wtorek, 4 listopada 2014

PREZYDENT KOMOROWSKI MILCZY OD 8 MIESIĘCY TAKŻE I W TEJ SPRAWIE...ŻADNEJ ODPOWIEDZI NA MÓJ WNIOSEK !!!

04 listopada 2014 roku

Kolejny ,,Hubertus,, skończył się wczoraj dla wielu pasjonatów łowiectwa w Polsce - a ja poniżej prezentuję moim czytelnikom www.pigipedia.blogspot.com KOLEJNE PISMO WNIOSEK JAKI WYSŁAŁEM PREZYDENTOWI MOJEJ OJCZYZNY , POLSKI ...aby zareagował i uczynił wszystko co jest możliwe w jego gestii DLA DOBRA NASZEGO NARODU.
                                                 
              
                                                    

...dwunastak obustronnie koronny, wiek 8-10 lat!  DWA PUNKTY CZERWONE ...i aut z uprawnieniami selekcjonera na dwa lata!!!


Zaczął się 8 miesiąc jak KANCELARIA PREZYDENTA RP MILCZY...czym jest więc tak zajęty Pan Prezydent Komorowski ??!
                                      Sławno, dnia 02 kwietnia 2014 rokuSz. P. JULIUSZ KIREJCZYK
PREZES ZARZĄDU OKRĘGU TORONTO K.P.K.
206 BEVERLEY STREET
TORONTO, ON
M 5T 1Z3Szanowny Panie Prezesie ! DRODZY RODACY !!!W załączeniu przesyłam na Pana ręce DO WIADOMOŚCI Kongresu Polonii Kanadyjskiej tekst mojego wniosku do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – w sprawie POZBAWIENIA POLSKIEGO ORDERU ,,VIRTUTI MILITARI,, jaki został przyznany za czasów KOMUNISTYCZNEGO P.R.L. W Polsce dla ….ZBRODNIARZA NARODU POLSKIEGO, ŻYDA Genrich Ziman ps. ,,JURGIS,, .

Z wiedzy jaką posiadam wiem,że PRZEOGROMNĄ ROLĘ w upublicznieniu ZBRODNI NA POLSKIEJ LUDNOŚCI CYWILNEJ BEZBRONNEJ WSI KONIUCHY 29 LUTEGO 1944 ROKU , którą osobiście nadzorował i dowodził ów ZBRODNIARZ odznaczony jak się okazuje nadal orderem ,,Virtuti Militari,, - odegrała POLONIA W KANADZIE !!!

Od wielu lat DZIĘKI WAM Instytut Pamięci Narodowej w Polsce oraz Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie tego LUDOBÓJSTWA !!!

MÓJ PRYWATNY WNIOSEK DO PANA PREZYDENTA RP O POZBAWIENIE TEGO ZBRODNIARZA TAK ZASZCZYTNEGO DLA NAS POLAKÓW ORDERU – jest przejawem BUNTU I NIEZADOWOLENIA, że trwa to tak długo – skoro są na to 100% dowody także DZIĘKI POLONII KANADYJSKIEJ a tak zwana ,,poprawność polityczna,, jest ważniejsza niż DOBRO NASZEJ OJCZYZNY, PAMIĘĆ O PRAWDZIE HISTORYCZNEJ I O TRAGICZNYCH LOSACH NASZYCH RODAKÓW !!!!

Uprzejmie proszę Pana Prezesa o stosowne WYKORZYSTANIE I UPUBLICZNIENIE MOJEGO WNIOSKU przez Polonię Kanadyjską oraz przekazanie go osobom szczególnie zaangażowanym w tej sprawie piętnowania zbrodni partyzanckiego oddziału ŻYDOWSKIEGO na bezbronnej ludności polskiej wsi Koniuchy !!!!

Podkreślam,iż nie jestem antysemitą – ale PODOBNIE JAK POLONIA KANADYJSKA OBIEKTYWNIE, PATRIOTYCZNIE I PRO-NARODOWO DLA DOBRA NASZEJ OJCZYZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ chciałbym aby PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ w tej tragedii wreszcie po tylu latach stały się faktem i zwyciężyły !!!

Z wyrazami szacunku !

