czwartek, 9 lipca 2015

NADLEŚNICTWO WARCINO / RDLP SZCZECINEK/ .....SKANDALICZNA, WIELOLETNIA I BEZKARNA WYCINKA DRZEW PRZEZ LEŚNIKÓW W WYZNACZONYCH STREFACH OCHRONY CAŁKOWITEJ I CZĘŚCIOWEJ GNIAZD ORŁÓW BIELIKA NA TERENIE - LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO ,,LASY ŚRODKOWO POMORSKIE" ( sic!!!!)

09 lipca 2015 roku


TO SKANDALICZNY TEMAT ,,PROFESJONALIZMU" W NADLEŚNICTWIE WARCINO ...na dziś!


Sławno,dnia 09 lipca 2015 roku


Minister Środowiska
Pan Maciej Grabowski
00-922 Warszawa
ul. Wawelska nr 52/54


Szanowny Panie Ministrze!


W celu promocji TRWALE ZRÓWNOWAŻONEJ gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w Polsce - zostały utworzone Leśne Kompleksy Promocyjne Lasów Państwowych, a w tym między innymi LKP ,,Lasy środkowopomorskie” z siedzibą w Warcinie , których nieskromnie przyznam byłem pierwszym pracownikiem!

Nadleśniczym Nadleśnictwa Warcino od dnia 14 czerwca 2010 roku jest Pan Sławomir Piątkowski (Platforma Obywatelska)

LKP są obszarami wielofunkcyjnymi o znaczeniu edukacyjnym, ekologicznym i społecznym – dla których działalność określa JEDNOLITY PROGRAM GOSPODARCZO-OCHRONNY, w tym przypadku opracowany przez dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń (Platforma Obywatelska)

W związku z jak zauważam TRWALE NIEZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĄ LEŚNĄ  w tym LKP ,,Lasy środkowopomorskie” -a która to wcale NIE CHRONI ZASOBÓW PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA WARCINO i ma się wręcz nijak do owego ,,Jednolitego Programu Gospodarczo-Ochronnego ” dyrektora Cichonia sporządzonego sobie a muzom gdzieś tam na ,,urzędowym papierku” , postanowiłem złożyć do Pana Ministra Środowiska poniższy WNIOSEK!


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA,ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 roku( Dz. U. 2013, poz.1235, zm.Dz.U.2015, poz.200).

Uprzejmie proszę Pana Ministra Środowiska o udzielenie mi wnikliwych odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ DLACZEGO PRAKTYCZNIE BEZKARNIE BYŁY WYCINANE PRZEZ KILKA LAT DRZEWA PRZEZ PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA WARCINO / RDLP SZCZECINEK/ - W WYZNACZONYCH STREFACH OCHRONY CAŁKOWITEJ I CZĘŚCIOWEJ STREF OCHRONNYCH ORŁA BIELIKA ?!

2/ Jaką masę drewna z podziałem na sortymenty, w jakim leśnictwie pozyskano w rażący sposób naruszając ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ( Dz.U.2013, 627) w Nadleśnictwie Warcino w poniższych strefach ochronnych gniazd orła bielika :

a) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2011-07215 (PTP); data zaksięgowania prac: 31 maja 2011 roku;

b) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2011-06671 (PTW); data zaksięgowania prac; 31 marca 2011 roku;

  1. strefa ochrony częściowej gniazda– pozyskania na poz. planu 2011-06667 (PTP); data zaksięgowania prac : 31 marca 2011 roku;

  1. strefa ochrony częściowej gniazda - pozyskanie na poz. planu 2011-06912 (PTW): data zaksięgowania prac: 30 kwietnia 2011 roku;

e) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2011-06913 (PTW); data zaksięgowania prac: 30 kwietnia 2011 roku;

f) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2011-06668(PTP); data zaksięgowania prac: 31 marca 2011 roku;

g) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2011- 06666 (PTP); data zaksięgowania prac: 31 marca 2011 roku;

h) STREFA OCHRONY CAŁKOWITEJ GNIAZDA – pozyskanie na poz. planu 2011-06915 (PR);data zaksięgowania prac: 30 kwietnia 2011 roku

  1. STREFA OCHRONY CAŁKOWITEJ  GNIAZDA – pozyskanie na poz. planu 2011- 06914(PR); data zaksięgowania prac 30 kwietnia 2011 roku;

j) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2010-02237 (TWP); data zaksięgowania prac 30 lipca 2010 roku;

k) strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2010-02236 (Rb IB) ; data zaksięgowania prac 29 kwietnia 2010 roku;

  1. strefa ochrony częściowej gniazda – pozyskanie na poz. planu 2010-02227 ( Rb IIIA) ; data zaksięgowania prac 29 kwietnia 2010 roku .


3/ CZY NA WYKONANIE TYCH PRAC GOSPODARCZYCH , a w tym szczególnie rębni I B oraz rębni III A Nadleśnictwo Warcino posiadało zgodę ( decyzje) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku – a jeśli nie to KTO JEST ZDANIEM PANA MINISTRA ŚRODOWISKA ODPOWIEDZIALNY ZA TEN SKANDAL ?!

4/ czy tego typu praktyczna NIEZRÓWNOWAŻONOŚĆ  GOSPODARKI LEŚNEJ na terenie Nadleśnictwa Warcino i tym samym LKP ,,Lasy środkowopomorskie” - nie powinna aby być podstawą i przyczyną ODEBRANIA CERTYFIKATU F.S.C. gdyż działania tej jednostki LP RAŻĄCO NARUSZAJĄ ,,ZASADY,KRYTERIA I WSKAŹNIKI DOBREJ GOSPODARKI LEŚNEJ W POLSCE”, a w tym ,, ZASADĘ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”, czego dowodem jest jak widać wręcz BEZKARNE, WIELOLETNIE WYRZYNANIE STREF OCHRONNYCH ORŁÓW BIELIKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA WARCINO ( RDLP SZCZECINEK)?!

Z analizy tej akurat sprawy jasno wynika, iż nikt w Nadleśnictwie Warcino podczas planowania prac gospodarczych w lesie NIE UWZGLĘDNIA WRĘCZ ŻADNEJ OCENY SKUTKÓW TEGO TYPU JAK SIĘ OKAZUJE NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ I ICH WPŁYWU NA ŚRODOWISKO....natomiast ,,wpadki” są regularnie i konsekwentnie bagatelizowane oraz ukrywane zarówno przez dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń jak i nadleśniczego w Warcinie Sławomira Piątkowskiego ( i tu znów przypomnę: obaj z Platformy Obywatelskiej!!!!)


Tym samym jak widać w terenie leśnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego LP NIE SĄ W OGÓLE STOSOWANE DZIAŁANIA ELIMINUJĄCE NEGATYWNY WPŁYW CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH NA TUTEJSZE LOKALNE ŚRODOWISKO LEŚNE A NAWET WYZNACZONE PRAWNIE OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE ŚCISŁEJ ( gniazda orłów!)

TO JEST MEGA SKANDAL  ...Panie Ministrze Środowiska (….z Platformy Obywatelskiej!!!!)

To klasyczny dowód i przykład BRAKU NADZORU ...BRAKU RESPEKTOWANIA PRAWA ...skoro pracownicy Nadleśnictwa Warcino , a szczególnie osoby mające wpływ na wydawane decyzje – NIE ZNAJĄ, NIE ROZPOZNAJĄ I NIE IDENTYFIKUJĄ OBIEKTÓW OCHRONNYCH W LEŚNYCH KOMPLEKSACH , POZWALAJĄC NA DOWOLNĄ WYCINKĘ NAWET DRZEW W STREFACH ŚCISŁYCH OCHRONY TEGO TYPU GNIAZD !!!

To sytuacja DLA NORMALNYCH LEŚNIKÓW w Polsce ….nieprawdopodobna i niesłychana,że tak można w ogóle a na dodatek na terenie ….LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH!!! (sic!!!!!!)

TO JEST ANTY PROMOCJA ....TO JEST MEGA GRANDA  W PGL LP , ZA SPRAWĄ ,,PROFESJONALISTÓW” Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ takich jak chociażby duet Cichoń-Piątkowski!!!


Tak dla przypomnienia pozwolę sobie nadmienić Panu Ministrowi Środowiska , iż nigdy nie byłem i nadal nie jestem członkiem żadnej partii politycznej w Polsce i strasznie NIE ZNOSZĘ POLITYCZNYCH IDIOTÓW , KTÓRYM PŁACI PAŃSTWO POLSKIE ZA ICH PARTACTWO I LENISTWO , NIE KRYJĄC JAK WIDAĆ MOJEJ OSOBISTEJ AWERSJI DO TAKICH TYPÓW OSOBOWYCH!!!

Lasów Państwowych w mej ocenie nie jest stać na taki ,,STYL „ jakoby zarządzania mieniem Skarbu Państwa... NAWET JEŚLI TAKIE ,,WPADKI” JESZCZE ZMIESZCZĄ SIĘ POD DYREKTORSKI DYWAN!!!

Mój wniosek do Pana Ministra proszę traktować jedynie jako uczciwy sygnał i moją obywatelską reakcję na to,że działania na stanowiskach i siedliskach gatunków chronionych w LKP ,,Lasy środkowopomorskie” Nadleśnictwa Warcino – są jak widać prowadzone w sposób skandalicznie zagrażający ich wartościom chronionym, bez respektowania przepisów ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku !!!

Nie zniechęcą mnie w tym co robię nawet KŁAMLIWE SŁOWA , jakoby...moje zarzuty nie znalazły potwierdzenia w terenie, SKORO OFICJALNE DZIAŁANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH TEMU PRZECZĄ (….np; NATYCHMIAST wstrzymano wycinkę drzew nieopodal gniazd orłów bielika w Sławnie sic!!!!!!!!!!!!!)

Już dawno stwierdziłem,że w Polsce okresu 2008-2015 DOBRO PARTII POLITYCZNEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ A SZCZEGÓLNIE ,,POZYTYWNY WIZERUNEK” JEJ CZŁONKÓW, NAWET JEŚLI SĄ PROSTAKAMI,KŁAMCAMI ...jest niestety zawsze ważniejszy niż DOBRO SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO!!!

To dlatego właśnie najbliższe,jesienne wybory parlamentarne zrównają z ziemią i sprowadzą do przysłowiowego parteru Platformę Obywatelską ...czego już doświadczył ex Prezydent RP Bronisław Komorowski!!!

POLACY MAJĄ DOŚĆ CWANIACTWA I POSPOLITEGO CHAMSTWA!

5/ czy ma Pan Minister Środowiska świadomość tego,że za tą wieloletnia, bezprawną wycinkę drzew w strefie ochrony całkowitej i częściowej orłów bielika w Nadleśnictwie Warcino - …. ,,ukarano” osobę winną (cyt) ,,USTNĄ UWAGĄ” oraz pismem z dnia 15 lutego 2012 roku ( zn; spr. NP-1175-4/12) odebrano jej znikomy procent premii kwartalnej za I kwartał 2012 roku???! (sic!!!!!!!!)

6/ czy to jest uczciwe wobec Państwa Polskiego Panie Ministrze Środowiska – iż OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TEN CYRK I MEGA SKANDAL tj; nadleśniczy w Warcinie był w tym czasie ,,bardzo zajęty” uzyskaniem  tytułu doktora z dziedziny leśnictwa ...NA 100% KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE, który uzyskał w 2015 roku??!

Nie tylko według mojej subiektywnej oceny – JEST TO ;ICHWA I KLASYCZNE ZŁODZIEJSTWO I jakiemu poddawany jest Skarb Państwa w Polsce....a nie profesjonalizm Służby Leśnej Lasów Państwowych!!!!!!!!!!!!

7/ jak się ma do tego SKANDALU Panie Ministrze Środowiska – obowiązująca ,,STRATEGIA PGL LP NA LATA 2014-2030” , która ani słowem nie wspomina o ….ZAGROŻENIACH ZE STRONY TEGO TYPU ,,PROFESJONALISTÓW” SŁUŻBY LEŚNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH RAŻĄCO NARUSZAJĄCYCH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA??!

