wtorek, 19 sierpnia 2014

SKORUMPOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,, POD WODZĄ PANA DYREKTORA GENERALNEGO ADAMA WASIAK...

19 sierpnia 2014 roku


Ostatni temat dotyczył BRAKU KOMPETENCJI urzędników Lasów Państwowych i NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO podczas inwestycji drogowych w lasach - DZIŚ O KORUPCJI z imienia i nazwiska !!!!
Bo PRAWDZIE nie tylko w POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH należy mówić po imieniu!!!


DZIŚ MOGĘ TU PUBLICZNIE PRZYZNAĆ,ŻE TO NIE BYŁ ŻADEN ,,PRZYPADEK,, prowadzenia przeze mnie WCZEŚNIEJ następującej korespondencji którą zresztą upubliczniłem na www.pigipedia.blogspot.com to jest ;

(cyt);


Sławno,dnia 14 sierpnia 2014 roku


DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
PAN ADAM WASIAK
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3Szanowny Panie Dyrektorze !

W dniu 24 lipca 2014 roku skierowałem do Pana Edwarda Balwierczak – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie następujący wniosek o udostępnienie mi informacji publicznej na temat KRYMINALNYCH WĄTKÓW jak się okazuje związanych także z LASAMI PAŃSTWOWYMI W POLSCE, za które to Pan OSOBIŚCIE ODPOWIADA :

Sławno, dnia 24 lipca 2014 roku
PAN EDWARD BALWIERCZAK
DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI
LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE
38-400 KROSNO
UL. BIESZCZADZKA Nr 2

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - bardzo uprzejmie proszę Pana dyrektora o udzieleni mi odpowiedzi na pytania w poniższym zakresie :
1/ CZY PRAWDĄ JEST , że kilka dni temu miało miejsce przeszukanie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – przez specjalną grupę oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego ??!

2/PROSZĘ O INFORMACJĘ CZYJE GABINETY, LUB CZYJ GABINET był przeszukiwany przez CBA ??!

3/ KTO I W JAKIM CELU ORAZ W JAKIEJ SPRAWIE WYDAŁ NAKAZ PRZESZUKANIA BIURA RDLP KROSNO ??!

4/ CZY BYŁ PAN DYREKTOR W BUDYNKU BIURA RDLP KROSNO PODCZAS OWEGO PRZESZUKANIA I CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH CBA ??!

5/ W STOSUNKU DO KTÓRYCH PRACOWNIKÓW BIURA RDLP KROSNO SĄ PROWADZONE POWYŻSZE CZYNNOŚCI ŚLEDCZE ??!

6/ CZY PRAWDA JEST ,że CBA szukało min. w biurze RDLP Krosno sztabek złota ??!

7/ CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI JESZCZE INNE MIEJSCA PRZESZUKANIA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH PERSONALNIE Z PRACOWNIKAMI REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE ??!

8/ W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI JAKIE OTRZYMAŁEM NA TEMAT PŁATNIKÓW ,,SKŁADEK,, ORAZ ,,DOBROWOLNYCH,, WPŁAT NA KONTO POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO - UPRZEJMIE PROSZĘ PANA DYREKTORA O ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ; CZY PRAWDĄ JEST, IŻ W OSTATNICH KILKU LATACH WPŁACAŁ PAN PIENIĄDZE NA KONTA ZWIĄZANE Z PSL REGIONU PODKARPACIA ??!

9/ JEŚLI TAK – uprzejmie proszę o informację w jakiej wysokości były to kwoty, oraz NA JAKI CEL były wpłacane ??!

10/ CZY ZNANE SĄ PANU INNE OSOBY / LESNICY/ LASÓW PAŃSTWOWYCH , KTÓRZY WPŁACALI LUB WPŁACAJĄ ÓW POLITYCZNY ,,HARACZ,, NA POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LUB TEŻ INNA PARTIE POLITYCZNĄ ??!

11/ CZY JEST PAN, LUB KTOKOLWIEK INNY ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA RDLP KROSNO ZWIĄZANY PERSONALNIE Z CZŁONKOSTWEM W JAKIEJKOLWIEK PARTII POLITYCZNEJ – A JEŚLI TAK , UPRZEJMIE PROSZĘ O INFORMACJĘ KTO I W JAKIEJ ??!

12/ CZY PRZESZUKANIE POMIESZCZEŃ LUB TEŻ JAKIEKOLWIEK INNE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE WYKONYWANE PRZEZ OFICERÓW CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA SAMOPOCZUCIE PRACUJĄCYCH TAM LEŚNIKÓW A SZCZEGÓLNIE POZYTYWNY WIZERUNEK LASÓW PAŃSTWOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE ??!

Będę BARDZO WDZIĘCZNY Panu dyrektorowi za udzieleni mi wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania !


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Od 2008 roku KONSEKWENTNIE prowadzę swego rodzaju ,,rejestr,, NADUŻYĆ I WRĘCZ ŁAJDACTW w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE, od chwili gdy NASZĄ POLSKĘ zaczęła ROZKRADAĆ KOALICJA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ WRAZ Z POLSKIM STRONNICTWEM LUDOWYM !!!

Może sobie Pan dyrektor ów rejestr znaleźć pod adresem www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie gdzie jest ponad 500 informacji oraz www.pigipedia.blogspot.com – gdzie z kolei jest ponad 300 kolejnych wiadomości min w kwestii nadużyć, nepotyzmu, politycznego draństwa w PGL LP !!!

Ponieważ do ,,wykazu,, odwiedzin ze strony CBA za sprawą jakiegoś ,,ZŁOTEGO ELDORADO,,
dołączyła RDLP w Krośnie – postanowiłem oczywiście to zbadać dogłębnie i upubliczniając dla Braci Leśnej w Polsce, która z ogromną ciekawością od lat przygląda się ,,sukcesom,, PEWNEJ GRUPIE wyjątkowo ,,kompetentnych,, pracowników LP !
Dla pana wiedzy dodam tylko,iż PRYM W LASACH PAŃSTWOWYCH pod kątem ,,odwiedzin,, Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 2008 roku wiedzie Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku / dyrektor – Sławomir Cichoń?.

NIE MA SIĘ CZEMU DZIWIĆ, GDYŻ JEST TO RODZINA OBECNEGO WICE MINISTRA ŚRODOWISKA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ , KTÓRY MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ IZ NIEBAWEM będzie OGLĄDAŁ POLSKĄ RZECZYWISTOŚĆ ZZA KRAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oczywiście w towarzystwie min. SWOICH ,,LEŚNIKÓW,, ….Znalezione obrazy dla zapytania rdlp krosno dyr balwierczak foto
...POZNAJECIE ???! Tak! To MARIAN PIGAN ...PO-LITYCZNY DYREKTOR LASÓW PAŃSTWOWYCH za sprawą Donalda Tuska - 27 listopada 2008 roku powołał BALWIERCZAKA na stanowisko dyrektora RDLP Krosno!!!!!!


OTO JAK WYGLĄDA CUCHNĄCY POLITYCZNY UKŁAD KOLESI W PGL LP....A DZIŚ SĄ TEGO NIE MNIEJ CUCHNĄCE ,,OWOCE,,....SZANOWNY PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH !

W dniu 11 sierpnia 2014 roku ( ...OFICJALNIE nie wiedząc, że tego właśnie dnia ODWOŁAŁ PAN ZE STANOWISKA tegoż samego Pana EDWARDA BALWIERCZAK – Dyrektora RDLP Krosno ze stanowiska !!!!!!) otrzymałem w ramach odpowiedzi na ów wniosek, pismo z dnia 05 sierpnia 2014 roku ( znak : DO-124-21/14 ) zawiadamiające mnie iż (CYTAT)


,, W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 lipca 2014 roku, informuję O BRAKU MOŻLIWOŚCI UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ w terminie określonym w art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu.

POWODEM POWYŻSZEGO JEST NIEOBECNOŚĆ W PRACY DYREKTORA RDLP W OKRESIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI, A TYM SAMYM BRAK POSIADANIA ŻĄDANEJ INFORMACJI,,


Powyższe pismo podpisał Pan MAREK MARECKI – zastępca dyrektora RDLP Krosno ds. gospodarki leśnej...

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁA SYTUACJĄ ORAZ PUBLICZNIE ZNANĄ POLAKOM ,,AFERĄ KORUPCYJNĄ,, NA PODKARPACIU w którą są zamieszani politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz urzędnicy ściśle powiązani z Platformą Obywatelską – BARDZO UPRZEJMIE PROSZĘ PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH O UDZIELENIE W W RAMACH WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ( na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA ;


1/ CO JEST PRZYCZYNĄ ODWOŁANIA ZE STANOWISKA Pana Edwarda Balwierczak – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ??!

2/ CZY ODWOŁANIE TO MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z PRZESZUKANIEM BIURA RDLP KROSNO PRZEZ AGENTÓW CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO ??!

3/ W JAKIM TRYBIE ZOSTAŁ PRZEZ PANA ODWOŁANY PAN DYREKTOR BALWIERCZAK ?!

4/ CZY PLANUJE PAN DALSZE ZATRUDNIENIE TEJ OSOBY PO TYM ODWOŁANIU, A JEŚLI TAK TO KIEDY I GDZIE ??!

5/ CZY PAN DYREKTOR BALWIERCZAK UCZESTNICZYŁ, BYŁ ZAANGAŻOWANY W JAKĄKOLWIEK AFERĘ KORUPCYJNA Z WYKORZYSTANIEM TEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO W LASACH PAŃSTWOWYCH – A JEŚLI TAK, PROSZĘ O SZCZEGÓŁY ?!

6/ CZY ZNANE są PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH PO TYM ODWOŁANIU DYREKTORA RDLP KROSNO – JAKIEKOLWIEK ZARZUTY KARNE, (LUB PODEJRZENIA !!!) POSTAWIONE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA DYREKTOROWI REGIONALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE, którego Pan odwołał ...trzy dni temu 11 sierpnia 2014 roku ??!


BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY PANU DYREKTOROWI ZA UDZIELENIE MI WYCZERPUJĄCYCH INFORMACJI !

Darz Bór !


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Mam BARDZO WIELE PYTAŃ w najbliższym czasie na temat ŻENUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI do Pana Jana Kraczek – obecnego Dyrektora Rdlp w Lublinie a w zaistniałej sytuacji i okolicznościach ZACZYNAM SIĘ OBAWIAĆ ...IDENTYCZNEGO ROZWOJU SYTUACJI i zwłoki w udzieleniu mi tak ważnych nie tylko dla mnie odpowiedzi dotyczących SKANDALICZNEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE,, NA TERENIE LASÓW LUBELSZCZYZNY !!!


DZIŚ MAMY 19 SIERPNIA 2014 ROKU – no i proszę cóż to się okazuje w tej sprawie:

(….OCZYWIŚCIE CZEKAM NA PRZEDE WSZYSTKIM UCZCIWE ODPOWIEDZI ZARÓWNO OD DYREKCJI RDLP W KROŚNIE JAK I PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP ADAMA WASIAK, POD KTÓREGO ,,WODZĄ,, CORAZ WIĘCEJ SPRAW SKORUMPOWANYCH LEŚNIKÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W TYCHŻE LASACH UJRZAŁO ŚWIATŁO DZIENNE A NAWET ...CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE, AGENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, PROKURATURY I OCZEKUJĄ NA SĄD !!!!)


Kolejne zarzuty w tak zwanej aferze podkarpackiej niczym nagły, duży nurt wody górskiej ,,ZMYŁY,, Z POWIERZCHNI DECYZYJNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Krośnie EDWARDA BALWIERCZAKA ...Tak! Tak! TEGO SAMEGO, któremu zadałem powyższe pytania , z jakimi możecie się na moim blogu zapoznać !

OKAZUJE SIĘ DZIŚ, ŻE PROKURATOR POSTAWIŁ MU ZARZUTY I PRZESŁUCHAŁ W CHARAKTERZE PODEJRZANEGO …

ZA ŁAPÓWĘ imć Pan już ex dyrektor RDLP miał przyspieszyć DECYZJĘ dotycząca ,,zamiany,, dwóch działek leśnych A KORUMPUJĄCYMI TEGO DYREKTORA SĄ DWAJ BIZNESMENI Z LEŻAJSKA (...bardzo dobrzy znajomi wiceministra Rynasiekiewicza w rządzie niejakiego DONALDA TUSKA!!!)

