piątek, 30 sierpnia 2013

POJEDZIEMY NA ŁÓW ...??!
Sławno,dnia 30 sierpnia 2013 rokuDYREKTOR RDLP GDAŃSK
Pan ZBIGNIEW KACZMARCZYK
80 - 804 GDAŃSK
UL. Ks. ROGACZEWSKIEGO Nr 9/19

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku
(Dz.U. Nr 112 poz.1198 ze zmianami) - zwracam się do Pana dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o udostępnienie mi następujących informacji i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w niniejszym trybie :

NADMIENIAM,że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Pan Adam Wasiak pismem GI-0600-117/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku
PO OTRZYMANIU ODE MNIE WNIOSKU I ZAPYTAŃ W TEJ SAMEJ SPRAWIE odpowiedział mi (cyt) ,, DGLP nie posiada dokumentów POTWIERDZAJĄCYCH LUB ZAPRZECZAJĄCYCH POSIADANEJ PRZEZ PANA WIEDZY, dotyczącej działalności jednostek i osób z terenu RDLP w Gdańsku oraz dokumentów wyrażających opinie i zamierzenia kierownictwa,,

Tym samym Pan Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak ...odesłał mnie z poniższymi pytaniami do dyrektora RDLP Gdańsk !!!

W związku z powyższym pozostaję w nadziei,że Panu dyrektorowi RDLP Gdańsk nie zabraknie nie tylko ODWAGI ALE I LEŚNEJ UCZCIWOŚCI w udzieleniu mi odpowiedzi na poniższe pytania :

1/ CZY PRAWDA JEST,że Pan Jan Szramka WYKORZYSTUJĄC SWOJE STANOWISKO SŁUŻBOWE I WPŁYWY W LASACH PAŃSTWOWYCH  -WYMÓGŁ ZATRUDNIENIE W NADLEŚNICTWIE KOLBUDY (RDLP GDAŃSK) SWOJEGO SYNA MICHAŁA oraz przeprowadzenie specjalnie dla niego remontu mieszkania na koszt Skarbu Państwa LP i założenie ogrodzenia ??!

2/ JAKA BYŁA POWIERZCHNIA TEGO MIESZKANIA i ile kosztował Skarb Państwa LP ten powyższy remont A ILE OGRODZENIE??!

3/ CZY PRAWDĄ JEST,że syn Pana Jana Szramki obecnego z-cy dyrektora generalnego LP - MIAŁ PROBLEMY Z NAUKĄ NA STUDIACH, KTÓRE SKOŃCZYŁ DOPIERO PO 8-10 LATACH ????!

4/  CZY PRAWDĄ JEST,że w Nadleśnictwie Elbląg (RDLP Gdańsk) dokonano niedawno nielegalnej wycinki drzew W BEZPOŚREDNIEJ STREFIE OCHRONY ORLIKA...W OKRESIE OBJĘTYM ZAKAZEM, a jeśli tak to JAKĄ ILOŚĆ DRZEW I METRÓW SZEŚCIENNYCH TAM WYCIĘTO ??!

5/ CZY PRAWDĄ JEST,że wyrąb ten ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY pomimo naruszenia prawa przez NIEDAWNO ZATRUDNIONEGO w tym nadleśnictwie ,,W TRYBIE PRZYŚPIESZONYM,, p.o. inż. nadzoru Michała Szramkę, którego ojciec jest z-cą dyr.generalnego
LP d/s gospodarki leśnej ??!

6/ CZY PRAWDĄ JEST,że jest to KOLEJNA NIELEGALNA WYCINKA DRZEW PRZEZ LEŚNIKÓW RDLP GDAŃSK W STREFACH OCHRONNYCH ORLIKA ??!

7/ CZY WYCIĄGNIĘTO JAKIEKOLWIEK KONSEKWENCJE SŁUŻBOWE W RDLP GDAŃSK wobec osób, które ,,ZAŁATWIŁY,, zatrudnienie i ZATRUDNIAŁY min; syna Pana Jana Szramki na tym tak odpowiedzialnym stanowisku w LP ??!