To jest po prostu ...TOLEROWANIA TAK ZWANEGO ,,BADZIEWIA” W LP, gdyż przypomnę że ,,MISJĄ „ Lasów Państwowych jest w owej strategii między innymi ochrona ,, w sposób odpowiedzialny i profesjonalny” takich gatunków jak orły bieliki !!!!


8/ czy to tak na tym skandalicznym przykładzie Nadleśnictwa Warcino i RDLP Szczecinek i owej WIELOLETNIEJ,BEZKARNEJ WYCINCE DRZEW Z PNIA W STREFACH OCHRONNYCH BIELIKA ...Leśnego Kompleksu Promocyjnego LP ma wyglądać ów …. ,, ROZWÓJ ZASOBÓW KADROWYCH I KOMPETENCJI” o czym tyle mówi się w ,,Strategii PGL LP na lata 2014-2030”????!

9/ proszę o odpowiedź na kolejne pytanie ; czy pracownicy inspekcji RDLP Szczecinek z chwilą powzięcia wiadomości o tej skandalicznej wieloletniej wycince stref ochronnych orłów na terenie LP mieli obowiązek za sprawą podpisu dyrektora RDLP zawiadomić o tym Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska , a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej ?!

10/ DLACZEGO RESORT MINISTRA ŚRODOWISKA TOLERUJE SKANDALICZNY BRAK WSPÓŁPRACY POMIĘDZY NADLEŚNICTWAMI WARCINO I SŁAWNO / RDLP SZCZECINEK/ W PSEUDO OCHRONIE STREF GNIAZD ORŁÓW BIELIKA??!

Oto dowód dlaczego o to akurat pytam:

Po mojej kolejnej interwencji do DGLP a dotyczącej wykonanej w 2015 roku i planowanej nadal wycince drzew nieopodal gniazd orłów na terenie Nadleśnictwa Sławno gdzie wycięto z pnia 36,79 m3 drewna  w strefach ochronnych jakie się tam znajdują - otrzymałem oto następujące słowa pismem z dnia 10 czerwca 2015 roku / znak sprawy: GI.092.8.5.2015/ :

(cytat) ,, Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika,że KIEROWNICTWO ORAZ PERSONEL NADLEŚNICTWA SŁAWNO NIE BYŁO ŚWIADOME, że powyżej przytoczony obszar , na którym stwierdzono cięcia położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ochrony gniazdowania bielika położonej na obszarze Nadleśnictwa Warcino”

Czy dociera do Pana Ministra Środowiska bardzo żenujący i smutny fakt, iż za ów pisemny BRAK ŚWIADOMOŚCI" Skarb Państwa LP bardzo sowicie wynagradza obu nadleśniczych w Sławnie i Warcinie, dwóch zastępców, dwóch inżynierów nadzoru i dwóch leśniczych po obu stronach tych jednostek PGL LP ….KWOTĄ MINIMUM 60 TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych!!!) ZA TAKĄ ,,GRANDĘ” ??!

O pensji dyrektora RDLP Szczecinek i jego kłamliwej i ściema inspekcji już nie wspominając...


Będę bardzo wdzięczny Panu Ministrowi Środowiska za uzyskanie wnikliwych odpowiedzi na pytania jakie postawiłem w tym wniosku!


Darz Bór!Krzysztof Kowalczyk

Piszę jak jest ...W LASACH PAŃSTWOWYCH Platfusów Obywatelskich!

Krzysztof  Kowalczyk

PS.

A oto poniżej moje przesłanie na PRZYSZŁOŚĆ dla ....WSZYSTKICH CZŁONKÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH, KTÓRZY SWOJE PARTACTWO,LENISTWO I BRAK PROFESJONALIZMU UKRYWAJĄ ZA SPRAWĄ POLITYCZNYCH PROTEKCJI !!!
Czy to aby nie za sprawą owej SKANDALICZNEJ WPADKI Z WYCINKĄ TYCH STREF OCHRONNYCH - nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino Sławomir Piątkowski z Platformy Obywatelskiej  zaczął hodować PRYWATNIE BARANY ???!