WEDŁUG INFORMACJI DO JAKICH DOTARŁEM – na decyzji dyrektora LP w Krośnie biznesmeni dzięki owej ,,zamianie,, ...MIELI ZYSKAĆ OKOŁO JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH !

zdj. ilustracyjne /PAP/Marcin Bielecki /PAP

Z lewej czy prawej kieszeni panie dyrektorze ???!

W maju 2014 roku w ramach CYKLU SZKOLENIA ,,REGION + ,,wyłącznie dla dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych na których przecież był obecny łapówkarz - szkolono owych kilkunastu dyrektorów na temat ZARZĄDZANIA,KONTROLI,NADZORU...RACHUNKOWOŚCI!!!!!!!! (sic!!!!)

Jak podano w informacji na temat owego majowego szkolenia dyrektorów z uśmiechniętym na zdjęciu Balwierczakiem ...,,TAKIE ZRÓŻNICOWANIE TEMATÓW MA NA CELU UTWORZENIE WSPÓLNEGO POZIOMU KOMPETENCJI, PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA  STRATEGII,,
Czy pozostali dyrektorzy RDLP po korupcyjnej wpadce dyrektora w Krośnie będą A MOŻE JUŻ...utworzyli WSPÓLNY Z NIM POZIOM ??????!

TO PROKURATOR ZAWIESIŁ DYREKTORA RDLP W KROŚNIE W OBOWIĄZKACH SŁUŻBOWYCH JAKO URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO ...a dopiero potem, gdy dowiedział się o tym Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP – NIEZALEŻNIE A ŚCIŚLE W ZWIĄZKU ZE ŚLEDZTWEM , ZWOLNIŁ ZE STANOWISKA DYREKTORA RDLP W KROŚNIE!

Oczywiście ta sprawa  to WSTYD I OBCIACH szczególnie dla wizerunku Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe,, zaś na stronie internetowej RDLP Krosno pojawiła się LAKONICZNA INFORMACJA o tym,że dyr.Balwierczak jak to mówią rasowi LEŚNICY …. ,,został ścięty,, ALE BEZ PODANIA PRZYCZYN, A SĄ ONE BARDZO KORUPCYJNE !!!!!!!!!!

SĄD wydał wobec ex. Dyr RDLP w Krośnie specjalne postanowienie , aby facet nie poszedł za kraty (!!!) - tj; NAKAZ ZAPŁATY PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO, ZAKAZ OPUSZCZANIA GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ I MELDOWANIA SIĘ NA KAŻDE ,,WEZWANKO,,...

W ,,RADIO ZET,, publicznie pojawiła się info, że dyr. Balwierczak wziął w łapę KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH ...tak jakby facetowi było jeszcze mało, gdyż dla nie wtajemniczonych dodam,że jego miesięczna pensja na tym stanowisku to KILKANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH + premie !!!!

ALE TRZEBA BYĆ PAZERNYM IDIOTĄ PEWNYM SWEGO....aby się wpakować w takie g***** !!!!

NO ALE CÓŻ! OSOBY NA TEGO TYPU STANOWISKA WYBIERA ...DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH, WIĘC MOJE ,,GRATULACJE,, PANIE WASIAK !!!!

Kolejne PUBLICZNE zresztą....sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tym większy SKANDAL ,że jest to ,,FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY,, a LEŚNICY to zawód ,,zaufania publicznego,, Panie Dyrektorze, więc teraz zamiast CHOWANIA GŁOWY W PIASEK i udawania, że nic się nie stało – NASTAŁ PILNY CZAS WERYFIKACJI PEWNEJ POLITYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH otóż:

TO NIKT WEWNĄTRZ STRUKTUR KONTROLNYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE UJAWNIŁ TEJ KORUPCJI DYREKTORA RDLP KROSNO , KTÓRA JAK ZNAM OBECNE REALIA ...UDAŁA BY SIĘ W 100% OBU TYM SKORUMPOWANYM STRONOM!!!!!!!!!!

Trzeci podejrzany w podkarpackiej aferze korupcyjnej

Sprawę ,,wyniuchały,, służby specjalne – powołane do zwalczania tego typu ŁAJDACTW nawet w niby ,,świętych,, Lasach Państwowych PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!

To właśnie w ramach weryfikowania informacji od zatrzymanych biznesmenów,którzy poszli na współpracę z prokuratorem (!!!!!!!!!!!!!!) ...CBA podjęło wiele działań, A W TYM I PRZESZUKANIA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z REGIONALNA DYREKCJĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE I SAMYM JEJ ÓWCZESNYM DYREKTOREM BALWIERCZAKIEM !!!