8/ CZY PRAWDĄ JEST,że w RDLP Gdańsk odwołano ze stanowisk nadleśniczych z dużym doświadczeniem zawodowym, GDYŻ NIE DAWALI RĘKOJMI NA ZATRUDNIENIE MICHAŁA SZRAMKI syna z-cy dyr.generalnego LP i WYREMONTOWANIE SPECJALNIE DLA NIEGO MIESZKANIA  (Nadleśnictwo Kolbudy) i domu (Nadleśnictwo Elbląg) - a powołano w ich miejsce ...OSOBY AKCEPTUJĄCE POLECENIA W TEJ KWESTII ??!

9/ CZY PRAWDĄ JEST,że w nadleśnictwach RDLP Gdańsk które podlegają Panu - ZATRUDNIONYCH JEST PO PROTEKCJI znacznie więcej osób, CZŁONKÓW RODZIN ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU ??!

10/ CZY PRAWDĄ JEST Panie dyrektorze RDLP Gdańsk,że PROWADZI PAN ,,SWOJĄ POLITYKĘ,, I IDĄC ŚLADEM (TOREM) Pana Jana Szramki - ,,załatwił,, Pan niedawno pracę swojej córce KATARZYNIE DĄBROWSKIEJ w Nadleśnictwie Lębork (RDLP Gdańsk) na stanowisku ,,zamówienia publiczne,, a zatrudnionej przez PANA PODWŁADNEGO, nadleśniczego Jana Dominieckiego (...wcześniej inż.nadzoru W TYM NADLEŚNICTWIE LĘBORK, gdzie był Pan poprzednio nadleśniczym!!!) ??!

11/ CZY I JAKIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE posiadała w chwili zatrudnienia na tym stanowisku w sprawach zamówień publicznych - ZATRUDNIONA W TAKI OTO SPOSÓB Pańska córka ??!

12/ CZY PRAWDĄ JEST,że obecny z-ca dyrektora RDLP Gdańsk d/s ekonomicznych Pan BORKOWSKI ( wcześniej inspektor
kontroli Pomorskiej Inspekcji LP)  ,,ZAŁATWIŁ ZATRUDNIENIE,, swoim dwóm córkom :

a) AGNIESZCE BORKOWSKIEJ-PAWLIK  - w biurze Nadleśnictwa Gdańsk na stanowisku także ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,,, pokoje gościnne ( ...zatrudniona przez ówczesnego nadleśniczego a obecnego z-cę dyrektora generalnego LP Jana Szramkę!) ?!

b) KAMILI BORKOWSKIEJ - w biurze Nadleśnictwa Wejherowo na stanowisku ,,ADMINISTRACJA I ARCHIWUM ,, ??!

13/ CZY I JAKIE POSIADAŁY W CHWILI ICH ZATRUDNIENIA UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE - DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK obie córki z-cy dyrektora RDLP Gdańsk d/s ekonomicznych ??!

14/ CZY PRAWDĄ JEST,że Naczelnik Wydziału Kontroli RDLP Gdańsk Pani Danuta REGLIŃSKA ,,załatwiła pracę,, swojemu synowi ROBERTOWI REGLIŃSKIEMU ( jest po studiach z resocjalizacji!) NA STANOWISKU STRAŻNIKA LEŚNEGO w Nadleśnictwie Kaliska (RDLP Gdańsk) ??!

15/ JAKI OKRES CZASU PRACOWAŁ WCZEŚNIEJ W PGL LP oraz CZY I JAKIE POSIADAŁ W DNIU ZATRUDNIENIA KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA TYM STANOWISKU syn Pani Naczelnik Wydziału Kontroli RDLP Gdańsk ??!

16/ CZY PRAWDĄ JEST,że TA SAMA PANI NACZELNIK Wydziału Kontroli RDLP Gdańsk Danuta Reglińska ,,załatwiła pracę,, swojej synowej na stanowisku biurowym w Nadleśnictwie Starogard (RDLP Gdańsk) ??!

17/ NA JAKIM STANOWISKU została zatrudniona ta osoba w tym nadleśnictwie ??!