Krzysztof Kowalczyk

A OTO PEŁEN TEKST MOJEGO WNIOSKU DO PREZYDENTA RP :

Sławno,dnia 31 marca 2014 roku

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PAN BRONISŁAW KOMOROWSKI
00 – 902 WARSZAWA
UL. WIEJSKA Nr 10WNIOSEK


O POZBAWIENIE ORDERU ,,VIRTUTI MILITARI,, PRZYZNANEGO PRZEZ WŁADZE POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ ZASŁUŻONEMU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ KOMUNIŚCIE ,,LITEWSKIEMU,, - GENRIKAS ZIMANAS, ZBRODNIARZOWI NARODU POLSKIEGO !!!

                                                    
UZASADNIENIE

Order ,,VIRTUTI MILITARI,, (łac: CNOCIE WOJSKOWEJ !) jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym wyłącznie ZA WYBITNE ZASŁUGI BOJOWE, za męstwo i dzielność żołnierską!

Ustanowiony został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 22 czerwca 1792 roku dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej – w obronie Konstytucji 3 Maja!

Pierwsze udekorowanie tym orderem miało miejsce w Ostrogu na Wołyniu dla 15 oficerów i żołnierzy zasłużonych dla Rzeczypospolitej podczas tej bitwy .
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku Sejm Ustawodawczy wskrzesił order nadając mu nazwę Orderu Wojskowego ,,Virtuti Militari,,.

Obecnie order ten może być nadawany przez Prezydenta RP podczas wojny, lub 5 lat po jej zakończeniu, na wniosek Kapituły.

Niestety w latach 1943 – 1989 na podstawie dekretu KOMUNISTYCZNEGO Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 grudnia 1944 roku zmieniono kryteria i zasady przyznawania orderu ,,Virtuti Militari,, doprowadzając do sytuacji, iż otrzymywali to odznaczenie ZDRAJCY I WROGOWIE WOLNEJ POLSKI, KTÓRZY MAJĄ NA SWYM SUMIENIU ŚMIERĆ BARDZO WIELU POLAKÓW !!!

Należeli do nich min.; Leonid Breżniew, Iwan Sierow ...itp!

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2006 roku Prezydent RP śp. LECH KACZYŃSKI pozbawił orderu ,,Virtuti Militari,, WINCENTEGO ROMANOWSKIEGO nadanego mu na mocy ROZKAZU Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 03 sierpnia 1945 roku – ponieważ W.Romanowski jak się okazało prześladował polskich działaczy niepodległościowych, znęcał się nad więźniami politycznymi w 1946 roku, za co został skazany wyrokiem sadu w 1998 na karę pozbawienia wolności .


Szanowny Panie Prezydencie !

OD PRAWIE JUŻ DEKADY ZNANA JEST W POLSCE SPRAWA DOTYCZĄCA INNEGO ZBRODNIARZA NARODU POLSKIEGO A NADAL ODZNACZONEGO ORDEREM ,,VIRTUTI MILITARI,, PRZEZ POLSKĘ ZA ...MĘSTWO, DZIELNOŚĆ I WYBITNE ZASŁUGI WOJSKOWE...JAK SIĘ DZIŚ OKAZUJE – W MORDOWANIU LUDNOŚCI POLSKIEJ ( KOBIET, DZIECI,STARCÓW)!!!

ZBRODNIARZEM TYM JEST ŻYD – GENRICH (HEINRICH) ZIMAN ps. ,,Jurgis,, a po II wojnie światowej ZASŁUŻONY KOMUNISTA LITEWSKI Genrikas Zimanas !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ziman DOWODZIŁ oddziałem partyzantki Żydowskiej , która przed wschodem słońca w dniu 29 stycznia 1944 roku wymordowała LUDNOŚĆ POLSKĄ wsi Koniuchy !!!!!
                       

