środa, 15 lipca 2015

POLITYCZNE ŁGARSTWO W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK ...DOBRO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ CZY DOBRO SKARBU PAŃSTWA LP ??! WYBÓR JEST OCZYWISTY!!!!
Sławno,dnia 15 lipca 2015 roku

            


Pan Sławomir Cichoń
Dyrektor RDLP w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul.Mickiewicza nr 2


Szanowny Panie Dyrektorze!


W związku z kontrolą doraźną jaką zarządził Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w dniach od 29 stycznia do 11 lutego na podstawie mojego zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości w podległym Panu Nadleśnictwie Połczyn, które się potwierdziły – a które skutkowały bezpośrednio odwołaniem ze stanowiska Nadleśniczego Sebastiana Witek (Platforma Obywatelska) i podjęciem szeregu ,,działań naprawczych” , uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ czy prawda jest ,że Pan Sebastian Witek (Platforma Obywatelska) zatrudniał aż przez 32 miesiące na stanowisku głównej księgowej członkinię tej samej partii politycznej, która nie posiadała ŻADNYCH WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH na to stanowisko??!
Dodaj napis
2/ czy prawdą jest, że Pan Sebastian Witek (Platforma Obywatelska)po zwolnieniu tej Pani ze stanowiska głównej księgowej zatrudnił ponownie kolejną a doskonale sobie znajomą kobietę (małżonka nadleśniczego w Karnieszewicach!) ...RÓWNIEŻ NIE POSIADAJĄCĄ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH?!

3/ jaką sumę pieniędzy wypłacił tym samym Skarb Państwa LP tym obu Paniom za pracę na stanowisku głównej księgowej, którą pełniły NIELEGALNIE??!

4/ czy prawdą jest,że Pan Dyrektor RDLP Szczecinek – członek Platformy Obywatelskiej zawiadomił po tej kontroli DGLP warszawa organy ścigania (prokuratura w Białogardzie) o popełnionym przestępstwie przez nadleśniczego z Platformy Obywatelskiej ( Sebastian Witek), a jeśli tak to kiedy miało to miejsce i JAKICH PRZESTĘPSTW DOTYCZYŁO??!

5/ czy prawdą jest następujące stwierdzenie (cytat) : ,,Skarb Państwa Lasy Państwowe  jako strona pokrzywdzona w sprawie skorzystały z przysługującego prawa w zakresie art.304 par.2 Kodeksu postępowania karnego i wniosły zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Białogardzie. Zawiadomienie wniósł  odpowiedzialny za nadzór nad działalnością nadleśniczych ( vide art 34 ustawy o lasach ), Dyrektor RDLP w Szczecinku" 

Pozwolę sobie nadmienić,że są to słowa odpowiedzi jaką otrzymałem w dniu 13 lipca 2015 rokuz Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie (pismo znak sprawy: GI.0172.11.2015.BZ1 ).

6/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE NIEBAWEM TEN SAM ODWOŁANY ZA TAK SKANDALICZNE NADUŻYCIA W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN Pan Sebastian Witek z Platformy Obywatelskiej  - ZOSTANIE NIEBAWEM ZATRUDNIONY NA TERENIE RDLP SZCZECINEK ....NA KOLEJNYM STANOWISKU KIEROWNICZYM , tym razem inżyniera nadzoru np; w nadleśnictwie Osusznica (...ŚWIERCZYNA)  i będzie kontrolował Brać Leśną Lasów Państwowych??!


7/ czy prawdą jest,że TEGO TYPU ,,GIERKI” KADROWE na terenie RDLP Szczecinek a tak nadzwyczaj promujące członkostwo w Platformie Obywatelskiej  ...NARUSZAJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ PRZECIEŻ ,,STRATEGIĘ PGL LP NA LATA 2014 – 2030” ??!

Będę ogromnie wdzięczny za terminowe a szczególnie uczciwe odpowiedzi na te pytania zgodne ze stanem faktycznym!!!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

1/Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie.

2/ Prokuratura Okręgowa w Koszalinie 
A OTO DOWÓD W JAK KWIECISTY SPOSÓB DYREKTOR RDLP SZCZECINEK Sławomir Cichoń ....ODWOŁUJE ZE STANOWISKA ZA NADUŻYCIA ( min: DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH WYPŁACONYCH GŁÓWNYM KSIĘGOWYM NADLEŚNICTWA POŁCZYN ZATRUDNIONYM BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ I KWALIFIKACJI!!!! SWEGO POLITYCZNEGO KOLEGĘ Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ) NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK  ....PO CZYM POD WPŁYWEM NACISKU ZAWIADAMIA PROKURATURĘ O PRZESTĘPSTWACH ....A W MIĘDZY CZASIE ZAŁATWIA FACETOWI KOLEJNE STANOWISKO KIEROWNICZE NA TERENIE RDLP SZCZECINEK!!!!Pisze jak jest ...


Krzysztof Kowalczyk