18/ JAKIE WCZEŚNIEJSZE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE posiadała synowa Pani Naczelnik Wydziału Kontroli
RDLP Gdańsk - W TYM GDZIE I NA JAKICH STANOWISKACH PRACOWAŁA POPRZEDNIO W LASACH PAŃSTWOWYCH ORAZ PRZEZ JAKI OKRES CZASU ??!

19/ CZY TO PRAWDA,że obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork Pan Jan DOMINIECKI (...wcześniej inż.nadzoru w tym nadleśnictwie!) a podwładny Pana dyrektora RDLP Gdańsk - ,,załatwił pracę,, swojemu synowi Adamowi Dominieckiemu na stanowisku po. STARSZEGO SPECJALISTY d/s urządzania lasu i stanu posiadania w Nadleśnictwie Cewice ...ZARAZ PO ODBYCIU STAŻU PRZEZ NIEGO W TYM NADLEŚNICTWIE i czy ten ,,PRZYŚPIESZONY AWANS ZAWODOWY,, jest legalny w LP ??!

20/ CZY JEŚLI ODPOWIEDZI NA MOJE PYTANIA BĘDĄ TWIERDZĄCE TO JEST TO KLASYCZNY ,,NEPOTYZM,, W LASACH RDLP GDAŃSK KTÓRYMI PAN DYREKTOR KIERUJE...KUMOTERSTWO...NADUŻYWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH...PRZEJAW KORUPCJI ( tj; KORUPCJA = MONOPOL+UZNANIOWOŚĆ-ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY !!!) ??!

21/ JAKIE DZIAŁANIA BYŁY PODEJMOWANE TERAZ I OD ROKU 2008 W RDLP GDAŃSK, ABY TYM SKRAJNIE UKŁADOWYM SYTUACJOM ZAPOBIEC A NA STANOWISKA W LASACH PAŃSTWOWYCH ZATRUDNIAĆ OSOBY KOMPETENTNE I Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM ??!
Proszę o szczegóły ...

22/ CZY W POWYŻSZEJ SYTUACJI JAKĄ OPISAŁEM TYLKO W PARU PRZYKŁADACH W RDLP GDAŃSK, SKĄD WYWODZI SIĘ PAN JAN SZRAMKA OBECNY Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO LP - JEST W OGÓLE MOŻLIWY SKUTECZNY NADZÓR I KONTROLA PODLEGŁYCH PANU DYREKTOROWI RDLP GDAŃSK NADLEŚNICTW ????????!

23/ CZY PRAWDĄ JEST,że w okresie gdy Pan Jan Szramka pełnił funkcję dyrektora RDLP Gdańsk w latach 2001-2005 wyraził on zgodę NA ZAMIANĘ OKOŁO 1 HEKTARA LASU OCHRONNEGO  należącego do Nadleśnictwa Wejherowo a położonego na Półwyspie Helskim ze znanym w kraju biznesmenem Panem ZBIGNIEWEM NIEMCZYCKIM lub jego małżonką
(HOTEL ,,BRYZA,,) w Juracie na jego wniosek ??!

24/  JEŚLI TAK to czy zamiana ta  BYŁA UZASADNIONA POTRZEBAMI I CELAMI GOSPODARKI LEŚNEJ, o których stanowi art.38,,e,, Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, oraz JAKIE TO BYŁY KONKRETNE POTRZEBY I CELE LASÓW PAŃSTWOWYCH ...a może były to JEDYNIE POTRZEBY WNIOSKODAWCY ??!

25/ CZY PRAWDĄ JEST,że w okresie gdy Pan Jan Szramka pełnił po raz drugi funkcję Dyrektora RDLP Gdańsk ( w latach jak wyżej!) WYRAZIŁ ON ZGODĘ NA ZAMIANĘ KILKUNASTU HEKTARÓW LASU (!!!) należącego do Nadleśnictwa Kartuzy, położonego w miejscowości SZYMBARK ze znanym na Pomorzu biznesmenem DANIELEM CZAPIEWSKIM prowadzącym szeroką działalność w zakresie rekreacyjno-turystycznym oraz przerobu drewna i budowy domów drewnianych( firma ,,DANMAR,,) NA JEGO WNIOSEK ??!
JAKA TO BYŁA POWIERZCHNIA ??!