Miejsce zbrodni ŻYDÓW NA LUDNOŚCI POLSKIEJ  w Koniuchach. Jest to zdjęcie z pieszej pielgrzymki NASZYCH RODAKÓW  z Suwałk do POLSKIEGO Wilna, którzy odwiedzają to miejsce oddając cześć pomordowanym tam przez partyzantkę Żydów na Polakach !
PAMIĘTAJMY O KONIUCHACH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

JAK DOTĄD, A MAMY JUŻ 2014 ROK – PAMIĘĆ O WYMORDOWANEJ PRZEZ ŻYDÓW POLSKIEJ WSI KONIUCHY NA TERENIE DAWNYCH A SKRADZIONYCH NAM PRZEZ KOMUNISTÓW ZIEM POLSKICH, TRWAŁA JEDYNIE W KRESOWYCH ŚRODOWISKACH RODZIN , GDYŻ POLSKIE INSTYTUCJE PO 1989 ROKU NIE ZAJMOWAŁY SIĘ NIĄ, PONIEWAŻ BYŁA TO ZAPEWNE SPRAWA ,, POLITYCZNIE NIEPOPRAWNA,, !!!

PO RAZ KOLEJNY W POLSCE – DORAŹNE INTERESY POLITYCZNE PRZEWAŻAJĄ NADAL NAD ...TRAGICZNYM LOSEM POLAKÓW NA KRESACH, PRAWDĄ I MORALNOŚCIĄ !!!

Fakt,że ZBRODNIARZ NARODU POLSKIEGO, Żyd  Genrich Ziman nadal posiada order ,,Virtuti Militari,, nadany przez Polskę - jest tego jasnym i żałosnym dowodem!!!!!!!!!!!

Powyższa MASAKRA w Koniuchach...ZBRODNIA …. jest wyjątkowa dlatego,że ZOSTAŁA DOSKONALE UDOKUMENTOWANA !!!!

Polska dysponuje dziś materiałami niemieckimi.. litewskimi... sovieckimi... ŻYDOWSKIMI … a także relacjami wielu polskich świadków tego tragicznego losu mieszkańców wsi Koniuchy!!!

...DO TEGO O ZGROZO DOCHODZĄ PISEMNE ,,WSPOMNIENIA,, SAMYCH UCZESTNIKÓW TEJ ZBRODNI – TO JEST PARTYZANTÓW ŻYDOWSKICH POD DOWÓDZTWEM Genricha Zimana , KTÓRZY TEN BESTIALSKI CZYN NA CYWILNEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ UZNALI ZA SWÓJ - ,,CHWALEBNY DOWÓD WALK Z ...OKUPANTEM ,, !!!!!


Dziś bardzo zastanawiające jest WYJĄTKOWE BESTIALSTWO ŻYDÓW NAD MORDOWANĄ WÓWCZAS 29 STYCZNIA 1944 ROKU POLSKĄ LUDNOŚCIĄ CYWILNĄ WSI KONIUCHY , KTÓRĄ PODOBNIE JAK I INNE OKRADANO WÓWCZAS PRZEZ KOMUNISTYCZNĄ PARTYZANTKĘ Z DOBYTKU, A GŁÓWNIE ŻYWNOŚCI !!!!!!!!!!!!!!


Oto WSPOMNIENIA jednego z partyzantów Żydowskich z tej właśnie akcji : (cytat) ,, Gdy dotarłem do oddziału aby przekazać nowe rozkazy , zobaczyłem straszny, przerażający obraz (…) Na małej polance w lesie leżały półkolem ciała sześciu kobiet w różnym wieku i dwóch mężczyzn.
Ciała były rozebrane i położone na plecach...

Padało na nie światło księżyca.

JEDEN PO DRUGIM PARTYZANCI STRZELALI TRUPOM MIĘDZY NOGI .
GDY KULE DOSIĘGAŁY NERWÓW ...TRUPY REAGOWAŁY JAK ŻYWE!

DRGAŁY I WYKRZYWIAŁY SIĘ PRZEZ KILKA SEKUND...

TRUPY KOBIET REAGOWAŁY W BARDZIEJ GWAŁTOWNY SPOSÓB NIŻ MĘŻCZYZN .

WSZYSCY PARTYZANCI Z TEGO ODDZIAŁU BRALI UDZIAŁ W TEJ OKRUTNEJ ZABAWIE , ŚMIEJĄC SIĘ W DZIKIM SZALEŃSTWIE (…) ,,

Szanowny Panie Prezydencie RP !!!

