poniedziałek, 18 sierpnia 2014

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWA WARCINO /RDLP SZCZECINEK/ - SAMOWOLE BUDOWLANE I BEZPRAWIE CHLEBEM POWSZEDNIM DNIA CODZIENNEGO !
18 sierpnia 2014 roku


W IDEALNYM CZASIE PRACY ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, W POLSCE – ,,TALENT,, I ,,WYTRWAŁOŚĆ,, POWINNY GWARANTOWAĆ SUKCES KAŻDEMU LEŚNIKOWI.

Niestety nadal to jedynie MARZENIA... GDYŻ W REALIACH OBECNYCH JEST ZUPEŁNIE INACZEJ! Liczą się tylko układy, koneksje i PO-lityczne znajomości...

LASY PAŃSTWOWE DZIŚ 2014 ROKU TO NADAL CIĄGŁY ŻENUJĄCY SYSTEM KOLESIOSTWA ...WZAJEMNIE WSPIERAJĄCYCH SIĘ SITW I UKŁADZIKÓW ,,COŚ ZA COŚ,, !!!!!!!!!!!!!

KOLESIOSTWO REGIONALNE – to znowu ,,zjawisko,, które dość trudno jest w Lasach Państwowych ujawnić, wykryć!

Korzyści płynące dla obu stron w owym kolesiostwie  dzielą się na małe ,,strumyczki,, dochodów – tak ,,zmeliorowane,, aby KARMIĆ MOGŁO SIĘ WIELU !!!

GŁÓWNYM WYRÓŻNIKIEM NADLEŚNICTW OPANOWANYCH PRZEZ ,,KOLESIOSTWO REGIONALNE,, JEST...jakość stanowionego oraz przestrzeganego prawa!

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w Lasach Państwowych jest oczywiście uregulowana obowiązującym prawem, które JAKOBY (sic!!!!!) każdy nadleśniczy, dyrektor ma OBOWIĄZEK przestrzegać!

Niestety PRAWO dla wielu z nich jest tak ,,NIEJASNE,, a do tego taką ,,ZMORĄ,, że natychmiast w zależności co posiada ,,pod sufitką,, taki nadleśniczy,  staje się ono od razu PODATNE NA PRZERÓŻNEGO RODZAJU INTERPRETACJE!

I tu muszę dodać dla nie wtajemniczonych, że KAŻDE NADLEŚNICTWO ma stosowną ,,obsługę prawną,, za która jakby tak podliczyć ROCZNIE Państwowe Gospodarstwo Leśne ,,LASY PAŃSTWOWE,, płacą ...DUŻE MILIONY ZŁOTYCH !!!

ZNAM PRZYPADKI , A JEST ICH CORAZ WIĘCEJ ,ŻE PŁACĄ NAWET ZA SKANDALICZNE OCENY PRAWNE...NIEZGODNE Z PRAWEM !!!!

TOTALNIE NIKT SIĘ TYM NIE PRZEJMUJE....!!!!!!!!!!!!!!

Dla mnie i już nie tylko PRZYKŁAD NADLEŚNICTWA WARCINO- nadleśniczy Piątkowski/ / RDLP SZCZECINEK -dyr. Cichoń/ w sprawie inwestycji budowlanych / budowa dróg leśnych/ - TO DOWÓD NA TO JAK PRAWO NIE JEST NA co dzień ZBYT ŚCIŚLE PRZESTRZEGANE ALE ZA TO  INTERPRETOWANE ,,PO SWOJEMU,, !!!

DLACZEGO więc LP Nadleśnictwa Warcino , które podlega RDLP Szczecinek nadal płacą za OBSŁUGĘ PRAWNĄ dziesiątki tysięcy złotych , gdzie usługobiorca ma obowiązek śledzenia
orzeczeń prawnych, interpretacji, czy zmian w prawie ??!

KOGO TO W POLSCE INTERESUJE...nadleśniczy przecież Pan!

A OWE ,,INTERPRETACJE,, PRAWA np.; BUDOWLANEGO – z tego co zauważyłem powstawały jakby NA ZAMÓWIENIE zainteresowanej strony....NIEZGODNIE Z PRAWEM !

O sprawie już pisałem na blogu, a dotyczy ona BUDOWY DRÓG LEŚNYCH, bez pozwolenia na budowę, KTÓRE ZDANIEM KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA WARCINO...REGIONALNEJ DYREKCJI LP W SZCZECINKU...DYREKCJI GENERALNEJ LP = nie jest wymagane prawem !

DZIŚ OKAZAŁO SIĘ, ŻE WSZYSCY BARDZO SIĘ JEDNAK MINĘLI NIE TYLKO Z OPINIA , ALE I Z PRZESTRZEGANIEM PRAWA BUDOWLANEGO , gdyż ...POZWOLENIE NA BUDOWĘ JEST OBOWIĄZKOWO WYMAGANE !

A tak na marginesie OBERWAŁO SIĘ nawet Powiatowemu Nadzorowi Budowlanemu w Słupsku, gdzie jak się DOMYŚLAM (!!) PO-litycznie dało się radę ,,załatwić,, taki a nie inny ,,papierek,, LEGALIZUJĄCY DZIAŁANIA NADLEŚNICTWA WARCINO, którym dziś można sobie ...TAK! TAK! Myślę tu o zakończonej potrzebie fizjologicznej w WC …!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!)

O SPRAWIE W DETALACH NIEBAWEM , a niniejszym pozwolę sobie zacytować treść korespondencji jaką otrzymał dziś 18 sierpnia 2014 roku Minister Środowiska, Dyrektor Generalny LP, Dyrektor RDLP Szczecinek – i wszyscy nadleśniczowie z terenu RDLP Szczecinek NA TEMAT OBOWIĄZKOWO JEDNAK WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRZY INWESTYCJACH DROGOWYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!

Korespondencję tą wysłał Kol. Piotr SZAFRAŃSKI, były sekretarz biura Nadleśnictwa Warcino, którego ów nadleśniczy ,,TAK SOBIE,, zwolnił z pracy...

Piotr swoją DETERMINACJĄ, TALENTEM I WIEDZĄ oraz UPOREM - udowodnił korespondując z Głównym, Wojewódzkim oraz Powiatowym NADZOREM BUDOWLANYM w Polsce A SZCZEGÓLNIE I NIESTETY Z POZBAWIONYMI KOMPETENCJI URZĘDNIKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH , iż miał w 100%  rację uważając że ...POZWOLENIE NA BUDOWĘ JEST PRAWEM WYMAGANE !!!

W TYM TYGODNIU DLA CELÓW wyłącznie.....,, EDUKACYJNYCH,,   dla Pań i Panów Nadleśniczych LP – upublicznię CAŁOŚĆ KORESPONDENCJI , która ,,rozjechała,, nie tylko Powiatowy Nadzór Budowlany w Słupsku ale i ….LASY PAŃSTWOWE NIE TYLKO NADLEŚNICTWA WARCINO !!!!!!!!!!!!!!!!!       Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!

PISMO JUŻ OTRZYMAŁ DZIŚ PAN DYREKTOR GENERALNY LP ADAM WASIAK....no i czas się uczyć PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA !!!!!!!!!

A SWOJĄ DROGĄ – SPRAWA ZACZYNA NABIERAĆ ,,RUMIEŃCÓW,, gdyż ...ZGODNIE Z PRAWEM SZEF FIRMY ZA SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ , A TAKICH JEST ,,W PIP,, NA TERENIE NADLEŚNICTWA WARCINO ODPOWIADA KARNIE I FINANSOWO....ZA KAŻĄ Z INWESTYCJI NIELEGALNIE WYKONANYCH ODDZIELNIE  !!!

CZY PAN PROKURATOR W MIASTKU DA RADĘ UMORZYĆ OD RAZU AŻ TYLE SPRAW ?! ….sic!!!!!!

Teraz wiele zależy od Kol. Piotra Szafrańskiego...A OTO TREŚĆ JEGO PISMA , jakie dziś otrzymali wszyscy naszym zdaniem zainteresowani TYM BEZPRAWIEM W LASACH NADLEŚNICTWA WARCINO ;


Kępice, dnia 2014.08.18


Pani Nadleśniczy i Panowie Nadleśniczowie
RDLP SZCZECINEK
/ drogą elektroniczną/

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 05.08.2014 roku pragnę Państwu przekazać pismo Pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia 18.07.2014 roku WOP.7641.100.2014.EL będące odpowiedzią na moją skargę na działanie i rozstrzygnięcie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim, w sprawie dotyczącej budowy dróg leśnych w latach 2012-2013 w Nadleśnictwie Warcino.

Pomorski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, potwierdził,że moje zarzuty są zasadne (cyt) ,,POWYŻSZE POZWALA NA STWIERDZENIE , ŻE SKARGA W ZAKRESIE PODJĘTEGO PRZEZ ORGAN I INSTANCJI ROZSTRZYGNIĘCIA JEST ZASADNA,,

Potwierdza to bezprawie kierownictwa Nadleśnictwa Warcino przy realizacji inwestycji z zakresu dróg leśnych.

Potwierdza to również,że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim starał się ,,zamieść pod dywan,, BEZPRAWIE kierownictwa Nadleśnictwa Warcino przy realizacji inwestycji z zakresu dróg leśnych.

LASY PAŃSTWOWE WYKONUJĄ INWESTYCJE DROGOWE WARTOŚCI DZIESIĄTEK, A MOŻE NAWET SETEK MILIONÓW ZŁOTYCH, DLATEGO WINNY BYĆ ONE REALIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
DZIAŁALNOŚĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH WINNA BYĆ ZGODNA Z PRZEPISAMI PRAWA I TRANSPARENTNA.

MAM NADZIEJĘ, ŻE STANOWISKO POMORSKIEGO,WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU ROZWIEJE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INWESTYCJI DRÓG LEŚNYCH.

Pismo przekazuję do wiadomości Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych i mam
nadzieję, że odpowiednie służby Inspekcji Lasów Państwowych zainteresują się bezprawiem KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA WARCINO przy realizacji inwestycji z zakresu dróg leśnych.

Załączniki ;

Pismo PWINB w Gdańsku z dnia 18.07.2014 roku ( WOP.7641.100.2014.EL )


Do wiadomości ;

1/ Minister Środowiska
2/ Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie.
3/ Dyrektor RDLP w Szczecinku.

Z poważaniem!

Piotr Szafrański.


KONIEC CYTATU pisma!

A ja w tym tygodniu UPUBLICZNIĘ CAŁĄ TREŚĆ owego pisma WOP.7641.100.2014.ELtak aby WSZYSCY NADLEŚNICZOWIE W POLSCE, KTÓRZY ZBUDOWALI LUB BUDUJĄ NADAL DROGI LEŚNE BEZ WYMAGANEGO PRAWEM BUDOWLANYM POZWOLENIA NA BUDOWĘ...mieli o czym myśleć, ponieważ NARUSZYLI PRAWO I PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I FINANSOWEJ !!!


Piszę jak jest ...BEZPRAWNIE w Lasach Państwowych !!!


Krzysztof KowalczykJeśli nie ma POZWOLENIA NA BUDOWĘ dróg leśnych ...naruszacie Prawo Budowlane!!!