26/ JEŚLI TAK TO CZY PRAWDĄ JEST ,że obszar lasu który Nadleśnictwo Kartuzy przekazało temu biznesmenowi W WYNIKU TEJ ZAMIANY PRZYLEGAŁ BEZPOŚREDNIO DO GRUNTÓW JEGO FIRMY (tartaku), oraz czy w skutek przekazania tego lasu biznesmenowi POWSTAŁA NIEKORZYSTNA DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH PÓŁ-ENKLAWA PRYWATNEJ WŁASNOŚCI W TYM DUŻYM KOMPLEKSIE LEŚNYM Nadleśnictwa Kartuzy ??!

27/ JEŚLI ZAMIANA TA MIAŁA MIEJSCE - TO CZY BYŁA UZASADNIONA POTRZEBAMI I CELAMI GOSPODARKI LEŚNEJ PGL LASY PAŃSTWOWE, o których mowa w art.38 ,,e,, ustawy o lasach oraz JAKIE TO BYŁY KONKRETNE CELE I POTRZEBY LASÓW PAŃSTWOWYCH ??!
A może przekazanie tak dużego obszaru lasów Pan Jan Szramka dokonał WYŁĄCZNIE POD KĄTEM POTRZEB I CELÓW BIZNESMENA ???????!

28/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TUŻ PRZED TĄ ZAMIANĄ Pan Jan Szramka PRZEBYWAŁ WIELOKROTNIE na obiektach biznesmena Pana DANIELA CZAPIEWSKIEGO w Szymbarku w towarzystwie swego kolegi STANISŁAWA ŻELICHOWSKIEGO (obecnie poseł PSL) - A JEŚLI TAK TO W JAKIM CELU ??????!

29/ CZY PRAWDĄ JEST,że w roku 2003/2004  Pan Jan Szramka gościł na obiektach biznesmena Pana Daniela Czapiewskiego w Szymbarku w towarzystwie zaproszonych tam osób ( Lech Wałęsa...STANISŁAW ŻELICHOWSKI ...itd) I UCZESTNICZYŁ CZYNNIE  W PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI TEGO BIZNESMENA polegającej na wyrzynce w jego tartaku,najdłuższej deki świata Z NAJDŁUŻSZEGO I ZDROWEGO DRZEWA DAGLEZJOWEGO W WIEKU OKOŁO 90 LAT (!!!)WYCIĘTEGO SPECJALNIE W TYM CELU W DRZEWOSTANIE PRZEDRĘBNYM Nadleśnictwa Kartuzy NA ŻYCZENIE TEGO BIZNESMENA ??!

30/ JEŚLI TAK - TO CZY ZDANIEM PANA DYREKTORA RDLP GDAŃSK NIE KOLIDOWAŁO TO Z ZASADAMI ETYCZNYMI ,,SŁUŻBY LEŚNEJ,, ORAZ RACJONALNEJ GOSPODARKI ZASOBAMI LEŚNYMI I PRZYRODNICZYMI ???!
Proszę o szczegółowe uzasadnienie tego ,,RACJONALIZMU,, !!!!!

31/ CZY PRAWDĄ JEST,że na tejże imprezie zorganizowanej w celach promocji biznesowej prywatnej firmy ,,DANMAR,, Pana Daniela Czapiewskiego - PAN JAN SZRAMKA WŁASNORĘCZNIE WYRZYNAŁ ,,NAJDŁUŻSZĄ DESKĘ ŚWIATA,,  z użyciem piły ręcznej a jeśli tak to JAKI BYŁ W TYM INTERES LASÓW PAŃSTWOWYCH i czy w tej sytuacji nie uwłaczało to zdaniem Pana dyrektora - urzędu Dyrektora RDLP Gdańsk ??!

