niedziela, 23 listopada 2014

NADLEŚNICTWO SŁAWNO / RDLP SZCZECINEK/...SKANDALICZNE WYCIĘCIE ZDROWEGO DRZEWA WRAZ Z GNIAZDEM PARY ORŁA BIELIKA PRZEZ LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!!!

23 listopada 2014 roku


SKANDAL o jakim nigdy zapewne nie usłyszycie!

W 90 rocznicę istnienia LASÓW PAŃSTWOWYCH w Polsce ...,,LEŚNICY,, Nadleśnictwa Sławno w dniach 17-22 listopada 2014 roku wycięli dorodną sosnę, na której od miesięcy piękna para orła bielika budowała sobie gniazdo...
                                    

MIESIĄC TEMU zgłosiłem ten fakt osobiście do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  - CELEM WYZNACZENIA STREFY OCHRONY ŚCISŁEJ I STREFY OCHRONY CZĘŚCIOWEJ TEGO GNIAZDA ...

ŻEBY BYŁO JESZCZE BARDZIEJ SKANDALICZNIE - oświadczam publicznie pisząc ten tekst, iż ...NIKT Z KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA SŁAWNO DO TEJ PORY NIE WIE W KTÓRYM MIEJSCU BYŁO TO GNIAZDO !!!!

BO W ,,TOWAROWYM,,NADLEŚNICTWIE SŁAWNO mają w jak widać pustych łbach  tylko jedno ; WYCINAĆ !  WYCINAĆ ! WYCINAĆ!

  
Poniżej na www.pigipedia.blogspot.com  - moja korespondencja do Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej NIEPRAWDOPODOBNIE SKANDALICZNEJ SPRAWIE wycinki gniazda orła bielika PRZEZ LEŚNIKÓW ...który w Polsce podlega ścisłej ochronie!


                                                                      
A WIĘC TYM SAMYM KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA SŁAWNO  = TO PRZESTĘPCY !!!!

Ręce człowiekowi opadają, nóż się w kieszeni sam otwiera - gdy patrzę na to ...OSZOŁOMSTWO ,,PROFESJONALISTÓW,, w Lasach Państwowych Platformy Obywatelskiej !!!

Piszę jak jest...


Sławno,dnia 24 listopada 2014 rokuMINISTER ŚRODOWISKA
PAN MACIEJ GRABOWSKI
00-922 WARSZAWA
UL. WAWELSKA Nr 52/54S K A R G A

dotycząca zniszczenia siedliska i ostoi, a także wycięcia zdrowego drzewa WRAZ Z GNIAZDEM ORŁA BIELIKA w dniach 17-22 listopada przez LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH Nadleśnictwa Sławno ( RDLP SZCZECINEK).


Szanowny Panie Ministrze!


Orzeł bielik podlega w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej (Dz. U. Z 2014 roku, poz.1348) a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 roku, poz.627).

Zgodnie z pkt.233 załącznika nr 1 powyższego rozporządzenia bielik należy do gatunków podlegających ochronie ścisłej , natomiast załącznik nr 4 rozporządzenia wymienia bielika jako jeden z gatunków wymagających ustalenia stref ochrony, miejsc rozrodu i regularnego przebywania!
Wokół gniazda powinna być ustalona strefa ochrony CAŁOROCZNEJ ( tj; obszar o promieniu 200 mb od gniazda) , a także OKRESOWEJ ( tj; w promieniu 500 mb od gniazda).

Ustawodawca w art.52 ustawy o ochronie przyrody wskazał jasno zakazy w stosunku do roślin,zwierząt i grzybów objętych ochroną w Polsce!

Ponieważ od dłuższego czasu jako leśnik zauważyłem piękną parę orła bielika na terenie kompleksów leśnych Nadleśnictwa Sławno (RDLP Szczecinek), która sukcesywnie budowała sobie gniazdo na zdrowej sośnie – powiadomiłem o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 06 października 2014 roku!

Dyrektor RDOŚ w Szczecinie pismem z dnia 31 października 2014 roku poinformował mnie , iż realizując zobowiązania wynikające z zapisów art.60 ustawy o ochronie przyrody a także rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt została wszczęta procedura postępowania RDOŚ , zmierzająca do ustalenia strefy ochrony ostoi oraz miejsca rozrodu i regularnego przebywania tej pary orła bielika!

W DNIU 14 LISTOPADA 2014 ROKU – SKIEROWAŁEM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( e-mail) PROPOZYCJĘ WSPÓLNEGO SPOTKANIA SIĘ JUŻ W KONKRETNYM MIEJSCU Z OSOBAMI WYZNACZONYMI PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE, GDZIE JAK NADMIENIŁEM – PRZEKAŻĘ JAKIE AKTUALNIE ZAGROŻENIA ISTNIEJĄ DLA TEJ PARY ORŁÓW W TYM TERENIE!

Jednym z nich , CO MIAŁEM ZAMIAR WSKAZAĆ NA GRUNCIE - był fakt niedopełnienia obowiązków służbowych OCHRONY TEGO GNIAZDA przez kierownictwo Nadleśnictwa Sławno!!!

Zawiadamiam Pana Ministra Środowiska, iż wczoraj 23 listopada 2014 roku (niedziela!) o godzinie 12.40 stwierdziłem ŚCIĘCIE DRZEWA NA KTÓRYM BYŁO ZBUDOWANE PRZEZ ORŁY DORODNE GNIAZDO I JEGO MANIPULACJĘ NA SORTYMENTY...

MIEJSCE TO AKTUALNIE PRZYPOMINA JEDNO WIELKIE ,,POBOJOWISKO,, ...leży tam mnóstwo gałęzi po wycince drzew, sortymenty po manipulacji , a całość jest rozjeżdżona przez sprzęt mechaniczny!

Nieopodal tego miejsca spotkałem siedzącą na drzewach parę orłów...dla której to siedlisko jest doskonałym miejscem polowania!

Niniejszym zawiadamiam Pana Ministra Środowiska, iż zarówno gniazdo jakie zbudowała ta para orłów jak i charakterystyczne elementy tego biotopu mam doskonale udokumentowane!

Czynności te osobiście wykonałem na przyszłe potrzeby Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – CELEM USTALENIA STREF OCHRONY GNIAZDA w dniach;

a) 05 października 2014 roku ( w godzinach od 15.18 do godziny 15.46 )

b) 19 października 2014 roku ( w godzinach od 14.19 do godziny 14.22)

c) ...a także wczoraj (niedziela) 23 października 2014 roku ( w godzinach od 12.40 do godz.13.10)

Nie potrafię logicznie zrozumieć JAKIM IDIOTĄ, DEBILEM, KRETYNEM trzeba być , aby ściąć drzewo na którym w koronie jest tak duże gniazdo ptaków...

JEST TO PRZESTĘPSTWO – dlatego też niniejszym pismem wnoszę do Pana Ministra Środowiska o powiadomienie organów ścigania , oraz dokonanie kontroli A SZCZEGÓLNIE USTALENIE PRZYCZYN TAK SKANDALICZNEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH – W KWESTII OCHRONY PRZYRODY , PRZEZ NADZÓR I KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA SŁAWNO!

Wszystkie dowody w tej kuriozalnej sprawie przekażę organom ścigania – zawiadamiając Pana Ministra jednocześnie, iż wczoraj oburzony zastanym stanem na gruncie ,znalazłem kilka metrów od wyciętego drzewa z gniazdem orła bielika PLAKIETKĘ do cechowania drewna, która jak domniemywam została ,,rozchodowana,, na jakiś sortyment tam pozyskany.
Ten dowód również przekażę stosownym osobom.

Na zakończenie zawiadamiam, iż NIE PRZYPADKOWO w tej chwili nie podaję konkretnego oddziału leśnego i nazwy leśnictwa gdzie dokonano tej skandalicznej dewastacji siedliska pary orła bielika - CO UCZYNIĘ PO SKONTAKTOWANIU SIĘ ZE MNĄ ( adres e-mail) PRZEZ OSOBY WYZNACZONE PRZEZ PANA MINISTRA ŚRODOWISKA DO KONTROLI TEJ NIEPRAWDOPODOBNIE SKANDALICZNEJ SYTUACJI !!!

Pragnę tym samym UDOWODNIĆ jak nieodpowiedzialni ludzie DZIĘKI UKŁADOM MIĘDZY INNYMI Z OBECNYM DYREKTOREM RDP SZCZECINEK (Sławomir Cichoń!) - pełnią nadzór i zasiadają w kierownictwie Nadleśnictwa Sławno, nie mając zielonego pojęcia że las i natura żyje, ulega zmianom i powinien być ODPOWIEDZIALNIE, bacznie, regularnie obserwowany przez LEŚNIKÓW celem ochrony!

Niestety w Sławnie to FIKCJA NA PAPIERKU !!!!!!!

Uprzejmie proszę, aby sprawą tą nie zajmowała się inspekcja LP podlegająca dyr. RDLP Szczecinek ...gdyż uważam ich osobiście za KŁAMCÓW, czego wielokrotnie doświadczyłem!

Informuję także Pana Ministra,że treść tej korespondencji a także kolejne informacje w tej skandalicznej sprawie upubliczniam na swoim blogu www.pigipedia.blogspot.com ...który czyta miesięcznie dziesiątki tysięcy osób na całym świecie !

Nigdy przez myśl mi nie przeszło,że w Nadleśnictwie Sławno w którym przepracowałem tyle lat dla Lasów Państwowych – zostanie zniszczona ostoja i gniazdo pary orła bielika, który nadal tam przebywa , ZA SPRAWĄ TAK SAMO NIEODPOWIEDZIALNYCH IDIOTÓW jak to miało niedawno miejsce w Nadleśnictwie Elbląg( RDLP Gdańsk) o czym w detalach opisałem na blogu, gdzie RÓWNIEŻ LEŚNICY ZNISZCZYLI OSTOJĘ ORLIKA KRZYKLIWEGO I JUŻ ISTNIEJĄCE TAM STREFY JEGO OCHRONY!

W sprawę orlika był zamieszany syn ówczesnego z-cy dyrektora Generalnego LP Jana Szramki – Michał Szramka; układem pospiesznie zapewne awansowany na stanowisko inżyniera nadzoru tego Nadleśnictwa Elbląg, który zapomniał co to jest.... plan ochrony przyrody w LP!

Reasumując pragnę podkreślić Panie Ministrze Środowiska, iż TAK OTO SKANDALICZNIE FUNKCJONUJE ,,STRATEGIA PGL LP NA LATA 2014-2030,, Pana Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiaka, stanowiąca listę oczekiwań względem jakoby prawidłowej przyszłości Lasów Państwowych od początku 2014 roku !

Czy to tak w rzeczywistości działają w tej strategii ,,systemowe podejścia do rozwijania kompetencji i kadr,, ...czy to tak ,,monitorowane są kompetencję pracowników w pełnej zgodności ze strategią,, … czy to tak opracowany jest i wdrożony od 2014 roku ,, system premiowania za efektywność realizacji zadań indywidualnych,, w Lasach Państwowych, które PODLEGAJĄ MINISTROWI ŚRODOWISKA????!

Na zakończenie jako leśnik pozwolę sobie na dygresję;

W ROKU 2014 JAKO JUBILEUSZU 90-LECIE ISTNIENIA ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, - trudno było wyśnić bardziej SKANDALICZNĄ DLA TYCH LASÓW okoliczność , niż ta tj; WYCIĘCIE GNIAZDA PARY ORŁA BIELIKA W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO / RDLP SZCZECINEK/...PRZEZ TAK ZWANYCH ,,LEŚNIKÓW – PROFESJONALISTÓW,,!!!

KOMU ,,GRATULOWAĆ,, TEGO SKANDALU ...Panu Panie Ministrze Środowiska??!

PYTAM O TO JAKO LEŚNIK WYŁĄCZNIE ZE WSTYDU ZA OSZOŁOMSTWO, KTÓRE JAK WIDAĆ W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI NAZYWANE JEST ...KIEROWNICTWEM, LUB NADZOREM LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!


Darz Bór !

Krzysztof Kowalczyk

Do wiadomości:

1/Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

2/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie


2/ DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH – Pan Adam Wasiak !


PS.
...a moim czytelnikom dodam , iż jest NATYCHMIASTOWA REAKCJA PEWNYCH SŁUŻB  na moje zawiadomienie - O CZYM NIEBAWEM OPISZĘ na blogu!!!