IDIOTYCZNY POMYSŁ z DGLP aby dać dyrektorom regionalnym LP w Polsce MOŻLIWOŚĆ WPŁYWU NA LEŚNĄ INSPEKCJĘ i to co robią, a szczególnie ujawniają w regionie i mają po tym obowiązek przedkładać to z powrotem do analizy DYREKTOROWI regionalnemu ...ZEBRAŁA NA PRZYKŁADZIE KROSNA SWOJE ŻNIWO !!!

Tu PRZYPOMNĘ, o czym pisałem w detalach na blogu, iż PODOBNIE skandalicznie zakończyła się dla LP na terenie RDLP Gdańsk, gdy dyrektorem był Zbigniew Kaczmarczyk – sprawa ujawnienia przez INSPEKCJĘ LP wycinki prawie hektara lasu w bezpośredniej strefie ochronnej orlika krzykliwego i...SCHOWANIE SPRAWY POD DYWAN, bo zamieszany w nią jest synek ówczesnego z-cy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jana Szramki, a przy tym ,,zielony,, inżynier nadzoru w nadleśnictwie, gdzie tej wycinki dokonali ...LEŚNICY!
SPRAWA JEST W PROKURATURZE i czynności śledcze od kilku m-cy trwają !!!


Zastanawiam się, czy w owej sprawie podkarpackiej KORUPCYJNEJ ,,ODWAGI,, by ,,brać,, nie dodawał Panu dyr. RDLP Krosno (...KTÓRY TERAZ MA PRAWO ZASYPIAĆ ZE ŚWIADOMOŚCIĄ WYROKU DO 10 LAT !!!) fakt, że w tej samej aferze zostali a raczej DALI SIĘ SKORUMPOWAĆ jak się okazuje złotem osoby związane z ...prokuraturą w Rzeszowie, ministerstwem, byłego szefa delegatury UOP, a nawet proboszcza katedry polowej !


CZY PAN DYREKTOR GENERALNY LP ADAM WASIAK ANALIZUJĄC TĄ SPRAWĘ ( ...a mam nadzieję że to już dawno zrobił!!!) ZASTANOWIŁ SIĘ NAD BARDZO PROSTĄ KWESTIĄ tj; ...czy dyrektor RDLP Krosno = MÓGŁ MIEĆ WSPÓLNIKA W LASACH PAŃSTWOWYCH W TEJ SPRAWIE ?!!!

A moim skromnym zdaniem...MUSIAŁ MIEĆ !!!!

DLACZEGO ??!

Procedury ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH (...a teraz za czasów Platformy Obywatelskiej jest na to jak widzę WYJĄTKOWY ZŁODZIEJSKI TREND !!!!) - są REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAPISÓW USTAWY O LASACH I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO NIEJ !!!

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt 2a ustawy o lasach TO NIE DYREKTOR RDLP (...np: Krosno!) BEZPOŚREDNIO ZARZĄDZA LASAMI I INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH A.... PODLEGŁY MU NADLEŚNICZY!!!!

DECYZJĘ (!!!!!!!!!!!!) W PRZEDMIOCIE ZAMIANY, SPRZEDAŻY DANEJ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ OCZYWIŚCIE W ZARZĄDZIE DANEGO NADLEŚNICTWA LP PODEJMUJE RÓWNIEŻ TYLKO NADLEŚNICZY...oczywiście ,,ZA ZGODĄ,, wyrażoną w trybie art.38 ustawy o lasach!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBYWANIA TAKIEJ NAGLE ,,ZBĘDNEJ,, NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE MUSI BYĆ OBOWIĄZKOWO OPUBLIKOWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI DO TEJ USTAWY !

I jest w tym wszystkim jeszcze ,,RODZYNEK,, - czyli ,,coś,, bardzo ciekawego ZA CO PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH POWINIEN MOIM ZDANIEM BEZWZGLĘDNIE ROZLICZAĆ KAŻDEGO CWANIAKA tj;

...ustawowo określona procedura zbywania KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH TAK A NIE INACZEJ LP (!!!) , nie tylko tych w RDLP Krosno i skorumpowanego jej dyrektora = WYMAGA OBOWIĄZKOWO W KAŻDYM PRZYPADKU , PRZED WYSTĄPIENIEM O ZGODĘ NA JEJ POZBYCIE SIĘ Z LASÓW PAŃSTWOWYCH SPORZĄDZENIA ,,ANALIZY EKONOMICZNEJ,, DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI !!!

