poniedziałek, 6 lipca 2015

DOPÓKI WALCZYSZ = JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ !!!


Sławno,dnia 06 lipca 2015 roku
Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
ul. Grójecka nr 127
02-124 WarszawaSzanowny Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych!


DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE LEŚNIKÓW  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,Lasy Państwowe” za które Pan od kilku lat odpowiada personalnie ...stała się już OFICJALNIE faktem!!!

Dowodem tego jest PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jaki zapadł w dniu 03 lipca 2015 roku z powództwa leśnika inż. Marka Jakubik – skazujący Lasy Państwowe na wypłatę odszkodowania.

Mam również nadzieję, iż zdaje sobie Pan Dyrektor sprawę z faktu,iż jak domniemywam od czasu zakończenia II wojny światowej – żaden sąd w Polsce nie potwierdził nigdy OFICJALNIE i prawomocnie faktu występowania DYSKRYMINACJI i NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA ludzi w Lasach Państwowych!

Jest to więc tym samym pewien smutny sposób pewnego ,,zapisania się” przez Pana Dyrektora w annałach historii PGL LP …

A przecież ZAWÓD LEŚNIKA - TO ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO Panie Dyrektorze, oraz ukształtowane przez wiele, wiele dziesięcioleci w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne!

Obowiązki pracownika Służby Leśnej polegają przecież na sumiennym i uczciwym wykonywaniu zawodu a także na przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych.

Pracownicy Służby Leśnej obowiązani są zawsze dbać o godność naszego zawodu LEŚNIKA podczas wykonywania czynności służbowych , a ponadto także w działalności publicznej i w życiu prywatnym!

LEŚNIK MUSI BYĆ WOLNY OD WSZELKICH WPŁYWÓW A SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z ...JEGO OSOBISTYCH INTERESÓW , CZY NACISKÓW ZEWNĘTRZNYCH, OGRANICZEŃ,NAKŁANIANIA,GRÓŹB INGERENCJI BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ Z JAKIEJKOLWIEK STRONY, LUB Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU!

I właśnie te kwestie Panie Dyrektorze Generalny LP , a raczej ich nie zachowanie – stały się już prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, skazującym PGL LP na zapłatę odszkodowania leśnikowi za...DYSKRYMINACJĘ!

A któż to splamił honor i godność zawodu leśnika w Polsce?!

...WYCHOWAWCA DOMU DZIECKA W ŚCINAWIE  w okresie od 01 września 1989 roku do 31 sierpnia 1993 roku, POLITYCZNY KOLEŚ OBECNEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZA SCHETYNY Z OKRESU ICH WSPÓLNYCH STUDIÓW HISTORYCZNYCH – niejaki Jerzy Łokietko vel Andrzej Kowalski z Poznania!

Dla mnie ...KRĘTACZ I TOTALNE CWANIACKIE ZERO !!!


Wiedziałem doskonale,że tenże człowieczek ustawił konkurs na stanowisko dyrektora RDLP we Wrocławiu – a niewielu leśników w Polsce wie, co ten facet wyczyniał!

Mało kto wie, iż Jerzy Łokietko to ...niedoszły POLITYCZNY Dyrektor Generalny LP!

Doskonale wiedziałem,że NIKT Z OSÓB STARTUJĄCYCH NIE MA SZANS ABY TEN KONKURS WYGRAĆ ...gdyż za tym stały układy w Platformie Obywatelskiej Dolnego Śląska!

TO NIKT INNY A TYLKO JA ...namówiłem inż.Marka Jakubik na złożenie dokumentów w tym konkursie i pomagałem mu WE WSZYSTKIM CO JEST ZWIĄZANE Z TĄ SPRAWĄ SĄDOWĄ, począwszy od sporządzenia koncepcji kierowania RDLP Wrocław, a potem pozwu sądowego i wszelakiej korespondencji!!!!!!

Wiedziałem w 100% że w takim układzie Politycznym ...nie ma on ŻADNYCH szans,ale JEST ZA TO WYŚMIENITA OKAZJA UDOWODNIENIA  TEGO CO WYCZYNIA W LASACH PAŃSTWOWYCH TA OPCJA KRĘTACZY POLITYCZNYCH!

No i udało nam się!!!

Sąd RP potwierdził prawomocnie w swym wyroku DYSKRYMINACJĘ …!!!

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Dyrektora o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1/ czy rozważy Pan możliwość unieważnienia tego konkursu na stanowisko dyrektora RDLP we Wrocławiu, skoro w czasie jego organizacji zdaniem Sądu RP miała miejsce dyskryminacja?!

2/ czy wpisze Pan Dyrektor Generalny LP adnotację w świadectwie pracy Jerzego Łokietko,że był zaledwie chwilę dyrektorem RDLP Wrocław za sprawą konkursu gdzie dyskryminowano uczestnika tego żałosnego Politycznego spektaklu na koszt Skarbu Państwa LP?!
                
3/co zamierza Pan Dyrektor w ogóle w ramach swych uprawnień uczynić z tą kuriozalną sprawą?!

4/ jakie są dodatkowe koszty oprócz odszkodowania ze strony PGL LP w ramach obsługi prawnej – w prowadzeniu tej sprawy sądowej przegranej przez Lasy Państwowe?!

5/ czy zamierza Pan Dyrektor obciążyć tymi kosztami Mariana Pigan,Jerzego Łokietko lub przewodniczącego owej komisji ,,konkursowej” Grzegorza Furmańskiego- a jeśli nie to...DLACZEGO?!

6/ DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ – TO NIE DGLP W WARSZAWIE, KTÓRA ORGANIZOWAŁA TENŻE ŚCIEMA POLITYCZNY KONKURS , A AKTUALNIE RDLP WE WROCŁAWIU BĘDZIE MUSIAŁA ZAPŁACIĆ WSZYSTKO CO JEST ZWIĄZANE Z TĄ PRZEGRANĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH?!

Nie pytam o ten fakt ot tak przypadkowo – gdyż doskonale wiem,że ZA FINANSE W RDLP WROCŁAW odpowiada obecnie ...tenże sam ,,pomysłodawca” tego żenującego spektaklu JERZY ŁOKIETKO, ulokowany przez Pana po owym słynnym odwołaniu na stanowisko - ZASTĘPCY DYREKTORA RDLP WROCŁAW DO SPRAW FINANSOWYCH (sic!!!)


Będą bardzo wdzięczny Panu Dyrektorowi za wnikliwe a nie ogólnikowe odpowiedzi na w/w pytania!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Oto motto mojego życia :

Augustyn z Hippony mawiał ,,DOPÓKI WALCZYSZ  = JESTEŚ  ZWYCIĘZCĄ"