32/ CZY PRAWDĄ JEST,że ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy (RDLP Gdańsk) odwołano bezpardonowo DOŚWIADCZONEGO LEŚNIKA ( 10 lat na stanowisku nadleśniczego w Nadleśnictwie Wejherowo i 5 lat n stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy ! ) znów na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego ( KOPIA SPRAWDZONEGO ,,WZORCA,, PANA SZRAMKI Z NADLEŚNICTWA STAROGARD !!!) - bo być może TRZEBA BYŁO ZROBIĆ MIEJSCA KOMUŚ Z ,,SZERSZYMI PLECAMI,, Z RDLP GDAŃSK ?????!

33/ CZY PRAWDĄ JEST,że w okresie gdy po raz pierwszy Pan Jan Szramka pełnił funkcję Dyrektora RDLP Gdańsk ZAINWESTOWANO W PODLEGŁYM MU NADLEŚNICTWIE WEJHEROWO KILKANAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH (!!!) W PRZEDSIĘWZIĘCIE O NAZWIE ,,KOTŁOWNIA EKOLOGICZNA NA ZRĘBKI,, KTÓRE PRZEZ BRAK ZACHOWANIA NALEŻYTEJ  STARANNOŚCI,NIEGOSPODARNOŚĆ I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA ORAZ REALIZACJI TEJ INWESTYCJI A TAKŻE W TRAKCIE JEJ EKSPLOATACJI - PRZYNIOSŁO DUŻE STRATY LASOM PAŃSTWOWYM I W EFEKCIE KOŃCOWYM KOTŁOWNIA MUSIAŁA ZOSTAĆ ZLIKWIDOWANA ?????!

34/ JAKIE STRATY PONIOSŁY WÓWCZAS LASY PAŃSTWOWE I KTO W POLSCE OBECNIE PERSONALNIE ODPOWIADA PANA ZDANIEM ZA POWOŁANIE NA TAK ODPOWIEDZIALNE STANOWISKO W DYREKCJI GENERALNEJ LP  TEGO TYPU ,,EKSPERYMENCIARZY,,, KTÓRZY I TAK ZA NIC PRAKTYCZNIE NIE ODPOWIADAJĄ ????!

35/ CZY PRAWDĄ JEST,że w okresie gdy Pan Jan Szramka był dyrektorem RDLP Gdańsk oraz nadleśniczym Nadleśnictwa Gdańsk - W NADLEŚNICTWIE TYM ZLOKALIZOWANYCH ZOSTAŁO OKOŁO 2 TYSIĄCE RÓŻNYCH NIELEGALNYCH,OBCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (naniesień!) ??! 

36/ CZY PRAWDĄ JEST,że w okresie gdy Pan Jan Szramka był dyrektorem RDLP Gdańsk po raz pierwszy gościł w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Sulęczynie na terenie Nadleśnictwa Lipusz PREMIERA JÓZEFA OLEKSEGO aż tak serdecznie, iż po zakrapianym tam trunkami posiłku...PAN JAN SZRAMKA - ZOSTAŁ WYNIESIONY ,,W POZYCJI POZIOMEJ,, PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA OCHRONY RZĄDU POZA TEREN TEGO OŚRODKA ????????????????????!
Pragnąłem znać więcej szczegółów na ten temat i chciałem być bardzo wdzięczny Panu Janowi Szramce za jakiekolwiek informacje na temat owych okoliczności - ale brak jakiejkolwiek ODPOWIEDZI na moje pytania zadane PERSONALNIE DO NIEGO , pozwalają mi domniemywać,iż rzeczywiście ma prawo NIEWIELE PAMIĘTAĆ Z TAMTEGO ZDARZENIA...

37/ CZY PRAWDĄ JEST,że Pan Jan Szramka obecny z-ca dyr.generalnego LP MA JUŻ ZAGWARANTOWANE PO EWENTUALNYM ODEJŚCIU Z TEGO STANOWISKA KIEDYKOLWIEK ...stanowisko dyrektora RDLP w Gdańsku lub nadleśniczego i CZY JEST COKOLWIEK PANU WIADOME W TEJ SPRAWIE ??!