...jeden z tych ZBRODNIARZY , a dowódca tej samej BANDY Genrich Ziman posiada na dziś POLSKI ORDER ,,VIRTUTI MILITARI ,, !!!!!!!!!!!!!!!!


W sprawozdaniu policji litewskiej za okres z 26 stycznia do 01 lutego 1944 roku zanotowano : (cytat) ,,29 STYCZNIA OKOŁO 200 BANDYTÓW ROSYJSKICH NAPADŁO NA WIEŚ KONIUCHY I CAŁKOWICIE JĄ ZNISZCZYŁO. ZGINĘŁO 36 OSÓB I 14 ZOSTAŁO CIĘŻKO RANNYCH.

MIESZKAŃCY TEJ WSI KILKAKROTNIE SPRZECIWILI SIĘ ZBROJNIE BANDYTOM – W ODWECIE ZNISZCZYLI WIOSKĘ .

PODPALILI WIEŚ. Z 40 GOSPODARSTW SPALIŁO SIĘ 39 ZABUDOWAŃ I 1 ŁAŹNIA, 50 KRÓW. 16 KONI, 50 ŚWIŃ, 100 OWIEC,400 KUR I INNY MAJĄTEK.

W WALCE CIĘŻKO RANILI POLICJANTA JÓZEFA WORONISA, A POLICJANTA Z POMOCNICZEGO ODDZIAŁU POLICJI JÓZEFA BOBINA ZABILI.

ZABILI 35 OSÓB CYWILNYCH, 13 RANIONO , 10 CIĘŻKO.

29 STYCZNIA 1944 ROKU ZGINĘLI :

1/ BANDALEWICZ Stanisław – ok. 45 lat

2/ BANDALEWICZ Józef – 54 lata

3/ BANDALEWICZOWA Stefania – ok. 48 lat

4/ BANDALEWICZ Mieczysław – 9 lat

5/ BANDALEWICZ Zygmunt – 8 lat

6/ BOBIN Antoni – ok. 20 lat

7/ BOBINOWA Wiktoria – ok.45 lat

8/ BOBIN Józef – ok. 50 lat

9/ BOBIN Marian – 16 lat

10/ BOBINÓWNA Jadwiga – ok. 10 lat

11/ BOGDAN Edward – ok. 35 lat

12/ JANKOWSKA Stanisława

13/ JANKOWSKI Stanisława

14/ ŁASZAKIEWICZ Józefa

15/ ŁASZAKIEWICZÓWNA Genowefa

16/ ŁASZAKIEWICZÓWNA Janina

17/ ŁASZAKIEWICZÓWNA Anna

18/ MARCINKIEWICZ Wincenty – ok. 63 lata

19/ MARCINKIWEICZOWA N. ( sparaliżowana, spaliła się...)

20/ MOLIS Stanisław – ok. 30 lat

21/ MOLISOWA N. - około 30 lat

22/ MOLISÓWNA N. - około 1,5 roku

23/ PILŻYS Kazimierz

24/ PILŻYSOWA N.

25/ PILŻYSÓWNA Gienia

26/ PILŻYSÓWNA Teresa

27/ PARWICKA Urszula – ok. 50 lat

28/ PARWICKI JÓZEF – lat 25

29/ ROUBA Michał

30/ TUBIN Iwaśka (?) - ok. 45 lat

31/ TUBIN Jan – ok.30 lat

32/ TUBINÓWNA Marysia – lat około 4.

33/ WOJSZNIS Ignacy – ok. 35 lat

34/ WOJTKIEWICZ Zofia – ok. 40 lat

35/ WORONISOWA Anna – 40 lat

36/ WORONIS Marian – 15 lat

37/ WORONISÓWNA Walentyna – 20 lat

38/ ŚCIEPURA N. - krawiec z miejscowości Mikonty .


Ze wszystkich zamieszczonych relacji wyłania się OBRAZ PRZERAŻAJĄCEJ ZBRODNI, POPEŁNIONEJ NA NIEWINNEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ WSI KONIUCHY!!!!!

Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej , KTÓRY OD 2001 ROKU PROWADZI ŚLEDZTWO W TEJ SPRAWIE ...na wniosek KONGRESU POLONII W KANADZIE – zginęło co najmniej 38 osób a kilkanaście zostało rannych! Część z nich zginęła od kul a reszta spłonęła żywcem w swych domach...
WIEŚ KONIUCHY NA NOWOGRÓDCZYŹNIE PRAKTYCZNIE PRZESTAŁA ISTNIEĆ !!!


Dopiero w maju 2004 roku ...ODSŁONIĘTO UROCZYŚCIE TABLICĘ I KRZYŻ W MIEJSCU TEJ TRAGEDII !!!

W podobnych zbrodniczych okolicznościach za sprawą partyzantki SOVIECKO – ŻYDOWSKIEJ zginęło w maju 1943 roku 120 mieszkańców miasteczka NALIBOKI...

W dniu 03 marca 1944 roku ZBRODNIARZ DOWODZĄCY TĄ AKCJĄ ŻYD GENRICH ZIMAN ps. ,,Jurgis,, napisał do swego dowódcy sztabu partyzanckiego Antanasa Śnierikusa ,, (cytat) ,, (…) SPALILIŚMY JĄ CAŁKOWICIE. OPERACJA UDAŁA SIĘ. STRAT WŁASNYCH NIE MIELIŚMY . SPŁONĘŁY DOMY, KILKU CZŁONKÓW SAMOOBRONY.
ONI MIELI DUŻE STRATY ,, (koniec cytatu)

W ,,Dzienniku Operacyjnym ŻYDOWSKIEGO ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO W PUSZCZY RUDNICKIEJ . 1943 – 1944 podano ;

,,akcja zniszczenia uzbrojonej wioski Koniuchy,, miała miejsce w styczniu 1944 roku (bez dokładnej daty). Wzięło w niej udział 30 partyzantów z oddziałów...
,,MŚCICIEL,, (Abby Kownera ) i ,,KU ZWYCIĘSTWU,, ( Shmuela Kaplinsky”ego tzw. Wileńskiej Brygady pod dowództwem Jakoba Prenera ( z oddziału ,,ŚMIERĆ FASZYZMOWI,,


Szanowny Panie Prezydencie RP !

TEN SAM Abba KOWNER ...JEST OBECNIE UWAŻANY ZA JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH BOHATERÓW ŻYDOWSKIEGO RUCHU OPORU!!!!

W 1997 roku otrzymał on min. w United States Holocaust Memoriał Museum …,,MEDAL OF RESISTANCE,, a w 2001 roku jego żona.

VITKA KEMPNER KOWNER otrzymała nagrodę specjalną ,,Certificate of HONOR,, za ...bohaterstwo i waleczne czyny.

PODCZAS UROCZYSTEJ CEREMONII, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W IZRAELU
V. KOWNER PODKREŚLIŁA,ŻE ŻYDZI KTÓRZY WALCZYLI W PUSZCZY RUDNICKIEJ - UWAŻALI SIĘ ZA PARTYZANTÓW ŻYDOWSKICH A NIE SOVIECKICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Powiedziała tam następujące słowa :

(cyt) ,, JESTEM DUMNA Z TEGO,ŻE DANE MI BYŁO WALCZYĆ JAKO ŻYDÓWCE, CZŁONKINI ŻYDOWSKIEGO ODDZIAŁU BOJOWEGO, POD ROZKAZAMI ŻYDOWSKICH DOWÓDCÓW, W KTÓRYM MÓWIŁO SIĘ I WYDAWAŁO ROZKAZY W JIDISZ,,


Szanowny Panie Prezydencie RP !

SKŁADAJĄC TEN WNIOSEK DO PANA I PROSZĄC O NADANIE MU URZĘDOWEGO BIEGU ZGODNEGO Z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE – OŚWIADCZAM, IŻ ...NIE JESTEM ANTYSEMITĄ !!!

Polacy i Żydzi zaznali w swej historii mnóstwo cierpień – a niektóre z nich były WSPÓLNYM DOŚWIADCZENIEM OBU TYCH NARODÓW !
Oba nasze narody patrzą w swoją przeszłość poprzez pryzmat tragicznych cierpień, dokonując obrachunku historycznego, religijnego.

