niedziela, 31 sierpnia 2014

ILU INSPEKTORÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE ZŁOŻYŁO OSOBIŚCIE ZAWIADOMIENIA DO ORGANÓW ŚCIGANIA O NADUŻYCIACH W PGL LP ...ZA CZASÓW RZĄDÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ??!

31. sierpnia 2014 roku

To kolejny temat, BARDZO CIEKAWY - gdyż wynika z naszych PRAW I OBOWIĄZKÓW, zaś osób dokonujących kontroli między innymi w Lasach Państwowych  W SZCZEGÓLNOŚCI !
Dnia 26 sierpnia 2014 roku skierowano do mnie z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odpowiedź na moje pytania ( pismo znak sprawy: GI-051-41-3/14) – z którego wynika, iż powinienem je w większości skierować do RDLP w Szczecinku, co niebawem z czasem uczynię!

Przy ,,okazji,, dowiedziałem się między innymi, że od 01 października 2012 roku tj; OD CHWILI OBOWIĄZYWANIA ZARZĄDZENIA NR 60 DYREKTORA GENERALNEGO LP z dnia 25 września 2012 roku ….... DO CHWILI OBECNEJ łącznie aż dwóch (sic !!!) inspektorów Lasów Państwowych złożyło W CIĄGU WIELU LAT (cytat) ,,PROJEKTY ZAWIADOMIEŃ O UJAWNIENIU FAKTÓW UZASADNIAJĄCYCH PODEJRZENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA,, w Lasach Państwowych !!!

Pytałem DGLP o to jak wyglądało to ,,zjawisko,, w latach 2008-2014 , więc odpowiedziano mi (cytat) ,,W latach poprzednich wskazanych przez Pana inspektorzy inspekcji LP NIE SKŁADALI ZAWIADOMIEŃ DO ORGANÓW ŚCIGANIA ZA POŚREDNICTWEM DGLP ,,

A poza ,,pośrednictwem,,...?????!

Pod treścią tych zdań / odpowiedzi/ podpisał się z upoważnienia Dyrektora Generalnego LP – z-ca ds. ekonomicznych Pan Krzysztof Janeczko ...I OD RAZU W TYM ZAUWAŻYŁEM SWEGO RODZAJU ,,KOMBINOWANIE,,

Otóż;

Zastanowiło mnie DLACZEGO dyr. Janeczko pisze mi o ,,projektach zawiadomień,, ….A NIE O ZAWIADOMIENIU O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA, powołując się od razu  na owe Zarządzenie nr 60 DGLP ??!

Sprawdziłem więc jaki jest TOK I PROCEDURY akurat w tej kwestii na podstawie owego Zarządzenia nr 60 podpisanego przez Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak!

ANALIZUJĄC TO ZARZĄDZENIE – OSOBIŚCIE UWAŻAM, IŻ JEST ONO W PARU MIEJSCACH WYDANE NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE  PRAWEM, PONIEWAŻ NAD ,,ZARZĄDZENIEM,, AKURAT W TYM PRZYPADKU DYREKTORA GENERALNEGO LP - WIĘKSZĄ SKALĘ PRAWNYCH WARTOŚCI POSIADA USTAWA I KONSTYTUCJA W NASZYM KRAJU !!!!

Z odpowiedzi udzielonej mi przez z-cę dyr.GLP K. Janeczko -  NIE WYNIKA W 100%, IŻ INSPEKTORZY ZAWIADOMILI ORGANY ŚCIGANIA O WYKRYTYCH PRZEZ NICH PODCZAS KONTROLI W LP PRZESTĘPSTWACH, a jedynie, że złożyli.... ,,PROJEKTY ZAWIADOMIEŃ,,...a to już zdecydowanie  różne pojęcia!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROJEKTY ZAWIADOMIEŃ mogli sobie złożyć...A GDY NIKT ICH NIE WYSŁAŁ (...a oni tego osobiście np.;nie sprawdzili !) = A TAK ,,GŁOŚNIEJ MYŚLĄC,,DLATEGO, ŻE NA PRZYKŁAD HIPOTETYCZNIE  OSKARŻANY O NADUŻYCIA W LP OKAZAŁ SIĘ KOLESIEM ,,KOGOŚ,, Z GÓRY ...i co ??!

W zarządzeniu nr 60 DGLP owe ,,procedury,,(...według mnie NARUSZAJĄCE PRAWO!!!!) wyglądają następująco ;

W paragrafie 56 ujęto to tak;

(cyt) ,,Jeżeli zebrane w toku kontroli materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna, KONTROLUJĄCY PRZYGOTOWUJE PROJEKT ZAWIADOMIENIA, skierowany do właściwego organu,,

Oczywiście podaje się CO taki ,,projekt,, powinien zawierać, a w tym min; MIEJSCE, CZAS,OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY ZDARZENIA, ORAZ OSOBY PODEJRZANE !!!

Następnie TEN SAM PARAGRAF podaje , że ów ,,PROJEKT ZAWIADOMIENIA,, musi być koniecznie..... (sic!!!!!!!!!)  ZAOPINIOWANY przez radcę prawnego i Głównego Inspektora LP, lub odpowiednio kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli w RDLP!

Już ten zapis jest do dyskusji, no bo tak znów hipotetycznie załóżmy, że nie zrobi tego np.; kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli np; w RDLP Szczecinek na  terenie dla przykładu Nadleśnictwa Szczecinek A ,,W ZAMIAN ZA TO,, OSOBA MÓWIĄCA MU ,,WUJEK.., ZOSTANIE TAM NIEBAWEM  GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ ????!

CZY TO JEST MOŻLIWE ???!
To niech sobie sprawdzi KTO CHCE …..sic!!!!!!!

DOPIERO PO TAKIM ,,ZAOPINIOWANIU,, TENŻE ,,PROJEKT,,ZAWIADOMIENIA – podpisuje zgodnie z tym Zarządzeniem nr 60 DGLP ...dyrektor zarządzający kontrolę,, !!!

WEDŁUG MNIE JEST TU ,,POLE DO POPISU,, NA NIEUCZCIWOŚĆ I BRAK TROSKI O MIENIE SKARBU PAŃSTWA ….czego ostatnio dał chociażby wyraz wyrzucony ze stanowiska poprzedni dyrektor RDLP w Krośnie !!!

TEN AKURAT PRZYKŁAD JEST ,,ŻYWYM,, DOWODEM NA ISTNIENIE W REALU  NIEUCZCIWYCH I JAK SIĘ OKAZUJE NA DODATEK  SKORUMPOWANYCH ….... DYREKTORÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A o ,,uczciwości,,CHOCIAŻBY poprzedniego Dyrektora Generalnego LP Mariana Pigan , któremu ten ,,stołek,, załatwił Politycznie Donald Tusk...poczytajcie na www.pigipedia.blogspot.com (PO)Lesie ,lub też na tym www.pigipedia.blogspot.com !!!
ZAPRASZAM!!!

TAK OTO WYGLĄDAJĄ NAGŁE ,,KARIERY,, W LASACH PAŃSTWOWYCH OD 2008 ROKU...sic!!!

A właśnie teraz ,,Donek,, daje nogę poza granice RP...

Oczywiście ,,ZAWIADOMIENIE,, o przestępstwie dołącza się do akt kontroli, ale NALEŻY PAMIĘTAĆ iż ...w LP jest wszystko możliwe!!!

NIE WIERZYCIE ??! Oto kolejny dowód ;

OTRZYMAŁEM WŁAŚNIE WYROK SKAZUJĄCY PEWNEGO LEŚNIKA (...nomen omen wraz z uzasadnieniem, za który DZIĘKI BARDZO ,,BRACI LEŚNEJ,, !!!), KTÓRY KRADŁ I HANDLOWAŁ DREWNEM !!!!!!!!!!!!!!!

WIECIE ,,CO,, W TYM ZDARZENIU JEST WEDŁUG MNIE NAJBARDZIEJ CIEKAWE ??!

Tenże ,,LEŚNICZY,, kombinował tak nawet ,,PRZYPADKOWO,, podczas ...KONTROLI KOMPLEKSOWEJ TEGO NADLEŚNICTWA, JAKĄ DOKONYWALI ....INSPEKTORZY LP  ZA CZASÓW MARIANA PIGAN , KTÓRZY OCZYWIŚCIE NICZEGO NIE STWIERDZILI !!!
DLACZEGO ???!

Bo kontrolowany nadleśniczy to ,,KOLEŚ,, obecnego nadal dyrektora RDLP , który nie mógł NIE OTRZYMAĆ Z KONTROLI OCENY TYLKO ....,,BARDZO DOBRY,, !!!!
WIADOMO = UKŁAD ROBI SWOJE...!!!

