wtorek, 15 października 2013

BARDZO ,,PRZEJRZYSTE,, LASY PAŃSTWOWE...BARDZO ,,PRZEJRZYSTE,, LASY PAŃSTWOWE...


Sławno,dnia 15 października 2013


Pan Adam Wasiak
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3Szanowny Panie Dyrektorze !


Spełniając prośbę Leśnej Braci nie tylko z terenu RDLP Szczecinek - kieruję do Pana jako Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych
OFICJALNE ZAPYTANIE dotyczące procedur konkursowych jakie ostatnio zostały ogłoszone w tej regionalnej dyrekcji LP, która także podlega Panu dyrektorowi!

Dużo się mówi i pisze w środkach masowego przekazu o PRZEJRZYSTOŚCI i czystych intencjach w PGL LP które powinny służyć głównie tej jednostce Skarbu Państwa, pomnażaniu jej zasobów, pozytywnego wizerunku leśników w naszym społeczeństwie, wzajemnemu poszanowaniu
stron w relacjach  pracodawca-zatrudniony, satysfakcji zawodowej leśników, która co jest oczywiste ma ogromny wpływ na ich szczęście rodzinne!

W RDLP Szczecinek został ostatnio ogłoszony KONKURS na kilka stanowisk kierowniczych w tej jednostce tj; nadleśniczych w Bornym Sulinowie,Świdwinie,Damnicy oraz naczelnika d/s zasobów i stanu posiadania w tej regionalnej dyrekcji.

W chwili,gdy piszę powyższe pismo z pytaniami do Pana Dyrektora Generalnego LP jest 15.10.2013 roku - zostały zebrane do ściśle określonego  dnia wszystkie oferty osób chętnych na podane stanowiska w ramach oczywiście KONKURSU i wyłonienia jak logicznie domniemywam  NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW jacy się zgłosili !!!

O  procedurach ,,konkursowych,, w Lasach Państwowych za czasów Pańskiego poprzednika tj:Mariana Pigan, który KUPIŁ SOBIE POLITYCZNIE OD DONALDA TUSKA TO STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO LP i doprowadził owe procedury do takiej sytuacji w latach 2008-2012,że włoska mafia mogłaby się szkolić i doskonalić  W TEJ MATERII np: w ośrodkach wypoczynkowych LP ..o czym .nie tylko ja W DETALACH PISAŁEM I PISZĘ na swym blogu,a  którego chociażby STAŁYM CZYTELNIKIEM jest  Pana z-ca d/s gospodarki leśnej Pan Jan Szramka !!!

Z chwilą gdy Pan objął to stanowisko po Piganie ...WIELE PAN OBIECYWAŁ AKURAT CO DO JAKOŚCI PROCEDUR KONKURSOWYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH,czego w tej chwili nie ma sensu raczej przypominać !!!

Pragnę tylko zauważyć osobiście A SZCZEGÓLNIE koleżanki i koledzy leśnicy z RDLP Szczecinek,że ...NIESTETY NIE WIELE SIĘ W TEJ MATERII AKURAT ZMIENIŁO W LASACH PAŃSTWOWYCH NA LEPSZE I BARDZIEJ PRZEJRZYSTE !!!!!!

I właśnie dlatego niniejszym uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego LP o odpowiedź w trybie przepisów k.p.a. na następujące pytania, które DZIŚ nas bardzo zastanawiają i nurtują :

1/ CZY PRAWDĄ JEST,że pomimo jeszcze oficjalnie nie ogłoszonego TERMINU PROCEDUR KONKURSOWYCH w których bierze udział wiele osób ... ,,KONKURSY,, już dziś tj; 15 października 2013 roku  zakończyły się pomyślnie dla następujących osób :

a/ NADLEŚNICZYM BORNEGO SULINOWA zostanie niebawem ogłoszony ...niejaki Marcin MIECZKOWSKI ??!

b/ NADLEŚNICZYM DAMNICY zostanie niebawem ogłoszony ... (S.G.) pewien leśniczy z RDLP Gdańsk,  KOLEGA obecnego dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń ??!

c/ NADLEŚNICZYM ŚWIDWINA zostanie niebawem ogłoszona osoba z Drawska Pomorskiego pomimo usilnego jak dotąd ciągłego  ,,przeciągania liny,, aby jednak została nim Pani Beata Zbonikowska (...szczególnie po jej  ostatnim pobycie na Łotwie z Panią Anną Paszkiewicz byłą z-czynią Pigana d/s ekonomicznych !!!) ??!

d/ NACZELNIKIEM ZASOBÓW W RDLP SZCZECINEK zostanie niebawem ogłoszony ...CEZARY KOSIERKIEWICZ (...ten sam, którego pewien MEGA KRĘTACZ Faliński ulokował pewnego dnia w hotelu ,,Groman,, k/Warszawy, aby BLIŻEJ  zapoznał się z Marianem Pigan !!!) ??!

