piątek, 28 listopada 2014

KOLEJNY ŁOŚ Z POLSKICH KNIEI I ...KOLEJNY SKANDAL Z AKCJĄ RATOWNICZĄ!

28 listopada 2014 roku


Wspominałem ostatnio o SKANDALICZNEJ TAKŻE DLA WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH - AKCJI ,,RATOWNICZEJ,, RANNEGO ŁOSIA,KTÓRY CIERPIĄC LEŻAŁ W LESIE OKRYWANY KOCAMI PRZEZ OKOLICZNYCH ROLNIKÓW PRZEZ 4 DNI AŻ URZĘDNICY DOJDĄ DO POROZUMIENIA W RAMACH CZYICH KOMPETENCJI I OBOWIĄZKÓW JEST POMOC TEMU ZWIERZĘCIU!

W tym przypadku mijały by zapewne kolejne dni, gdyby nie media i prywatny sponsor, który zapłacił za specjalistyczny transport rannego łosia do ośrodka rehabilitacyjnego dla zwierząt!

Oglądałem film z owego ośrodka, w którym łoś leżący (NADAL SPARALIŻOWANY!) bardzo chętnie przyjmował pokarm z ręki ludzi niosących mu pomoc a na dodatek okryty w pomieszczeniu cały sianem i słomą... 
 ...biedne zwierzę!


GENERALNIE TA AKCJA RATUNKOWA TO CHYBA NAJGŁOŚNIEJSZY SKANDAL I NIE MA CO TU UKRYWAĆ MEDIALNA KRYTYKA ZACHOWANIA SIĘ LEŚNIKÓW I LASÓW PAŃSTWOWYCH ZA TE 4 DNI ,,ORGANIZACJI,, POMOCY - bo nie czarujmy się, przepisy przepisami ale...SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE, NIE ZNAJĄCE PRAWA W TYM ZAKRESIE UWAŻA, ŻE NIKT INNY A TYLKO LEŚNICZY,LEŚNIK MA OBOWIĄZEK POMOCY RANNEMU DZIKIEMU ZWIERZĘCIU!

Czy nie mają w tym racji ????!

A tak swoją drogą, wiedząc iż czyta mnie mnóstwo LEŚNIKÓW W CAŁEJ POLSCE - to pozwolę sobie niniejszym na pewną podpowiedź :

JESTEŚMY TYLKO LUDŹMI ALE UCZMY SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH , WIĘC LOBBUJMY U SWOICH SZEFÓW( nadleśniczych, dyrektorów regionalnych!) I SPOWODUJMY ABY CHOCIAŻ JEDEN SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD DO PRZEWOZU RANNYCH DZIKICH ZWIERZĄT ZNAJDOWAŁ SIĘ NA STANIE JEDNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAJU!

To naprawdę nie wiele - biorąc chociażby pod uwagę ile milionów złotych w ostatnich latach LP wydały i słusznie na pomoc w zakupie przeróżnego rodzaju sprzętu p.poż dla państwowej lub ochotniczej straży pożarnej !!!

Jestem pewien,że i dofinansowanie UE na ten cel nie byłoby trudno uzyskać...WIĘC ???!
ZASTANÓWCIE SIĘ NAD TYM !!!

Nie tylko ranna zwierzyna zyska na tym ale przede wszystkim prestiż i wizerunek POLSKIEGO LEŚNIKA - który może i potrafi wszystko !!!
KOLEJNA SKANDALICZNA HISTORIA Z ŁOSIEM wydarzyła się dokładnie 11 listopada 2014 roku w miejscowości Krasne, w powiecie lubartowskim, gmina Uścimów!

Jako pierwsza informację o łosiu, który wpadł w sidła zastawione przez kłusowników – otrzymuje policja od mieszkańców.
Rzecznik Policji KPP w Lubartowie twierdzi,że natychmiast skontaktowali się z centrum wojewody oraz wojewódzkim lekarzem weterynarii.

Pojawił się na miejscu lekarz weterynarii, który ...zaaplikował uwięzionemu na wnyku łosiowi dawkę środka usypiającego...ZA CHWILĘ BÓG WIE DLACZEGO KOLEJNĄ...by po chwili przymierzać się do ...TRZECIEJ DAWKI ŚRODKA USYPIAJĄCEGO, ale jak twierdzi świadek owej akcji ,,ratowniczej,, - zauważono, iż łoś zaczyna wykazywać oznaki uśpienia, więc trzeciej dawki nie podano!

DO AKCJI DOJEŻDŻA STRAŻ POŻARNA...MYŚLIWI PZŁ...,,organizacja,, pełną gębą!

Łoś zostaje uwolniony z wnyku podczas snu, KTÓRY OKAŻE SIĘ ALE JUŻ ...SNEM WIECZNYM!!!

Weterynarz, który aplikował łosiowi owe medykamenty – według świadków miał pozostać przy nim aż ten się obudzi, ocknie i pójdzie w las!

ZAPEWNE OWEMU ,,PROFESJONALIŚCIE,, WETERYNARII – GDY TAK PATRZYŁ NA ŚPIĄCEGO ŁOSIA, ZACZĘŁY DOCIERAĆ DO JEGO PUSTEJ GŁÓWKI MYŚLI....chyba przesadziłem z tym środkiem!

Świadkowie twierdzą, iż łoś …,,oddychał,,!!!

Niestety pan doktor weterynarii NIE CZEKAŁ a raczej uznał zapewne,że nie ma szans na obudzenie łosia, więc sobie pojechał do domku – pozostawiając TAK ,,URATOWANEGO,, ŁOSIA NA PASTWĘ LOSU I OPIEKĘ NIEBIOS!

Na domiar złego ,,KTOŚ,, nieznany ...odciął łosiowi poroże!

Według świadków – rano powyższe miejsce miał sprawdzić myśliwy PZŁ, ale ...nie sprawdził!

ŻENADA – bo po fakcie, gdy łoś padł MYŚLIWI TŁUMACZĄ SIĘ, IŻ ZE SPRAWĄ NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO ZAŚ TO ŻE POWIADAMIALI SŁUŻBY TELEFONICZNIE OZNACZA WEDŁUG ICH MNIEMANIA ,,ŚWIADCZENIE USŁUG DOBREJ WOLI,,

Łosia już nieżywego WSZYSTKIE SŁUŻBY...pozostawiły na pastwę dzikiego ptactwa, uznając, że to nie do ich kompetencji należy usuwanie padłej tuszy tego zwierzęcia!

WINNYCH ŚMIERCI ŁOSIA ...oczywiście brak!!!! Sic!!!!!

A teraz zapewne ,,zamieszam,, w umysłach LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

Do kogo należy OBOWIĄZEK uprzątnięcia tuszy padłej zwierzyny dzikiej ???!

LASOM PAŃSTWOWYM gorąco polecam Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 02 października 2013 roku ( sygnatura akt; II Ca 592/13).

To wyrok Sądu RP w sprawie,którą Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zawadzkie PRZEGRAŁY z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Opolu – a kwestią sporu było DO KOGO należy OBOWIĄZEK I KOSZTY TYM SAMYM UPRZĄTNIĘCIA PADŁEJ ZWIERZYNY !

Była to APELACJA od wyroku Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 13 marca 2013 roku- sygnatura akt;I C 3086/12 .

Lasy Państwowe usiłowały obciążyć Wojewódzki Zarząd Dróg w Opolu kwotą 1.440,28 zł – tytułem zwrotu kosztów w związku z usunięciem TUSZY ZWIERZYNY LEŚNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ,, NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ ZAWADZKIE-JEMIELNICA,,

A oto co w uzasadnieniu tego wyroku, który Lasy Państwowe przegrały i były zmuszone dodatkowo zapłacić koszty procesowe – uznał Sąd Okręgowy w Opolu :


(cytat) ,, Za rozwiązaniem przyjętym przez Sąd odwoławczy przemawia także treść ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach, w której zawarta jest definicja POSIADACZA ODPADÓW.

Podkreślić należy, iż domniemanie prawne że ,,WŁADAJĄCY POWIERZCHNIĄ ZIEMI JEST POSIADACZEM ODPADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI,, znajduje zastosowanie tylko wtedy gdy nie jest możliwe wskazanie podmiotu faktycznie władającego odpadami – a więc INNEGO POSIADACZA ODPADÓW.

Istotne zatem jest nie tyle to, KOGO MOŻEMY NAZWAĆ POSIADACZEM ODPADÓW, ale to komu możemy przypisać odpowiedzialność za jego los.

Tymczasem z przedstawionych powyżej względów w tej sprawie – tym podmiotem będzie Skarb Państwa. JAK WYKAZANO BOWIEM POWYŻEJ, PADŁA ZWIERZYNA ŁOWNA – NADAL STANOWI WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - ZATEM BEZ WĄTPIENIA TO NA STRONIE POWODOWEJ (PGL LP) SPOCZYWAŁ OBOWIĄZEK POKRYCIA KOSZTÓW UTYLIZACJI I USUNIĘCIA ZWŁOK TAKIEJ ZWIERZYNY.

Z tych zatem względów Sąd Okręgowy uznał,że treść zaskarżonego rozstrzygnięcia odpowiada prawu i w konsekwencji apelację strony powodowej, na podstawie art.385 kpc, oddalił w całości,,

Koniec cytatu uzasadnienia tego wyroku Sądu Okręgowego – gdzie stroną powodową, która wniosła apelację I PRZEGRAŁA SPRAWĘ był ...Skarb Państwa ,,LASY PAŃSTWOWE,, !!!!

NO TO OBIEKTYWNYCH PRZEMYŚLEŃ ŻYCZĘ TYM WSZYSTKIM W LASACH PAŃSTWOWYCH, KTÓRZY DOTĄD TKWIĄ W BŁĘDNYM PRZEKONANIU, ZE JEST INACZEJ...


Nauka w życiu ma to do siebie, że NAJLEPIEJ SIĘ JĄ PAMIĘTA, gdy czasami...dużo kosztuje!


Piszę jak jest...

Krzysztof  Kowalczyk

PS.
Krystyna Artymiuk karmi Zuzę, młodą klępę
W Zawadówce - przy Poleskim Parku Narodowym działa z sukcesami Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt! Oto młody łoś ( klempa - ,,ZUZA,,) w tym ośrodku ...która znalazła profesjonalna pomoc u ludzi! Zwierzęta stamtąd po rehabilitacji wypuszczane są na wolność - a ja patrząc na to sympatyczne zdjęcie uważam,że ZUZA po leczeniu zapewne nie za bardzo chciała do lasu...