38/ CZY PRAWDĄ JEST,że Pan jako obecny dyrektor RDLP Gdańsk oraz Pański zastępca WYKUPILIŚCIE ZE ZNIŻKĄ Z ZASOBÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH BYŁE MIESZKANIA SŁUŻBOWE NA WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ a w chwili obecnej podczas wykonywania aktualnie obowiązków służbowych ...OTRZYMALIŚCIE DODATKOWE,INNE MIESZKANIA SŁUŻBOWE W GDAŃSKU Z ZASOBÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ????????!

39/ JEŚLI PRAWDĄ JEST FAKT ZWIĄZANY Z TYMI MIESZKANIAMI, uprzejmie proszę o przesłanie mi kopii dokumentów potwierdzających FAKT ZAKUPU NA WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ TYCH BUDYNKÓW,POSESJI przez Pana oraz z-cę RDLP Gdańsk oraz dokumentów jednoznacznie świadczących KTO,KOMU I NA JAKICH ZASADACH WYNAJMUJE W TEJ SYTUACJI...DODATKOWO MIESZKANIA ,,SŁUŻBOWE,, W GDAŃSKU !!!!!!!!!!!!!


Szanowny Panie dyrektorze RDLP Gdańsk !!!

JAK DOTĄD NIE UDZIELONO MI JESZCZE W SKALI NASZEJ RZECZPOSPOLITEJ ŻADNEJ ODPOWIEDZI NA STAWIANE PRZEZE MNIE PYTANIA DOTYCZĄCE RDLP GDAŃSK CZY TEŻ PERSONALNIE DLA PRZYKŁADU ZWIĄZANE Z PANEM JANEM SZRAMKĄ!!!

Mam więc 100% prawo domniemywać,że ...TO WSZYSTKO JEST PRAWDĄ !!!

Każdy z nas jest ,,KOWALEM SWEGO LOSU,, jak mawia stare powiedzenie - więc pozostaję ciągle w nadziei,że po otrzymaniu od Pana WNIKLIWYCH A NIE ,,DYPLOMATYCZNYCH,, ODPOWIEDZI NA TE 39 PYTAŃ KTÓRE STAWIAM,BĘDĘ MIAŁ WRESZCIE MOŻLIWOŚĆ
ZWERYFIKOWANIA DANYCH I INFORMACJI JAKIE OTRZYMUJĘ NIE TYLKO OD BRACI LEŚNEJ RDLP GDAŃSK, NIE GODZĄCEJ SIĘ NA TAKIE BEZPRAWIE !!!

Na zakończenie PRZYPOMNĘ tylko,że art.61 Konstytucji RP w swym pkt. 1 GWARANTUJE NIE TYLKO MI STAWIAJĄCEGO POWYŻSZE PYTANIA - UZYSKIWANIE INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE W ZAKRESIE W JAKIM WYKONUJĄ ONE ZADANIA WŁADZY PUBLICZNEJ I GOSPODARUJĄ MIENIEM MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE  a także w pkt. 2 PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI OBEJMUJĄCEJ DOSTĘP DO DOKUMENTÓW KAŻDEJ WŁADZY PUBLICZNEJ !!!

Lasy Państwowe w Polsce NIE SĄ WYŁĄCZONE OD TEGO OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ORAZ DOKUMENTÓW o które pytam a nawet straszenie mnie sądami,prokuratorem PRZEZ OSOBY UNIKAJĄCE ODPOWIEDZI NA TEGO TYPU PYTANIA niczym przysłowiowy diabeł święconej wody - nie doprowadzi NIGDY do tego,abym NIE POZNAŁ I NIE POSZUKIWAŁ  PRAWDY W TYCH KWESTIACH O KTÓRE PYTAM JUŻ NIE TYLKO W SWOIM IMIENIU A CAŁEJ RZESZY BRACI LEŚNEJ, PRZEŚLADOWANEJ NEPOTYZMEM W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP GDAŃSK nie tylko za czasów Pana Jana Szramki obecnego zastępcy dyrektora generalnego LP za TAKICH A NIE INNYCH rządów Platformy Obywatelskiej !!!!!!!!!!!!


Darz Bór !!!


Krzysztof Kowalczyk

DO WIADOMOŚCI :

Pan Adam Wasiak ( DO RĄK WŁASNYCH!)
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU nr 3