sobota, 24 sierpnia 2013

SIŁA GENÓW JEST OGROMNA...NIE TYLKO W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!
SIŁA GENÓW JEST OGROMNA...NIE TYLKO W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!


24 sierpnia 2013 roku


Po wczorajszych wyborach na przewodniczącego PO - żyjąc w czasach rządów Tuska gdzie moi Rodacy w Polsce SĄ DYSKRYMINOWANI SZANTAŻEM PO-PRAWNOŚCI POLITYCZNEJ (...wiem coś osobiście na ten temat od 208 roku!!!) zastanawiam się nad pewną kwestią!
DLACZEGO w Polsce prawie w ogóle się nie mówi o tym,że oprócz bohaterskich ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH do walki z czerwoną zarazą w Naszej Ojczyźnie i jej potomkami obecnie - STANĘLI TAKŻE POLACY , KTÓRYCH ORĘŻEM ZAMIAST KARABINÓW I MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH BYŁA ICH UCZCIWOŚĆ I POSTAWA ŻYCIOWA WYROSŁA Z PIĘKNYCH TRADYCJI RZECZPOSPOLITEJ ??!

Dla tych którzy już zapomnieli PRZYPOMNĘ TYLKO,że nazwał ich D.Tusk  pogardliwie ,,moherowymi beretami,, (czytaj ; LUDŹMI GORSZEJ KATEGORII !!!), a w czasach po okrągłym stole zwanych ,,OSZOŁOMAMI,, ; ,,NIEUDACZNIKAMI,,;KSENOFOBAMI,, - za czasów Gierka ,,WICHRZYCIELAMI,, a za czasów stalinowskich ,,ZAPLUTYMI KARŁAMI REAKCJI,,

Myślę tu o MILIONACH POLAKÓW - BARDZO PRZYZWOITYCH LUDZI którzy nie dali się zgnoić komunie czy też dać namówić na członkostwo w Platformie Obywatelskiej mającej zaledwie około 42 tysiące CZŁONKÓW(...dosłownie  i w szerokim pojęciu!!!) w naszym prawie 40 mln kraju !

PRZYZWOITYCH POLAKÓW, którzy mają POCZUCIE GODNOŚCI , którzy poświęcili nawet własne kariery i zbytki dla tego ABY NIE UTOŻSAMIAĆ SIĘ Z TYM PO-LITYCZNYM OSZOŁOMSTWEM !!!

Tych którzy do chwili obecnej nie ustali w walce z tymi pogrobowcami komuny!
TYCH BEZIMIENNYCH,SKROMNYCH,CICHYCH BOHATERÓW - KTÓRYCH WALKA Z OBECNYM ŁAJDACTWEM POLEGA NA TYM,ŻE IE WSTĄPILI DO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ JAK ICH OJCOWIE WCZEŚNIEJ UNIKALI PZPR I ZA KAŻDĄ CENĘ NIE DALI SIĘ ZWERBOWAĆ ,,PEŁNYM KORYTEM,, GDZIE WOKÓŁ TYLE ŚWIŃ...

W IMIĘ WARTOŚCI WYNIESIONYCH Z DOMU - NIE DALI SIĘ KUPIĆ DLA PRZYKŁADU  POSADKAMI ,,KONKURSOWYCH,, (sic!!! sic!!! sic!!!)DYREKTORÓW CZY NADLEŚNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH - I JAK OD GROŹNEJ ZARAZY STRONILI I STRONIĄ OD TYCH ZAWŁASZCZAJĄCYCH NASZĄ RZECZPOSPOLITĄ PIEWCÓW KŁAMSTW, ZŁODZIEI I ,,NOWEGO PORZĄDKU,, !!!!!

Jakimi słowy można dziś wyrazić wdzięczność dla tych WSPANIAŁYCH POLAKÓW I PIĘKNYCH UMYSŁÓW którzy np; wolą szukać pracy za granicami Ojczyzny niż dać się ogłupiać i podpisując deklarację członkowską do Platformy Obywatelskiej ...niebawem znaleźli by szybko dobrą pracę za ciepłym biurkiem w jakimś urzędzie ??!

