niedziela, 10 sierpnia 2014

LASY PAŃSTWOWE...JAK BEZKARNIE KOMBINOWAĆ, ABY ULEGŁO PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI ZA ZNIKNIĘCIE 1 MILIONA ZŁOTYCH I...NADAL PRACOWAĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!


PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI W WARCINIE...


10 sierpnia 2014 rokuPAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3


Szanowny Panie Dyrektorze !


W dniu 09 lipca 2014 roku otrzymałem informacje, iż postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku / woj. pomorskie/ z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie sygnatura akt; Ds/739/13 UMORZONO ŚLEDZTWO ;

(cytat) ;

  • w sprawie nieumyślnego WYRZĄDZENIA ZNACZNEJ SZKODY MAJĄTKOWEJ przez osobę obowiązana na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się działalnością gospodarczą Nadleśnictwa Warcino poprzez NIEDOPEŁNIENIE CIĄŻĄCEGO NA NIEJ OBOWIĄZKU zapewnienia prawidłowego wyliczenia kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów pozyskania i zrywki drewna w 2007 roku w Kępicach NA SZKODĘ NADLEŚNICTWA WARCINO , to jest o przestępstwo z art 296 paragraf 1 i 3 kk = WOBEC STWIERDZENIA, ŻE NASTĄPIŁO PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI;
  • w sprawie rozpowszechniania we związku z przetargiem publicznym , informacji mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu ZE SZKODĄ DLA NADLEŚNICTWA W WARCINIE, NA KTÓREGO RZECZ PRZETARG BYŁ DOKONYWANY W 2006 ROKU w Kępicach - to jest o przestępstwo z art.305 paragraf 2 kk = WOBEC STWIERDZENIA , ŻE NASTĄPIŁO PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI.


Pozwolę sobie zwrócić Panu Dyrektorowi Generalnemu LP uwagę na BARDZO WAŻNY SZCZEGÓŁ W TEJ SPRAWIE, otóż prokurator badający tę kwestię ...NIE ODMÓWIŁ WSZCZĘCIA SPRAWY...NIE UMORZYŁ JEJ Z POWODU NIE POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO...NIE UMORZYŁ SPRAWY ZE WZGLĘDU NA ZNIKOMĄ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNU JAKI DOKONANO itd.itd.itp, ale...(cytat) ,,WOBEC STWIERDZENIA, ŻE NASTĄPIŁO PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI,, czynów PRZESTĘPCZYCH jakie wymienił w w/w artykułach kodeksu karnego !!!


PRZYPOMNĘ ;jest to sprawa OFICJALNIE STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI inspekcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w 2010 roku ZAWYŻENIA W NADLEŚNICTWIE WARCINO KOSZTÓW OBLICZONYCH JAKO MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH DO ORGANIZOWANEGO WÓWCZAS PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE O KWOTĘ PRAWIE JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH ( ...dokładnie : 969.032,94 zł) !)

A więc dyrektor RDLP w Szczecinku Pan Sławomir Cichoń – dowiedział się OFICJALNIE o tych nadużyciach po otrzymaniu protokołu inspekcji LP (...kontrola trwała zaledwie kilka godzin, gdyż dyrektor Cichoń posiadał BARDZO PUNKTOWĄ WIEDZĘ O TEJ SPRAWIE od pracownika Nadleśnictwa Warcino, BARDZO SZYBKO AWANSOWANEGO PO TEJ SPRAWIE !!!)


Oczywiście natychmiast ale w dziwnych okolicznościach został po tym odwołany ,,sprawca,, tego przestępstwa nadleśniczy Tadeusz Wentowski, którego odwołano za 3 miesięcznym wypowiedzeniem (...a więc otrzymywał przez ten czas normalne wynagrodzenie nadleśniczego w wysokości KILKUNASTU TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE !!!).

TYLKO W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,, może mieć miejsce taki ,,CYRK,, i SKANDAL, iż osoba winna chociażby tego typu nadużycia GDZIE KWOTA PRAWIE JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH ,,WYPAROWAŁA,, BEZPOWROTNIE DO DNIA DZISIEJSZEGO LASOM PAŃSTWOWYM....zostaje zatrudniona NA KOLEJNYM STANOWISKU KIEROWNICZYM ale w innej jednostce Lasów Państwowych !!!!