I tak też się stało ; BRAVO! BRAVO! BRAVO! Kombinatorzy....

SZYBKO...CICHO...DYSKRETNIE...

Ocena ,,BARDZO DOBRY,, stała się oczywiście 100% FAKTEM, a tuż po tej kontroli KOMPLEKSOWEJ tenże leśniczy...NAGLE, BEZ NAGŁOŚNIENIA SPRAWY PODDAŁ SIĘ DOBROWOLNIE KARZE W PROKURATURZE, no i ,,oczywiście,,stracił pracę.... ale na SUPER KORZYSTNYCH DLA NIEGO ZASADACH !!!

Wartość mienia/ drewna/ LP  jakie swoją ,,smykałką, do prywatnych interesów rozprowadził ale tym razem poza OFICJALNYM obiegiem księgowości w tymże ,,BARDZO DOBRYM,, nadleśnictwie to...dziesiątki tys. zł !!!  

Niebawem po tym NADLEŚNICZY u którego tenże ZŁODZIEJSKI PROCEDER miał miejsce – został w sposób szczególny ODZNACZONY przez swego kolesia... dyrektora RDLP !!!! OBECNEGO !
Wiadomo! Ocena ,,BARDZO DOBRY,, nie każdemu się trafia...NAGRODA MUSI BYĆ !!! sic!!!!!

BYŁO...i nagle nie ma ??! NIESTETY czasami leśniczy wie więcej GDZIE...CO ...I JAK !!!!I co wy na to ??! WSZYSTKO TO NIESTETY 100% FAKTY I PRAWDA !!!!!!!!

Jest w tym Zarządzeniu nr 60 ,,coś,, co uważam za naruszenie obowiązującego w Polsce prawa!!!

MOIM ZDANIEM narusza ono USTAWĘ ,,kodeks postępowania karnego,, a konkretnie jej art.304 kpk ,,ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Artykuł ten stanowi, że (cyt) ,,KAŻDY (!!!!...a więc inspektor LP szczególnie!!!) dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu MA SPOŁECZNY OBOWIĄZEK zawiadomić o tym prokuratora lub Policję,,

A ustawodawca wyraźnie podkreślił ,,SPOŁECZNY OBOWIĄZEK,, - a to jest zupełnie inne pojęcie od OBOWIĄZKU SŁUŻBOWEGO ....!!!!!!!!

UWAGA !!!
W treści tej USTAWY (...a nie jakiegoś tam podrzędnego  Zarządzenia!) - nie ma jakichkolwiek wzmianek, wytycznych  o tym,że TAKOWE ZAWIADOMIENIE MA BYĆ NAJPIERW ,,PROJEKTEM,, I TO O ZGROZO ...ZAOPINIOWANYM PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO... potem GŁÓWNEGO INSPEKTORA LASÓW PAŃSTWOWYCH...to istna parodia!!!!!!!


Mało tego: w paragrafie 2 tegoż art.304 kpk jest z kolei ustanowione tak ;
(cytat) ,, INSTYTUCJE PAŃSTWOWE (...a takimi są przecież  Lasy Państwowe w Polsce!) i samorządowe , które W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOWIEDZIAŁY SIĘ O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ściganego z urzędu są obowiązane NIEZWŁOCZNIE (!!!!!!!!!!) zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności DO CZASU PRZYBYCIA ORGANU POWOŁANEGO DO ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW , lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZATARCIA ŚLADÓW I DOWODÓW PRZESTĘPSTWA ,,

ANALIZUJĄC CAŁOŚĆ PARAGRAFU 56 Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i porównując tenże do powyższego zapisu paragrafu 2 art.304 kodeksu postępowania karnego = UWAŻAM, ŻE DYREKTOR GENERALNY LP MUSI TEN ZAPIS PILNIE ZMIENIĆ W CAŁOŚCI, GDYŻ NARUSZA ON PRAWO !!!!
DYSKRYMINUJE PRACOWNIKÓW...ODBIERAJĄC IM ICH USTAWOWE PRAWA I SPOŁECZNE OBOWIĄZKI !!!

Paragraf 56 Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiaka - NIE DAJE NAJMNIEJSZYCH SZANS NA ,,NIEZWŁOCZNE ,, ZAWIADOMIENIE ORGANÓW ŚCIGANIA O PRZESTĘPSTWIE ...bo dany inspektor JEST ZMUSZONY TYM ZARZĄDZENIEM nr 60 sporządzić bzdurny ,,PROJEKT ZAWIADOMIENIA,, który o zgrozo potem musi być ,, OPINIOWANY,, przez radcę prawnego...Głównego Inspektora LP w Warszawie ...A DOPIERO NA KOŃCU podpisane przez dyrektora zarządzającego kontrolę np.; w Gdańsku u Pana dyr. Jana Szramki !!!!!!
A gdy radcy nie ma...Główny Inspektor LP na urlopie ...a dyr.generalny LP w Brazylii PO-kolejne wyróżnienie na wniosek Ministra Środowiska ....??!
I gdzie tu owa ,,NIEZWŁOCZNOŚĆ,, zgodna z ustawą ????! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIE TYLKO TE PROCEDURY W TYM ZARZĄDZENIU NR 60 DAJĄ CZAS I SZANSĘ NA UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMBINATOROWI W LASACH PAŃSTWOWYCH, ALE I ...osobom winnym braku nadzoru w danych jednostkach również!!!!!

I MAM WRAŻENIE, ŻE WŁAŚNIE W TYM ZARZĄDZENIU o to właśnie chodzi !!!!!

POSTANOWIŁEM NIEBAWEM ZŁOŻYĆ STOSOWNY WNIOSEK DO PEWNEGO ORGANU NASZEGO PAŃSTWA, ABY DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH – ZMIENIŁA TREŚĆ PARAGRAFU NR 56 ZARZĄDZENIA NR 60 DGLP JAKO NIEZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWĄ I DYSKRYMINUJĄCY CHOCIAŻBY WSZYSTKICH INSPEKTORÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE, KTÓRZY ZGODNIE Z PRAWEM (art.304 kpk!!!!) MAJĄ ,,SPOŁECZNY OBOWIĄZEK,, A NIE TAKI I W TAKIEJ FORMIE ,,SŁUŻBOWY,,OBOWIĄZEK USTALONY TYM ZARZĄDZENIEM Nr 60 DGLP – POWIADOMIĆ ALE ,,NIEZWŁOCZNIE,, STOSOWNE ORGANY O POPEŁNIONYCH NADUŻYCIACH W LASACH PAŃSTWOWYCH !

A Pan Dyrektor Generalny LP mam nadzieję iż wie, że wszyscy inspektorzy LP to odpowiedzialni i inteligentni pracownicy, którzy zdają sobie sprawę z KONSEKWENCJI PRAWNYCH tego typu zawiadomień, a które NIE POWINNY PODLEGAĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH JAKIMKOLWIEK OGRANICZENIOM ...a tak jest niestety obecnie !!!


Piszę jak jest …


Krzysztof Kowalczyk

PS.
Wspominając powyżej o ,,odpowiedzialności i inteligencji,, pracowników inspekcji LP.....NIE ZAPOMNIAŁEM O PEWNYM WYJĄTKU I OSZOŁOMIE ze Szczecinka / M.F./, który nigdy do inspekcji nie powinien trafić a w sposób obiektywny ocenił PISEMNIE tego HISTORYCZNEGO przygłupa jego były szef Pan Konrad Grzybowski ...były Główny Inspektor LP !!!!

JAK BĘDĘ MIAŁ ,,NATCHNIENIE,, TO TEN DOKUMENT UPUBLICZNIĘ....sic!!!!!!

CIEKAWOSTKA:
Po aferze korupcyjnej i przeszukaniu biura RDLP Krosno - NIKT W LASACH PAŃSTWOWYCH, ŻADEN INSPEKTOR, KONTROLUJĄCY...TOTALNIE NIKT (!!!) NIE ZŁOŻYŁ ZAWIADOMIENIA PRZECIWKO DYREKTOROWI BALWIERCZAKOWI KTÓREGO NA TO STANOWISKO POWOŁAŁ MARIAN PIGAN !!!!!

Czyżby obawiano się ,,OPINIOWANIA,, danego ....,,PROJEKTU ZAWIADOMIENIA,, ???! Sic!!!!

ZA LEŚNIKÓW,a w tym Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiak zrobił to prokurator!!!!
ZAWIESIŁ DYREKTORA RDLP KROSNO ...a potem DGLP w Warszawie już nie miało wyjścia i Balwierczak ,,BARDZO MIĘKKO,, JAK NA POPEŁNIONE CZYNY KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ ZARZUTÓW KARNYCH....SPADŁ NA CZTERY ŁAPY !!!
O tym niebawem ...