JEST BARDZO ŁATWO analizując przez obowiązkowo UCZCIWYCH PROFESJONALISTÓW takowe ,,analizy ekonomiczne,, przyszłych gruntów pod zamianę, czy sprzedaż z LP ...wyłapać lub znaleźć podstawy świadczące o KORUPCJI W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,, !!!

Ale...TRZEBA TYLKO CHCIEĆ DBAĆ O MAJĄTEK I MIENIE SKARBU PAŃSTWA – a nie ,,palić przysłowiowego GŁUPA,, i udawać że nic takiego się nie stało , bo winny korupcji Z POSTAWIONYMI ZARZUTAMI a odziany w KIEROWNICZE dystynkcję i mundur polskiego leśnika zaliczył właśnie KOPA ZE STANOWISKA (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Tym bardziej z zainteresowaniem oczekuję na odpowiedź na moje powyższe pytania od Pana Adama Wasiak – Dyrektora Generalnego LP, KTÓRY ZNA DETALE TEJ KORUPCYJNEJ SPRAWY, ZWOLNIŁ DYREKTORA RDLP KROSNO BALWIERCZAKA ...no i powinien tak na serio ruszyć tyłek, BO ZA TO ODPOWIADA W LASACH PAŃSTWOWYCH – aby takich wpadek już nie było w tym cudownym zawodzie LEŚNIKA w pięknych lasach Rzeczypospolitej !!!

BO JAK WIDAĆ NA PRZYKŁADZIE RDLP KROSNO …,,KTOŚ,, KOMU LASY PAŃSTWOWE PŁACIŁY CO MIESIĄC OGROMNĄ NA POLSKIE REALIA GOSPODARCZE PENSJĘ ZA DYREKTOROWANIE – POMYLIŁ CUDOWNY SZELEST LIŚCI W LESIE Z ...SZELESTEM ,,LEWEJ,, SKORUMPOWANEJ KASY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Piszę jak jest...w Lasach Państwowych Pana Dyrektora Generalnego Adama Wasiak !

Oczywiście w Lasach Państwowych komuś zależy szczególnie od 2008 roku abyśmy jako LEŚNICY ...byli PRZYZWYCZAJENI DO RÓŻNEGO RODZAJU ,,ŚMIECI,, z którymi w leśnej głuszy natura sama sobie daje radę JAK WIDZICIE na tej foto!

NIESTETY W BIURACH, NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH PGL LP TO FUNKCJONUJE INACZEJ...ci co ,,biorą,, chcą z czasem WIĘCEJ, WIĘCEJ, WIĘCEJ...nie koniecznie aby urosnąć  (sic !!!!!!!!!!!!!!!!)

Krzysztof Kowalczyk


PS.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za informacje a szczególnie dokumenty dotyczące nieprawidłowości w PGL LP jakie do mnie docierają ,,NASZYMI KANAŁAMI,, i powiem tak ,,na gorąco,, że ….ROZWAŻAM MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA SPECJALNEGO BLOGA pod nazwą ; www.poszkodowani-przez-lasy-państwowe.pl

...SKALA NADUŻYĆ, NEPOTYZMU, DYSKRYMINACJI LEŚNIKÓW,NIEKOMPETENCJI, PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ, UKRYWANIA STRAT SKARBU PAŃSTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH /...o której ma prawo nie wiedzieć Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny !!!/ = JEST ZA RZĄDÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ PRZEOGROMNA, NIE MIESZCZĄCA SIĘ W RACJONALNIE MYŚLĄCYCH UMYSŁĄCH NIE TYLKO LEŚNIKÓW!!!


Wybiórcze historie o nich na ...www.pigipedia.blogspot.com ….ZAPRASZAM CODZIENNIE!

Dziś 19 sierpnia 2014  pobiliście REKORD czytelnictwa ...WITAM moich NOWYCH czytelników z serwerów Korei Południowej, Egiptu, Kenii, Brukseli,Rosji!