wtorek, 27 sierpnia 2013

PRZYKŁAD KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW...ŚMIAĆ SIĘ CZY PŁAKAĆ??!PRZYKŁAD KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW...ŚMIAĆ SIĘ CZY PŁAKAĆ ??!27 sierpnia 2013 roku


Poniżej przedstawiam W CAŁEJ KRASIE dokument jaki stały czytelnik pigipedii dostarczył nam a który to orzymał z Ministerstwa Środowiska w Warszawie jako odpowiedź urzędniczą dotyczącą ODPOWIEDZIALNOŚCI I PODLEGŁOŚCI dyrektora generalnego Lasów Państwowych w Polsce !

Dokument jest z dnia 02 sierpnia 2013 roku a wynika z niego,że :

1/ STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO LP NIE JEST... (cyt); ,,BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE MINISTROWI ŚRODOWISKA,PONIEWAŻ STANOWISKO TO NIE ZNAJDUJE SIĘ W STRUKTURACH MINISTERSTWA ŚRODOWISKA,,

2/ CO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PERSONALNEJ DYREKTORA GENERALNEGO LP (cyt),, PRAWO NIE PRECYZUJE WPROST ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROWADZENIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ,, ...a resztę to można sobie jedynie (cyt) ,,DOMNIEMYWAĆ,, (sic!!!).

3/  NADUŻYCIA PRAWA NARUSZAJĄCE KODEKS KARNY W LASACH PAŃSTWOWYCH - należy tak traktować aby przede wszystkim NIE UCIERPIAŁO NA TYM ,,WŁASNE SUMIENIE,, I POSIADANE KOMPETENCJE ...a Skarb Państwa to gdzie ??!

4/ OCZYWIŚCIE (cyt) : ,,NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO - KAŻDY KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MOŻE ZGODNIE Z KODEKSEM PRACY STOSOWAĆ WOBEC PODWŁADNYCH KARY PORZĄDKOWE DYSCYPLINUJĄCE PRACOWNIKA ,,


A od jakiego pułapu,poziomu,stanowiska w Lasach Państwowych - NIE MOŻNA JUŻ KARAĆ ZA DEBILIZM,PROSTACTWO,BRAK KOMPETENCJI ??!
To jest ściśle strzeżona tajemnica...

Teraz zaczynam ,,pojmować,, DLACZEGO NIE MA WINNYCH sytuacji,gdzie DGLP ulokowała ponad 106 mln zł w 26 spółkach gdzie POŁOWA Z NICH JUŻ PADŁA ...A ZYSK DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH TO GDZIE SZUKAĆ ??!

Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk