czwartek, 16 lipca 2015

LASY PAŃSTWOWE I ,,DĘBY WOLNOŚCI" KOMOROWSKIEGO ....TO NIEPRAWDOPODOBNE JACY DURNIE RZĄDZĄ POLSKĄ !!!!


Sławno, dnia 17 lipca 2015 rokuUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna nr 4
20-074 Lublin


Szanowni Państwo!

W związku z okradaniem, majątku Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ściśle związanym z bezprawiem oraz nie respektowaniem umów międzynarodowych z jakich po zakończeniu II wojny światowej wywiązała się NASZA OJCZYZNA – bardzo zainteresowało mnie kilka spraw dotyczących mienia na terenie województwa lubelskiego, gdzie pospolite draństwo i cwaniactwo okazało się skuteczniejsze niż urzędnicy państwowi !

W 1960 roku rząd PRL podpisał między innymi z USA układ odszkodowawczy w sprawie majątków nie tylko Żydów, którzy po zakończeniu II wojny światowej emigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Polska przekazała USA na ten cel kwotę ...40 milionów dolarów!!!

W dniu 06 stycznia 1961 roku do Komisji Rozpatrywania Roszczeń Zagranicznych USA a która to DZIELIŁA TE PIENIĄDZE UZYSKANE Z POLSKI – wpłynął wniosek o 275 tysięcy dolarów odszkodowania za ...LUBELSKA JESZIWĘ  , który to został złożony przez The Theological Seminary Yeshivath Chachmey ( Lubelskie Seminarium Teologiczne Yeshivath Chachmey Lublin) z Michigan!
Przedmiotem roszczenia była dawna szkoła rabiniczna mieszcząca się przy ul. Lubartowskiej nr 57 ( ...aktualnie nr 85).
W dniu 13 maja 1964 roku komisja USA zgodziła się na odszkodowanie w wysokości 177 tysięcy 42 dolary i 25 centów ... A PIENIĄDZE W TEJ SUMIE ZOSTAŁY WYPŁACONE ŻYDOM!

DOKUMENTY Z TEJ ,,TRANSAKCJI” ZNAJDUJĄ SIĘ DO DZIŚ W POLSKIM MINISTERSTWIE FINANSÓW!!!

Tym samym zgodnie z prawem i zawartymi porozumieniami WSZELKIE KWESTIE ROSZCZENIOWE DOTYCZĄCE TEGO MIEJSCA POWINNY WYGASNĄĆ !

Po roku 1989, który jest określany przez ex Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jako czas odzyskania przez Polskę niepodległości i własnej suwerenności – po zmianie ustroju Rzeczypospolitej.......... natychmiast do LICHWIARSKIEGO DZIEŁA przystąpiły środowiska żydowskie w Polsce, domagające się zwrotu jakoby ich mienia!

Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RP utworzono specjalną KOMISJĘ REGULACYJNĄ DO SPRAW GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH, która zajmuje się takimi sprawami roszczeniowymi!

SKANDALEM jest fakt,że owa ,,Komisja” ….....ODDAŁA W 2001 ROKU GMINIE ŻYDOWSKIEJ TĄ WŁAŚNIE NIERUCHOMOŚĆ W LUBLINIE PRZY ULICY LUBARTOWSKIEJ Nr 85 , ZA KTÓRĄ PAŃSTWO POLSKIE WYPŁACIŁO WCZEŚNIEJ ODSZKODOWANIE RZĄDOWI USA, OD KTÓREGO ŻYDZI OTRZYMALI ZAŚ OWE 177 TYSIĘCY DOLARÓW W 1964 ROKU!!!!!!

Podobny LICHWIARSKI ,,NUMER” i ,,SZTUCZKĘ” udał się Żydom w sprawie dotyczącej nieruchomości po ...wielkiej synagodze w Warszawie!!!!

TO MEGA SKANDAL  – JAKI NIGDY NIE POWINIEN ZDARZYĆ SIĘ W WOLNEJ POLSCE, którą Bronisław Komorowski usiłował wraz z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych ,,obsadzić” tak zwanymi ,,DĘBAMI WOLNOŚCI ” (sic!!!!!!!!!) regularnie niszczonymi przez oburzonych HIPOKRYZJĄ RZĄDU Polaków!NATURA NIE ZNOSI KŁAMSTW !!!Oto ,,Dąb Wolności" Komorowskiego posadzony w Krakowie...USCHNĄŁ PO ZASADZENIU!!!!

Wandale w parku Ludowym. Połamali prezydenckie dęby wolności

A OTO POWYŻEJ : ,,DĘBY WOLNOŚCI" BRONISŁAWA KOMPROMITOWSKIEGO  - zasadzone na terenie RDLP w Lublinie ( dyr. Jan Kraczek - w Parku Ludowym miasta Lublin)
WSZYSTKIE POŁAMANE....


TO NIEPRAWDOPODOBNE JACY DURNIE RZĄDZĄ POLSKĄ ....Szanowny Panie Marszałku!

W związku z zaistniałym SKANDALICZNYM ZŁODZIEJSTWEM (!!!) uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ czy w tej sprawie dotyczącej tego majątku NIELEGALNIE ODDANEGO ŻYDOM w Lublinie – zostały powiadomione organy ścigania, a jeśli tak to jakie, przez kogo i kiedy?!

2/ czy zostały ukarane osoby winne i czy w ogóle je ustalono, a jeśli tak KTO TO JEST?!

3/ kto zasiada w owej Komisji MSW do spraw roszczeń Żydowskich – czy są w niej Żydzi??!

4/ ile według stanu na lipiec 2015 roku JEST PROWADZONYCH AKTUALNIE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM SPRAW ROSZCZENIOWYCH, GDZIE, CZEGO DOTYCZĄ – A W TYM ILE Z NICH DOTYCZY MAJĄTKU ŻYDÓW?!

5/ ILE SPRAW ROSZCZENIOWYCH DOTYCZY AKTUALNIE TERENÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ REGIONALNĄ DYREKCJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE - uprzejmie proszę o wyszczególnienie mi tych ,,leśnych” spraw z podaniem w jakich nadleśnictwach LP one się toczą A SZCZEGÓLNIE KIM SĄ WNIOSKODAWCY I CZY SĄ TO CUDZOZIEMCY ?!

6/ ILE I GDZIE, ORAZ JAKIE MAJĄTKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZOSTAŁY W LATACH 1989-2015 JUŻ ZWRÓCONE I CZY W TYCH SPRAWACH NIE MA PODOBNYCH SKANDALICZNYCH SYTUACJI JAK TA Z DAWNYM MAJĄTKIEM ŻYDÓW, ZA KTÓRE RZĄD PRL WYPŁACIŁ USA A TYM SAMYM ŻYDOM PIENIĄDZE?!

7/ czy z posiadanej przez Marszałka wiedzy – został pociągnięty do odpowiedzialności za takie skandaliczne bezprawie choć jeden urzędnik państwowy na terenie województwa lubelskiego w latach 1989-2015??!

Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk