czwartek, 13 listopada 2014

SŁAWOMIR CICHOŃ - DYREKTOR RDLP SZCZECINEK, OBECNY KANDYDAT DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, TOLERUJE A NAWET AKCEPTUJE BEZPRAWIE BUDOWLANE W LASACH PAŃSTWOWYCH !

13 listopada 2014 roku

BEZPRAWIE BUDOWLANE W LASACH PAŃSTWOWYCH  NADLEŚNICTWA WARCINO  RDLP SZCZECINEK

W ROKU 2010 ZOSTAJE NADLEŚNICZYM W NADLEŚNICTWIE WARCINO ,,NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH,, BO KONKURSOWY SŁAWOMIR PIĄTKOWSKI. 

NA POCZĄTKU JEGO „PANOWANIA W NADLEŚNICTWIE WARCINO”   W 2010 I 2011 ROKU  ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU DRÓG LEŚNYCH WYKONYWANO NA PODSTAWIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ.

W 2012 ROKU KONKURSOWY NADLEŚNICZY POSTANOWIŁ, ŻE TO ON USTALI SOBIE ,,PRAWA WARCIŃSKIE,, PRZY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU DRÓG LEŚNYCH. I POSTARAŁ SIĘ ABY STAROSTWO POWIATOWE POMOGŁO WE WPROWADZENIU BEZPRAWIA BUDOWLANEGO W NADLEŚNICTWIE WARCINO.

STAROSTWO POWIATOWE,BEZPRAWNIE PRZYJMOWAŁO ZGŁOSZENIA ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT BEZ ZASTRZEŻEŃ . NAWET NA ZADANIE NA KTÓREGO PIERWSZY ETAP,  TO SAMO STAROSTWO ,WYDAŁO POZWOLENIE NA BUDOWĘ.  

WIELOKROTNIE ZWRACALIŚMY MIĘDZY INNYMI NA ,,PIGIPEDI,, NADLEŚNICZEMU PIĄTKOWSKIEMU UWAGĘ, ŻE ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU DRÓG LEŚNYCH WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ A INTERPRETACJA O TYM ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ,ALE PIĄTKOWSKI – ,,NAJMĄDRZEJSZY,, BO OCZYWIŚCIE ,, KONKURSOWY,, ,,OLEWAŁ I OLEWA ,,OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, GDYŻ POLITYCZNIE  ZAŁATWIŁ SOBIE ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W SŁUPSKU  NOTATKĘ Z BEZPRAWNYM  STANOWISKIEM  STAROSTWA W SPRAWIE INWESTYCJI Z ZAKRESU DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWACH POWIATU SŁUPSKIEGO, KTÓRĄ TO ROZESŁAŁ DO JEDNOSTEK RDLP SZCZECINEK.
                                    

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI PISMEM Z DNIA 08.04.2014 ROKU STWIERDZIŁ, ŻE NOTATKA SŁUŻBOWA I USTALENIA W NIEJ ZAWARTE NIE MOGĄ SŁUŻYĆ JAKO STANOWISKO STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU REGULUJĄCE TRYB POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZY INWESTYCJACH REALIZOWANYCH PRZEZ WSZYSTKIE NADLEŚNICTWA POWIATU SŁUPSKIEGO, NAWET JEŻELI TAKIE USTALENIA W TREŚCI PRZEDMIOTOWEJ NOTATKI USTALONO.
  
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI MA SWOJE ZGODNE Z PRAWEM BUDOWLANYM STANOWISKO,ALE W NADLEŚNICTWIE WARCINO NADLEŚNICZY PIĄTKOWSKI SŁAWOMIR MIAŁ JEDNAK NADAL SWOJE UPARTE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI WIZJE, BO JEST,, KONKURSOWYM,,, I… DALEJ OLEWAŁ PRAWO BUDOWLANE.

NIE TYLKO STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU POMAGAŁO KONKURSOWEMU W BEZPRAWIU BUDOWLANYM  ALE NAWET  POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM UMORZYŁ POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE TRZECH KONTROLOWANYCH INWESTYCJI Z ZAKRESU DRÓG LEŚNYCH (POZOSTAŁYCH NIE MIAŁ CZASU SKONTROLOWAĆ)  CZYM KONKURSOWY SIĘ BARDZO SZCZYCIŁ  CHWALĄC SIĘ ŻE TO ON MIAŁ RACJĘ.

NIESTETY I W TYM PRZYPADKU UPÓR I KONSEKWENCJA BYŁEGO PRACOWNIKA UPUBLICZNIONA NA ,,PIGIPEDI,, POKAZAŁY KONKURSOWEMU NADLEŚNICZEMU, ŻE NAWET  POMOC STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPSKU I POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM W BEZPRAWIU BUDOWLANYM W NADLEŚNICTWIE WARCINO  BYŁY WARTE MNIEJ NIŻ ZERO.

POMORSKI WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU NA PROŚBĘ GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO  POTWIERDZIŁ, ŻE TO WYŁĄCZNIE BYŁY PRACOWNIK MIAŁ RACJE, I NIE MOŻE SIĘ ZGODZIĆ ZE STANOWISKIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM I W STOSUNKU DO DECYZJI UMARZAJĄCEJ PODJĄŁ DZIAŁANIA NADZWYCZAJNE  ORAZ WYSTĄPIŁ DO POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO O PODJECIE DZIAŁAŃ NADZWYCZAJNYCH  W ODNIESIENIU DO DECYZJI STAROSTY SŁUPSKIEGO.

RDLP W SZCZECINKU (DYR. CICHOŃ) WIELOKROTNIE KONTROLOWAŁO  PRZESTRZEGANIE PRAWA BUDOWLANEGO W NADLEŚNICTWIE WARCINO ALE ZAWSZE …KONKURSOWEMU ZAMIECIONO SPRAWY POD DYWAN.

    PORZĄDNY POLAK - śmieci zawsze wrzuca do kosza!!!


                          
                                                                     
ZASADA RDLP W SZCZECINKU;

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO PRZEPISAMI, ALE NADLEŚNICZEGO PIĄTKOWSKIEGO TRZEBA BRONIĆ PONIEWAŻ JEST NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH BO ,,KONKURSOWY,,, TO ZAANGAŻOWANY CZŁONEK LEŚNEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, IDEOWIEC I DO TEGO ...SPECJALIZUJE SIĘ WE WPROWADZANIU I REALIZOWANIU BEZPRAWIA BUDOWLANEGO - OLEWAJĄC STANOWISKA  GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO, POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO I POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU.

Aż dziw bierze, że nie startuje z ramienia PO w zbliżających się wyborach samorządowych np pod PO-litycznym hasłem ; ,, ŁĄCZY NAS POMORZE A BEZPRAWIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ- WSZYSTKO DA SIĘ ZAŁATWIĆ,, !!!

 RDLP I DGLP ZAPOMNIAŁY O SWOICH OBOWIĄZKACH, KTÓRE NAKŁADA NA NIE  USTAWA O LASACH.

Art. 34 ust.2c Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2011r. Nr 12 poz. 59 z poźn.zm)

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w szczególności:
 2c) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność nadleśniczych i kierowników jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym;
oraz Art. 33 ust. 3.p.1a  Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2011r. Nr 12 poz. 59 z poźn.zm)

3. Dyrektor Generalny w szczególności:
1a) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;
                Cytowane wyżej zapisy Ustawy o Lasach bardzo wyraźnie określają zadania Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Generalnego lasów Państwowych. Tolerowanie bezprawia budowlanego kierownictwa Nadleśnictwa Warcino przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku jak i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zapewne jest naruszeniem obowiązków nakładanych przez Ustawę o Lasach.

ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ZA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ WŁAŚCIWY ORGAN , W TYM PRZYPADKU POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM, USTALA WYSOKOŚĆ OPŁATY LEGALIZACYJNEJ.
                                            

W PRZYPADKU DRÓG OPŁATA LEGALIZACYJNA WYNOSI 125 TYS. ZŁOTYCH  OD KAŻDEJ DROGI WYBUDOWANEJ BEZ POZWOLENIA A W NADLEŚNICTWIE WARCINO NIE JEST TO JEDNA DROGA ALE WIĘCEJ. 
OTO JAKIE:
1.Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bronowo na terenie działek nr 152 i 153 obręb ewidencyjny Obłęże, 162, 163, 167 obręb ewidencyjny  Bronowo Gmina Kępice,

2- Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bronowo na terenie działek nr    139/10, 140/1, 143/4, 144/1. 148/1, 149/1 obręb ewidencyjny Bronowo Gmina Kępice.

3. Budowa drogi leśnej w leśnictwie Kępice na terenie działek  nr 10/21. 2, 228  obręb ewidencyjny Korzybie Gmina Kępice.

4. Budowa drogi leśnej w leśnictwie Ciecholub II etap na terenie działek 237/ 238/1, 239, 245, 246/1 obręb ewidencyjny Pustowo Gmina Kępice.

5. Budowa drogi leśnej w leśnictwie Ciecholub III etap na terenie działek  237/ 238/1, 239, 245, 246/1 obręb ewidencyjny Pustowo Gmina Kępice.

CIEKAWE KTO ZA TO ZAPŁACI….

 CIEKAWE CZY KONKURSOWY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WARCINO  TO WYTRZYMA. ..

PIGIPEDIA POSTARA SIĘ  ABY  POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM WYWIĄZAŁ SIĘ NALEŻYCIE ZE SWOICH OBOWIĄZKÓW PRZY KONTROLI DRÓG W NADLEŚNICTWIE WARCINO WYBUDOWANYCH BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ  I NAŁOŻYŁ OCZYWIŚCIE ODPOWIEDNIE KARY, KTÓRE ZASILĄ BUDŻET NASZEGO PAŃSTWA.

Piszę jak jest....


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

BARDZO WAŻNY APEL NA NAJBLIŻSZY WEEKEND do wszystkich czytelników mojego bloga www.pigipedia.blogspot.com - a szczególnie do Braci Leśnej i Waszych Rodzin z woj.zachodniopomorskiego;

ODDAJCIE SWÓJ GŁOS W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH NA KANDYDUJĄCEGO LEŚNIKA DO SEJMIKU NASZEGO PIĘKNEGO WOJEWÓDZTWA PANA ANDRZEJA MODRZEJEWSKIEGO ...PODSTĘPNIE I W OPARCIU O SFAŁSZOWANE DOKUMENTY ZWOLNIONEGO NA POLITYCZNE ZAMÓWIENIE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ (GAWŁOWSKI!) PO PONAD 15 LATACH NA STANOWISKU DYREKTORA RDLP SZCZECINEK !!!

Detale w jaki sposób Platforma Obywatelska działaniami inspektora LP Mariusza Falińskiego ze Szczecinka pozbawiła pracy dyr.Modrzejewskiego ...GDYŻ POLITYCZNIE USTALONO,ŻE MUSI NIM ZOSTAĆ SŁAWOMIR CICHOŃ pomimo ściema konkursu  - opisałem na moim poprzednim blogu www.pigipedia.blog.com (PO)lesie.
                       

Na zdjęciu ówczesny dyr.RDLP Szczecinek Pan Andrzej Modrzejewski przed tablicą upamiętniającą tysiące pomordowanych więźniów w obozie Gross Born (Borne Sulinowo).
Kandyduje z ramienia jak zwykle i zawsze Prawa i Sprawiedliwość  !