czwartek, 14 sierpnia 2014

KRYMINALNE ,,ZŁOTE ELDORADO,, W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP KROSNO ...


....A MOŻE ,,TYLKO,, ZWYKŁA LEŚNA KORUPCJA np; PO-LITYCZNA ???!


Sławno,dnia 14 sierpnia 2014 roku


DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
PAN ADAM WASIAK
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3Szanowny Panie Dyrektorze !

W dniu 24 lipca 2014 roku skierowałem do Pana Edwarda Balwierczak – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie następujący wniosek o udostępnienie mi informacji publicznej na temat KRYMINALNYCH WĄTKÓW jak się okazuje związanych także z LASAMI PAŃSTWOWYMI W POLSCE, za które to Pan OSOBIŚCIE I PERSONALNIE  ODPOWIADA :


Sławno, dnia 24 lipca 2014 roku

PAN EDWARD BALWIERCZAK
DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI
LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE
38-400 KROSNO
UL. BIESZCZADZKA Nr 2

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - bardzo uprzejmie proszę Pana dyrektora o udzieleni mi odpowiedzi na pytania w poniższym zakresie :
1/ CZY PRAWDĄ JEST , że kilka dni temu miało miejsce przeszukanie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – przez specjalną grupę oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego ??!

2/PROSZĘ O INFORMACJĘ CZYJE GABINETY, LUB CZYJ GABINET był przeszukiwany przez CBA ??!

3/ KTO I W JAKIM CELU ORAZ W JAKIEJ SPRAWIE WYDAŁ NAKAZ PRZESZUKANIA BIURA RDLP KROSNO ??!

4/ CZY BYŁ PAN DYREKTOR W BUDYNKU BIURA RDLP KROSNO PODCZAS OWEGO PRZESZUKANIA I CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH CBA ??!

5/ W STOSUNKU DO KTÓRYCH PRACOWNIKÓW BIURA RDLP KROSNO SĄ PROWADZONE POWYŻSZE CZYNNOŚCI ŚLEDCZE ??!

6/ CZY PRAWDA JEST ,że CBA szukało min. w biurze RDLP Krosno sztabek złota ??!

7/ CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI JESZCZE INNE MIEJSCA PRZESZUKANIA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH PERSONALNIE Z PRACOWNIKAMI REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE ??!

8/ W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI JAKIE OTRZYMAŁEM NA TEMAT PŁATNIKÓW ,,SKŁADEK,, ORAZ ,,DOBROWOLNYCH,, WPŁAT NA KONTO POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO - UPRZEJMIE PROSZĘ PANA DYREKTORA O ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ; CZY PRAWDĄ JEST, IŻ W OSTATNICH KILKU LATACH WPŁACAŁ PAN PIENIĄDZE NA KONTA ZWIĄZANE Z PSL REGIONU PODKARPACIA ??!

9/ JEŚLI TAK – uprzejmie proszę o informację w jakiej wysokości były to kwoty, oraz NA JAKI CEL były wpłacane ??!

10/ CZY ZNANE SĄ PANU INNE OSOBY / LESNICY/ LASÓW PAŃSTWOWYCH , KTÓRZY WPŁACALI LUB WPŁACAJĄ ÓW POLITYCZNY ,,HARACZ,, NA POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE LUB TEŻ INNA PARTIE POLITYCZNĄ ??!

11/ CZY JEST PAN, LUB KTOKOLWIEK INNY ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA RDLP KROSNO ZWIĄZANY PERSONALNIE Z CZŁONKOSTWEM W JAKIEJKOLWIEK PARTII POLITYCZNEJ – A JEŚLI TAK , UPRZEJMIE PROSZĘ O INFORMACJĘ KTO I W JAKIEJ ??!

12/ CZY PRZESZUKANIE POMIESZCZEŃ LUB TEŻ JAKIEKOLWIEK INNE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE WYKONYWANE PRZEZ OFICERÓW CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA SAMOPOCZUCIE PRACUJĄCYCH TAM LEŚNIKÓW A SZCZEGÓLNIE POZYTYWNY WIZERUNEK LASÓW PAŃSTWOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE ??!

Będę BARDZO WDZIĘCZNY Panu dyrektorowi za udzieleni mi wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania !


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Od 2008 roku KONSEKWENTNIE prowadzę swego rodzaju ,,rejestr,, NADUŻYĆ I WRĘCZ ŁAJDACTW w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE, od chwili gdy NASZĄ POLSKĘ zaczęła ROZKRADAĆ KOALICJA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ WRAZ Z POLSKIM STRONNICTWEM LUDOWYM !!!

Może sobie Pan dyrektor ów rejestr znaleźć pod adresem www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie gdzie jest ponad 500 informacji oraz www.pigipedia.blogspot.com – gdzie z kolei jest ponad 300 kolejnych wiadomości min w kwestii nadużyć, nepotyzmu, politycznego draństwa w PGL LP !!!

Ponieważ do ,,wykazu,, odwiedzin ze strony CBA za sprawą jakiegoś ,,ZŁOTEGO ELDORADO,,
dołączyła RDLP w Krośnie – postanowiłem oczywiście to zbadać dogłębnie i upubliczniając dla Braci Leśnej w Polsce, która z ogromną ciekawością od lat przygląda się ,,sukcesom,, PEWNEJ GRUPIE wyjątkowo ,,kompetentnych,, pracowników LP !

Dla Pana wiedzy dodam tylko,iż PRYM W LASACH PAŃSTWOWYCH pod kątem ,,odwiedzin,, Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 2008 roku wiedzie Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku / dyrektor – Sławomir Cichoń/.

NIE MA SIĘ CZEMU DZIWIĆ, GDYŻ JEST TO RODZINA OBECNEGO WICE MINISTRA ŚRODOWISKA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ , KTÓRY MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ IZ NIEBAWEM BĘDZIE OGLĄDAŁ POLSKĄ RZECZYWISTOŚĆ ZZA KRAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oczywiście w towarzystwie min. SWOICH ,,LEŚNIKÓW,, ….
(koniec cytatu mojego wniosku!)


SZANOWNY PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH !

W dniu 11 sierpnia 2014 roku ( ...OFICJALNIE nie wiedząc, że tego właśnie dnia ODWOŁAŁ PAN ZE STANOWISKA tegoż samego Pana EDWARDA BALWIERCZAK – Dyrektora RDLP Krosno ze stanowiska !!!!!!) otrzymałem w ramach odpowiedzi na ów powyższy wniosek, pismo z dnia 05 sierpnia 2014 roku ( znak : DO-124-21/14 ) zawiadamiające mnie iż (CYTAT):


,, W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 lipca 2014 roku, informuję O BRAKU MOŻLIWOŚCI UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ w terminie określonym w art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu.

POWODEM POWYŻSZEGO JEST NIEOBECNOŚĆ W PRACY DYREKTORA RDLP W OKRESIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI, A TYM SAMYM BRAK POSIADANIA ŻĄDANEJ INFORMACJI,,


Powyższe pismo podpisał Pan MAREK MARECKI – zastępca dyrektora RDLP Krosno ds. gospodarki leśnej...

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁA SYTUACJĄ ORAZ PUBLICZNIE ZNANĄ POLAKOM ,,AFERĄ KORUPCYJNĄ,, NA PODKARPACIU w którą są zamieszani  nie tylko politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz urzędnicy ściśle powiązani z Platformą Obywatelską, oraz prokuratorzy i sędziowie  – BARDZO UPRZEJMIE PROSZĘ PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH O UDZIELENIE W W RAMACH WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ( na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA ;


1/ CO JEST PRZYCZYNĄ ODWOŁANIA PRZEZ PANA  ZE STANOWISKA Pana Edwarda Balwierczak – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ??!

2/ CZY ODWOŁANIE TO MA ŚCISŁY ZWIĄZEK Z PRZESZUKANIEM BIURA RDLP KROSNO PRZEZ AGENTÓW CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO I TĄ AFERĄ  ??!

3/ W JAKIM TRYBIE ZOSTAŁ PRZEZ PANA ODWOŁANY PAN DYREKTOR BALWIERCZAK ?!

4/ CZY PLANUJE PAN DALSZE ZATRUDNIENIE TEJ OSOBY PO TYM ODWOŁANIU, A JEŚLI TAK TO KIEDY I GDZIE ??!

5/ CZY PAN DYREKTOR BALWIERCZAK UCZESTNICZYŁ, BYŁ ZAANGAŻOWANY W JAKĄKOLWIEK AFERĘ KORUPCYJNA Z WYKORZYSTANIEM SWEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO W LASACH PAŃSTWOWYCH – A JEŚLI TAK, PROSZĘ O SZCZEGÓŁY ?!

6/ CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH PO TYM ODWOŁANIU DYREKTORA RDLP KROSNO – JAKIEKOLWIEK ZARZUTY KARNE, (LUB PODEJRZENIA !!!) POSTAWIONE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA DYREKTOROWI REGIONALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE, którego Pan odwołał ...trzy dni temu 11 sierpnia 2014 roku ??!


BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY PANU DYREKTOROWI ZA UDZIELENIE MI WYCZERPUJĄCYCH INFORMACJI !

Darz Bór !


Krzysztof Kowalczyk

PS.


Mam BARDZO WIELE PYTAŃ w najbliższym czasie na temat ŻENUJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI do Pana Jana Kraczek – obecnego Dyrektora RDLP w Lublinie, oraz aktualnego jeszcze dyrektora RDLP w Gdańsku Jana Szramki - a w zaistniałej sytuacji i okolicznościach ZACZYNAM SIĘ OBAWIAĆ ...IDENTYCZNEGO ROZWOJU SYTUACJI i ponownej zwłoki w udzieleniu mi tak ważnych nie tylko dla mnie odpowiedzi dotyczących SKANDALICZNEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE,, NA TERENIE LASÓW LUBELSZCZYZNY i POMORZA GDAŃSKIEGO !!!