piątek, 10 lipca 2015

LEPIEJ PÓŹNO JAK WCALE!!! DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH - PRZYPOMINA WSZYSTKIM LEŚNIKOM W POLSCE O....OCHRONIE STREFOWEJ GATUNKÓW !!!

10 lipca 2015 roku


JAK MYŚLICIE ...DLACZEGO AKURAT TERAZ DYREKCJA GENERALNA LP PRZYPOMINA LEŚNIKOM O OCHRONIE TAKICH STREF???!

INTUICYJNIE NO I NIESKROMNIE ODCZUWAM OGROMNY SWÓJ UDZIAŁ W TYM CO SIĘ OSTATNIO WYDARZYŁO A CZEGO SKANDALICZNYM PRZYKŁADEM I DOWODEM WRĘCZ ANTY OCHRONY SĄ DZIAŁANIA ,,PROFESJONALISTÓW" SŁUŻBY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA SŁAWNO I NADLEŚNICTWA WARCINO ( RDLP SZCZECINEK) ZWIĄZANEGO Z BRAKIEM WSPÓŁPRACY MIĘDZY JEDNOSTKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH W OCHRONIE GATUNKÓW ZAGROŻONYCH!
Pismem z dnia 26 czerwca 2015 roku ( znak sprawy: ZP.7211.10.2015) - skierowanym do wszystkich Regionalnych Dyrektorów LP w kraju Pan Janusz Zaleski z-ca Dyrektora Generalnego LP skierował pewne pismo , w którym już na wstępie napisano (cytat) ,, Dotyczy: ,,OCHRONA STREFOWA GATUNKÓW" ”.

Przypomnę,że w tym samym czasie za sprawą mojej interwencji dotyczącej wycinki drzew na terenie Nadleśnictwa Sławno (...dosłownie TUŻ POD DZIOBAMI ORŁÓW BIELIKA, KTÓRE ZROBIŁY SOBIE AŻ DWA DORODNE GNIAZDA ALE PO STRONIE NADLEŚNICTWA WARCINO!!!) - DGLP zleciła kontrolę!

Jest to na dodatek ...granica dwóch województw, których Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska dokładnie TAK SAMO ,,WSPÓŁPRACUJĄ ZE SOBĄ” jak i nadleśniczowie Kupczyk ze Sławna i Piątkowski z Warcino tzn; ….NIE MA ŻADNEJ WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI NA TEMAT CHOCIAŻBY TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ PRZY GRANICY TYCH JEDNOSTEK!

No i wyszedł z tego jak to w Polsce …..B U R D E L  a nie współpraca!!!!

Nadleśniczy w Warcinie (...ani nikt ze Służby Leśnej!!!) nie przekazał Nadleśnictwu w Sławnie,że jest wyznaczona strefa ochrony całkowitej i częściowej 200 i 500 metrów od gniazda orłów...KTÓRA DLA URZĘDASÓW W RDOŚ GDAŃSK SKOŃCZYŁA SIĘ NA GRANICY WOJEWÓDZTW, CZYLI PO OKOŁO MAKSYMALNIE 70 METRACH OD GNIAZDA!!! sic!!!

Mam nadzieję,że nie tylko ,,LEŚNICY PROFESJONALIŚCI” z Warcina i ze Sławna oraz urzędnicy RDOŚ w Szczecinie i Gdańsku – uzmysłowią sobie,że nie tylko orły bieliki NIE ORIENTUJĄ SIĘ JAKI I KTÓRĘDY BIEGNĄ GRANICE WOJEWÓDZTW...NADLEŚNICTW...a szczególnie ludzkiego umysłu!!!DLA OSŁÓW KAŻDA GRANICA,PRZEGRODA ZAWSZE JEST PROBLEMEM!