2/ CZY JEŚLI POTWIERDZĄ SIĘ owi zwycięzcy po OFICJALNYM OGŁOSZENIU WYNIKÓW ,,KONKURSÓW,,  - to czy nie ma Pan Dyrektor Generalny LP chociażby wrażenia czy też przeświadczenia,iż  inne osoby bez układowe biorące udział w tych ,,konkursach,, ...ZOSTAŁY TYM SAMYM  PODSTĘPNIE OSZUKANE JAKOBY W MAJESTACIE ,,LEŚNEGO PRAWA,, ??!

3/ CZY JEŚLI POTWIERDZĄ SIĘ owi zwycięzcy ,,konkursów,, ...jest to w takich okolicznościach DYSKRYMINACJA ZAWODU LEŚNIKA ??!

4/ CZY UWAŻA PAN DYREKTOR ZA UCZCIWE W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI to,że kandydat (...kimkolwiek by on nie był!!!) zostaje powiadomiony NAGLE o tym,iż ,,konkurs,, ma np: jutro lub za dwa dni ????!

5/ CZY MÓGŁBYM OTRZYMAĆ OD PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP informację ilu leśników biorących w owych ,,procedurach konkursowych,, A SZCZEGÓLNIE ICH ZWYCIĘZCY  to oficjalni członkowie Platformy Obywatelskiej lub jej publiczni sympatycy ??!

Nie zadaję tego pytania ot tak przypadkowo, gdyż AKTUALNIE W SYTUACJI NASZEJ OJCZYZNY doszło już do skrajnie niebezpiecznego upodlenia wszystkich obywateli RP, którzy nie są związani lub krytykują poczynania tej właśnie opcji politycznej , a która to ,,PŁACI ZA WIERNOŚĆ STANOWISKAMI ,, nawet w najbardziej ,,przejrzystych konkursach,, jakie dla przykładu mają odbyć się niebawem w Szczecinku !!!

ZACHODNIOPOMORSKA PLATFORMA OBYWATELSKA z jej regionalnym  ,,baronem,,Stanisławem Gawłowskim na czele( a jednocześnie v-ce ministrem środowiska) , KTÓRY USTAWIŁ TAKŻE W RDLP SZCZECINEK OD 2008 ROKU JUŻ WIELE OSÓB I STANOWISK  - tylko analizując wypowiedzi i wpisy innego jej członka tj: Pana NITRAS ...jest wyjątkowo podatna na FAŁSZERSTWA I KOMBINACJE KAŻDEGO FORMATU, więc tym bardziej pytam Pana Dyrektora Generalnego o owych zwycięzców DZIŚ , gdy oficjalnie nawet terminu ,,konkursów,, jeszcze nie znamy !!!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!) 

6/ CZY LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE NIE JEST STAĆ NA SPRAWIEDLIWY I BEZSTRONNY  WYBÓR OSÓB NA DANE STANOWISKA KIEROWNICZE W BARDZIEJ JASNYCH I PRZEJRZYSTYCH ZASADACH NIŻ TE JAKIE OBECNIE FUNKCJONUJĄ W TYCH ,,KONKURSACH,, PGL LP ??!

7/ CZY MA PAN DYREKTOR GENERALNY LP ŚWIADOMOŚĆ I CZY DOCIERAJĄ ,,Z DOŁU,, DO PANA INFORMACJE MÓWIĄCE O TYM,ŻE TERENOWA BRAĆ LEŚNA JUŻ WRĘCZ KPI SOBIE Z TEGO TYPU ,,PROCEDUR KONKURSOWYCH,, JAKIE OBOWIĄZUJĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH ZE WZGLĘDU NA ICH ...MEGA UPOLITYCZNIENIE I UKŁADY ????????!

8/ CZY ZAMIERZA PAN DYREKTOR GENERALNY OWE  PRZEPISY ZMIENIAĆ,UDOSKONALAĆ,POPRAWIAĆ ????!


Powyższe pytania TRADYCYJNIE upubliczniam oczywiście na swoim blogu, tak aby KAŻDY mógł szczególnie w niedalekiej przyszłości ocenić i porównać różne sytuacje, które NIE TYLKO MOIM ZDANIEM - NIGDY NIE POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ A SZCZEGÓLNIE  BYĆ TOLEROWANE W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,,


Korupcja polityczna, groźby,szantaże, wymuszenia określonych postępowań w podejmowanych decyzjach ...TO JUŻ CHLEB POWSZEDNI W RZECZPOSPOLITEJ made in Platforma Obywatelska o czym o zgrozo głośno mówią i piszą już Panie dyrektorze sami posłowie czy radni tej właśnie opcji politycznej w Polsce !!!


Darz Bór !!!Krzysztof Kowalczyk