Wielu z Polaków nie tylko tych za granicą DOSZŁO JUŻ DO PEWNYCH PRZEMYŚLEŃ ... A CZEGO MOGLI SIĘ SPODZIEWAĆ PO PRAWNUKACH RENEGATÓW POPRZEDNIEJ WŁADZY ...PO POTOMKACH POPLECZNIKÓW I WAZELINIARZY Bieruta,Gomułki,Gierka,Moczara,Jaroszewicza,Rakowskiego,Jaruzelskiego a na obecnym premierze Tusku kończąc ??!

CÓŻ TAKI ,,POLAK,, MOŻNA WYNIEŚĆ Z DOMU PRÓCZ PROSTACTWA I SŁUŻALCZOŚCI WOBEC KOMUNISTYCZNEJ MOSKWY OSTATNICH DEKAD ??!

Poszukajcie sobie informacji o tym jak to NASI ZESŁAŃCY NA SYBERIĘ zorganizowali ,,POWSTANIE ZABAJKALSKIE,, w 1866 roku walcząc
...6.560 kilometrów od Warszawy O WOLNĄ POLSKĘ którzy będąc potem rozstrzeliwani w Irkucku rankiem 15 listopada mając zaledwie po dwadzieścia parę lat oddawali swe młode życie ze słowami ,,DLA NAS JEST OBOJĘTNE, CZY ZGINIEMY NA WŁASNEJ ZIEMI ZA JEJ SWOBODY CZY NAS WYMORDUJĄ NA WYGNANIU!
IDEA CO NAM W ŻYCIU PRZYŚWIECAŁA NIE ZGINIE ! ,,

Dla każdego cymbała, który oceniając sens wielu skazanych na niepowodzenie zbrojnych zrywów Polaków przeciwko wrogom naszej Rzeczpospolitej dedykuję słowa Augusta Iwańskiego ,, TAK BYŁO I TAK BĘDZIE - DOPÓKI TYLKO ŻYCIE I SWOBODA NIE PRZESTANĄ MIEĆ UROKU DLA LUDZI ,,  !!!!

I wcale nie dotyczy to ostatnich walk polskich robotników ,,Solidarności,, o WOLNĄ POLSKĘ Z ORŁEM W KORONIE !!!

A tym,którzy od 2008 OKRADAJĄ  NASZĄ RZECZPOSPOLITĄ pod sztandarami Platformy Obywatelskiej - zadłużając Polskę do granic a nawet poza jej możliwości jak ostatnia decyzja polityków o przekroczeniu progu ,,bezpieczeństwa,, - bardzo wymowny jest wiersz Karola Ujejskiego ,,Na zgon rozstrzelanych w Irkucku,, którzy oddali swe życie za SWOBODNĄ POLSKĘ :

(cyt);

,,Powiedz : NA SPRZEDAŻ NIE WOLNO NIKOMU
WYNOSIĆ SŁUPÓW ZE WSPÓLNEGO DOMU.
By w ciasnym szczęściu na chwilę utonąć
Niżeli obcego ciała stać się cieniem
LEPIEJ JAK GWIAZDA W WŁASNYM OGNIU SPŁONĄĆ ! ,,


Bardzo wymowne do tego co mamy dziś 2013 roku prawda ...???!  :)

W Polsce OSTATNICH LAT występuje CENZURA INFORMACJI POD RÓŻNYMI FORMAMI I POSTACIAMI , gdyż tak zwani albo jak im się wydaje ,,rządzący,, - WYMYŚLAJĄ PRZERÓŻNE SPOSOBY ABY JAK NAJMNIEJ DANYCH I INFORMACJI WYCIEKAŁO POZA DANĄ FIRMĘ CZY TEŻ GRUPĘ OSÓB ...jaką jest np; partia polityczna !!!

Oczywiście to także po to ABY UKRYWAĆ PARTACTWO,NADUŻYCIA I PRZERÓŻNE PRZYKŁADY ,,ZWYKŁEGO,, ŁAJDACTWA !!!

Jest to tak skonstruowane,aby ...ZASTRASZAĆ I SZANTAŻOWAĆ,SZYKANOWAĆ PRACOWNIKÓW - dając im wyraźnie do zrozumienia CO SIĘ Z NIMI STANIE,JEŚLI UDOWODNI SIĘ IM ,,WYNOSZENIE NA ZEWNĄTRZ,, INFORMACJI !!!

OTO NAJŚWIEŻSZY,SPRZED PARU DNI DOKUMENT JAKI DAJE SIĘ DO PODPISANIA ...PRACOWNIKOM LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE :

(cytat) :

,, ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ,CYWILNEJ I SŁUŻBOWEJ, wynikającej z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,ochrony informacji niejawnych,kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego oraz regulaminu pracy W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH  niniejszym :

1. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI,ŻE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE, E-MAILE ORAZ KORZYSTANIE Z INTERNETU MOGĄ BYĆ MONITOROWANE.

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

- Przestrzegania ,,Zasad bezpieczeństwa zasobów informatycznych Lasów Państwowych,, I POWSTRZYMYWANIA SIĘ OD JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ Z ZASADAMI NIEZGODNYCH,BĄDŹ PRZEZ ZASADY NIE PRZEWIDZIANYCH;

- Przestrzegania ,,Regulaminu użytkowania Konta Pocztowego LP,,

- ZACHOWANIA W TAJEMNICY WSZELKICH DANYCH, o których użytkownik posiadł wiedzę korzystając z systemu informatycznego Lasów Państwowych;

- ZACHOWANIA W TAJEMNICY DANYCH, które mogłyby umożliwić osobom niepowołanym dostęp do systemu informatycznego Lasów Państwowych, w szczególności zaś identyfikatorów,haseł,nazw komputerów i IP;

- Powstrzymywania się od jakichkolwiek prób przełamywania zabezpieczeń systemów informatycznych oraz powiadamiania przełożonych O WSZELKICH ZACHOWANIACH LUB ZJAWISKACH które mogłyby świadczyć o próbie przełamania lub przełamywania tych zabezpieczeń;

- POKRYCIA WSZELKICH STRAT I SZKÓD JAKIE FAKTYCZNIE ODNIOSŁY LASY PAŃSTWOWE NA SKUTEK NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD LUB NIEWYPEŁNIANIA KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ZOBOWIĄZAŃ. ,,


Pozwolę sobie nieskromnie zauważyć,że wiele zwrotów tego ,,LEŚNEGO,, ZOBOWIĄZANIA ...w 100% narusza obowiązująca Konstytucję RP !!!

Chociażby art.54 Konstytucji stwierdza :

pkt.1 ,,KAŻDEMU ZAPEWNIA SIĘ WOLNOŚĆ WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW ORAZ POZYSKIWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ,,

Natomiast co do ,,monitorowania,, przez Lasy Państwowe połączeń telefonicznych w pracy, e-mail lub korzystania z internetu - pkt.2 tego art.54 Konstytucji CZYTELNIE I JASNO stwierdza : ,,CENZURA PREWENCYJNA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU oraz koncesjonowanie prasy SĄ ZAKAZANE,, !!!!!!


A więc OTO KOLEJNY DOWÓD NA ...BEZPRAWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2013 ROKU !!!


Jak sami widzicie ...SIŁA GENÓW TAKŻE W PGL LP JEST OGROMNA !!!

No bo jak wspomniałem powyżej - CÓŻ INNEGO MOŻNA WYNIEŚĆ Z DOMU OPRÓCZ PROSTACTWA I SŁUŻALCZOŚCI JUŻ NIE TYLKO WOBEC MOSKWY CZY BERLINA ...poza wrodzoną żyłką do CWANIACTWA,ZŁODZIEJSTWA,NIERÓBSTWA I WSZELKICH PRÓB UKRYWANIA TEGO TYPU PRZYWAR  ????!   :)Piszę jak jest ....Krzysztof Kowalczyk