Jest za to w tej sprawie rzecz bardzo oczywista i przykra – a mianowicie sytuacja ta dowodzi,że NIE MA GOSPODARZA W LESIE, KTÓRY TAK JAK STANOWI PRAWO DBA O PERŁY NATURY, no bo jak nie nazwać PERŁĄ  miejsca, gdzie orły zbudowały sobie tuż obok siebie aż dwa ogromne gniazda??!

Przypomnę nazwy tych leśnictw : Osowo po stronie Warcina i Łętowo po stronie Sławna …

Abyście mieli 100% pewność do ,,wiedzy” na temat tego co ,,GOSPODARZ” posiada w swym lesie – pozwolę sobie przytoczyć Wam oto te cytaty na temat tego co się działo w I kwartale 2015 roku tuż pod dziobami i gniazdami orłów bielika w nadleśnictwie Sławno:

Oto wyjaśnienie z-cy nadleśniczego Nadleśnictwa Sławno Dariusza Ceran:

(cytat) : ,, W oddz. ….leśnictwa Łętowo planowane są w 2015 roku czynności gospodarcze, tj; wykonanie rębni III a, melioracji agrotechnicznej oraz spalenia gałęzi świerkowych.

W związku z uzyskaniem informacji podczas lustracji terenowej w dniu 19.05.2015 roku (….A TO ZA SPRAWĄ MOJEJ PRYWATNEJ INTERWENCJI I UDZIAŁU W TYCH CZYNNOŚCIACH OGLĘDZIN!!!) , iż na terenie Nadleśnictwa Warcino w sąsiedztwie w/w oddziału zlokalizowane jest gniazdo bielika PODJĘTO DECYZJĘ O WSTRZYMANIU WSZELKICH PRAC GOSPODARCZYCH" 

I dalej jak widzę ,,wiedza” z-cy nadleśniczego w Sławnie jest żenująca, gdyż są tam DWA A NIE JEDNO GNIAZDO ORŁÓW!!!

Brak tej wiedzy nie przeszkadzał ,,profesjonalistom” LP wyrżnąć pod dziobami orłów W CZASIE OKRESU GODOWEGO BIELIKA …..aż 36,79 m3 drewna!!!

,,W SŁAWNIE NA NUDĘ NIE NARZEKAJĄ” ..czy pamiętacie tego typu treść artykułu w leśnej prasie na temat TOWAROWEGO NADLEŚNICTWA SŁAWNO?!!!!

Zapominają tam,że aby CIĄĆ ...CIĄĆ...CIĄĆ ...- należy jeszcze MYŚLEĆ...MYŚLEĆ...MYŚLEĆ!!!!

A oto słowa z-cy nadleśniczego Cerana w jego notatce wyjaśniającej tą sytuację z dnia 21 maja 2015 roku, tuż po tej wizji lokalnej z moim udziałem i inspektora DGLP:

(cytat) ,, Kierownictwo nadleśnictwa oraz leśniczy leśnictwa Łętowo NIE WIEDZIAŁ , że fragmenty powierzchni drzewostanów leśnictwa Łętowo (...tu podaje dokładną lokalizację!) POŁOŻONE SĄ W ODLEGŁOŚCI DO 200 m OD GNIAZDA BIELIKA , natomiast (….i tu wymienia kolejne oddziały leśne!) POŁOŻONE SĄ W ODLEGŁOŚCI DO 500 m OD GNIAZDA BIELIKA”

W takim samym tonie jest wyjaśnienie leśniczego z Łętowa P.Mikońskiego z dnia 21 maja 2015 roku ( znak sprawy NN.092.8.2015) :

(cytat) : ,, OŚWIADCZAM,ŻE NIE WIEDZIAŁEM  ,że fragmenty powierzchni drzewostanów leśnictwa Łętowo (...podaje ich dokładne namiary!) POŁOŻONE SĄ W ODLEGŁOŚCI DO 200 m OD GNIAZDA BIELIKA natomiast (...i ty wymienia pozostałe wydzielenia leśne!) POŁOŻONE SĄ W ODLEGŁOŚCI DO 500 m OD GNIAZDA BIELIKA”

O POWYŻSZYM FAKCIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ W DNIU 19.05.2015 ROKU PODCZAS LUSTRACJI TERENOWEJ” ….nomen omen ode mnie  !!!!! Sic!!!!!!!!

