poniedziałek, 13 października 2014

CZY LASY PAŃSTWOWE W POLSCE POD WODZĄ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ WYŁUDZAJĄ MILIONY EURO Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH DOTACJI ...BY POTEM PRZYMYKAĆ OKO NA PEWNE ,,INWESTYCJE,, ??!

13 października 2014 roku

ZNAJĄC SKALĘ KORUPCJI W NASZEJ POLSCE ...a w tym i w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE,, kierowane przez Dyrektora Generalnego Pana Adama Wasiak CZEGO CHOCIAŻBY  DOWODEM JEST OSTATNIA AFERA W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE z dyrektorem Balwierczakiem, którego ,,wysadził ze stołka,, PROKURATOR zakazując mu opuszczania kraju ...niniejszym postaram się moim czytelnikom PRZYBLIŻYĆ KOLEJNĄ SPRAWĘ JESZCZE BARDZIEJ ŚMIERDZĄCĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH....

Od dłuższego już okresu czasu zbieram informacje na ten temat i jestem pewny,że KWITNIE W TYM PO-LITYCZNA KORUPCJA  bo ,,do skasowania ,, są miliony euro nie tylko z Unii Europejskiej ale i złotych polskich ze Skarbu Państwa Lasy Państwowe!

CZY NAD TYM CZUWA Dyrektor Generalny LP ???!...to tak jakbym zapytał ; HALO ??! CZY LECI Z NAMI PILOT ?????!

CELOWO zapytałem Pana Adama Wasiak - Dyrektora Generalnego LP ostatnio o pewne informacje ...KTÓRYCH MI NIE UDZIELIŁ, zasłaniając się brakiem ich posiadania !!!!

SKORO TAK ...oznacza to dla mnie MEGA LENISTWO I BRAK KOMPETENCJI w DGLP, ponieważ jak można NIC nie wiedzieć o DZIESIĄTKACH MILIONÓW ZŁOTYCH WYDAWANYCH ZA SPRAWĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH W PEWNYCH INWESTYCJACH ????!

A ponieważ sprawa powyższa już nie śmierdzi a CUCHNIE korupcją i niedopełnieniem obowiązków służbowych w LP - niniejszym składam OFICJALNY wniosek o ściganie sprawców przez prokuraturę !

 Sławno, dnia 13 października 2014 roku

PROKURATURA OKRĘGOWA W KOSZALINIE
75 – 950 KOSZALIN
UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA Nr 34 a


Szanowny Panie Prokuratorze !


W Lasach Państwowych RDLP Szczecinek jest realizowany projekt pod nazwą ,,REKULTYWACJA NA CELE PRZYRODNICZE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH PO POLIGONOWYCH I PO WOJSKOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGL LP,, - polegający na zadaniu ,,ROZPOZNANIA I OCZYSZCZENIA SAPERSKIEGO TERENU,, którym są aktualnie kompleksy leśne.

Z informacji jakie posiadam na lata 2014 – 2020 program priorytetowy Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku dotyczący REKULTYWACJI TERENÓW PO WOJSKOWYCH, PO POLIGONOWYCH I PO PRZEMYSŁOWYCH zarządzanych przez tą regionalną dyrekcję LP zamyka się w PLANOWANYCH środkach finansowych w kwocie 57,2 mln zł .

NAJWIĘKSZE PLANY FINANSOWE Z TYM ZWIĄZANE MA DWA NADLEŚNICTWA ; Borne Sulinowo ( 12,5 mln zł) ,oraz Czarnobór (ponad 44 mln zł).

Powyższy program jest realizowany już wcześniej, gdzie kolejne oddziały leśne są rozminowywane, oczyszczane sapersko przez profesjonalnie przygotowane do tego firmy, zaś prace te POWINNY BYĆ wnikliwie sprawdzane pod kątem jakości wykonanych prac !!!

Ponieważ w dniu 22 września 2014 roku  przypadkowi zbieracze grzybów znaleźli w Nadleśnictwie Czarnobór aż pięć min przeciwczołgowych w czasie grzybobrania – zwróciłem się w dniu 01 października 2014 roku z wnioskiem o udostępnienie mi informacji publicznej, pytając Pana Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak o kilka kwestii związanych z owym bardzo niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi znaleziskiem !
Zdjęcie 23488 z galerii Niebezpieczne znalezisko w podszczecineckim lesie
Miny znalezione przez grzybiarzy w Nadleśnictwie Czarnobór. Widzicie je dokładnie gdzie są ??!
Zdjęcie 23489 z galerii Niebezpieczne znalezisko w podszczecineckim lesie

Zadałem kilka konkretnych pytań DGLP w Warszawie i ku memu ogromnemu zdziwieniu dziś 13 października 2014 roku otrzymałem odpowiedź z Warszawy (pismo zn; spr ; GI -051-50-(4)/14 z dnia 10.10.2014 roku ) w którym Pan Wiesław Krzewina – zastępca dyrektora Generalnego LP do spraw strategii,organizacji i rozwoju powiadomił mnie iż (CYTAT),, Dyrekcja Generalna nie jest w posiadaniu wnioskowanej przez Pana odpowiedzi,,


SKORO TAK W RZECZYWISTOŚCI JEST – TO OSOBIŚCIE UWAŻAM,ŻE JEDYNIE BRAK KOMPETENCJI URZĘDNIKÓW DGLP WARSZAWA ORAZ ZASTANAWIAJĄCE LENISTWO SPRAWIA,ŻE W TEJŻE PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI TAK NA SERIO ….NIKT NIE INTERESUJE SIĘ NA BIEŻĄCO W SPRAWIE WYDAWANYCH MILIONÓW ZŁOTYCH SKARBU PAŃSTWA NA AKURAT TE INWESTYCJE W RDLP SZCZECINEK !!!!

Zakrawa to na jakąś kpinę i kabaret …

W związku z zaistniałą sytuacją, kierując niniejsze wystąpienie do Pana Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wnoszę o ustalenie przez organy ścigania ;

1/ CZY TEREN NA KTÓRYM ZOSTAŁY ZNALEZIONE MINY PRZECIWCZOŁGOWE W NADLEŚNICTWIE CZARNOBÓR – ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ ROZMINOWANY I CZY TE PRACE SAPERSKIE SĄ ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE ??!

2/ CZY SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE RDLP SZCZECINEK – ZAPŁACIŁ WYKONAWCY TEGO ZADANIA ,,ROZPOZNANIE I OCZYSZCZENIE SAPERSKIE TERENU,, - ZA PRACE TERENOWE ,AKURAT W TYM KONKRETNYM MIEJSCU OWEGO ZNALEZISKA ,GDZIE ZNALEZIONO TE MINY PRZECIWCZOŁGOWE ??!

3/ JEŚLI TAKOWA ,,ODBIÓRKA ,, PRAC MIAŁA TAM MIEJSCE - KTO PODPISAŁ SIĘ POD PROTOKOŁEM ZDAWCZO-ODBIORCZYM ROZMINOWYWANIA TEGO TERENU ...I CZY JEST TO W ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCIACH POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY NA NIEKORZYŚĆ SKARBU PAŃSTWA , A WIĘC PRZESTĘPSTWO ???!

4/ CZY ISTNIEJE LUB TEŻ W TEJ SYTUACJI ZAISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ ,,PODRZUCENIA,, TEGO TYPU NIEBEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ( MINY PRZECIWCZOŁGOWE) PRZEZ FIRMY KONKURENCYJNE W STOSUNKU DO TEJ, KTÓRA WYKONYWAŁA POWYŻSZE PRACE SAPERSKI,...CELEM DYSKREDYTACJI I POZBAWIENIA JEJ JAK WIDAĆ LUKRATYWNYCH DOCHODÓW SIĘGAJĄCYCH KWOT W MILIONACH ZŁOTYCH ??!

5/ CZY TEREN GDZIE ZNALEZIONO MINY BYŁ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY PRZEZ LASY PAŃSTWOWE – TAK ABY NIE MOGŁY TAM WEJŚĆ OSOBY POSTRONNE ????!

6/ CZY ZAISTNIAŁY W NADLEŚNICTWIE CZARNOBÓR OKOLICZNOŚCI PO ZNALEZIENIU TYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH POZWALAJĄCE PO WNIKLIWYM ICH SPRAWDZENIU – NA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO DOTYCZĄCEGO ZANIEDBAŃ ZE STRONY PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, NARAŻAJĄCYCH JAK WIDAĆ PRZYPADKOWE OSOBY SPACERUJĄCE PO LESIE NA TRWAŁE KALECTWO LUB UTRATĘ ŻYCIA ??!

Tu pozwolę sobie przypomnieć,że w dniu 19 stycznia 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Wymiarki ( LEŚNICTWO STRASZÓW) w kompleksie oddziałów leśnych 280 h, g oraz oddz. 302 c, d MIAŁ MIEJSCE TRAGICZNY WYPADEK (śmiertelny!!!) w którym zginął człowiek od tego typu materiałów wybuchowych...


Aby uświadomić Pana Prokuratora JAK BARDZO POWAŻNY JEST TO PROBLEM dodam,że TYLKO W TYM NADLEŚNICTWIE CZARNOBÓR o którym zawiadamiam, w zestawieniu zbiorczym WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIA ,,Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu,, WYKAZANO NA OBSZARZE LEŚNYM 455 HEKTARÓW oczyszczonym do grudnia 2013 roku znalezienie aż 10 TYSIĘCY 385 SZTUK MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH O ŁĄCZNEJ WADZE 8,9 TONY !!!!!!!!!!!!!!
Średnio to prawie 23 sztuki na hektar... 


Proszę niniejsze pismo traktować jako podejrzenie popełnienia czynów zabronionych w Lasach Państwowych ,ściganych karnie przez organy prokuratury – gdzie prawdopodobieństwo ich wystąpienia graniczy wręcz ze 100% pewnością, przy której Skarb Państwa traci ogromne sumy za źle wykonaną pracę nie tylko przez urzędników Państwowych DGLP Warszawa, RDLP Szczecinek, Nadleśnictwa Czarnobór !

BIORĄC ZAŚ POD UWAGĘ POWSZECHNĄ KORUPCJĘ JAK PANUJE W NASZYM PAŃSTWIE SZCZEGÓLNIE OD 2008 ROKU – proszę uwzględnić przy wyjaśnianiu mojego wystąpienia , DLACZEGO w dniu 05 grudnia 2011 roku  nadleśniczy Nadleśnictwa Czarnobór Pan Roman Lecko UDZIELIŁ PEŁNOMOCNICTWA ….BEZ PRAWA ZAWARCIA(PODPISANIA) UMOWY O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ REALIZACJE TEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ ROZMINOWYWANIA LASÓW – dyrektorowi RDLP Szczecinek Panu Sławomirowi Cichoń...do czynności związanych z ,,PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM ,, PRZETARGU ????!


Czyżby miał ,,KTOŚ,, wygrać ów przetarg ...WSKAZANY PRZEZ ,,GÓRĘ,, - skoro jak już powszechnie wiadomo dzięki kelnerom z restauracji ,,SOWA & PRZYJACIELE,, w życiu gospodarczym RP funkcjonuje od lat tak zwany ,,PODATEK KORUPCYJNY,, przy tego typu inwestycjach , gdzie w grę wchodzi DZIESIĄTKI MILIONÓW ZŁOTYCH ?????!


Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie jako ZAWIADAMIAJĄCEGO o stanowisku Pana Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie , oraz o ustaleniach organów ścigania w tej sprawie.


Z poważaniem !


Krzysztof Kowalczyk