BARDZO GORĄCO PANU GRATULUJĘ PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ...takiego ,,CYRKU,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Niniejszą korespondencją do Pana – pragnę zauważyć, że obowiązująca USTAWA ,,KODEKS PRACY,, z dnia 26 czerwca 1975 roku w art.109 stanowi, iż ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OKRESIE 2 TYGODNI OD DATY POWZIĘCIA WIADOMOŚCI O WYSTĄPIENIU NIEPRAWIDŁOWOŚCI, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE OD DATY ICH POWSTANIA.


Szanowny Panie Dyrektorze !

BARDZO  IDIOTYCZNIE, ŻENUJĄCO I ŚWIADCZĄC O TOTALNEJ NIEODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE w tej akurat sprawie brzmią po takim umorzeniu sprawy przez prokuratora – słowa obecnego dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń, który pismem z dnia 01 października 2010 roku ( sygnatura : DK-051-34/13) napisał;

(cytat) ,, Z POSIADANEJ ÓWCZESNEJ OPINII PRAWNEJ WYNIKA, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WARCINO BYŁA WYSOCE WĄTPLIWA,,

TO KTO BYŁ WINNY WYDANIA PRAWIE MILIONA ZŁOTYCH , KTÓREGO NIKT NIGDY Z LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE RACZYŁ ODZYSKAĆ ???!

Pracownik pobliskiego CPN????! …. (sic!!!!!)


SPRAWA ,,WARCIŃSKIEGO MILIONA,, śmierdzi PO-LITYCZNIE już od dawna a obecne umorzenie śledztwa przez prokuratora w Miastku , który jako PODSTAWĘ umorzenia podaje ,,PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI,,... jednocześnie stawia powyższą ,,TEORIĘ,, o jakoby wątpliwej winie nadleśniczego Wentowskiego– POD PANTEONEM SKRAJNIE IDIOTYCZNYCH DECYZJI BEZ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!


I ZNOWU SERDECZNIE GRATULUJĘ PANU PANIE DYREKTORZE ….gdyż dyrektor RDLP Szczecinek to wciąż Pana podwładny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zanim ex. Nadleśniczy Wentowski  ,,wyląduje,, NA KOLEJNYM STANOWISKU KIEROWNICZYM W LASACH PAŃSTWOWYCH tym razem z Nadleśnictwa TRZEBIELINO do DLA NIEGO RODZINNEGO (!!!!!!!!!!!!!!!!!) Nadleśnictwa TYCHOWO /RDLP SZCZECINEK/ (...i znowu moje GRATULACJE Panie Dyrektorze Generalny LP!!!) -pragnę nieskromnie zwrócić Panu Dyrektorowi uwagę na kolejny OBOWIĄZEK jaki mają POLSCY LEŚNICY bez względu na podległość służbową , otóż ;


Artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego nakłada na KAŻDEGO LEŚNIKA również , który dowiedział się ,,przypadkiem,,o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu  = SPOŁECZNY OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA O TYM PROKURATURY LUB POLICJĘ !

MAŁO TEGO ; w paragrafie 2 tego samego art.304 kpk OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZAWIADOMIENIA TYCH ORGANÓW ciąży na szefach instytucji PAŃSTWOWYCH , a takimi są przecież Lasy Państwowe – tak, ( cytat) ,,ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZATARCIA ŚLADÓW I DOWODÓW PRZESTĘPSTWA,, !!!!!!

DLACZEGO NIE ZROBIŁ TEGO dyr. RDLP Szczecinek Sławomir Cichoń....dlaczego nie uczynił tego NOWY PO-LITYCZNY nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino Sławomir Piątkowski (….który PO-litycznie nie dał rady wygrać ze Sławomirem Cichoń stanowiska dyrektora RDLP Szczecinek!!!!) ????!

PRZECIEŻ ,,ROZPŁYNĄŁ SIĘ,, W LASACH NADLEŚNICTWA WARCINO ...BEZPOWROTNIE PRAWIE MILION ZŁOTYCH ( dokładnie : 969.032,94 zł !!!)...


A MOŻE PANIE DYREKTORZE CHODZIŁO TU OD SAMEGO POCZĄTKU, CZEGO ZALEDWIE PARO GODZINNA ,,KONTROLA,, JEST TEGO JASKRAWYM DOWODEM – O ,,COŚ,, ZUPEŁNIE INNEGO ???!

,,FOTEL,, I STANOWISKO DLA SWOJEGO, PO-LITYCZNEGO CZŁOWIEKA …. !!!