CZYŻ TO NIE SKANDAL ???
To dowód na to także ...jaka jest kontrola i nadzór nad nadleśnictwami ze strony RDLP Szczecinek!!!

TO ŻENUJĄCY BRAK WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SĄSIEDNIMI NADLEŚNICTWAMI W RDLP SZCZECINEK A NO DODATEK O ZGROZO DOTYCZY TO ….LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!

Muszę tu dodać,że obecny szef nadleśnictwa Sławno (Kupczyk) – to przecież były inż nadzoru z ...Nadleśnictwa Warcino, a więc jemu to chyba nikt nie powinien przypominać, iż w leśnictwie Osowo (Nadleśnictwo Warcino) są gniazda orłów bielika wokół których należy zachować szczególna ostrożność ??!

Pismem z dnia 29 czerwca 2015 roku ( GI.092.8.5.2015 ) Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak w WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM – wydał polecenie służbowe nadleśniczemu w Sławnie ( Kupczyk) , zobowiązując faceta w terminie 30 dni do wystąpienia z korespondencją do RDOŚ w Szczecinie dotyczącą ewentualnego OFICJALNEGO USTANOWIENIA STREFY OCHRONY CAŁKOWITEJ I CZĘŚCIOWEJ TEGO MIEJSCA GDZIE ORŁY MAJĄ DWA GNIAZDA!!!
Nie informując o tym ani Kupczyka w Sławnie, ani DGLP w Warszawie...sam osobiście pisemnie powiadomiłem RDOŚ w Szczecinie o tym bałaganie , z wnioskiem o uporządkowanie tej sprawy!!!

Z TYM,ŻE JA ZA DARMO ...A ,,PROFESJONALIŚCI” LASÓW PAŃSTWOWYCH OTRZYMUJĄ ZA SWOJE LENISTWO POWAŻNĄ KASĘ CO MIESIĄC W RAMACH PENSJI!!!

Nadmienię tylko,że sama STREFA OCHRONY CAŁKOWITEJ jaka zgodnie z prawem musi być w tym miejscu ustalona prawidłowo - ,,wchodzi” na teren Nadleśnictwa Sławno gdzie wyrżnięto w I kwartale 2015 roku ten las na odległość około ….130 metrów!!!

Natomiast strefa ochrony częściowej która ma 500 metrów od gniazda... ,,wchodzi” na teren Nadleśnictwa Sławno aż około 430 metrów!!!

OT I GRANDA W BIAŁY DZIEŃ ...ale lepiej późno niż wcale i dobrze że nie kierowałem się złośliwością, gdyż ...MOGŁEM SOBIE POCZEKAĆ NIKOMU NIE ZGŁASZAJĄC TEJ SPRAWY DO CHWILI,AŻ ,,PROFESJONALIŚCI” Z NADLEŚNICTWA SŁAWNO WYRŻNĘLIBY TYLKO TO CO JEST TAM PLANOWANE I WYZNACZONE DO WYCINKI...FARBĄ NA DRZEWACH!!!

Oczywiście tematu WYCINKI DORODNEJ SOSNY Z DUŻYM GNIAZDEM ORŁÓW BIELIKA JAKIE SOBIE BUDOWAŁY W LEŚNICTWIE KOSIERZEWO ( NADLEŚNICTWO SŁAWNO) lepiej abym nie poruszał w tym felietonie, gdyż ...CI WYSTRASZENI KRETYNI , KŁAMCY I DURNIE Z RDLP SZCZECINEK, INSPEKCJI I NADLEŚNICTWA SŁAWNO OSZUKALI MNIE TWIERDZĄC,IŻ GNIAZDA TAM NIE BYŁO !!!

