sobota, 22 listopada 2014

SFAŁSZOWANE WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROKU...KTO PYTA NIE BŁĄDZI !!!

Sławno,dnia 23 listopada 2014 roku


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
00-902 WARSZAWA
UL. WIEJSKA Nr 10WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112 , poz.1198 ze zmianami) – uprzejmie proszę W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z OFICJALNYM , A PROCENTOWYM OGŁOSZENIEM WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W DNIU 23 LISTOPADA 2014 ROKU , a które miały miejsce w dniu 16 listopada 2014 roku – o udostępnienie mi informacji w poniższym zakresie :

I/ Ile SZTUK nieważnych głosów oddano ŁĄCZNIE w tych wyborach samorządowych ;

          1) do rad gmin;

          2)do rad powiatów
  3)o sejmików wojewódzkich
  4) w wyborach wójtów gmin;
          5) w wyborach burmistrzów miast;
  6)w wyborach prezydentów miast;

II/ Ile SZTUK głosów nieważnych było w tych wyborach samorządowych ŁĄCZNIE w skali kraju;

III/ Ile było uprawnionych osób do głosowania – a ile osób głosowało ŁĄCZNIE w skali kraju w tych wyborach samorządowych;

IV/ Proszę o PODANIE PRZYCZYN uznania głosów za nieważne w w/w wyborach ;

V/ UPRZEJMIE PROSZĘ O PODANIE MI POWYŻSZYCH OFICJALNYCH DANYCH (pkt 1-6) W ROZBICIU NA WOJEWÓDZTWA ;

 1. MAZOWIECKIE
 2. PODKARPACKIE
 3. LUBELSKIE
 4. ŚWIĘTOKRZYSKIE
 5. MAŁOPOLSKIE
 6. ŚLĄSKIE
 7. OPOLSKIE
 8. ŁÓDZKIE
 9. WIELKOPOLSKIE
 10. LUBUSKIE
 11. ZACHODNIO POMORSKIE
 12. POMORSKIE
 13. KUJAWSKO  - POMORSKIE
 14. WARMIŃSKO -  MAZURSKIE
 15. PODLASKIE
 16. DOLNOŚLĄSKIE


Uprzejmie proszę o podanie mi powyższych danych – wyłącznie drogą elektroniczną na podany wyżej mój adres e-mail.

Zawiadamiam jednocześnie Państwową Komisję Wyborczą, iż powyższe dane na jakie niniejszym wnioskiem oczekuję – będę wykorzystywał w moim indywidualnym PROTEŚCIE WYBORCZYM jaki składam do Sądu Okręgowego, osobiście uważając że WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 ROKU W POLSCE ZOSTAŁY PODSTĘPNIE SFAŁSZOWANE POPRZEZ CELOWE WPROWADZENIE POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W BŁĄD – CO DO ZASAD ODDAWANIA GŁOSÓW !!!


OSZCZĘDZAJMY WSPÓLNIE PAPIER I NASZE PIĘKNE NATURALNE ŚRODOWISKO!Krzysztof Kowalczyk


...i ,,DOBROWOLNIE,, odchodzimy z zajmowanych stanowisk Państwowej Komisji Wyborczej! 
Pa - pa  Rodacy !!!!!!!!!!!!!!!!!ZROBILIŚMY SWOJE !!!!