyżej wybiórczo podanych przykładach osobowych z DGLP !!!

BARDZO MNIE DZIWI I ZASTANAWIA PEWIEN FAKT: otóż, cztery razy w roku ( ...na koniec każdego kwartału!) DGLP w Warszawie zbiera od Regionalnych Dyrekcji LP  ,,raporty o spółkach,, W KTÓRYCH TAK OTO,,ZAINWESTOWANO,, 106,3 mln złotych !!!
Na bazie tych raportów w DGLP (...co każdy kwartał!) jest sporządzany RAPORT ZBIORCZY, który następnie jest wysyłany do ...Ministerstwa Skarbu !!!!!!!!
Ponadto RAZ W ROKU po zatwierdzeniu bilansów przez zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ich kopie są przesyłane z RDLP...do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CO JEST TYLKO ZWYKŁĄ URZĘDNICZĄ FORMALNOŚCIĄ - owe kopie tych bilansów spółek DGLP w Warszawie ma obowiązek przekazać do Ministerstwa Skarbu !

W TEJ SPRAWIE KLUCZOWYM ZAGADNIENIEM JEST FAKT, DLACZEGO W PEWNYM  OKRESIE CZASU ( 2008-2012) W DYREKCJI GENERALNEJ AŻ TAK PROSTACKO, NIEUDACZNIE A WRĘCZ KRETYŃSKO ,,ANALIZOWANO,, FAKTY JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄCE NA TO,ŻE NA ZAINWESTOWANYCH 106,3 MILIONACH ZŁOTYCH...ZARABIAŁ NIE SKARB PAŃSTWA A PARU CWANIAKÓW, KTÓRYM NIKT W TYCHŻE LASACH NIE MIAŁ ODWAGI POWIEDZIEĆ ,, O TY KRĘTACZU,, !!!!!!!!!!!!!!!

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP !!!

Niniejszym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw karnych Z TYMI FAKTAMI związanych zawiadamiam, iż pomimo moich pytań DGLP odmówiła mi ostatnio udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku tj:

1/ czy z-ca dyr.generalnego LP Jan Szramka ,,SKUTECZNIE ZARZĄDZA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE,,!!!
2/ czy w ogóle MOŻNA MÓWIĆ O GOSPODARNOŚCI W DGLP !!!
3/co uczynił z-ca dyr.generalnego LP Jan Szramka W TEJ SKANDALICZNEJ SPRAWIE !!!
4/ ...CZY KTOKOLWIEK ZAWIADAMIAŁ Z DGLP ORGANY ŚCIGANIA na temat takiej oto ,,gospodarności,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5/CZY TEGO TYPU ZACHOWANIE W DGLP (,,Polacy NIC SIĘ NIE STAŁO!!!,,) jest właściwym wykonywaniem obowiązków na stanowiskach kierowniczych w DGLP !!!
6/CZY DGLP MA ŚWIADOMOŚĆ POWSTAŁYCH STRAT W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH W UPADŁOŚCI LUB LIKWIDACJI !!!
7/ Nie podano mi WARTOŚCI PRZYCHODÓW w poszczególnych spólkach !!!
8/....KTO PERSONALNIE W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ODPOWIADA ZA DOPROWADZENIE SKARBU PAŃSTWA LP DO TAKICH NADUŻYĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9/ CZY ZASŁANIANIE SIĘ ZE STRONY DGLP ,,TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA,, PRZY UDZIELANIU MI ODPOWIEDZI NA KONKRETNE PYTANIA Z TYM ZWIĄZANE JEST ...NADUŻYCIEM WŁADZY CZY TEZ POTWIERDZENIEM JEJ ,,WYSOKICH KWALIFIKACJI,, ZAWODOWYCH !!!
10/ ...JAKIE NALEŻY MIEĆ WYKSZTAŁCENIE I JAKIE SPEŁNIAĆ WYJĄTKOWE NORMY ETYCZNO-ZAWODOWE - ABY TAK PARTACKO ZARZĄDZAĆ LASAMI PAŃSTWOWYMI W POLSCE ?????!

Składając powyższe zawiadomienie w poczuciu mojego obowiązku wynikającego z treści art.304 kpk MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ,że na te 10 punktów zostanie udzielona odpowiedź ale prokuratorom, którzy o ile dadzą radę - rozwiążą tą BARDZO CIEKAWĄ ZAGADKĘ pt; JAK DUŻO ZAROBIĆ PRYWATNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH BĘDĄC BIERNY-MIERNY...ale WIERNY !!!

Osobiście wiem doskonale, że to NIC INNEGO JAK POSPOLITA  MIERNOTA DOPROWADZIŁA AKTUALNIE BUDŻET SKARBU PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ   do aż  takiej dziury budżetowej, ale w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe w przeciwieństwie do Ministerstwa Skarbu ...MIERNOTA NADAL MOŻE SOBIE SAMA ZADECYDOWAĆ ABY WYCIĄĆ KILKA KOLEJNYCH MILIONÓW METRÓW SZEŚCIENNYCH PIĘKNEGO LASU TYLKO DLATEGO,ŻE ,,KTOŚ,, ZECHCE ZNOWU TAK PODOBNIE JAK TO STARAŁEM SIĘ OPISAĆ - ,,ZAINWESTOWAĆ,, NA PRZYKŁAD KOLEJNE 106,3 MILIONA ZŁOTYCH TAK CIĘŻKO WYPRACOWYWANE PRZEZ TYSIĄCE POLSKICH UCZCIWYCH LEŚNIKÓW !!!

Ale pod warunkiem,że ...zrobi się ciszej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uważam,że polskie organy ścigania podległe Panu Prokuratorowi Generalnemu RP są w stanie UCZCIWIE PODCHODZĄC DO TEGO TYPU SPRAW spowodować, aby tego typu ,,profesjonaliści,, wreszcie przestali zajmować się MAJĄTKIEM SKARBU PAŃSTWA a natychmiast  owa ,,dziura budżetowa,, zacznie się zabliźniać i nie zwiększać!!!!!

Proszę nie zapomnieć ,,zlokalizować,, GDZIE SĄ TERAZ ULOKOWANE w strukturach Lasów Państwowych osoby ze ścisłego kierownictwa DGLP , którzy pod wpływem krytyki tego typu ludzi jak ja ...BEZ KONKURSÓW OCZYWIŚCIE, NA DOTYCHCZASOWYCH POBORACH - ,,KOMBINUJĄ,, JAKBY TU GDZIEŚ ZNOWU DOROBIĆ ???!
Towarzystwo to zostało ...zamienione przez kolejne LEŚNE  TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ  ADORACJI !!!


Informuję,że treść tego zawiadomienia postaram się upublicznić dla szerszego grona Polaków rozrzuconych już po całym świecie!


Krzysztof Kowalczyk