Tam nie było gniazda (sic!!!)...tu nie mają ,,świadomości” (sic!!!) że są aż dwa i rżną las ...KIEDY WIĘC ZOSTANIE WYCIĘTE KOLEJNE GNIAZDO POD OCHRONĄ W SŁAWNIE,WARCINIE??!

Wiecie co się stało po opublikowaniu na moim blogu tych historii dotyczących WYCINKI STREFY OCHRONNEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO NA TERENIE NADLEŚNICTWA ELBLĄG (RDLP GDAŃSK) NO I TERAZ TEJ SPRAWY W NADLEŚNICTWACH WARCINO I SŁAWNO ( RDLP SZCZECINEK)??!

Kontaktują się ze mną LEŚNICY z innych rejonów Polski z ...INFORMACJAMI O WYCIĘTYCH GNIAZDACH I STREFACH OCHRONNYCH NA ICH TERENIE !!!!

Jak się okazuje ...CIĘŻKIE ŻYCIE W LASACH PAŃSTWOWYCH MAJĄ ORŁY BIELIKI, KANIE CZARNE, BOCIANY CZARNE, ORLIKI KRZYKLIWE (...ale o tym niebawem!)

TAKA JEST PRAWDA O ,,PRZYMYKANIU OKA” NA TEGO TYPU SKANDALICZNE NIEDBALSTWO W LASACH PAŃSTWOWYCH I TAK JAK NAPISAŁEM TO WCZORAJ ….UDZIELANIU AŻ (sic!!!!!!!!),,USTNEJ UWAGI ” LEŚNICZEMU W WARCINIE ZA WYCINKĘ DRZEW W STREFACH OCHRONY CAŁKOWITEJ I CZĘŚCIOWEJ ORŁÓW BIELIKA....PRZEZ KILKA LAT  !!!KIEDY SKOŃCZY SIĘ TO PO-lityczne DZIADOSTWO ….Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych i TOLEROWANIE IDIOTÓW??!

No i właśnie owym pismem z dnia 26 czerwca 2015 roku – z-ca Dyrektora Generalnego LP Pan Zaleski PRZYPOMINA O OBOWIĄZKACH I ,,WSPÓŁPRACY” POMIĘDZY NADLEŚNICTWAMI I REGIONALNYMI DYREKCJAMI OCHRONY ŚRODOWISKA W SPRAWACH …. (cyt) ,,OCHRONA STREFOWA GATUNKÓW"

Ani słowem w tym o negatywnym przykładzie z nadleśnictw Warcino i Sławno.....sic!!!!!

Doskonale wiem,że tego typu ,,wpadki” jak na przykładzie nadleśnictw Sławno i Warcino są w Lasach Państwowych WYJĄTKAMI ….ale czas najwyższy aby wreszcie jeden z drugim ,,oberwał po leniwym grzbiecie ' tak surowo i bezwzględnie ,aby POSZŁO TO W LEŚNE KNIEJE i aby nigdy więcej kretyn, leń nie udawał LEŚNEGO ,,profesjonalisty” !!!

NAJLEPIEJ WIDAĆ TO ZAWSZE W TERENIE ...bo na papierku owa ,,OCHRONA PRZYRODY” tak jak w RDLP Szczecinku jest zawsze na ocenę wzorową!!! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Problemem to tych ….którzy wierzą w takie ,,bajery”, czego dowodem jest jak widać nawet Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy środkowopomorskie”

Gdyby to słyszał mój znajomy, emerytowany gajowy przedwojenny a pochodzący z Kresów – powiedziałby zapewne tak:

,,RUSZYĆ SWE LENIWE DUPY PANOWIE  ...I DO ROBOTY! JA ZA WAS MYŚLEĆ NIE BĘDĘ  – BO WAM ZA COŚ PŁACĄ CZYŻ NIE PRAWDA??!


Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Mądre powiedzenie mówi : ,,LEPIEJ PÓŹNO JAK WCALE!"