czwartek, 2 lipca 2015

PODZIĘKOWANIA DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH ZA ...WYJĄTKOWĄ TROSKĘ W STOSUNKU DO MOJEJ OSOBY!

02 lipca 2015 roku


MUSZĘ niniejszym poniżej  ,,pochwalić" się czytelnikom mojego bloga jak WYJĄTKOWĄ TROSKĄ zostałem objęty za sprawą decyzji Pana Dyrektora Generalnego LP ...jako ,,wybraniec" spośród ogromnej rzeszy interesantów pytających o różne kwestie A SZCZEGÓLNIE NIEGOSPODARNOŚCI W LASACH PAŃSTWOWYCH! 


Sławno,dnia 03 lipca 2015 roku
Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
ul.Grójecka nr 127
02-124 WarszawaSzanowny Panie Dyrektorze!

Pismem z dnia 18 czerwca 2015 roku poinformował mnie Pan w odpowiedzi na moją skargę i zapytanie do Ministra Środowiska, że (cyt) Pan Edward Haładaj – Główny Inspektor Lasów Państwowych, który podpisał ww. pismo z dnia 18 maja 2015 roku znak GI.050.3.2015, będące przedmiotem Pana skargi, działał na podstawie pisemnego upoważnienia z dnia 18 maja 2015 roku znak spr: GK.016.9.2015”

Powyższym upoważnieniem Dyrektor Generalny LP upoważnił Pana Haładaj - do podpisywania w imieniu DGLP wszelkich odpowiedzi na wnioski składane przeze mnie do Warszawy!

BARDZO PANU DZIĘKUJĘ ZA TO SPECJALNE WYRÓŻNIENIE I TROSKĘ Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych !

Również z ogromną ulgą przyjąłem odpowiedź Pana Dyrektora,że nie jest prawdą, iż Pan Krzysztof Janeczko zastępca Dyrektora Generalnego LP jest podwładnym i zastępcą ...Głównego Inspektora Lasów Państwowych = CO JASNO WYNIKA Z TREŚCI PISMA  PODPISANEGO MI WŁAŚNIE PRZEZ PANA HAŁADAJ, GŁÓWNEGO INSPEKTORA PGL LP z dnia 18 maja 2015 roku , znak pisma : GI.050.3.205 !!!

Aczkolwiek zastanawiają mnie Pana słowa : (cytat) ,,Edwarda Haładaja, który PODPISAŁA PISMO ww.pismo w moim imieniu”

Czy w DGLP Warszawa pracuje oprócz Głównego Inspektora LP dodatkowo ( Pani??!) ...Edwarda Haładaja - ,,który PODPISAŁA  ww.pismo w moim imieniu” ??!

Obserwując z należytą uwagą szczególnie zaistniała sytuację  po ostatnich wynikach wyborów prezydenckich w Polsce – zastanawiam się niniejszym skąd wynika ten ,,ruch” Pana Dyrektora Generalnego LP, aby SPECJALNIE DLA MNIE pisma i wnioski jakie do Państwa kieruję podpisywał teraz Pan Haładaj Główny Inspektor LP?!

CZYŻBY PAN ADAM WASIAK – DYREKTOR GENERALNY LP  NIE MIAŁ JUŻ CZASU NA PODPISYWANIE KORESPONDENCJI W SWEJ SIEDZIBIE W WARSZAWIE?!

Martwi mnie to...i to poważnie!

Platforma Obywatelska i jej rząd, dzięki któremu zajmuje Pan to stanowisko w Lasach Państwowych – NIE TYLKO NIE JEST W STANIE WYGRAĆ NAJBLIŻSZYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH JESIENIĄ, ALE NAWET SAMA NIE WIERZY W MOŻLIWOŚĆ ZWYCIĘSTWA...

Dowodem tego pesymizmu jest chociażby fakt,że nowo powołani przez Pana znajomą a premier RP Ewę Kopacz ministrowie w JEJ ,,KOLEJOWYM" RZĄDZIE w swych publicznych wypowiedziach oświadczali,że ...przyszli tylko na cztery miesiące!!!

A więc patrzą jak widzę ...BARDZO REALISTYCZNIE  na to co Was czeka!

Czyżby więc nastroje KAPITULACYJNE zawładnęły również Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, któremu się nie chce lub który nie ma czasu na podpisywanie korespondencji do mnie, a czyni to Główny Inspektor LP??!

W pośpiechu KAPITULACYJNYM  można Panie Dyrektorze Generalny LP – czasami odpowiadać w korespondencji do mnie przeróżne kolejne głupoty …prawdopodobnie nieumyślnie!

W związku z tym mam kolejne zapytanie:

CZY JEST PAN DYREKTOR GENERALNY LP W 100% PEWIEN PODSTAW PRAWNYCH SWEJ DECYZJI – JAKIE ZAWARŁ PAN W ODPOWIEDZI DO MNIE Z DNIA 18 CZERWCA 2015 ROKU pismem znak GI.050.3.2015.BZ4 , a którą wysłał Pan również Ministrowi Środowiska??!

Przypomnę,że powołuje się w nim Pan Dyrektor na paragrafy Regulaminu Organizacyjnego DGLP, Statut PGL LP.

A przecież zgodnie z paragrafem 17 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego DGLP – podpisu Dyrektora Generalnego LP wymaga korespondencja dotycząca( pkt 5 b) ...odwołań, SKARG i WNIOSKÓW skierowanych do DGLP !!!

Jak się ma do tego wszystkiego ponadto Zarządzenie nr 33 DGLP z dnia 19 maja 2014 roku?!

Będę bardzo zobowiązany, gdy otrzymam z DGLP tym razem czytelniejszą odpowiedź w oparciu o rzeczywiste i obowiązujące podstawy prawne !

Pozostaję w nadziei i przekonaniu,że ów brak Pańskiego czasu na podpisywanie SKARG i WNIOSKÓW obywateli Rzeczypospolitej, którzy podobnie jak i ja są bardzo zatroskani o dobro Lasów Państwowych w Polsce – nie wynika z pośpiesznego zaangażowania Pana Dyrektora w poszukiwaniu NIEBAWEM PO WYBORACH jakiegoś ,,miękkiego lądowania” na innym a odpowiednio płatnym stanowisku w tymże samym Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,Lasy Państwowe”, gdyż ….TRZEBA BĘDZIE PRZECIEŻ PERSONALNIE ODPOWIEDZIEĆ ZA ,,GOSPODARKĘ” LAT 2008-2015 W PGL LP , A SZCZEGÓLNIE OGRABIENIE KASY LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ TYCH KRĘTACZY,KŁAMCÓW I OSZUSTÓW Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!
 

     


DOKĄD TO ZNIOSĄ NIEBAWEM WIATRY WIELU PO-litycznych SPADOCHRONIARZY W LASACH PAŃSTWOWYCH ....po wyborach??!Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

Minister Środowiska