Jednak nasza wspólna historia  TO NIE TYLKO FAKTY , LECZ RÓWNIEŻ I WARTOŚCI ...i tutaj w tym właśnie miejscu ,,nasze wspólne a polsko-żydowskie drogi,, się rozchodzą...A WSZYSTKO ZALEŻY TYLKO OD TEGO – CO JEST W CZŁOWIEKU !!!!


TO BARDZO PRZYKRE ALE NIESTETY PRAWDZIWE,ŻE W NASZEJ POLSKO – ŻYDOWSKIEJ NAJNOWSZEJ HISTORII MAMY BARDZO JUŻ WIDOCZNĄ I WYRAZISTĄ ,,CENZURĘ,, KTÓRA NAS JESZCZE BARDZIEJ PODZIELIŁA I NADAL DZIELI !!!

Czas II wojny światowej był dla Polaków okresem niszczycielskiej okupacji ,zaś dla Żydów tzw. czasem SZOA , czyli ZAGŁADY ,zwanej też HOLOKAUSTEM !

Staliśmy się WSPÓLNIE OFIARAMI TOTALITARYZMU i to w dwóch odmianach i kolorach tj; ,,BRUNATNEJ,, i ,,CZERWONEJ,, !!!


Bardzo szybko bo już w latach 50 i 60 po zakończeniu II wojny światowej wciąż nasilała się wśród Żydów (...i tak jest moim zdaniem nadal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) TENDENCJA DO MONOPOLIZOWANIA TYLKO CIERPIENIA SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ...A CO GORSZA, NAWET JEGO WYOLBRZYMIANIA ….KOSZTEM WSZYSTKICH INNYCH LUDZI , W TYM RÓWNIEŻ, A MOŻE I SZCZEGÓLNIE = POLAKÓW !!!

Warto jest w tej chwili przypomnieć,że w różnych okolicznościach na świecie zginęło w czasie ostatniej wojny kilkadziesiąt milionów ludzi , a w tym około 20 milionów samych obywateli ZSRR !!!!

JAK NA TYM TLE WYGLĄDA ILOŚĆ ,,tylko,, 6 MILIONÓW ŻYDÓW ZAMORDOWANYCH PRZEZ TOTALITARYZM …??!

Obecnie bardzo wiele narodów świata POZWALA SOBIE NA TO (… a w tym moim zdaniem i Polska!!!) ,że okres II wojny światowej ZOSTAŁ CELOWO SPROWADZONY NIEMAL WYŁĄCZNIE DO ZAGŁADY TYLKO ŻYDÓW !!!

A Polacy, Rosjanie,Czesi, Słowacy,Litwini,Białorusini,Holendrzy, Francuzi,Belgowie, nawet Niemcy,Duńczycy, Amerykanie, Anglicy, Norwegowie...itd. Itd. ??????!

DZIŚ W SPOSÓB NIE UCZCIWY (!!!) SAMI ŻYDZI ODIZOLOWALI SWOJE CIERPIENIA ZWIĄZANE Z II WOJNA ŚWIATOWĄ OD INNYCH NARODÓW, a następnie JE...WYEKSPONOWALI I NIEMAL NATYCHMIAST OBUDOWALI TYLKO SWOJĄ PAMIĘCIĄ, KTÓRĄ NASTĘPNIE ,,WSZCZEPIONO,, KOLEJNEMU POKOLENIU ŻYDÓW - A CO NAJGORSZE I BARDZO NIESPRAWIEDLIWE ...TAKŻE INNYM NARODOM, ZWŁASZCZA TYM WŚRÓD KTÓRYCH ŻYJĄ !!!

Szanowny Panie Prezydencie RP !

...CZY DLATEGO MAMY NIE PAMIĘTAĆ JAKO POLACY O TRAGICZNYM LOSIE NASZYCH RODAKÓW ZAMORDOWANYCH O ZGROZO PRZEZ PARTYZANTÓW ŻYDOWSKICH W DNIU 29 STYCZNIA 1944 ROKU WE WSI KONIUCHY, CZY TEŻ W MAJU 1943 ROKU W MIASTECZKU NALIBOKI – BO ISTNIEJE CENZURA I ,,POLITYCZNA POPRAWNOŚĆ ,, ??????!

CZY DLATEGO ZBRODNIARZ, Żyd Genrich Ziman ps. ,,Jurgis,, ma nadal nosić niesłusznie przyznane mu PRZEZ POLSKICH KOMUNISTÓW odznaczenie ...order ,,Virtuti Militari,, ...za to co OSOBIŚCIE zrobił we wsi Koniuchy ???!
Bardzo wielu narodom W TYM POLSCE (!!!) ...ale akurat nie Żydom (!!!) - brakuje świadomości ,że SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ BARDZO UŁATWIA KREOWANIE PRZYSZŁOŚCI SWOJEGO NARODU !!!!!!

Tak właśnie została stworzona BARWNA I WIELOASPEKTOWA legenda Holokaustu tylko Żydów w czasie II wojny światowej...

Żydzi są mądrym narodem a ich historia jest bogata i bardzo długa gdyż liczy sobie minimum 4 tysiące lat!

DLA NICH ZAWSZE WAŻNE BYŁY TAKIE PRIORYTETY JAK ,,OBRACHUNEK Z PRZESZŁOŚCIĄ,, ORAZ ,,OCENA TERAŹNIEJSZOŚCI,,

Na takich właśnie fundamentach kolejne pokolenie Żydów na świecie buduje i opiera swą przyszłość !

CZYM JEST JEDNAK TAKA PRZYSZŁOŚĆ CZY TEŻ PRZESZŁOŚĆ SWEGO NARODU – OPARTA NA FAŁSZU I  ZAKŁAMANIU JAK W PRZYPADKU TEJ TRAGEDII MIESZKAŃCÓW WSI KONIUCHY ??!

CZYM JEST JAK NIE ZDRADĄ WŁASNEGO NARODU – PRZYZNANIE ZBRODNIARZOWI (Żyd Genrich Ziman ps. ,,Jurgis,, ) ORDERU ,,VIRTUTI MILITARI,, który można otrzymać w Polsce ale tylko za bohaterskie czyny ??!

CZYM JEST PANIE PREZYDENCIE ...JAK NIE ZDRADĄ NASZEJ RZECZPOSPOLITEJ – UDAWANIE,ŻE NIE WIEMY O TEGO TYPU SYTUACJACH ,A WRĘCZ JE TOLERUJEMY, ZAJMUJĄC NAJWYŻSZE STANOWISKA PAŃSTWOWE PO ROKU 1989 ???!!!!!!!!

Dziś Polacy DOSKONALE WIEDZĄ, ŻE BARDZO WIELU ŻYDÓW BYŁO UWIKŁANYCH W SYSTEM KOMUNISTYCZNY POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ I PAŃSTW SĄSIEDNICH !!!!!!!!
TO TAKŻE ŻYDZI TEN SYSTEM KOMUNISTYCZNY ...WSPÓŁTWORZYLI I NA ROZMAITE SPOSOBY ZAPROWADZALI W POLSCE !!!!
Nie chcą się obecnie DO TEGO przyznać !!!!!!!!!!!!!!!!!

Polacy już coraz lepiej wiedzą,że to nie w wyniku WYMYŚLONYCH a jakoby złych relacji polsko-żydowskich KOMUNISTYCZNEGO okresu powojennego PRL ...A NA SKUTEK ZWALCZANIA SIĘ I WZAJEMNEJ KONFRONTACJI ZANTAGONIZOWANYCH FRAKCJI I NAPIĘĆ WEWNĄTRZ PARTYJNYCH CHOCIAŻBY W TAKIEJ P.Z.P.R. - wielu KOMUNISTYCZNYCH Żydów zdecydowało się na wyjazd z Polski, ukrywając swe poglądy i swą przeszłość np.; w USA czy Izraelu i ...opluwając Polskę !!!

WIELU Z NICH WSPÓŁTWORZĄC PRZECIEŻ KOMUNIZM I POLITYKĘ PRL – PO WYJEŹDZIE NA ZACHÓD EUROPY ZACZĘLI WYOLBRZYMIAĆ NEGATYWNY I MROCZNY WIZERUNEK NASZEJ OJCZYZNY POLSKI I POLAKÓW, SZYBKO ZAPOMINAJĄC O SWYCH GRZECHACH !!!

Zapomnieli o własnym rachunku sumienia...

To nie przypadkowo za czasów PRL i rządów TAKICH WŁAŚNIE KOMUNISTÓW … okres II RP był tak owiany złą sławą, ośmieszany, zohydzany i przedstawiany w sposób wręcz karykaturalny !!!
W takich okolicznościach Żydowskie zarzuty zawsze trafiały na podatny grunt ...

W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NA ZACHODZIE ZNALAZŁO SIĘ TAKŻE KILKU ŻYJĄCYCH NADAL MORDERCÓW SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ WSI KONIUCHY...o czym mało kto dziś ma odwagę w Polsce wspominać ,obawiając się o posądzenie O ANTYSEMITYZM !!!

CZY TO JEST JAKIŚ PRZYPADEK Panie Prezydencie RP ,ŻE NA LIŚCIE JAKĄ SPORZĄDZIŁ TADEUSZ M. PŁUŻAŃSKI - WŚRÓD DZIESIĘCIU NAJWIĘKSZYCH KATÓW I OPRAWCÓW NARODU POLSKIEGO JEST.... AŻ PIĘCIU ŻYDÓW ??!

Czas najwyższy Panie Prezydencie aby ...dać SKUTECZNY ODPÓR tak zwanym ,,inżynierom polskich dusz,, - czyli różnej maści FAŁSZERZOM I PROPAGANDZISTOM NASZEJ TRAGICZNEJ NARODOWEJ HISTORII !!!


Jestem pewien,że POZBAWIENIE PRAWA DO POLSKIEGO ORDERU ,,VIRTUTI MILITARI,, jaki posiada nadal pochodzenia żydowskiego Genrich Ziman ps. ,,Jurgis,,, oraz ten sam min; ZASŁUŻONY KOMUNISTA ,,LITEWSKI,, ( Genrikas Zimanas) – DOWODZĄCY 29 STYCZNIA 1944 ROKU ODDZIAŁEM PARTYZANTÓW ŻYDOWSKICH I ZBRODNIARZ NA BEZBRONNEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ WE WSI KONIUCHY NA NOWOGRÓDCZYŹNIE - będzie stanowił ważny krok ku temu ODPOROWI przeciwko FAŁSZERZOM NASZEJ POLSKIEJ TRAGICZNEJ HISTORII II WOJNY ŚWIATOWEJ !!!

Niniejszym WNOSZĘ do Pana Prezydenta RP – o rozpatrzenie mojego wniosku i prawne rozpoczęcie procedur pozbawiających orderu ,,Virtuti Militari,, wobec Żyda ZBRODNIARZA Genricha Ziman !!!

MOŻLIWOŚCI PRAWNE NA TO ISTNIEJĄ – ALE TRZEBA MIEĆ W SOBIE DUŻO PATRIOTYZMU, ORAZ ODWAGI A NIE TYLKO ,,POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI,, ...czego nie brakowało jak podałem powyżej poprzedniemu Prezydentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu w roku 2006, kiedy pozbawił orderu ,,Virtuti Militari,, oprawcę żołnierzy polskiego podziemia , również odznaczonemu przez KOMUNISTÓW !!!


Proszę o powiadomienie mnie o zajętym stanowisku !
Krzysztof Kowalczyk


PS.

Cóż mogę dodać CZEKAJĄC NADAL NA ODPOWIEDŹ OD PREZYDENTA RP??!

Ano mamy takiego Prezydenta ...jakiego WYBRALIŚCIE !!!


Trzeba się czuć WYJĄTKOWO NIEZRĘCZNIE aby nie powiedzieć IDIOTYCZNIE ...siedząc na uroczystościach obok ...śpiącej PARY PREZYDENCKIEJ !!!  


Kto jak kto - ale ja doskonale wiem,jak niejednokrotnie POLOWANIA SA BARDZO MĘCZĄCE Panie Prezydencie !!!


Piszę jak jest....


Krzysztof  Kowalczyk