I ponownie nieskromnie pozwolę przypomnieć Panu Dyrektorowi Generalnemu LP, że chodzi mi o to samo Nadleśnictwo Warcino, w którym LASY PAŃSTWOWE WYDAŁY W KOLEJNEJ ŚMIERDZĄCEJ SPRAWIE PRZYNAJMNIEJ KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA WIELE PRZY ZAKUPIE 3 TYSIĘCY TON JAKOBY GRUZOBETONU...którego w weekend EXPRESEM MIELONO NA SKŁADNICY W KĘPICACH przed przyjazdem inspekcji DGLP z Warszawy !!!!

Zdjęcia i opisy tej sytuacji znajdzie Pan Dyrektor w archiwum mojego bloga: POLECAM www.pigipedia.blogspot.com !!!!

OCZYWIŚCIE TEGO TEŻ MOŻNA NIE ZAUWAŻAĆ ...co tam MILION ZŁOTYCH, czy też KOLEJNE KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ,,śmierdząco,,, wydanych pieniędzy Skarbu Państwa Lasy Państwowe...NAJWAŻNIEJSZA DZIŚ TO ROCZNICA 90 LAT LASÓW PAŃSTWOWYCH ??!

Szanowny Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych!

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1/CZY OCENIA PAN POSTĘPOWANIE ZARÓWNO DYREKTORA RDLP SZCZECINEK JAK I NOWEGO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WARCINO W TEJ KURIOZALNEJ SPRAWIE -JAKO PRAWIDŁOWE, BIORĄC POD UWAGĘ ART.304 KPK I KODEKS PRAWO PRACY ??!

2/ CZY UWAŻA PAN, ŻE OSOBA WINNA WYDANIU PRAWIE MILIONA ZŁOTYCH WIĘCEJ PODCZAS PROCEDUR PRZETARGOWYCH MOŻE NADAL PIASTOWAĆ STANOWISKA KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!

3/ CZY DYREKTOR RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIR CICHOŃ – ODWOŁUJĄC ZE STANOWISKA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WARCINO TADEUSZA WENTOWSKIEGO A NASTĘPNIE PRZYMYKAJĄC OKO NA SPRAWĘ PO ZATRUDNIENIU TAM SWEGO KONTR KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA RDLP – SŁAWOMIRA PIĄTKOWSKIEGO , UKARAŁ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB TADEUSZA WENTOWSKIEGO ??!

4/ CZY TADEUSZ WENTOWSKI ...PO TYM SKANDALU, ZOSTAŁ ZATRUDNIONY W NADLEŚNICTWIE TRZEBIELINO Z TAKĄ SAMĄ PENSJĄ ZASADNICZĄ (!!!) JAKĄ MIAŁ W NADLEŚNICTWIE WARCINO JAKO SZEF TEJ JEDNOSTKI, A JEŚLI TAK TO BARDZO PROSZĘ O UZASADNIENIE I PODANIE MI PODSTAW PRAWNYCH TAKIEJ DECYZJI ORAZ JEJ AUTORA !!!

5/ BARDZO PROSZĘ PANA DYREKTORA O UDZIELENIE MI ODPOWIEDZI RÓWNIEŻ NA PYTANIE ; ...JAK WIELU PRACOWNIKÓW INSPEKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH ZŁOŻYŁO W ROKU 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013 I DO POŁOWY 2014 ROKU ….ZAWIADOMIENIA DO ORGANÓW ŚCIGANIA , WYNIKAJĄCE Z ICH OBOWIĄZKU JAKI JEST OKREŚLONY PRZEZ PRAWO W POLSCE TO JEST ART.304 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO ??!!!!
CZY MAJA ZABRONIONE ZGŁASZAĆ SAMODZIELNIE PRZESTĘPSTWA DOTYCZĄCE LP??!

6/ JEŚLI W ODPOWIEDZI NA MOJE PYTANIE NR 5 WYNIKA IŻ W LATACH 2008-2014 ŻADEN INSPEKTOR LASÓW PAŃSTWOWYCH , KTÓRZY MAJĄ SWOJEGO SZEFA W DYREKCJI GENERALNEJ LP – TAKIEGO ZAWIADOMIENIA NIE ZŁOŻYŁ ….TO BARDZO UPRZEJMIE PROSZĘ O UZASADNIENIE TAKIEGO OBROTU SPRAWY Z PODANIEM KTO MOŻE MIEĆ NA TO WPŁYW , LUB TEŻ JAKIE TO CZYNNIKI SPRAWIŁY TAKIE ZACHOWANIE INSPEKTORÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk