wtorek, 18 listopada 2014

KTO I KIEDY BĘDZIE MIAŁ ODWAGĘ USUNĄĆ SKANDALICZNĄ ,,WPADKĘ,, WŁADZ UNIWERSYTETU??! ŚWIĘTY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II - UHONOROWANY WSPÓLNIE Z MORDERCĄ POLAKÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ!!! ŻYDEM FIGURUJĄCYM NA ,,LIŚCIE PŁAC,, SOVIECKIEGO NKWD - KTÓRY ZWALCZAŁ POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE...

18 listopada 2014 roku


,,KTO SZUKA  - NIE BŁĄDZI... ,, jak mawia stare,mądre przysłowie!

NO I ZNALAZŁEM !!! 

Świętego papieża Polaka Jana Pawła II , który jakimś nieprawdopodobnym ,,zbiegiem przypadków,, znalazł się we wspólnym koszyku , grupie osób NAGRODZONYCH ZA WYBITNOŚĆ  ...ze zbrodniarzem wojennym,Żydem który uniknął odpowiedzialności za wymordowanie wielu bezbronnych Polaków w czasie ostatniej wojny!

                                                           

...krzyż na miejscu tej zbrodni na Polakach !!!
Wieś KONIUCHY na Litwie...

Mało tego tenże Żyd PUBLICZNIE CHWALIŁ SIĘ TYMI MORDERSTWAMI OSÓB CYWILNYCH ORAZ OFICERA ARMII KRAJOWEJ a od kilku lat już wiadomo,że brał za to pieniądze figurując na ,,liście płac,, sovieckiego NKWD.

I O TYM WŁAŚNIE - będzie poniższa wiadomość w postaci mojego oficjalnego wystąpienia DO WŁADZ TEJ UCZELNI z prośbą o wyjaśnienie tej SKANDALICZNEJ sytuacji i pytaniami ...CO DALEJ ??!Sławno,dnia 19 listopada 2014 roku


PRZEWODNICZĄCY SENATU
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
J M REKTOR prof. dr hab. ANDRZEJ TRETYN
87-100 TORUŃ
UL. GAGARINA Nr 11


Wielce Szanowny Panie Rektorze!


Za kilka dni tj; 23 listopada 2014 roku planujecie Państwo jako uczelnia obchodzić uroczyście 10 rocznicę wręczenia tytułu doktora honoris causa ówczesnemu papieżowi, a dziś już ŚWIĘTEMU Janowi Pawłowi II – naszemu wyjątkowemu Rodakowi.
                                            

Tytuł ten i godność doktora honoris causa uchwałą Senatu UMK w Toruniu przyznano papieżowi w dniu 22 czerwca 2004 roku – natomiast bardzo podniosła uroczystość jego wręczenia miała miejsce dokładnie 23 listopada 2004 roku w Watykanie, podczas wizyty delegacji przedstawicieli uniwersytetu z jej ówczesnym Rektorem prof. Janem Kopcewicz, a także władz miasta Torunia.

Wzruszony Ojciec Święty – dziękując delegacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za takie wyróżnienie, w swym wystąpieniu przypomniał UMK o powinnościach uniwersytetu wobec narodu i społeczeństwa.

Związki Jana Pawła II z Toruniem są bardzo silne, gdyż jako jeszcze kardynał odwiedzał tu Rodzinę swego kuzyna , zaś w kościele św. Józefa w 1971 roku osobiście udzielił ślubu.

Gdy był papieżem 25 marca 1992 roku powołał diecezję toruńską – a od 1998 roku decyzją Rady Miasta Torunia, otrzymał tytuł HONOROWEGO MIESZKAŃCA MIASTA, które odwiedził podczas swej pielgrzymki do Polski dnia 07 czerwca 1999 roku.

Papież nie zapomniał w czasie tej wizyty odwiedzić Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , gdzie w auli uniwersyteckiej spotkał się z przedstawicielami nauki polskiej a w swoim wystąpieniu nawiązał tam do encykliki ,,Fides et Ratio,, - w której pisał o relacjach wiary i rozumu, oraz obowiązkach ludzi nauki!


W dwudniowym programie uroczystości jubileuszu dziesięciolecia uhonorowania Ojca Świętego tytułem doktora honoris causa ( 23-24 listopada 2014 roku) UMK w Toruniu – planowany jest podniosły koncert, film z przemówieniami papieża oraz kilka wykładów dostojnych osób w ramach sesji pt ; ,, OCALIĆ DZIEDZICTWO,,

Osobiście jako Polak, osoba wierząca – bardzo gratuluję UMK w Toruniu i władzom uczelni tej inicjatywy i wszelkich osiągnięć na gruncie patriotycznych, pro polskich wartości !

Postanowiłem niniejszą korespondencją zwrócić się do JM Rektora z osobistym apelem, który wyjaśniając w detalach poniżej – uprzejmie proszę potraktować z najwyższą powagą, gdyż według mej oceny dotyczy on Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego pozytywnego wizerunku w oczach chociażby tak skromnych osób za jaką się uważam a także całego polskiego społeczeństwa.

Wielce Szanowny Panie Rektorze!

Dokładnie w tym samym 2004 roku, kiedy Senat UMK w Toruniu przyznał a następnie wręczył w Watykanie NASZEMU Ojcu Świętemu dostojny tytuł doktora honoris causa – na dzisiejszym terytorium Litwy, z inicjatywy Rady Ochrony,Pamięci,Walk i Męczeństwa odsłonięto pamiątkowy krzyż!

STAŁO SIĘ TO PO RAZ PIERWSZY ...PO 60 LATACH OD MASAKRY CYWILNEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ WSI KONIUCHY, wioski na skraju Puszczy Rudnickiej, nad rzeką Solczą – przy drodze z Ejszyszek do Solecznik.

To polskie tereny II Rzeczpospolitej – gmina Bieniakonie, powiat lidzki, województwo nowogródzkie.
Od 1991 roku wieś KONIUCHY to gmina Gierwiszki / Gerviskes/ na Litwie, tuz przy granicy z Białorusią.

CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ PANIE REKTORZE - jak owa tragedia wymordowanych mieszkańców tej polskiej ludności cywilnej jest od ponad 20 lat ściśle związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu ...i to w BARDZO NEGATYWNYM TEGO DLA WASZEJ UCZELNI ŚWIETLE ??!

Zapewne gdyby nie postać ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II i jego tytuł doktora honoris causa UMK w Toruniu ...nigdy bym raczej do Państwa nie napisał !

To los sprawił,że zarówno Wasza uczelnia ...jej decyzje na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat...postać Jana Pawła II...tragedia wsi Koniuchy na Litwie - stały się nagle tragiczną jednością!

Na temat tragicznych losów naszych Rodaków na Kresach w czasie II wojny światowej – Jan Paweł II użył bardzo mądrych słów do ponad pół milionowej rzeszy ludzi w POLSKIM LWOWIE, gdy był tam z pielgrzymką ;

(cytat),, Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu, niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to co dzieli – aby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku , braterskiej współpracy i autentycznej solidarności,,
Wielce Szanowny Panie Rektorze!


Bardzo przypadkowo zauważyłem zagłębiając się w detale tragedii wsi Koniuchy, iż UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYRÓŻNIŁ PODOBNIE JAK JUŻ ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II, HONOROWYM TYTUŁEM DOKTORA HONORIS CAUSA ... TAKŻE ZBRODNIARZA TYCH NIEWINNYCH MIESZKAŃCÓW WSI KONIUCHY!!!
W dniu 07 czerwca 1993 roku – uchwałą Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu , przyznano tytuł doktora honoris causa Żydowi dr Yitzhak Arad...a było to dokładnie w ostatnim roku, w którym pełnił on funkcję wieloletniego szefa instytutu Yad Vashem (1972-1993).

Icchak Arad ...A WŁAŚCIWIE Icchak RUDNICKI (ur.w 1926 roku we wsi Święciany):

1/ służył w sovieckiej partyzantce w czasie II wojny światowej na terenie Wileńszczyzny;

2/ osobiście brał udział w represjach jeńców a także cywilnej ludności polskiej,litewskiej i białoruskiej;

3/ przeciwko niemu rząd niepodległej Litwy usiłował niestety bezskutecznie wszcząć postępowanie karne w sprawie jego udziału w ZBRODNIACH WOJENNYCH (...co natychmiast wywołało ,,oburzenie,, Żydów na świecie!!!)

Dostał przysłowiowej ,,piany,, - a litewski wniosek nazwał ,,skandalicznym,,,zaś odrzucając go odmówił udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień , dlatego też do chwili obecnej Izrael NIGDY NIE PRZYZNAŁ SIĘ DO UDZIAŁU ŻYDÓW W LUDOBÓJSTWIE WSI KONIUCHY !!!

Kolega Arada_Rudnickiego z tego Żydowskiego oddziału partyzanckiego CHAIM LAZAR który mordował polska ludność cywilną wsi Koniuchy wydał w Nowym Jorku książkę pt;
,,Destruction and resistance,, ( ,,ZNISZCZENIE I OPÓR,,) w której tak opisał ich mordercze dzieło (cyt) ,,Zniszczono sześćdziesiąt domów a z liczącej 300 mieszkańców wioski – nie uratował się nikt,,

Są to informacje kłamliwe, gdyż wymordowano tam ,,tylko,, ponad 100 osób ,,za karę,, zorganizowania ,,SAMOOBRONY,, chroniącej ich przeciwko rekwizycji siłą żywności przez partyzantkę soviecko-żydowską, która grabiła polskie wsie...
                         
Żydowski oddział współpracujący z sovieckim NKWD...

4/ OFICJALNIE od 2007 roku jest wiadomym,iż Icchak Rudnicki był na liście płac sovieckiego NKWD i jako enkawudzista walczył z polskim podziemiem niepodległościowym;

5/ Arad-Rudnicki osobiście chwalił się publicznie takimi wyczynami jak ; rozstrzelanie polskiego oficera Armii Krajowej,litewskiego policjanta, czy spaleniem wsi polskiej …

6/ walczył w oddziale partyzanckim brygady płk Fiodora Markowa, który ma na sumieniu około 80 zamordowanych polskich żołnierzy Armii Krajowej!

Oddział ten 26.08.1943 roku podstępnie zaprosił ,,na rozmowy,, miejscowego dowódcę AK Stanisława Burzyńskiego ,,KMICICA,, którego natychmiast aresztowali sovieci, zaś jego otoczonych żołnierzy rozbrojono – a potem po ,,selekcji,, około 50 AK-owców wraz z ,,Kmicicem,, zamordowano !!!

Pytany po wielu latach Arad-Rudnicki czy walczył z oddziałem AK odparł;
(cyt) ,, Faktycznie, w lesie toczyliśmy taką ,,małą wojnę,, z polską partyzantką!
Szczegóły po tylu latach zacierają mi się w pamięci... ,,

7/w 1945 roku nielegalnie uciekł do Palestyny, gdzie zrobił karierę wojskową zostając nawet ...generałem!

8/ był kuratorem oświaty...od 1972 roku na emeryturze...

9/ wykładał HISTORIĘ na uniwersytecie w Tel Awiwie, dużo publikował na temat ŻYDOWSKIEGO HOLOKAUSTU np. ; ,,GHETTO IN FLAMES,,(1980 rok)

W związku powyższym pozwolę sobie na stwierdzenie,że tytuł honorowy doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla ZBRODNIARZA NARODU POLSKIEGO Icchaka Arad-Rudnickiego TO CZYTELNY DOWÓD NA ZAGŁUSZANIE PRAWDY HISTORYCZNEJ O POLSKIEJ MARTYROLOGII, O POLSKIM HOLOCAUŚCIE, który pochłonął minimum 4,5 mln istnień Polaków (...wraz z tymi, którzy zginęli w wyniku sovieckich represji!)

Nie ulega żadnej wątpliwości,że HOLOCAUST POLAKÓW tylko w pierwszych dwóch latach okupacji (1939-1941)ziem polskich przez Niemców i Rosjan BYŁ KILKAKROTNIE WIĘKSZY od tak ,CELOWO ,rozdmuchanego,, holocaustu żydowskiego !!!!!!!!!!!!!!

Miało to jednoznaczny charakter czystek etnicznych wobec Polaków...

Przez 45 lat ( 1944-1989) w warunkach totalnego uzależnienia od sovietów całkowicie milczano o zbrodniach na Polakach i niechlubnej roli w tym Żydów!!!

Po 1989 roku poczyniono bardzo skromne postępy w upublicznianiu tego ludobójstwa, które były i są nadal skutecznie blokowane i wetowane przez media III RP nie przypadkowo opanowane przez spadkobierców komuny w Polsce...

Wielce Szanowny Panie Rektorze!

Niniejszym pismem WNIOSKUJĘ za Pana pośrednictwem do władz Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o poddanie gruntownej weryfikacji , historycznej ocenie i POZBAWIENIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA - MORDERCY NARODU POLSKIEGO, ŻYDA Yitzhaka Arad_Rudnickiego , który ten zaszczytny tytuł otrzymał 07 czerwca 1993 roku !

Jest mi ogromnie trudno pogodzić się z faktem,że tenże sam tytuł honorowy doktora honoris causa posiada NASZ OJCIEC ŚWIĘTY Jan Paweł II , który poprzez takie a nie inne podejście władz Waszej uczelni sprzed 21 lat - znalazł się w gronie znamienitych osób, wśród których niestety jedna tj;Yitzhak Arad – Rudnicki ma krew na rękach WYMORDOWANEJ LUDNOŚCI CYWILNEJ WSI KONIUCHY NA LITWIE!!!


Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o zajętym przez Państwa stanowisku – na powyższy wniosek!


Z wyrazami szacunku!Krzysztof Kowalczyk